Szepesi Judit[1]

 

MŰHELY A MŰVÉSZETTEL NEVELÉSÉRT

 

 

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) köztestületté válásáról szóló 2011. évi törvénye alapján „segíti a művészetoktatást és a művészképzést”, és „együttműködik a magyarországi országos művészeti szervezetekkel”. Az MMA Alapszabálya értelmében tevékenységével segíti a művészettel és a művészeti nevelés formális, nonformális és informális módszereinek a megvalósulását a különböző típusú oktatási intézményekben és művészeti műhelyekben.

 

Elismerő oklevelek

 

A Magyar Művészeti Akadémia 2016 óta adományoz elismerő oklevelet a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért pedagógusok, művésztanárok, művészetpedagógiai kutatók, közösségek, intézmények részére. Az elismerésekről az elnökség minden évben az Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottság javaslata alapján dönt.

 

Az MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottsága (OKTB) tevékenységével már több mint tíz éve segíti a művészetoktatás és a művészképzés ügyét, valamint a művészeti tárgyú tudományos tevékenységeket. E tevékenysége keretében az OKTB ülésein rendszeresen tartanak beszámolókat a művészettel és művészeti nevelés jeles képviselői.

 

Az MMA Művészetelméleti és az MMA Zeneművészeti Tagozata az Akadémia alapítása óta elismerő okleveleket ad a művészettel és művészeti nevelés területén kiemelkedő eredményeket elért szakemberek számára.

 

Közös munka: MMA OKTB és MMA MMKI

 

2023-ban az OKTB és az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMA MMKI) közös munkára vállalkozott.

 

A közös projekt célja és feladata, hogy a MMA által díjazott, a művészetpedagógia területén kiemelkedő szakemberek adatait, jó gyakorlatait, előremutató módszereit összegyűjtjük és az interneten publikáljuk. Ezzel egyúttal megkezdődik a művészcsoportok, művészetpedagógusok kapcsolathálójának és egy szakmai fórum létrehozása, amely a jó gyakorlatok bemutatására, az ezekkel kapcsolatos kérdések megvitatására, megválaszolására lesz alkalmas.

 

Egy másik fontos cél, hogy a művészeti szakemberek minden évben találkozzanak megismerjék egymás oktatási koncepcióját, gyakorlatát és eszközeit, továbbá tapasztalatot cseréljenek. egy műhely munka keretében.

 

A találkozók meghívott vendégei a MMA által kitüntetett művészeti kutatók, pedagógusok és szakemberek, valamint az ezen a területen kiemelkedő eredményeket elért MMA ösztöndíjasok és az MMA MMKI kutatási projektjeiben résztvevő kutatók.

 

Az első találkozó 2023. október 16.

 

 

Az első találkozóra – amely egy zárt fórum volt – 2023. október 16-án került sor a MMA székházában a Pesti Vigadóban. A rendezvényen 79 művészeti szakember volt jelen, amely megfelelő létszám volt ahhoz, hogy elinduljon egy szakmai egyeztetés a jövőbeli tervekről és irányairól.

 

A rendezvényt Vashegyi György MMA elnök és Richly Gábor főtitkár nyitotta meg.

 

 

                                                       Vashegyi György                                                    Richly Gábor                                                     

 

A köszöntő beszédek után a szakmai előadások következtek.

 

Elsőként Kósa Klára és Landgráf Katalin, akadémikusok előadását hallgathattuk meg a „Műhely a Művészettel Nevelésért” szimbólumáról. Majd Farkas Ádám OKTB elnök tette fel a kérdést „Mi a művészet?” Előadásában erre a kérdésre kereste a válaszokat. Ezek után Solymosi-Tari Emőke, az MMA Művészetelméleti Tagozatának vezetője „Módszer vagy koncepció?” címmel tartott előadást, melyben – a művészettel nevelés fontosságának filozófiai hátterét és agykutatási bizonyítékait is érintve – az általa szerkesztett, a Kodály-koncepció jegyében fogant művészeti sorozatokat mutatta be. A zeneművészeti felsőoktatás helyzetét Tóth Péter, a MMA Zeneművészeti Tagozat vezetője vázolta a megjelenteknek. Végül Csáji László Koppány, MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója a „Művészettel és Művészeti nevelés hálózata” címmel beszélt a MMA MMKI és az MMA OKTB közös projektjéről és bemutatta az eddig elért eredményeket. Előadása végén közös gondolkodásra hívta a megjelent szakembereket, a Hálózat jövőére vonatkozóan. A művészetpedagógusok közül többen éltek a lehetőséggel felszólaltak és elmondták a javaslataikat.

 

      

                                  Kósa Klára                                                     Landgráf Katalin

 

  

                                                                 Farkas Ádám                                        Solymosi-Tari Emőke

 

  

Tóth Péter                                                 Csáji László Koppány

 

Csáki András és Vámos-Nagy Zsuzsa

 

Összegzés

 

2024-ben terveink szerint folytatódik a MMA MMKI és az OKTB közös munkája. A Művészettel és Művészeti neveléssel foglalkozó személyek, képzőhelyek körét tovább bővítjük. Művészetpedagógiai módszereiket az online felületen elérhetővé tesszük és további Művészetpedagógiai találkozókat szervezünk.

 

 

 

 [1] MMA-MMKI informatikus, kutató könyvtáros