DR. ERDŐSI-BODA KATINKA – DR. ERDŐSI KÁROLY

 

„A zenétől a képig, és mint kommunikáció” (III.)

KLEBELSBERG KUNO NAPOK 23’

 

(Év végi beszámoló)

 

http://www.hidegkutihirek.hu/wp-content/uploads/2021/11/klebelsberg_emlektarsag.jpg

 

ps://www.hidegkutihirek.hu/2023/12/10/a-zenetol-a-kepig-es-mint-kommunikacio-iii-klebelsberg-kuno-napok-23-ev-vegi-beszamolo/

(„Benne ez a mondat; Szeretnénk, ha a későbbiekben ez az elmaradt program majd mégis csak megvalósulna.” (A JÖVŐRE VONATKOZÓLAG)

 

A Klebelsberg Kuno Emléktársaság alapításának 23. évében eseménysorozatot szervezett hagyományainak megfelelően 2023. november 18-19-én.

 

Az az óvatosság, amely az idei évben szervezett Klebelsberg Napokat jellemezte, s mely igen komoly nehézséget is okozott az egész eseménysorozat megszervezése, rendezése során, abból fakadt, hogy a Magyar Művészeti Akadémia szokásos támogatási pályázatunkat „várólistára” tette. A támogatási összeg ismeretének hiánya miatt, valamint a „bizonytalanság” okán, a már pályázat beadás idején is 90 % -os állapotban lévő, s szervezettségű, az eddigi több mint 20 éven keresztül mindig megtartott, és az utóbbi években MMA által mindig rendszeresen, időben támogatott Klebelsberg Kuno Napok 2023’ szervezését leállítottuk. Csak szeptember közepén értesítettek ki, hogy szerény összeggel mégis támogatják a szervezetünket. A szervezés késői újraindítása igen sok és igen nagy problémákat okozott, többek között a vállalt szakmai fórum elméleti alapjának és gyakorlati fundamentumának kiesése miatt. Ennek újragondolása és pótlása szinte megoldhatatlan feladat elé állította a szervezőket, aminek hangot is adtunk „mintegy mentegetőzésként”, a Hidegkúti Hírekben. (Lásd. Életfilozófia és Művészet – Média  és a KLEBELSBERG KUNO NAPOK 2023’ linken a meghívó november 18-éről szóló fülét, azaz a már ekkorra véglegessé vált programot.)

 

„Irodalom – kép – kiállítás” címmel Máté Zsuzsanna 2023-ban megjelent „Az ember tragédiája a művészetekben az összehasonlító művészettudomány felől” című könyvének budapesti könyvbemutatójára is sor került volna, ami most elmarad. Sajnálatos, mert MMA pályázati anyagunkban a Madách évfordulóra tekintettel nagyszabású kiállítást is terveztünk az író saját képeiből, képsorozat formájában, amely az eddig ismert, mintegy félszáz Tragédia illusztráció-sorozattól merőben eltért volna. A kiállításon Máté Zsuzsanna 15 alkotását szerettük volna szerepeltetni, – az egyenként 50 cm x 70 cm-es méretű képeit, – a Tragédia színeinek számával megegyezően, mivel azok az irodalmi szöveg linearitását is követik.”

 

Szeretnénk, ha a későbbiekben ez az elmaradt program majd mégis csak megvalósulna.

 

Végül is a pályázatunkban szereplő tervezett második előadás, összevontan Klebelsberg a kultúrpolitikus és a politikai kultúra – a tudományos ismeretterjesztés igénye a Hidegkúti Hírekben, és a Parlandoban” címmel részben átvette az elmaradóét. (Lásd. – A köszöntő/nyitó előadást teljes terjedelmében, a megjelent Parlando 2023/5.számában, Dr. Erdősi-Boda Katinka-dr. Erdősi Károly: Klebelsberg a kultúrpolitikus és a politikai kultúra. A Tudományos Ismeretterjesztés igénye a Hidegkúti Hírekben és a Parlandoban + Klebelsberg Kuno Napok a Klebelsberg Emléktársaság szervezésében (2023. november 18-19. Klebelsberg Kultúrkuria, 1028 Budapest Templom u. 2-10.))

 

A fórum előadásai után, közvetlenül, 17 órai kezdéssel, kerekasztal beszélgetésre hívtuk a közönséget. Dr. Szabó János vezetésével lényegében és műfajában a kerekasztal beszélgetés egy irodalmi délután keretében történt, illetve Petőfi egyik versének elemzésén vehetett részt az immár közel 100 főre duzzadt közönség. A kerekasztal olyan kérdésekkel foglalkozott, amelyek létkérdéseink. Mindamellett, hogy Petőfi szinte minden, az embert foglalkoztató, jelentős témáról (teremtés, szabadság, ítélet, az élet értelme…) írt, a VILÁGOSSÁGOT című, létkérdéseket megfogalmazó versét 24 évesen 1847 márciusában vetette papírra. Erőteljesen megszólító irodalmi alkotása, nem sokkal házassága után íródott, de nem, mint szerelmi költemény. Gondolati költemény, melynek elemzése során olyan kérdések megválaszolását hallhattuk, hogy; Honnan jöhet igaz ismeret és megoldás? Ki vezet bennünket helyes utakra?

 

Az irodalmi délután lényegében Turek Miklós „Vers és színház, líra és dráma – Szőlőszem; versszínházi monodráma” programjának a helyettesítésére szolgált. Bár szerettük volna a monodrámával megismertetni a tanulóifjúságot, de a szűkös MMA anyagi támogatás ezt nem tette most lehetővé.

 

Szabó János által vezetett kerekasztal beszélgetés után 18 órai kezdéssel a nap fény- és csúcs pontja következett. A Színházteremben pattanásig feszült csend következett, amikor a 30 tagú kórus, szólistákkal együtt felállt a színpadára. „Adj békességet istenünk” – a Terézvárosi Advent Kórus jótékonysági koncertjén (Lásd. – a részletes repertoárt a korábbi meghívón) a meghatott adományozott Balog László 440.000 Forintot vehetett át az adományozó közönség képviselőjétől. (Lásd. –  A Klebelsberg Napok jótékonysági koncertjén 440 000 Ft gyűlt össze )

 

Másnap 2023. november 19-én, immár a Barbakanban Európai barangolásaim – Épített örökségünk szépségei” címmel meghirdetett, Dévényi Dömötör fotóművész kiállításán mintegy hatvanan voltak (Lásd. – KLEBELSBERG KUNO NAPOK 2023’ linken, a meghívó 19-éről szóló fülét.)

 

Megjegyezni kívánjuk, hogy ilyen több napos rendezvénysorozatot, ilyen minőségi színvonalon nem lehetett volna megrendezni akkor, ha a Klebelsberg Emléktársaság művész tagjai nem állnak térítés nélkül is az ügy mellé. Az MMA várólistájára történő helyezésünk, valamint a késői és szerény támogatásukról való kiértesítésük ellenére, a megvalósult esemény a szervezők, valamint a régi, bevált együtt működő partnereink, támogatóink munkáját dicséri, a Klebelsberg Kultúrkúriának rugalmasságát, és a Parlando online lapnak a marketing tevékenységét, megbízható hozzáállását mutatja, mutatta. Ezt most külön megköszönjük, név szerint Wenzon Gusztávnak, a Kultúrkúria munkatársának, és Zelinka Tamásnak, a Parlando felelős szerkesztőjének.

 

Végül, a beszámolónkat a jövőre vonatkozó kétségünkkel zárjuk. Kétségünk, hogy a kultúrára fordítható támogatási rendszerek 2024-ben tovább épülnek-e le? Már érezzük ennek a veszélyét!

 

Ha ez megtörténik, a Klebelsberg Kuno Napok további ilyen rendezését is végig kell gondolnunk. Tervezzük jövőre, hogy Székesfehérvárott, ahol Klebelsberg fiatal korában lakott, a ház falára emléktáblát helyezünk el, a város támogatásával. Így, elképzelhető, hogy az átadáskor egy szélesebb ünnepséget szervezünk, abbéli reményben, hogy majd egy évvel később 2025-ben, az Emléktársaság fennállásának 25 éves jubileumát is megrendezhessük Klebelsberg Kuno, és alapítóelnökünk, Jókai Anna szellemiségének jegyében.

http://www.hidegkutihirek.hu/wp-content/uploads/2021/11/klebelsberg_emlektarsag.jpg

Klebelsberg Kuno Emléktársaság