Zenei felvételekkel támogatja a Müpa az iskolai zeneoktatást

 

 

Közel száz zenei felvételt ad át a Müpa az iskoláknak, aminek köszönhetően a hat és tizenhat év közötti diákok minőségi tartalmakon keresztül ismerhetik meg a tananyagban szereplő zeneművek jelentős részét. A felvételek között Mozart, Liszt és Kodály művei ugyanúgy szerepelnek, mint Ligeti György Weöres Sándor verseire komponált dalciklusa vagy Ravel Bolerója.

 

A Müpa Közép-Európa vezető kulturális központjaként egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy elérhetővé tegye a magyar kultúra értékeit és hagyományait. Stratégiájában kiemelt helyen szerepel az oktatás és a jövő kultúraszerető generációinak kinevelése, ennek megfelelően produkcióit oktatási és archivá­lási céllal a kezdetektől rögzíti az utókor számára; az oktatási segédanyagok folyamatos elérhetővé tételével pedig az intézmény újabb lépést tett a kulturális fenntarthatóságért. A Müpa és az Oktatási Hivatal együttműködésének eredményeképpen a kulturális és művészeti intézmény közel száz, a tanulók és a diákok számára befogadható és magas szintű élményt nyújtó zenerészlet kép- és hangfelvételét adta át az OH részére, hogy gazdag oktatási segédanyagként az iskolai rendszerű oktatást támogassák. Az átadott művek, amelyek illeszkednek a hatályos tantervi szabályozók tananyagtartalmához és zenehallgatási ajánlásához is, regisztrációval rendelkező felhasználók számára már elérhetők a Nemzeti Köznevelési Portál médiatárában.

 

A Müpa az értékek átörökítésének részeként a felvételekből elkészítette a Nemzeti Alaptantervnek megfelelő digitális tananyagot„Mérföldkő számunkra ez a pillanat, hiszen alapításunk óta előadásaink jelentős részét rögzítjük, és egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a felvételeket most és a jövőben is átadhassuk a fiataloknak. Hisszük, hogy közös felelősségünk megóvni és élhető formában továbbadni a kultúrát, valamint minden lehető módon segíteni az utá­nunk jövőket annak megőrzésében. Ez a mi kulturális fenntarthatóságunk – mondta el Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója. –

Kiemelten fontossá válik, mit adunk át a következő nemzedékeknek, hogyan biztosít­juk, hogy ugyanolyan vagy még jobb kulturá­lis színvonalon élhessenek, mint mi vagy előde­ink.

 

Hiszen a kultúra bizonyos szempontból nem más, mint szüleink, nagyszüleink, őseink életének lenyomata. Lényeges kérdés, hogy hogyan tudjuk saját korunk művészetét, kultúráját a jelenünkhöz illeszteni és úgy meghatározni, hogy aztán ezt tovább tudjuk adni az utánunk jövő generá­cióknak.”

 

A Müpa a fennállása óta eltelt tizennyolc évben olyan előadókat, együtteseket, irányzatokat, műveket mutatott be, amelyek jelentősen hozzájárulnak a világ meghatározó kulturális folyamataihoz, minőséget és valódi művészeti értéket képviselnek. Az elmúlt években a Müpa Stúdiójának segítségével elképesztően gazdag gyűjtemény állt össze a világ leghíresebb zeneműveiből, ezek lesznek mostantól elérhetőek a pedagógusok és rajtuk keresztül a gyerekek számára.

 

Pusker Júlia hegedűművész felvételeit is tartalmazza a gyűjtemény

(port. hu)

 

Az átadott anyagoknak köszönhetően az oktatási intézmények 1–10. osztályos tanulói rangos nagyzenekarok és világsztár szólisták produkcióin keresztül, kiváló minőségben ismerhetik meg az alaptantervben szereplő műveket, a pedagógusok számára is megkönnyítve a tantárgyi beavatást és a gyerekek bevonását a zene világába.

 

A ma gyermekei számára a minőségi kultúra befogadását és élvezetét minden bizonnyal könnyebbé teszi, ha nemcsak hallhatják, de láthatják is a Müpa által rögzített zeneműveket, illetve azok részleteit. A kiváló minőségű felvételek szinte testközelbe hozzák a produkciókat, láthatóvá válnak a zenészek, a karmester, sőt a közönség is. A felvételeken találkozhatnak Kocsis Zoltánnal, a fiatal generációt képviselő Pusker Júliával, továbbá Zubin Mehtával és a Bécsi Filharmonikusokkal, René JacobsszalVásáry Tamással vagy Ránki Dezsővel. A sor szinte vég nélkül folytatható, a kilencven átadott mű mindegyikében neves előadók kápráztatták el a közönséget és mostantól remélhetőleg a fiatalokat is.

 

Az intézmény a jövőben is lépéseket kíván tenni a kulturá­lis fenntarthatóság területén, hiszen ahogyan bolygónk, úgy kultúránk megőrzése is külö­nös gondoskodást és odafigyelést igényel.

 

A Müpa továbbra is alapvető feladatának tartja, hogy a fenntartható fejlődést biztosítva a felnövő nemzedékeket megfelelő tartalmakkal készítse fel az elkövetkezendő korok kihívásaira.

 

A kulturális szektor és a kreatív ipar felelőssége ugyanis hatalmas abban, hogy a különböző generációk hogyan találják meg önmagukat a művészeti intézmények által felkínált kulturális térben. Fontos, hogy megtapasztalják a kreativitást, a fantáziát, az innovatív gondolkodást, hiszen a kultúra a mentális jólét eszköze, energiaforrás a hétköznapokban.