100 ÉVE SZÜLETETT

 

I.

MEIZL FERENC KLARINÉTMŰVÉSZ-TANÁR*

 

 https://www.parlando.hu/2019/2019-6/Meizl.jpg

Meizl Ferenc

(1924–2019)

 

Bácsbokodon született 1924. február 11-én. Tanulmányait 1946–49 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola klarinét szakán Váczi Károly növendékeként végezte.

 

1947–49 között a budapesti MÁV Szimfonikusok tagja, 1949-től 1979-ig az Állami Operaház szólóklarinétosa, 1955 és 1967 között a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola klarinéttanára, 1967-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetanárképző Intézete Budapesti Tagozatának tanszékvezető klarinéttanára. 1954-től a Budapesti Fúvósötös alapító tagja.

 

Hangszeres módszertant, fúvósötös-feldolgozásokat írt, hanglemezfelvételeket készített, Európa számos országában és a tengeren túl hangversenyezett. Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész.

 

 

1.

DEMETER TIBOR EMLÉKEZÉSE[1]

 

Már többé nem szól bele a telefonba a bariton hangján: „Halló, Meizl!”, nem készít több kiváló fúvósötös-átiratot, nem búcsúzik el: „Ölellek!” És ő valóban megölelt a búcsúzáskor, amikor néhány éve utoljára jártam nála – egy igaz ember őszinte, szeretetteljes gesztusa volt. A vállamig ért, le volt fogyva már, megszorítottuk egymást – és ő volt az erősebb. Sokkal. - Mentem a folyosón a lépcsőházig, éreztem a nyomást a hátamon, mint amikor néz valaki. A lépcsőfordulóból visszanéztem – és igen, ő volt az: az ajtóban állt, végig kísért a tekintetével. Intettünk egymásnak, és nem ment be, a kezét sem tette le, feltartva várta meg, amíg elmegyek. - Tanár úr! Teljes életet éltél, félmunkát nem végeztél. Emlékedet megőrizzük, műveidet játszani fogjuk, tanításodat tovább visszük. Nyugodj békében Isten áldásával.

 

2.

HORN ANDRÁS EMLÉKEZÉSE

 

Ez nem nekrológ... Csak kikívánkozik…

Elment egy ember, és itt hagyott mindent, ami nekem fontos…

Kultúrát, emberséget, emberi tartást, tisztességet…

Mai szemmel nézve konzervatív iskolát képviselt, nevelésben, ízlésben, verbális megnyilvánulásaiban.

Ő mondta mindig így: klárinét.

Így, a maga germán iskolázottságával, mégis européer módon!

Ő hagyott rám szakbarbár gondolkodás, puszta hangszerimádat helyett általános zenei műveltségre ösztönző gondolatokat.

Ő mondta először, hogy taníts…

Ő adott a kezeim közé először növendéket…

Ő bízott meg bennem először...

Ő küzdött a legtöbbet az igényes, magas színvonalú zenetanár-képzésért, ő emelte a kamarazene oktatást – mai énem lényegét – az őt megillető magasságokba!

Az elmúlt 40 évben nem volt nap, hogy ne gondoltam volna rá...

Ma véget ért egy csodálatosan gazdag életpálya, köszönet az útravalóért, drága Tanár Úr!

 

3.

KERÉNYI SÁNDOR EMLÉKEZÉSE

 

Földik voltunk. A szomszéd faluban Bácsbokodon született. 1951-ben egy bácsbokodi unokatestvérem, (aki elemi iskolában osztálytársa volt Feri bátyámnak), elmondta Feri bátyámnak, hogy egy unokaöccse Tarhosra jár és oboázik. Az élet úgy hozta, hogy amikor a Tanárképző Intézeteket létrehozták, lent járt Miskolcon, ahol utazótanár voltam és úgy üdvözölt: "Sanyikám, kedves földim, akkor most a mai naptól igazából ismerjük egymást".1987-ben a Budapesti Tanárképző Intézetbe kezdtem tanítani, ahol tanszékvezető volt. Olyan pedagógiai, didaktikai segítséget kaptam Tőle, ami egy életre elég volt. 16 évig tanítottunk együtt, soha se felejtette el, hogy bácskaiak vagyunk. Rövid beszélgetéseinkből sokat tanultam. Ismerte felkészültségemet, ami alapján átiratok készítésére ösztönzött. Ezt meg is fogadtam és csináltam. A vizsgákon a zenei ízlését, annak tanítását, emberségét megismerhettem, ami pályámon végig kísért. Emberi és szakmai példaképem volt. Feri bátyám, Tanár úr! Isten áldjon! Nyugodj békében!

 

4.

Serhók-Sulyok Gizella beszélgetése MEIZL FERENC Liszt Ferenc-díjas, érdemes művésszel, a ZTI fúvós-tanszékvezetőjével, a zeneiskolák és zenetanárképzők új klarinét tanterveiről[2]

 

— Az új zeneiskolai klarinét tantervek milyen alapvető változást írnak elő?

— Az alapfokú képzésnek négy évre történt felemelése feltétlen maga után vonja a szakmai színvonal növekedését is. Alapvetően új, forradalmi változást a „B” tagozaton bevezetett zongora kötelező tárgy, valamint a kamarazene tárgy megjelenése hozhat. Mindkét tárgy kötelezővé tétele döntő minőségi változást jelent, ami semmi mással nem pótolható. (Megjegyzem, ha ugyanolyan sorsra jut, mint ahogyan helyenként a szolfézst kezelték egészen a legutóbbi időkig, akkor persze nem lehet csodákat várni.)

— Kifejtené ez utóbbi megjegyzését bővebben is, Tanár Úr?

— Konkrétan: az ének-zenei általánosból jövőknek eddig nem volt kötelező a szolfézs. Nem vették figyelembe, hogy a szolfézs készségfejlesztő tárgy, ami nem csak az énekre vonatkozik. Tudjuk, hogy már a régi görögöknél is együtt érvényesült az általános műveltség és a személyiségformáló erő, de most kifejezetten szakmai felkészítésről van szó. Az imént említett hibás gyakorlatunk valószínűen abból a téves szemléletből fakad, amely nem méri fel a „B” tagozat speciális jelentőségét. Jelenleg a létező rengeteg „kiskapu” miatt zeneileg hiányos a megalapozottság és ez nemcsak szakmai hiányt fed, hanem káros pedagógiai szemléletet is. Ugyanis a gyermekkortól megszokott „kipipált” kötelező tárgy szemléletet a növendék a főiskoláig végig viszi. Itt kívánom megjegyezni, hogy az egyszakosság bevezetése a tanárképzésben ezen a ponton jelentős minőségi változást hozhat, ugyanis a hangszeresek számára a szolfézs felvehető lesz ezután is, második szakként, – de csak a rátermettség bizonyítása után.

— A zeneiskolai tantervhez visszatérve, a felemelt képzési idő milyen változást hoz a struktúrában?

— A tágabb értelemben vett struktúráról elmondhatom, hogy sikerült összehangolni az alsó-, közép- és felsőfokú tantervi igényeket és ezzel megteremteni a folyamatosságot.

— Úgy tudjuk, sor került a hangszeres előképző bevezetésére és a kezdési korhatár leszállítására.

— Most figyeltünk fel a csoportos hangszeres képzés lehetőségeire. Úgy vélem, hogy ez az oktatási módszer kezdő fokon nagyon sok előnnyel jár. Nem kell a tanulónak állandóan fújni, figyelhetik (és figyelik is) egymás játékát és a hibák vagy a pozitívumok megbeszélésével, kevesebb munkával és rövidebb idő alatt nagyobb eredményt érhetünk el. Inspirálják egymást a fejlődésben, hiszen szabad idejükben is zenei-hangszeres problémáikról beszélhetnek. A hibák feltárásában, kijavításában szinte a tanár munkatársaivá válhatnak, ami pozitív módon motiválhatja a továbbiakban a tanuló egész zenei és emberi habitusát és mindezzel kicsit közeledünk ahhoz a koncepcióhoz, hogy át kell térni a tanító iskolatípusról a tanuló iskolatípusra. A tantervben egyébként a hangszeres előképző nem kötelezően előzi meg az első osztályt. Ami a kezdési korhatár leszállítását illeti, az alsó tagozaton meg kell várnunk a gyermek fiziológiai adottságának kibontakozását (a 9-10. életév). Ez adott, ezen nem lehet változtatni! Tudja, az lenne az igazán nagy előny, ha a növendék előzőleg már tanult zongorázni, de mondjuk a manuális adottságai miatt nem felelt meg. Szorgalmazni kellene, hogy az ilyen módon „meg nem felelt”-ek átkerüljenek fúvóshangszerre!

— Van-e változás a tananyagban?

— Örvendetes változás, hogy amíg néhány évtizeddel ezelőtt még megfelelő magyar zenei anyag sem állt rendelkezésünkre, ma már gazdag és választékos magyar anyaggal rendelkezünk, ami a közeljövőben tovább bővül és ezenkívül a külföldi szakirodalomból is egyre gazdagabb a választék, úgy, hogy ezzel a lehetőséggel éltünk is a tananyag összeállításánál. A zenetanárok munkáját megkönnyítik az utóbbi időben megjelent magyar hangszeres módszertankönyvek és a külföldi, ide vonatkozó irodalmat is egyre nagyobb számban fordíttatjuk le. Kívánatos, hogy ezek a munkák, valamint a beszerezhető egyéb zenei szakirodalom, minden zeneiskola könyvtárában hozzáférhető legyen, hogy ezzel is segítsük a tanárok munkáját. Tudjuk, hogy a hangszeres képzés legnehezebb és legfelelősségteljesebb területe a zeneiskola. Szeretném megemlíteni, hogy felnőtt egy új zeneiskolai tanári gárda, akik magas színvonalon, hivatásukat szerető és értő, s az új feladatoknak megfelelő munkát végeznek, ami egyben biztosíték a jövő muzsikus generáció magas szakmai színvonalát illetően.

— Még nem szóltunk a kamarazene bevezetésének feltételeiről.

— Elmondhatjuk, hogy folyamatban van a kamarazenei anyag összeállítása és kiadása.

— Ön szerint melyek azok a pontok, ahol sürgősen kellene lépnünk ahhoz, hogy

az új tantervben lefektetett alapelvek valóban gyümölcsözőek lehessenek?

— Két alapvető gondot látok, amelyek akadályozhatják a kibontakozást. Az egyik, hogy igaz ugyan, hogy négy évre emeltük fel az alapképzést, de ehhez a zeneiskolák nem kapnak több pénzt. Tartani lehet attól, hogy az amatőrképzés látja kárát mindennek — ha ez így lenne, éppen ezzel ásnánk alá a Kodály-koncepciót. A másik, hogy e pillanatban a szakfelügyelet országosan minden szinten kedvezőtlen képet mutat. A zeneiskolákban például még nem valósult meg a szakosított oktatás és ugyanez a helyzet a „szak”-felügyelettel is. Annak tudatában, hogy szegények vagyunk, hangsúlyozni szeretném, hogy ha több pénzt áldoznánk pl. új fúvós szakfelügyelői státusok létesítésére, ez hosszú távon bőven visszatérülne! Az alkalmi megbízás semmiképpen sem a járható út!

— Most térjünk át a főiskolához! Miben hoznak változást a ZTI-n a klarinét tantervek?

— A ZTI eredetileg azzal a feladattal indult, hogy zeneiskolai tanárokat képezzen. Menet közben azonban olyan nagy igény mutatkozott a zenekari muzsikusok iránt, hogy a Liszt Ferenc tér már mennyiségileg nem tudta kielégíteni. Ezért át kellett vállalnunk, hogy ezt a hiányt mi pótoljuk, tehát ma már ki kell mondanunk, hogy a ZTI növendékei nemcsak zenetanárok, hanem zenekari muzsikusok is lesznek. Én ennek a feladatvállalásnak hatása a hallgatók hangszerkezelésében és a tananyag megválasztásában egyaránt megmutatkozik.

— Nem áll fenn annak a veszélye, hogy a tanárképzés ügye háttérbe szorul?

— Ezt így nem lehet mondani! – bár a gyakorlóiskolai helyzet megnyugtató megoldása nélkül pedagógiai vonatkozásban nem várható áttörés. A pedagógusképzés alapvető gondja – nemcsak a ZTI-n, hanem a Pedagógiai Főiskolákon is –, hogy hiányoznak azok 1982/8-9-as tesztek, amelyek a személyiség pedagógiai rátermettségét ki tudná mutatni. Végül itt szeretném tájékoztatni a zeneiskolai klarinéttanárokat az 1981-es kaposvári klarinéttanári találkozón ajánlott kisebb tantervi kiegészítésekről. (A dőlt betűsszöveg most került be a tantervbe.)

51. old. Skálák: dúr, harmonikus és melodikus ...

54. old. Skálák: dúr, harmonikus és melodikusskálák két oktávban 5 kereszt és 5 ...

54. old. Az év végi beszámoló ... 1 hangsor 5 kereszt 5 ...

56. old. Skálák: ... 6 kereszt 6bé...

60. old. K. Stamitz: B-dúr...

60. old. Ajánlott anyag végére Máriássy-Puskás: Klarinét duók.

62. old. esetlegvibráló.

63. old. Kötelező anyag végére Máriássy-Puskás: Klarinét duók.

64. old. esetlegdupla nyelv, pergő nyelv...

65. old. Ajánlott anyagban Jean-Jean I., II.

67. old. Ajánlott anyagban Jean-Jean II.

 

A tanárok egységesen foglaltak állást, hogy az első félév végén is vissza kell állítani a főtárgyi vizsgát, mert a vizsga egyfajta nyilvános szereplés, ami a pályára való alkalmasság, illetve felkészülés szempontjából nélkülözhetetlen. Oda kell hatni, hogy a zeneiskoláknak legyen kapcsolata a helyi úttörő zenekarokkal és nyújtsanak segítséget a színvonalas programok kialakításában. Végül még ide kívánkozik, hogy a tantervben szereplő tananyag beszerzésének biztosítására az OPI tájékoztatta a Zeneműkiadót a zeneiskolai tananyagról.

— Köszönjük a tájékoztatót és a válaszokat!

 

5.

W.A. Mozart: A-dúr klarinétverseny KV 622

Versenymű klarinétra és zenekarra, A-dúr KV 622 I. Allegro (11:52)

Klarinétverseny, A-dúr K. 622 II. Adagio (6:44)

Klarinétverseny, A-dúr K. 622 III. Rondo. Allegro (8:05)

 

Szervánszky Endre: Klarinét-szerenád

Szerenád klarinétra és zenekarra (1950-1951) I. Allegro ma non troppo (7:59)

 

Szerenád klarinétra és zenekarra (1950-1951) II. Adagio (8:33)

Szerenád klarinétra és zenekarra (1950-1951) III. Allegro molto (6:18)
℗ 1957 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

Meizl Ferenc - 90 (14:37)

 

Meizl Ferenc zongorázik (14:40)

 

Meizl Ferenc: Elkésett szerenád.wmv (3:11)

 

Meizl Ferenc: Bácsbokodi induló.wmv (2:38)

 

Meizl Ferenc Őszi napsugár (3:06)

 

Meizl Ferenc-Berger Ádám: Gyorspolka (10:45)

 

Meizl Ferenc-Berger Ádám: Gyorspolka (3:22)

 

Meizl Ferenc betanít 1..wmv (5:10)

 

Meizl Ferenc betanít 2..wmv (6:13)

 

Meizl Ferenc temetése - 2020 (20:20

 

 

 

 

II.

 

 

RIBÁRY ANTAL ZENESZERZŐ

 

(gyakran: Ribári; Budapest, 1924. január 8. – Budapest, 1992. április 24.)

 

Alapító tagja volt a Magyar Zeneművészek Szövetségének és a Zenei Alapnak. Operái és megzenésített versei lettek ismertek. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte 1943 és 1947 között, ahol Szabó Ferenctől, a későbbi igazgatótól, zeneszerzést tanult. 1959-ben a Magyar Állami Operaház bemutatta Bródy Sándor drámája nyomán készült Lajos király válik című egyfelvonásos vígoperáját.

 

Antal Ribáry - Viola Sonata (11:24)

 

Ribáry Antal: Rondó (4:24)

Balassa György – klarinét, Rohmann Henrik – hárfa, a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel: Lukács Ervin

 

Úttörő dal Április 4-ről (1:24)

Szövegíró: Bacsó Péter, zeneszerző: Ribáry Antal

 

 

 [1]     Az I. fejezetben Horn András írását a szerző honlapjáról, a II. és a III. fejezetben közzétett megemlékezéseket pedig a Klarinétosok Facebook-csoport honlapjáról vettük át Demeter Tibor szíves közvetítésével. (Első megjelenés: 2019/6.)

 

[2]      (Első megjelenés: Parlando 1982/8-9.)