KISS ERNŐ

 

 

A Vántus István Kortárszenei Napok a szegedi kortárszenei napok hála az Artisjus Szerzői Jogvédő Egyesület és Szeged Megyei Jogú város Önkormányzata támogatásának immár ötvenkettedszer várta a szegedi közönséget és szeretettel várt minden érdeklődőt, aki értesült eme igazán patinás fesztivál programjairól. Immár 26 éve, hogy az alapító, a kiváló Erkel–díjas zeneszerző, Vántus István nevét viseli e sorozat; a névfölvétel annak idején nemcsak formalitást jelentett, hanem megújulást is. Így már évtizedek óta bekapcsolódott a Vántus-napok koncertjeinek műsorába Szeged valamennyi zenei intézménye, s valamennyi korosztálynak van módja aktívan résztvenni egy–egy hangverseny során. Csaknem egy éve folyik a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara épületének felújítása; igen nagy szerencse, hogy a 13 rendezvény közül 7-nek Szeged legnagyobb közművelődési intézménye, a Szent-Györgyi Albert Agóra adott otthont ebben az évben is, mely így a Vántus István Társaság Egyesület és az SZTE Bartók Béla Művészeti Kara mellé fő szervezőként csatlakozott. Meg kell természetesen említeni, hogy az Agóra átadása (2012) óta elsőrangú partnere a kortárs zene szegedi szervezőinek.

 

A Vántus István Kortárszenei Napok idén november 20-án, hétfőn 14.30-kor vette kezdetét a Szent-Györgyi Albert Agórában: „Inventio poetica” Vántus kettős kórusra írt remekműve címét kölcsönözve néven az SZTE Bartók Béla Művészeti Kara hallgatói hangversenyén Farkas Ferenc, Hollós Máté, Orbán György, Fehér György Miklós, Szigeti István és Klebniczki György műveiből hangzott el változatos műsor. A hallgatók részéről akkora volt az érdeklődés, hogy november 23-án, csütörtökön 17.00 órától is sor került „Inventio poetica”-koncertre, ekkor Klebniczki György, Hajdú Mihály, Magda Dávid, Csemiczky Miklós, Hollós Máté, Lendvay Kamilló és Wolf  Péter művei darabjai hangzottak el.

 

A november 20-i első napon a Somogyi-könyvtárban a Zeneszerző és közönség „sorozatban a sorozatban” ezúttal Horváth Márton Levente Erkel–díjas zeneszerző és orgonaművész volt a vendégünk, kivel Hollós Máté beszélgetett. A fiatal zeneszerző színes egyéniségéről, szerteágazó alkotótevékenységéről igen sok mindent tudhattunk meg; hangfelvételről megismert szép művei mellett három élő produkcióban is gyönyörködhettünk: először a Fabula No. 2 hangzott el, Poljak Éva (klarinét), Velez Alekszandra (gordonka) és Ivan Bicskei (harmonika) előadásában, ezután a lírai hatású Körtörténet csendült fel, Poljak Éva (klarinét) és Czingel Sándor (zongora) játékával, végül a tiszta hangvételű Metszetek patakvízből Czingel Sándor zongoraszólójával. Az esti Kamaraest  mely a Szent-Györgyi Albert Agóra Dísztermében volt élére Durkó Zsolt-mű került: végre elhangzott az I. vonósnégyes, melyet a Kosztándi-vonósnégyes igen magas szinten interpretált; a jeles kvartettet Kosztándi István, Behán László Dezső, Tuzson Edina, Kőrösi Györgyi maximális elismerés illeti, hogy vállalkoztak a bonyolult szerkezetű remekmű szegedi bemutatására. Ezután Durkó Péter-mű következett: a Monológ tubára; a differenciáltan felépített mű Atyimó Ferenc kidolgozott előadásában a mély fúvóshangszer legszebb akusztikus értékeit mutatta fel, majd Hollós Máté remek, lírába rejtett, mégis játékos fagottkvartettje hangzott el Belházy Gyula, Hotzi Zoltán, Méri Balázs és Petes Patrícia kiváló játéka révén.  Rózsa Pál B. B. (Bánkövi Bencének) c. igen szép gordonkaművét maga a címzett fiatal művész szólaltatta meg. Kovács Zoltán Tóth Árpád-reminiszcenciák c. mélyértelmű, ám piccolora és zongorára írt művét Csepregi Hajnalka és Császár Zsuzsanna játszotta virtuózan, de lírai felhangokkal. Láng István Variazioni senza tema c. művének elhangzását a még friss gyász árnyékolta be, hiszen a kiváló Kossuth-díjas zeneszerző alig egy hónapja hunyt el; Gégény Anett, aki egyre tökéletesebb művésze az angolkürtnek, nagyszerűen interpretálta a Mester remekművét. A koncert blickfangos befejezése volt Megyeri Krisztina Réz-Tutajos c. fanfárja, mely a Production5 Rézfúvós Kvintett Samodai Bence, Kőházi Attila, Kovács Lehel, Simon Áron és Atyimó Ferenc előadásában zengett el.

 

Négyen a 2023. évi Vántus István Kortárszenei Napok zeneszerzői közül:

Tóth Péter, Nógrádi Péter, Dobszay-Meskó Ilona és Csemiczky Miklós

 

Másnap délelőtt de. 11-től az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Ének-zene Tanszéke Kamaratermében a Zenepedagógiai Délelőttre Pál Tamás, Ligeti György, Magda Dávid, Mező Imre, Borgulya András, Hollós Máté, Szokolay Sándor, Hollós Máté, Vántus István, Kocsár Miklós, Klebniczki György, Végh Sándor és Kadosa Pál műveiből állítottak össze hangversenyt a szervezők; külön is kiemelendő Altorjay Tamás művészi teljesítménye, aki ötször lépett dobogóra, s 12 (!) dalt adott elő, köztük Magda Dávid Radnóti Miklós versére írt Alkonyi elégiáját, Vántus István-Weöres Sándor Kuli c. drámai dalát, valamint az ősbemutatóként megszólaló két Klebniczki György-dalt (Hinni – Szabó Magda, Tavasz – Végh Sándor verse); kiválóak voltak a zongorakísérők is: Maczelka Noémi, Dombiné Kemény Erzsébet és Joóbné Czifra Éva.

 

Izgalmas volt az az előadás, amit Varga Áron tartott november 21-én, kedden 17.00 órától a Somogyi-könyvtár I. emeleti Közösségi Terében Bozay Attila utolsó operájáról, Az öt utolsó szín-ről. Előadása előtt egy órával a hagyományok szerint megkoszorúztuk Vántus István emléktábláját utolsó lakóházán (Szeged, Kölcsey u. 10.)

 

Este 7-től a Kamaraest volt az Agóra Dísztermében, mely Klebniczki György szépségesen simogató fuvola-zongora-szonátájával kezdődött, Varga Laura és a szerző igen magasszintű előadásában. Kondor Ádám Hommage ŕ Jakovits c. zenei montázs-idézetgyűjteménnyel köszöntötte a Kossuth-díjas szobrászművészt Kecskeméti László (furulya) és Hagiwara Izumi (gordonka) játékával; Sugár Miklós Öt rondóját Vörös József (basszusharsona) lenyűgöző technikai és zenei felkészültséggel adta elő.  Orbán György Karácsonyi szvitje adventközeli hangulatát Zsigmond Zoltán (zongora) teremtette meg; Vántus István immár klasszikussá ért Paraboláját Velez Alekszandra és Kerek Ferenc dúsította fel új színekkel. Madarász Iván természetfestő kvartettjében az énekhang Kecskés–Somogyvári Tímea Zita kifejező szopránjával quasi hangszerként vezette az együttest, melyben Somogyi Júlia (fuvola), Kerényi Mariann (zongora) és András-Pesti Ágota (gordonka) játszotta nem könnyű szólamát. Bánkövi Gyula ezúttal ősbemutatóval ajándékozta meg a Vántus-napokat: a Darazsak ritmusban harsonakvartettet rendkívül hatásosan szólaltatta meg Vörös József, Herbály Krisztián, Kozma Christopher és Vörös Júlia. Tóth Péter két teljesen különböző karakterű darabját Sirató, Kóló remek hangzással, szép tónusban interpretálta a Szecsődi Ferenc Liszt Ferenc-díjas, Érdemes és Kiváló Művész vezette Szegedi Hegedűegyüttes: Benedekfi Zoltán, Somogyi Kinga és Benkő Katalin. A hangversenyt Holló Aurél mitikus, látomásos ütőhangszeres műve 39 - A manicheus álma / beFORe JOHN3 / zárta, az SZTE BBMK Ütőegyüttese Mucsi Gergő, Brezovszki Balász, Majsai Bálint, Németh Tamás szuggesztív, lendületes előadásában.

 

Szerdán 12.00-től az Agóra Dísztermében kerül sor a Vántus István Zeneművészeti Szakgimnázium hangversenyére, „Hangcsoportok” címmel; e műsorban 8 zenemű szólalt meg, többek között Pertis Jenő, Huszár Gergely, Csemiczky Miklós és Hollós Máté művei. Szépen énekelt Németh Nóra (Csemiczky: Három énekes miniatűr) Kerényi Mariann zongorakíséretével és a Vántus Leánykar, Erdős Kinga vezényletével. Sajnálatos, hogy e koncert műsorába három könnyűzenei produkció is bekerült, s bár Kovács Béla After you, Mr. Gershwin c. darabja végül kimaradt, viszont elhangzott Wolf Péter Akvarell és az egyébként tehetséges fiatal szerző, Tóth Tamás Cseppkőbarlang c. műve, melyek az előadók (Virág Anna Virág, Tóth Tamás) szép teljesítménye ellenére is „kilógtak” e hangversenyből.

 

               

   

Négyen a 2023. évi Vántus István Kortárszenei Napok zeneszerzői közül:

Wolf Péter, Megyeri Krisztina, Szalai Katalin és Hollós Máté

 

A „Törpék és óriások” című koncertre, mely a legfiatalabbak kortárszenei szemléje, idén hat alapfokú művészeti iskola   Király König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Hammido Alapfokú Művészeti Iskola, a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola, a Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola és a Triola Alapfokú Művészeti Iskola  nevezte be ifjú zeneiskolás növendékeit, így összesen 31 műben mutathatta meg tudását közel 40 fiatal muzsikus, valamint a Pro Musica AMI Gitárzenekara. A szerzők közül meg kell említenünk Pócs Katalin, Papp Lajos, Klebniczki György, Balogh Máté, Kígyósi Árpád, Gárdonyi Zoltán, Huszár Gergely, Huszár Lajos, Szalai Katalin, Orbán György, Kadosa Pál, Pavlovits Dávid, Balassa Sándor, Hollós Máté és Takács Jenő nevét.

 

Vaszy Viktor zeneszerző, karmester.

(Budapest, 1903. július 25. – Szeged, 1979. március 12.)

(A kép forrása: Somogyi könyvtár)

 

120 éve született Vaszy Viktor: a Somogyi-könyvtár Zenei album c. sorozatában teljes hangversenyt állított össze műveiből Nagy Gerda orgonaművész, a könyvtár zenei munkatársa; elhangzott többek között a Prelúdium és Allegro, a Toccata és a Fúvósötös, valamint a Mester igen szép Petőfi és József Attila megzenésítései közül négy dal, Dobrotka Szilvia, Kerényi Mariann, Maczelka Noémi, Benedekfi Zoltán és az SZTE Bartók Béla Művészeti  Kara Fúvósötöse   Varga Laura, Tóth Györgyi, Szepesi János, Kecskés György és Belházy Gyula   előadásában.

 

Fritz Mihály: Vaszy Viktor

(Szeged, Dóm tér, Nyugati árkádok)

Vaszy Viktor bronz mellszobrát halálának 25. évfordulóján, 2004. március 16-án avatták fel.

 

Este 7-től Kamara- és kórushangverseny volt az Agóra Dísztermében, amikor és ahol Balogh Máté, Horváth Barnabás, Huszár Lajos, Molnár Viktor, Kutrik Bence, Virágh András Gábor és Vántus István művei szólaltak meg. Molnár Viktor mozgást, vonósnégyest és marimbát ötvöző, filmzeneszerű darabja, a Timelapse most volt hallható először Magyarországon, miután elnyerte a csehországi zeneszerzőverseny második helyét, Szives Márton briliáns marimbajátéka nagyszerű összhangban volt a Kosztándi vonósnégyes játékával. Kutrik Bence József Attila-dalciklusát Szilágyi Zita énekelte, kiválóan, aki a néhány nappal korábban megbetegedett Máthé Beáta helyett vállalta e nem könnyű feladatot, Császár Zsuzsanna remek kíséretével.  Balogh Máté Horn Speach 2023 kürtművét Ligeti György emlékére írta, a mester születésének 100. évfordulója tiszteletére, a natúrkürt technika elvei alapján, a prágai MicroFest 2023 nemzetközi zeneszerzőverseny I. díjas darabját Balogh Bottyán kidolgozottan játszotta. Ősbemutatóként hangzott el Horváth Barnabás hét tételes, klasszikus alapokra épülő szép Zongoraszvitje, melyet Kerek Ferenc mutatott be, tökéletesen, kinek a mű ajánlása is szólt.  Különleges élmény volt Huszár Lajos háromtételes Korálfantáziája, mely a Kosztándi vonósnégyes előadásában csendült fel, s amely előtt Bach János passiója zárókorálja is megszólalt Ach Herr, lass dein lieb Engelein mint a mű fő zenei idézete.  Virágh András Gábor Song of Birds (Madarak éneke) fuvola–zongora darabja a címnek megfelelően üde természeti hangulatot hozott az Agóra dísztermébe, Szabó Sára és Szokody Anikó játéka révén.  Sokunk számára volt igen nagy öröm, hogy hosszú évek után ismét megszólalt Vántus István Balassi Bálint versére írott kettős kórusa a szegedi, kiegészített Argenteus Énekegyüttes interpretációjában, Kovács Gábor vezetésével; a viszonylag kislétszámú kórus nagyszerűen énekelte a Mester egyik legszebb művét, annak ellenére, hogy a műsorfüzetben szereplő, de fellépését sorozatos megbetegedések miatt lemondó Partiscum Kamarakórustól csak két–három héttel korábban vették át e feladatot.

 

Vántus István (1935–1992) zeneszerző

 

A negyedik napon, november 23-án du. 3-tól a Somogyi-könyvtár I. emeleti Közösségi Terében dr. Illés Mária zenetudós, főiskolai docens folytatta Vántus István műhelyében c. sorozatát, „Szerkesztette: Vántus István” címmel. A Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyével zárultak az idei Vántus-napok a Korzó Zeneházban; melyet ezúttal a 86 éves, de friss, energikus Pál Tamás vezényelt. E koncert egy része hagyományosan szerkesztett művekből állt. Nógrádi Péter Nyári hajnal c. háromtételes lírai zenekari darabja bevallottan Kodály Nyári este c. impresszionisztikus művének XXI. századi rokona, stílusában, sőt idézeteiben is; a fuvolaszólót Varga Laura játszotta, ezúttal is magas színvonalon; Csemiczky Miklós Holland szvitje hat tétele szinte már szórakoztatóan könnyed volt. Tóth Péter ősbemutatóként megszólaló A felejtés könyve c. műve differenciált, drámai, epikus jellegű műve szembetűnően demonstrálta a zeneszerző fölényes mesterségbeli tudását. Dobszay-Meskó Ilona Troncentino c. trombitaversenyében parádésan követték egymást a formálási és hangszerelési ötletek, a kiválóan fölépített mű végig igen érdekes volt, a szólót Földi Jácint maximális virtuozitással és muzikalitással játszotta; e darab méltó befejezése volt a Vántus–napok 2023. évi hangversenysorozatának.

 

A Vántus-napokhoz ezúttal három izgalmasnak ígérkező műhely-jellegű előadás is csatlakozott, november 27-én került sorra de. 10.00 órától az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kara 8103. termében (az Ének-zene Tanszék Kamaratermében, Szeged, Hattyas u. 10.) Altorjay Tamás Gondolatok Kadosa Pál Petőfi-dalainak elemzése során című tart előadása, 11.00 órától dr. Dombiné dr. Kemény Erzsébet professor emerita Kortárs zenepedagógiai irodalom az SZTE JGYPK Ének-zene tanszéke történetében foglalta össze több évtized idevágó legfontosabb eseményeit; 18.00-tól pedig az SZTE BBMK Kossuth L. sgt-i ideiglenes székhelye 31. sz. termében dr. Klebniczki György mesterkurzusán vehettek részt az érdeklődők, melynek címe: Zeneszerzés és zenepedagógia kapcsolata Klebniczki-művekben.

 

Érdemes volt tehát november 20-23. között, sőt még 27-én is Szegedre utazni: a 13+3 rendezvény garantáltan rendkívüli élmény volt, ráadásul teljesen ingyenesen, hiszen belépődíj 2023-ban sem volt. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit 2024-ben is a Vántus István Kortárszenei Napok LIII. évfolyamára.