UNGÁR ISTVÁN[1]

 

Zárszó

 

 

Ungár István

 

Keresem magamban a választ arra a kérdésre, hogy miért írtam rendszeresen egy olyan zenepedagógiai újság számára, amelynek olvasói nagyrészt szakmabeliek, akik maguk is jól ismerik az általam elemzésre szánt zeneműveket. Mentségemül szolgáljon az, hogy gyermek és fiatal felnőtt koromban többször hallhattam Tóth Aladárt és Szabolcsi Bencét zenéről beszélgetni s megfertőzött az a legnemesebb értelemben vett, őszinte, laikus rácsodálkozás a muzsika nagyjaira, amely a két zseniális zenetudós minden szavából áradt. Úgy gondoltam, hátha nekem is sikerül megfertőzni azzal a szüntelen, újra és újra felfedezés ámulatával ének-zene tanár társaimat, akik nem részesülhettek ebben a kiváltságban, amely a zeneművészethez való kapcsolatomat egy életre meghatározta. Ez a fajta közelítés a zeneművekhez gyakran eshet éppen a profizmus áldozatává.

 

Szabolcsi Bencéről annak idején az a szóbeszéd járta, hogy nem csupán azokat a zeneműveket ismeri, amelyek a múltban készültek és a jelenben születnek, hanem azokat is, amelyeket majd a jövőben fognak megkomponálni. Tóth Aladár úgy tekintett föl Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Verdi, Muszorgszkij, Bartók és Kodály vagy más muzsikus óriások alkotásaira, ahogyan csak az képes, aki le tud ásni azok legmélyebb, legrejtettebb zugaiba, és átlátja azokat a magasságokat, ahová ezek a művek tartanak. Ha valaki, ő aztán tudta, hogy a Himalája tövében eltörpül a különbség a hivatásos muzsikus és az egyszerű zenerajongó között. Ezzel az előbbinek kell tisztában lennie. Tóth Aladár és Szabolcsi Bence megnyilvánulása a bizonyíték arra, hogy a csodálkozás nem ellentétes a profizmussal.

 

Bizonyára sokan ismerik az ironikus mondást: muzsikus és mégis szereti a zenét? Bármilyen gúnyos ez a megbélyegzés, azért valamilyen figyelmeztető jel mégis csak lehet benne.

 

Hiába a gimnáziumban ének-zene tanárként eltöltött több évtizedes gyakorlatom, valahányszor, amikor Bach Máté passiójának a történeti sorrendet felborító, grandiózus nyitókórusába – a Golgotamenet – igyekeztem beavatni a klasszikus zenében nem annyira otthonos kamasz diákjaimat, a mű súlyát átérezve kivert a veríték. Érdekességként ugyan elöljáróban elmondható, hogy a barokk korra jellemző szimbólumok itt is megjelennek. A 12 nyolcad ütemmutató a 12 apostolra, az e-moll hangnem 1# előjegyzése a megváltó Krisztus keresztjére és megfeszíttetésére, a három énekkar a Szentháromságra utalhat, de a lényeghez nem visz közelebb. A Máté passiót nyitó tablóban a Golgota hegy lábához szólító kórus tanúja Jézus meghurcoltatásának. Az emberiséget hívja, hogy közösen, együtt sirassák a bűneik bocsánatáért kínhalál árán önmagát feláldozó Embert. Hátán cipelt keresztjével járja a szenvedés megrendítő és egyben dicsőséges útját. Az ugyancsak jelenlévő – távolabb álló – másik kórus kíváncsi kérdéseire ad tömör válaszokat az első énekkar, míg fölöttük a párhuzamos G-dúrban ott tornyosul az időtlenséget megjelenítő, s mindezt megkoronázó, fiúkaron felcsendülő, fenséges, egyszólamú korál. Így, a két négyszólamú vegyeskarral együtt 9 szólamú kórus kíséri Jézus utolsó útját. Eltűnnek az időhatárok. A Máté passió nyitókórusa a világegyetemre nyit kaput. A kórusokat körülöleli a végtelent megjelenítő társként a zenekar, amely a két vegyeskar és az azt bearanyozó korál énekét egészíti ki. A Máté passiót indító zenei freskó felidézi a múltat, a korállal a jövőbe mutat és szól a mindenkori mának, a jelennek. A mindenség zenéje szól ebben a nyitó szakaszban.

 

Ám akármilyen szép szavakkal igyekeztem felvezetni ezt a 10-12 percnyi zenei katedrálist, szinte teljesen semmivé lett, mihelyst megszólalt Bach zenéjének varázslata.

 

 

Bach - Nyitókórus Kommt, ihr Töchter a Szent Máté-passióból BWV 244 | Holland Bach Társaság (8:14)

 

„A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.” – vallotta, ismereteim szerint, Debussy. Erre azonban rá kellett, és kell ébreszteni azokat a tinédzsereket, akik zene helyett üres zajokkal süketítették fülüket és amúgy értékes lelküket. Ehhez próbáltam félig amatőrként némi segítséget nyújtani. Ehelyütt nosztalgiából olyan művekről elmélkedem, amelyekről, bár másképpen, de már korábban is írtam, s amelyeket feltétlenül magammal vinnék arra a bizonyos szigetre. Megfogalmazni a varázslatot – na, ez az, ami lehetetlen vállalkozás. Ám feltárni megfertőzött zenetanárként kötelesség.

 

 

22. Esz-dúr zongoraverseny, K. 482: II. Andante (9:42)

Fischer Annie (zongora), Orchestra: Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, vezényel: Hans Müller-Kray

 

Egy Amadeus Mozart nevű varázsló köznapi világunkba bűvölte a mennyei örökkévalóság pompáját. A K. 482 Esz-dúr zongoraverseny c-moll lassú tételének Codája kétszer is beleselkedik a mennyországba. A klarinét kissé bús dallama indítja a Codát, amelyet emelkedettebb hangvétellel vesz át a szólóhangszer a fagott kíséretében. Az alapjaiban komor hangvételű tétel Codájában váratlanul a zongora alsó regiszterében egyszer csak pianissimo C-dúr hármashangzat felbontások hozzák le közénk néhány ütem erejéig a mennyei birodalmat, és mintha onnan mosolyogna ránk biztatóan a zeneköltő, Mozart. Ráadásul meg is ismétlődik megilletődött, simogató könnyekkel díszítve, de a tétel vége visszasötétül c-mollba, hátrahagyva a káprázatot. Hatása csak a következő tétel játékos, pajkos rondója alatt oldódik. Pedig Mozart mintha játszótársat keresne a zárótételben. Igen, úgy vélem, ha ő most olvasná ezeket a sorokat, bizonyára jót kacagna. Belőle a legmagasabb rangú muzsika magától értetődő természetességgel jött. Megmagyarázhatatlan sugallatot kaphatott odafentről. Talán ezt nevezhetjük csodának. Magunkra erőltethetjük a magabiztos eszmefuttatásokat, de a csodát megfejteni nem fogjuk, nem is kell. A titok maradjon az, ami. Fogadjuk el és becsüljük meg azt a boldog érzést, amely a mozarti titokból fakad.

 

 

Beethoven Piano Sonata No 31 A major Op 110 András Schiff (20:08)

1.     Moderato cantabile molto espressivo 0:00 2. Allegro molto 7:18 3. Adagio ma non troppo, b minor 9:39 4. Arioso dolente, a flat minor 11:00 5. Fuga (Allegro ma non troppo) 12:55 6. Arioso, perdendo le forze, dolente, g minor 15:18 7. L'istesso tempo della Fuga, poi a poi di nuovo vivente 17:35

 

Aki racionális feleletet keres arra a gigászi csatára, amelyet Beethoven vívott önnön tragikus sorsával, téves úton jár. Az Op. 110 Asz-dúr zongoraszonáta zárótétele egybe sűríti azt a drámai küzdelmet, amely Beethoven lelkében dúlt. Összeszedve minden erejét neki gyürkőzött a számára nagy kihívást jelentő fúga fegyelmezett szigorának legyőzésére. Kétszer is nekifut, hogy kellőképpen uralhassa, ám szenvedélytől fűtött szellemét nem tudja kordában tartani. Kimenekül a kötöttségek alól. Nem földi léptékkel, áttörve annak vonzáskörét, türelmetlenül masíroz a fuga téma szekvenciában felfelé kapaszkodó motívumával. Akadályt nem ismerve, tántoríthatatlanul jut fel az egekbe és diadalmasan be is vonul oda. Beethoven tisztelte ugyan a műfaji szabályokat, ugyanakkor dacosan lázadt is ellenük. Ez a szonáta tétel a teljes beethoveni életút, a meditatív recitativótól a panaszos ariosók poézisán át. fékezhetetlen ostrom árán ér el a győzelemig. A beethoveni akaraterő Heiligenstadtól az Örömódáig. A pokol minél mélyebb bugyrából verekszi ki magát, annál magasabbra ér. Költészete az emberi akarat és bátorság dicsősége. Nem ésszerű, sokkal több annál. A saját balsorsával mérkőző hős felülkerekedése a rámért mázsás terheken. erről szól utolsó előtti zongoraszonátájának ez a rendkívüli dramaturgiával megáldott, az igazi célt el nem tévesztő tétele. Ki nem hagynám az úti poggyászomból.

 

Az univerzum rendeződik el egy mesebeli erdő naplementéjével Bartók A Fából faragott királyfi c. táncjátékának utolsó ütemeiben. A C-dúr köntösbe öltöztetett mű a virradat sejtelmességével és feszültségével kezdődik, benne a hangnemtől idegen fisz hang izgalmával. Az alkony és az este beköszöntével ugyanez a fisz hang a nyugalmat, a megérkezést, a hazatérést adó C-dúr hármast egészíti ki egy B hang társaságában. Teljes békét, teljes harmóniát hoz. A hajnal az ébredés, az este az álomba merülés ideje. Amikor ékszerként beborítják az eget a csillagok, az erdőtündér varázspálcájának engedelmeskedve, feloldódásként beköszönt az éjszaka. Ez az éjszaka nem a végső, – szemben A Kékszakállú herceg várának éjjelével – mert magában hordozza a holnap ígéretét is. Egy szép mese színpompás keretben. Majdan szép lassan legördül A fából faragott királyfi függönye. Miként ezúttal az enyém is.

 

Ahogy Bartók csillagai

Kigyúltak az égen,

Úgy szeretnék elbúcsúzni,

Éppen olyan szépen.

    Én ne tudnám, hogy ez nem megy?!

    Csírája sincs bennem,

    Jól esett a sok bíztatás,

    De most ezt kell tennem.

Köszönöm az olvasóknak

Érdeklődésüket,

Jön még sok értékes írás,

Olvassuk ezeket.

    Hálás vagyok az újságnak

    Azért, hogy írhattam,

    Nekem ez sok erőt adott,

    S én is gazdagodtam.

Kedves Tamás, elsősorban

Neked szól a hála,

Hogy munkáim öltöztetted

Szebbnél szebb ruhába.

    De mára már kifáradtam,

    Ezért búcsút veszek,

    Hiba lenne így folytatni,

    Hű olvasó leszek.

A mesének immár vége,

Én pontosan érzem,

Látom Bartók csillagait

Ragyogni az égen.

 

Béla Bartók - Ballet (28:28)

Koreográfus: Seregi László

Az MTV balettfilmjének 1. része

 

 

46:13 - 7. tánc: és finálé (Partíturával kísérve)

(Pierre Boulez és a Chicago Symphony Orchestra)

 

 

 [1] Ungár István középiskolai ének-zenetanár, szaktanácsadó, karnagy, zenei író. A legendás tanár úr azt a nemes utat folytatta remekmívű írásaival, amelyet Bárdos Lajos kezdett el a 80-as években és melyet Hollós Máté folytatatott a Parlandóban. Mivel nem tolongnak a felsorolt mesterekhez hasonló íráskészséggel és tudással rendelkező kollégák szerkesztőségünk körül, őszintén reméljük, hogy drága kollégánk írásának címe és tartalma csak gazdag zeneírói életművének egy része és nem utolsó opusa (A Szerk. megj.)