A kiadás éve: 2023, terjedelem: 186 oldal, kötés: kartonált

 

I.

 

Miért kell a művészi értékek, a zenei nevelés fontosságát és hasznát folyamatosan igazolni? Miért kell figyelmet fordítani a tanulók tanórán kívüli tevékenységére? Miért nem magánügy, hogyan tölti el a gyermek a kötelező oktatás utáni időt? Befolyásolja-e a zenei nevelés a kialakuló ízlést? Miért szükséges a befogadói kultúra kialakítása? Miben tudja a zene segíteni mindennapjainkat?

 

Az utóbbi évtizedekben a kutatások fókuszában állt, hogy képesek vagyunk-e és ha igen, hogyan tudunk tartalmas értéket adni a nevelés folyamán. A 19-20. század fordulóján a személyiségközpontú reformpedagógiai szemléletek közös jellemzője volt, hogy nagy jelentőséget tulajdonítottak a művészeti, testi és szociális készségek fejlesztésének.

A 20. század végére kialakult modern tanuláselmélet szerint a tudás átadása nem egyszerű közvetítéssel történik, hanem belső konstrukció eredmény. Az oktatás elsődleges fókuszát nem arra kell helyezni, hogy mit, miért és hogyan kell tanítani valamit, hanem arra, hogyan tudjuk segíteni a diákok személyiségének kiteljesedését. A művészeti nevelés célja, hogy az érzelmi érzékenyítés folyamatában minél gazdagabbá tegye a személyiséget.


A művészet generációkon átívelő hidat képez. Az, hogy egy-egy korszak értékeiből mi marad fenn, mennyire vagyunk nyitottak a művészeti értékekre, abban kiemelkedő jelentősége van az oktatásnak. E kötet hiánypótló, napjaink művészeti nevelésének iskolai és iskolán kívüli helyzetét és szerepét tárja fel több dimenzióban. A könyv hasznos információt tartalmaz mindazok számára, akik foglalkoznak gyermekeink jövőjével, a művészeti neveléssel és a kultúra, szabadidő területével.

 

TARTALOM

 

I.               Bevezetés (Lásd: 5. oldal)

II.             Az oktatás színterei és formái

Az extrakurrikulum konceptualiozálása

Tanórán kívüli iskolai foglalkozások

Tanórán kívüli, iskolán kívüli foglalkozások nemzetközi színtere

Az extrakurrikuláris foglalkozások hatásának modelljei

Az extrakurrikulum szerepe a művészetoktatásban

III.           A művészetoktatás szerepe a tudásalapú társadalomban

Zenével nem csak zenét tanulunk

Kutatások a zenei nevelés szerepéről a szocio-emocionális tanulásban

IV.           A zenehallgatás társadalmi dimenziói

Zenehallgatási szokások, viselkedéskultúra Nyugat-Európában

A kulturális szociológia, a kulturológia dimenziói

V.             A zenefogyasztás lehetőségei

A személyes részvételen alapuló kulturális fogyasztás jellemzői

Zenefogyasztás a digitális térben

VI.           A művészeti nevelés helyzete, a kulturális és művészeti rendezvényekhez fűződő attitűd

    A tanulók és szülők társadalmi hátterének jellemzői

    A művészeti tevékenység szereplőinek véleménye a művészeti nevelésről

VII.         A kulturális és művészeti rendezvények szerepe a művészeti nevelésben

  A művészeti élmény személyes tapasztalatai a zenei eseményeken

  A művészeti rendezvények látogatásának jellemzői a tanulók körében

  A művészeti és kulturális rendezvények fogyasztásához kapcsolódó attitűd a tanulók körében

VIII.       Összegezés

                  Hivatkozott irodalom

 

II.

 

MÉRFÖLDKŐ a zenepedagógiai kutatásban[1]

 

Az Észak-alföldi régióban működő általános iskolák 4. és 6. évfolyamos diákjainak zenei nevelését vizsgáló tanulmánykötetet mutattak be a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A Zeneművészeti Kar egyetemi tanára által írt tudományos munka öt aspektusból vizsgálta a tanulókat érintő zenei hatások megjelenését.

 

A tudományos munkában részt vett zenepedagógiai kutatócsoport Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre fókuszálva harmincegy általános iskolában mérte fel kérdőívek segítségével azt, hogy milyen szinten találkoznak az oktatás során a zenével a diákok. Az ötdimenziós kutatás során megkérdezték a diákokat, a szülőket, a pedagógusokat, az intézményvezetőket és a szolgáltatókat is.

 

A kutatási eredmények alapján a DE Zeneművészeti Kar egyetemi tanára, Váradi Judit által írt kötetet szerdán ismertették a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Könyvbemutató a Debreceni Oktatáskutató Műhely eredményeiből VI. című rendezvényén.


https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/4475636?width=800

Dr. Lakatos Péter egyetemi docens, a Zeneművészeti Kar dékánja méltatásában kiemelte a kötet kapcsán a tudomány és a zenei nevelés különleges egységét.

 


- Nagy szüksége van a Zeneművészeti Karnak is arra, hogy a hangszeres képzés mellett legyenek tudományos hátterű munkái. A kérdés mindig az, hogy hogyan válhat közkinccsé a zenei tudás, ebben sokat segít a Váradi Judit könyve, mely megkerülhetetlen üzeneteket fogalmaz meg, irányt mutat abban, hogyan lehet a megfelelő módon, a legmagasabb szinten művészetre, zenére oktatni a gyerekeket – emelte ki a kari vezető.


https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/4475640?width=800

Dr. Takács Levente egyetemi docens, a DE Bölcsészettudományi Kar oktatási dékánhelyettese elmondta: a kötet csaknem egy évtizedes együttműködés eredménye.

- Az oktatás-kutatásnak nagy hagyományai vannak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetben, illetve a hozzá kapcsolódó doktori programban. Zenész doktoranduszokból szerveződött a zenepedagógiai kutatócsoport, melynek tagjai hét évvel ezelőtt indították útjára az akkor még fehér foltnak számító művészeti nevelésről szóló kutatásokat. A szociológiai jelentőségű tanulmány segíthet megérteni azt, mennyire nélkülözhetetlen a művészeti nevelés a 21. században – tette hozzá a dékánhelyettes.


https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/4475637?width=800

Prof. Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, a BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetének vezetője elmondta, hogy a kötet azoknak készült, akik fogékonyak a tudomány korszerű iránymutatásaira.


- A huszonegyedik század azoknak a kutatóknak a korszaka, akik képesek együttműködni. Példaértékű eredményei születtek a ZK és a BTK közös tudományos tevékenységének, ez pedig arra sarkallhatja a hallgatókat, hogy elsajátítsák azokat a korszerű munkamódszereket, melyek révén sikeressé válhatnak a tudományos pályán – tette hozzá az intézetvezető.

 

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/id/4475639?width=800

A szerző, Prof. Dr. habil. Váradi Judit, egyetemi tanár szerint szakmailag fontos volt a munka, mivel korábban semmilyen kutatás nem foglalkozott az iskolai zenei nevelés regionális helyzetével.

 

- Elengedhetetlen, hogy már gyermekkorban kaput nyissunk az iskolákban a zene világa felé, erre akartuk ráirányítani a figyelmet a kötettel. A kutatás mérföldkőnek is nevezhető, mert a covid előtt ez volt az utolsó nagyobb volumenű vizsgálódás, így a járvány után a művészeti rendezvények folyamatos újjáépülése szempontjából, egy későbbi kutatásnál fontos összehasonlítási alapot is képezhet majd – mondta a szerző.

 

 

VÁRADI JUDIT: BEVEZETÉS[2]

 

Gyermekkorom óta jó viszonyt ápolok a klasszikus zenével, hallgatom, éneklem, játszom, koncertezem, felfedezem, vizsgálom, kutatom, elemzem, beszélek és írok róla, tanítom, bemutatom, ismertetem, szervezem, menedzselem, sokszor még álmodom is vele, mégis gyakran érzem úgy, hogy megfoghatatlan, a téma pedig kimeríthetetlen.

 

Az iskolán kívüli oktatás iránti érdeklődésem az évtizedek során alakult ki. Az általános iskolás éveim alatt több szakkörnek is tagja voltam, mindezek mellett jártam zeneiskolába. Középiskolás koromban már zeneművészeti szakközépiskolában folytattam a tanulmányaimat, emellé választottam más jellegű tanórán kívüli tevékenységeket. Dolgoztam a zeneoktatás minden szintjén. Egyetemi oktatói pályafutásom alatt fordult figyelmem a tanórán kívüli zenei programok fejlesztése felé.

 

A célom mindig is a kötelezően tanított ének-zene tantárgy élményszerű kiegészítése volt élőzenei hangversennyel. Az évtizedek során több ezer kisiskolás fordult meg ifjúsági élménykoncertjeinken – van, akiből zenész lett, van, aki ma már saját tanítványait hozza a hangversenyekre. A 20 évvel ezelőtt indított ifjúsági előadások szakmai tapasztalata adta doktori disszertációm témáját. A meglévő gyakorlat mellé ekkor kezdtem feltárni az ezt támogató elméletet, amely azóta is kifogyhatatlan forrása kutatói érdeklődésemnek.

 

A kurrikuláris oktatás, a tanterv elemei folyamatos figyelmet kapnak, kiemelt kutatási területnek számítanak. A tanórán kívüli tevékenységekben való részvételre gyakran oktatás lényegtelen elemeként tekintünk, kizárólag az iskolai eredmények fontosságát hangsúlyozva, ezzel a tanulmányi eredményességet helyezve a középpontba. A tanórán kívüli tevékenységek gyakran a költségvetési korlátok miatt redukálódnak, annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedekben számos kutatás feltárta ezek előnyét.

 

Miért kell a művészi értékek, a zenei nevelés fontosságát és hasznát folyamatosan igazolni? Miért kell figyelmet fordítani a tanulók tanórán kívüli tevékenységére? Miért nem magánügy, hogyan tölti el a gyermek a kötelező oktatás utáni időt? Befolyásolja-e a zenei nevelés a kialakuló ízlést? Miért szükséges a befogadói kultúra kialakítása? Miben tudja a zene segíteni mindennapjainkat?

 

Az utóbbi évtizedekben kutatások fókuszában állt, hogy képesek vagyunk-e és ha igen, hogyan tudunk tartalmas értéket adni a nevelés folyamán. A 19-20. század fordulóján a személviségközpontú reformpedagógiai szemléletek közös jellemzője volt, hogy nagy jelentőséget tulajdonítottak a művészeti, testi és szociális készségek fejlesztésének.

 

A gyermekek szabadság igényének tiszteletben tartása mellett a későbbiek során a pedagógiák elméletének és gyakorlatának koherens rendszere a közösségi életforma megteremtésének igényével gazdagodott. A 20. század végére kialakult modern tanuláselmélet szerint a tudás átadása nem egyszerű közvetítéssel történik, hanem belső konstrukció eredménye. Freire az oktatás elsődleges fókuszát nem arra helyezi, hogy mit, miért és hogyan kell tanítani valamit, hanem arra, hogyan tudjuk segíteni a diákok személyiségének kiteljesedését (Freire 2000). Ismét a figyelem középpontjába kerül a zene nevelő szerepe.

 

A neveléselméletből jól ismert paradigma szerint a gyermekek életében a család után az iskola a másodlagos szocializációs színtér, amelynek a tudás közvetítése mellett a magaskultúra megismerésében is kiemelt szerepe van. Az iskolai oktatás célját legszűkebb értelemben hármas célkitűzés határozza meg, a kognitív, affektív és pszichomotoros képességek fejlesztése. A modern köznevelésben előtérbe került a tudomány alapú megközelítés, és a művészeti tantárgyakban is a lexikális tudásanyag átadására koncentrálnak. A művészeti oktatás során a pedagógus feladata azonban nem csak az ismeret átadása, hanem az alkotás, tapasztalás élményének megteremtése, az érzékenyítés.

 

A művészet sajátossága, hogy interkulturális kánonként több értékhordozó motívumát, nyelvét integrálja, szintetizálja (Trencsényi 2000). A művészeti nevelés célja az értékek felismerése, továbbadása, éltetése, hagyományozódása, amely jól képzett és elkötelezett pedagógiai munkát feltételez (Váradi 2019). A személyiségfejlődés kiteljesedésében egyre több szerző emeli ki az esztétikai nevelés fontosságát is (Nicola–Farcas 1995). Zrinszky (2002) értelmezésében az esztétikum alapvetően a művészeti alkotások jellemzője, így esztétikai nevelés elsősorban a műalkotások értő befogadásán vagy a művészeti tevékenységek során átélt kreatív részesedésen keresztül jön létre. E folyamat során a gyermek felfedezi, megőrzi vagy éppen megalkotja azt a szépet, amely a természetben, társadalomban és művészetekben is értelmezhető jelenség.

 

Ugyanakkor a kurrikulumban a művészeti tantárgyak alacsony óraszáma mellett a művészeti élmény megteremtésének korlátozottak a lehetőségei. A művészeti nevelés, a művészet általi nevelés fogalmát Read határozta meg (Read 1967), aki szerint a művészetek által megmutatkozhat, kifejeződhet az ember legbelső énje, és mindezek mellett a harmóniára, kiegyensúlyozott életre nevel. A művészetpedagógia megoldást jelenthet a negatív tendenciákkal szemben, hiszen a harmonikus személyiség kialakítására törekszik, a művészet segítségével formálja, gazdagítja a tanulók személyiségét. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a kortárs kutatási eredmények annak ellenére, hogy évszázadok támasztják alá a jelenséget, nehézkesen jutnak el a mindennapi pedagógia világába, így a szakemberek kezéhez nem jut hatékony eszköz. Seligman és munkatársai (2009) szülők körében mérték fel mit szeretnének gyermekeiknek. A válaszok – boldogság, bizalom, elégedettség, egyensúly, jó dolgok, kedvesség, egészség, elégedettség, önbizalom – arra utalnak, hogy a szülők a jóllétet ítélik a legfontosabbnak. Ehhez képest megkérdezték őket, szerintük mire neveli gyermekeiket az iskola. A válaszok – teljesítmény, gondolkodási képességek, sikerorientáció, fegyelem és tudományok – azt mutatják, hogy a két elvárás között egyáltalán nincs átfedés.

 

Inglehart, Peterson és Welzel a World Values Survey és a European Values Study kutatások 1981 és 2007 között történt öt vizsgálatát elemezte. A regresszióanalízis szerint az emberek ugyan egyre boldogabbnak érzik magukat, de az élettel való elégedettségük az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkent (Inglehart et al. 2008). Az ifjúsági korosztályba egyre inkább időszerűvé válik, hogy az iskola nagyobb figyelmet szenteljen a jó közérzet kialakítására, az ezt erősítő kompetenciák fejlesztésére. Az élettel való elégedettség kismértékű pozitív irányú elmozdulása, a tanulás és a pozitív érzelmek közötti szinergia azt bizonyítja, hogy a boldogságot, jólétet nem csak lehet, de kellene tanítani az iskolában. A pozitív érzelmek nyitottá, kreatívvá teszik a tanulókat, amely a tanulás szolgálatában kiteljesedésre ösztönzi őket, jobban le tudják küzdeni a kihívásokat, ami a sikerélmény hatására újabb pozitív emóciót generál (Oláh 2004; Fodor & Korényi 2019). A boldogságot a pozitív pszichológia tudománya különböző területekre osztja fel, amelyek mindegyike készségalapú, tanítható és mérhető (Seligman 2002). Az egyik ilyen terület a flow, azaz az áramlás állapota, melynek során az ember teljesen feloldódik, elmerül abban, amit éppen csinál, amitől örömmel töltődik fel, amikor valaki azonosul, például eggyé válik a zenével (Csíkszentmihályi 1990).

 

A művészeti nevelés célja, hogy az érzelmi érzékenyítés folyamatában minél gazdagabbá tegye a személyiséget (Váradi 2015). Mivel a zene minden kultúrában jelen van, így mély gyökerekkel rendelkezik az emberi ontogenitásban (Trehub 2001), beágyazódik az emberi kultúrába (Cook 2014, 8.). A zenei nevelés jelentőségét és társadalmi szükségességét már évszázadokkal ezelőtt felismerték többek között olyan tudósok, vallási vezetők, politikusok és filozófusok, mint Platon, Arisztotelész, Szent Ágoston, Boethius, Luther Márton, John Calvin, Comenius, Pestalozzi, Spencer. Tapasztalatuk szerint a zeneoktatás kérdése társadalmi jelentőségű, amely személyiségfejlesztő, közösségépítő jellegével segít elérni és fenntartani a kívánt és elvárt társadalmi normát (Mark 1999), erőteljes hatása van a hangulatra és az érzelmekre (Sloboda 2001). A zenét és a táncot hatékonynak tartják a társadalmi Kötelékek, a csoportkohézió kialakításában és a proszociális elkötelezettség megteremtésére és fenntartására a társadalmi csoportok tagjai között (Cirelli, Wan & Trainor 2014; & Heath 2009; Huron 2001; McNeal 1995; Roederer 1984). Blacking (1967) zeneiség fejlődésének dinamikáját feltárva megállapította, hogy gyermekkorban a zene iránti elkötelezettség legfőbb hatásai a szocialitás területén rejlenek. „A gyermekdalok társadalmi érték és bizonyos esetekben társadalmi szükségszerűség egy olyan gyermek számára, aki a saját korosztályának elfogadott tagja kíván lenni.” (Blacking 1967, idézi Cross, 2007, 26.). Bourdieu a család szerepét hangsúlyozva a habitust olyan életterületként határozta meg, amely a szocializáció során kialakít egy viselkedésmintát, meghatározza az aspirációt, de tudat alatt befolyásolja a beszédet és testbeszédet is (Wright 2010) A szülői minta így befolyásolja a gyermek kialakuló preferenciáit is.

   A zene lényegét mindenki másban látja. Azzal, hogy szerepet játszik a társas kapcsolatok és a szociális készségek kialakításában, beágyazódik a társadalmi tevékenységekbe. A zene egy nem verbális alapokra épülő, évszázadokon átívelő kommunikáció, időkön szimbolikus kifejezési forma, amely élménymintázatban képződik le, mindenütt hat a személyiségre, a viselkedésre és az identitás része (MacDonald, Kreutz & Mitchell 2012). A zene lényegét kizárólag szavakkal elmondani olyan, mint az „építészetről táncolni” (Costellót idézi Cook 2014, 10.). Azt, hogy mit értünk zenén, mit jelent számunkra, mire használjuk és használjuk-e egyáltalán, azt cselekedeteink mutatják meg.

   A zene gyűjtőfogalomként számos különféle stílust és műfajt foglal magába.

   A különféle tevékenységekhez minden kornak megvolt a maga zenéje, amit csak ők ismertek. Napjaink infokommunikációs társadalmában az internetnek köszöntetően zene tértől és időtől függetlenül bárhol elérhető, így a választás palettája kiszínesedett. .Malonev (2017) elképzelése szerint a zenét a vízhez hasonló erőforrásként kell elképzelnünk, amit a mindennapi célok elérésére használnak fel. Véleménye szerint a zene egy haszonelvű erőforrás, amelyet a hallgatók a saját kognitív, érzelmi, viselkedési és fiziológiai aspektusainak érdekében használnak. A zene élmények sokasága, amely meghatározza identitásunkat, a zenei identitás mentén létrejövő szubkultúrákat, amelyek a határok mentén elkülönülnek, ugyanakkor átfedik egymást (Cook 2014), ahogy a különböző zenei stílusok is táplálkoznak egymásból. Koelsch (2014) szerint a zene szocio-emocionális ereje nyilvánvalóan arra a tényre támaszkodik, hogy a zene az élmények és tapasztalatok sokoldalú birodalma és a befogadás során minden egyes hallgatóban más-más élményt generál.

   A nemzetközi szakirodalomban számos tanulmány foglalkozik a különböző művészeti ágak (zene, tánc, színház, vizuális művészet, médiaművészet) a gyermekek és serdülők szociális-érzelmi fejlődésére gyakorolt pozitív hatásával. A művészeti tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek, mint például a kórus-, zenekari próbák, hangszeres gyakorlás, egy színdarab próbája, egy kép megfestése, graffiti elkészítése magában foglalja a szociális-érzelmi komponenseket is. A közösségi élmény, az önkifejezés sajátos formája, a sikerélmény ígérete arra készteti a gyermekeket, hogy reflektáljanak az életükben zajló eseményekkel kapcsolatos érzésekről, beépítve vagy megjelenítve azokat egy művészeti tevékenység során. A hosszú távú művészeti kompetenciák társadalmi-érzelmi komponensei között megjelenik az érzelmi önszabályozás, a felelősség, empátia, az önkifejezés, önkritika fejlődése.

   A zene lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek más kultúrával, a különböző zenei hagyományok megismerésével megtanulják elfogadni a különbségeket, így művészet a társadalmi integráció eszköze is lehet.

   Egy-egy zenei fellépés jó alkalom a gyermekek számára a szociális és érzelmi készségek széles körének gyakorlására. A mások előtti fellépés lehetőséget ad a lámpaláz, a stressz leküzdésére, ugyanakkor megtanulhatják kezelni a sikert vagy az esetleges kudarcot. Egy jól sikerült fellépés javítja az önbecsülést, pozitív élménnyé válik. A közös zenei produkció segíti a társas kapcsolatok kialakulását, mások elfogadása mellett a bizalom kialakulását, a hatékony kommunikáció, együttműködés és problémamegoldás gyakorlása fejleszti a vezetői kompetenciákat. Akár csak valamelyik szülő, akár az egész család közösen zenél, a gyermek át tudja élni a közösséghez tartozás élményét. A csoportos zenélés kialakítja a bizalmat a gyermekben, a közös munka során elismerik a másik teljesítményét, empátiával fordulva mások felé megbocsátják hibáikat. Megtanulják egymás tiszteletben tartását.

   A közösséghez tartozás élményében fejlődik saját önkifejezésük. A tisztelet, az együttműködés és a közösségben végzett tevékenység mind olyan fontos szociális készség, amelynek fejlesztése már kora gyermekkorban is nagyon fontos. A csoportos zenélés a gyermekeket arra is felkészíti, hogy figyeljenek környezetükre, a körülöttük lévő emberekre, vegyék észre és igazodjanak a hangerő és az expresszivítás finom jelzéseihez, amely segíti az érzelmek felismerését. A zenei kommunikáció és s hozzá tartozó jelzések segítik a verbális kommunikáció és az emberi mimika, a gesztusok felismerését. A zene referenciális ki fejező képességéről (Fitch 2006) bebizonyosodott, hogy hatékonyan kommunikálja a hangulatot, az affektusokat és a különféle érzelmeket az előadó és a hallgató között (Juslin & Västfjäll 2008; Sloboda & Juslin 2001).

   Az empátia és az erkölcsi fejlődés alapja az, hogy képesek legyünk érzékelni és megérteni az emberek érzéseit. A pozitív hatások között meg kell említenünk, hogy a művészeti tevékenységek, amelyeket általában belső motiváció hatására választanak a gyermekek, segítik személyiségük kiteljesedését, az önértékelés, önmegvalósítás mellett a tehetség kibontakozását, javíthatja a tanulmányi eredményeket, valamint gyarapíthatja az inkorporált kulturális tőkét. A szocioökonómiailag hátrányos helyzetű tanulókat esetleg segítheti a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdésében, megkönnyítve a beilleszkedést a társadalomba.

A zene a fennálló rendi korlátokon átívelő társadalmi kapcsolatteremtés eszköze is lehet (Hunter 2003).

A kötelező tanórák utáni szabadidő értékes eltöltése hozzájárul a pozitív pszichikai és fizikai állapothoz, a kognitív képességek fejlődéséhez, befolyásolhatja a pályaválasztást, a művészeti értékek élményszerű megismerésével megalapozza a kulturális aktivitást. Ugyanakkor az extrakurrikuláris művészeti tevékenységekben való aktív részvétel hozzájárul napjaink aktuális problémájának, az iskolai lemorzsolódásnak a prevenciójához.

Az élménypedagógia és így a koncertpedagógia alap célkitűzése a művészeti események, rendezvények megismerése a művészeti tevékenység eredeti helyszínén, amely során a valóságos környezet gazdagabb kontextusa és összefüggései által több információhoz jutnak a résztvevők. A kulturális és művészeti események egyre jobban elérhetőek, hozzáférhetőek. Jenkins a digitális eszköztárat figyelembe véve a 21. századot a „részvevői kultúra” (Jenkins 2007, 3. idézi Kárpáti 2019) koraként determinálja, ahol a művészeti értékek meg-osztásával egyre szélesebb réteghez jut el az alkotás.

A szabadidős tevékenységek választását az elérhető lehetőség és az iskolai kultúra mellett jelentősen befolyásolja a tevékenységhez és annak eredményéhez fűződő társadalmi megítélés vagy a korszak változó trendje. Az egyes tevékenységek sátus szintje jelentősen eltérhet. Az általános vélekedés, amely szerint a tanórán kívüli tevékenységek mindenki számára nyitva állnak, nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a foglalkozások nagy részéért fizetni kell, más része szakmai válogatás után érhető el, mint a művészeti tanulmányok többsége, vagy megfelelő szakember hiányában nem tudják megvalósítani a képzést. Ha a feltételek együttállása pozitív, még mindig nem biztos, hogy a gyermek környezetében van olyan személy, aki felismeri tehetségét és megfelelő helyre irányítja. Bizonyos esetekben eredmény ismeretében nem is javasolják a plusz elfoglaltságot, tartva attól, hogy figyelem jut a tanulmányokra.

   A művészeti nevelésben az extrakurrikulumnak még inkább kiemelt szerepe van. A köznevelésben a művészetközvetítés alacsony óraszáma, az osztályok létszáma, a művészeti tevékenységek szűk elérhetősége nem teszi lehetővé az egyéni, aktív részvételt, a tapasztalaton alapuló ismerkedést a művészeti értékekkel. Goleman (1950) szerint a klasszikus szóval szembeni ellenérzés erősebb, mint a zenei műfajtól való távolságtartás. A kifejezést a görög és római klasszikus művészettől kölcsönözve az elmúlt korok zenéjének újra felfedezésével egyidőben kezdték használni a 19. században, amikor Mendelssohn elindította a Bach-reneszánszot. Az idegenkedés a klasszikustól jelenségét Geiger a sznobizmus ellentéteként azonosítva azt gondolja, hogy az alsóbb társadalmi rétegek úgy mondanak véleményt, hogy nem ismerik magát a műfajt. Egy dán rádiós kísérletben Haydn, Schubert, Mozart, Beethoven és Mendelssohn-Bartoldy műveit közvetítették népszerű zeneként konferálva, majd az azt követő vasárnap megismételték ugyanezt a zenei blokkot a klasszikus zenében megszokott formában felvezetve, opus szám és hangnem megjelölésével. A hallgatóság száma ebben az esetben a felére csökkent. Geiger szerint „a közönségnek kifinomultabb a zenei ízlése, mint amennyit bevall belőle” (Geiger 1950, 460.). Sokan úgy tartják, hogy a művészet elit kultúra vagy egyféle kulturális luxus (Storr 1993). Cook (2014) kutatása alapján megállapítja, amennyiben a klasszikus zene professzionális promóciót kap, akkor még a slágerlisták élén is képes átvenni a vezetést. A zeneipar képes átformálni és integrálni napjaink fogyasztói kultúrájába a klasszikus zenét, ha gazdasági hasznot lát benne. Gay (1995) a kulturálisan érzékeny oktatási stratégiákat kulcsfontosságúnak tartja, hiszen az érdeklődést csak ismeretek és tapasztalatok birtokában lehet felkelteni (Geertz 1974). A klasszikus zene közönségének elöregedéséről szóló diskurzusok már a 20. század eleje óta foglalkoztatják a hangversenyszervezőket, a közönség azonban folyamatosan reprodukálja magát, sőt a statisztikai adatok szerint, köszönhetően a technikai változásoknak világszerte szélesebb közönséget ér el, mint eddig bármikor (Cook 2014; Storr 1993). Amennyiben válságot érzékelünk, akkor az nem a zenére jellemző, hanem arra, ahogyan gondolkodunk róla.

   Fontos meghatároznunk az ízlés fogalmát, amelynek szociológiai értelmezése Bourdieu-tól származik, aki szerint az ízlés társadalmi jelenség, ami a szocializáció során alakul ki (1996). Az alkotás-előadás-befogadás triadikus relációjában az ízlésnek szerepe az ösztönös választástól az esztétikai ítéletig tart. Az ízlés olyan értékelő viszonyulás, ami állandó, de tartalma ismeret és tapasztalat hatására folyamatosan változhat (Hausmann 2011). A preferenciát használják az ízlés szinonimájaként, de ha finomítani szeretnénk a különbséget, akkor a preferencia pillanatnyiságát lehet megfogni, – egy adott pillanatban létrejövő pozitív vagy negatív hatás tetszik vagy nem tetszik típusú döntését (Turmezeyné 2016). A zenei ízlést többen a másoktól való szimbolikus határok kialakítására használják fel (Bryson 1996), ezzel megerősítve hovatartozásukat (Bourdieu et al. 1965). A zene ebben az esetben szociális ragasztóként működik (Bernstein 1981).

   Előzetes kutatásaink során egy megyeszékhelyen vizsgáltuk a tanulók részvételét a kulturális rendezvényeken és az egyházi iskolák szerepét a zenei nevelésben. Nemzetközi kitekintésben összehasonlítottuk az ének-zene órák gyakorlati módszereit, az énekléshez fűződő attitűdöt, a tanulók zenei kultúrájának kialakulására ható tényezőket, a gyermekek művészetekhez fűződő viszonyát. A koncertpedagógia elméleti hátterének feltárásával elemeztük a gyakorlati tapasztalatokat. A zeneművészeti felsőoktatásban megvizsgáltuk a lemorzsolódást kiváló tényezőket, a képzés megtartó erejének okait. Mindezen tapasztalatra építve indítottuk el átfogó vizsgálatunkat 2018-ban a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet támogatásával. Kutatásunkban arra kerestünk választ, a művészeti nevelésben érintett különböző közreműködők hogyan vélekednek róla, milyen előnyökkel, hátrányokkal, problémákkal szembesülnek az oktatás vagy tanulás során. Mi befolyásolja a részvételt a kulturális és művészeti rendezvényeken, mi jellemzi, és hogyan oszlik meg a hozzáférés. Tekintettel az iskolán kívüli tevékenységek kutatásokkal igazolt fontosságára és a részvételből származó lehetséges előnyökre, vizsgálatunk fókuszában az áll, hogy az eltérő szocioökonómiai, szociokulturális helyzet hogyan befolyásolja a művészeti nevelés és a művészetben részesedés lehetőségét. A vizsgált korosztály még a szocializációs színterek hálójában él, így plasztikusan kirajzolódik azok hatása és szerepvállalása.

   A kulturális preferenciákra ható tényezőknél Bauer (2019) egyaránt megkülönbözteti a kulturális értékek átadásának vertikális és horizontális formáit. A hosszú folyamatot feltételező vertikális generációs transzferrel szemben a horizontális transzfer inkább pillanatnyi, a divathoz alkalmazkodik. A kulturális ízlés kialakulásában elsősorban társadalmi összefüggéseket vizsgálnak, megállapítva, hogy az alacsony szocioökonómiai háttér hátrányosan befolyásolja a kulturális attitűd kialakulását. A kulturális ízlés és a társadalmi háttér között minden korban volt összefüggés, ezért az ízlés tanulmányozása segíti a társadalmi differenciálódás feltárását és megértését (DiMaggio 1996). A kulturális választás az előzetes élmények, tapasztalatok eredménye. Ezért kiemelkedő jelentőségű, hogy van-e lehetősége az egyénnek megismerni a művészi értékeket.

   Írásom az extrakurrikulum szerepét vizsgálja a művészeti nevelésben az Észak-Alföld régió 4. és 6. osztályos tanulóinak, szüleiknek, a köznevelésben művészeti tárgyat tanító pedagógusok, az intézményvezetők és a kulturális szolgáltatók megszólításával.

   Az adatok elemzésének és összefüggéseinek feltárásához a következő módszereket alkalmaztuk: kvantitatív vizsgálatunkhoz SPSS 23-as programot használtunk. Az elemzés során egy- és többváltozós elemzési eljárásokat egyaránt alkalmaztunk. A kétdimenziós kereszttábla elemzések mellett annak érdekében, hogy a változók közötti összefüggéseket, korrelációkat feltárjuk többváltozós statisztikai elemzésként faktoranalízist, klaszteranalízist és logisztikus regressziót, valamint kétmintás t-próbát, korrelációelemzést és varianciaanalizist alkalmaztunk. A kérdőívek nyitott kérdéseire adott szöveges válaszok összefüggéseinek feltárásában a MAXQDA Pro 2020 program volt segítségünkre. Az összegzés átfogóan tartalmazza eredményeink alapján megfogalmazott gondolatainkat, javaslatainkat.

 

 

III.

Pótfi Melinda RECENZIÓJA[3]

 

2023. október 30-án jelent meg a Balassi Kiadó gondozásában Váradi Judit A művészeti nevelés helyzete és szerepe a 21. században című könyve. A kutatás fókuszában a művészeti tevékenységek lehetősége, valamint a kulturális és művészeti rendezvények látogatása és az azokat befolyásoló tényezők vizsgálata áll. A szerzőt jelen könyvben, mint ahogy szakmai életében és munkássága során is, az alábbi kérdések foglalkoztatják: Miért kell a művészi értékek, a zenei nevelés fontosságát és hasznát folyamatosan igazolni? Miért kell figyelmet fordítani a tanulók tanórán kívüli tevékenységére? Miért nem magánügy, hogyan tölti el a gyermek a kötelező oktatás utáni időt? Befolyásolja-e a zenei nevelés a kialakuló ízlést? Miért szükséges a befogadói kultúra kialakítása? Miben tudja a zene segíteni mindennapjainkat?

Az utóbbi évtizedek kutatásainak központi témáját képezi, hogy képesek vagyunk-e – és ha igen, hogyan – tartalmas értéket átadni a nevelés folyamán. Ebből kifolyólag a téma időszerűségét nem szükséges tovább bizonygatnunk. Napjaink aktuális témáját képezi a kurrikuláris oktatás, a tanterv aktualizálása, és természetesen a tanórán kívüli egységek is folyamatosan a figyelem középpontjában állnak. A mára kialakult oktatás elsődlegesen arra fókuszál, hogy hogyan tudja leginkább a diákok személyiségfejlődését, személyiségük kiteljesedését szolgálni. Ennek eredményeképp a zene nevelő szerepe ismét a figyelem középpontjába került.

A kultúrafogyasztási szokások vizsgálata hazai és nemzetközi szinten is közkedvelt kutatási témának számít. E vizsgálatok mind az ifjúsági, mind pedig a felnőtt korosztály kultúrafogyasztási jellemzőinek feltárására irányulnak. A könyv újszerűségét, egyediségét az adja, hogy nemcsak a vizsgált célcsoport eredményeinek tényszerű közlésére vállalkozik a szerző, hanem az általános iskolai tanulók ízlésének kialakulására ható tényezők feltárására is. Az írás abban a tekintetben is hiánypótló, hogy az adatfelvétel még a Covid–19-járvány előtt készült, megismételhetetlenné téve a kutatást, viszont kiváló lehetőséget biztosít a későbbi kutatások számára a kulturális és művészeti változás irányának meghatározására.

Az írás alapjául szolgáló kutatás a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet támogatásával készült. Az említett kutatást a Művészetpedagógiai Kutatócsoport Váradi Judit vezetésével 2018 novemberében indította Az extrakurrikuláris művészeti tevékenység lehetőségei címmel, mely vizsgálat eredményeiről a 2020-ban megjelentetett Művészeti körkép – Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről című tanulmánykötete ad számot. A szerző a kutatócsoporttal e vizsgálatban arra fókuszált, hogy az Észak-Alföld régióban (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben) a gyermekek kötelező oktatásában jelen lévő művészeti tárgyak mellett van-e, és ha igen, milyen lehetőségük van a diákoknak tanórán kívüli iskolai és iskolán kívüli művészeti tevékenységek végzésére, illetve, hogy mennyire élnek ezekkel a lehetőségekkel. A kutatás öt dimenzióban vizsgálta a művészeti rendezvényeken való részvételt és az általános iskolás tanulók kulturális attitűdjére és ízlésére ható tényezőket. A vizsgálat célcsoportja az észak-alföldi térség alsó és felső tagozatos általános iskolás tanulói, szüleik, az iskolában kötelező művészeti tantárgyat tanító pedagógusok, a vizsgált iskolák intézményvezetői és az intézményesített kulturális szolgáltatást képviselő szervezetek voltak. A kutatást és egyúttal a könyv hitelességét alátámasztja, hogy a kutatás mintája reprezentatív. A vizsgált intézmények településtípusa (megyeszékhely, város, község), fenntartótípusa (tankerület, egyház, egyéb) továbbá az egyes megyékben előforduló alapfokú művészetoktatási intézmények (AMI) arányát tekintve is reprezentatív. Összesen 30 intézményben végezték el a vizsgálatot, ahonnan összesen 1844 db kitöltött szülői, 2089 db kitöltött tanulói (4. és 6. évfolyamos általános iskolai tanulók), 139 db kitöltött tanári (kötelező művészeti tárgyat oktató tanárok), 30 db kitöltött intézményvezetői és 45 db kitöltött, különböző fenntartású, kulturális vagy művészeti tevékenységet kínáló vagy rendezvényt szervező szolgáltatói kérdőív született. Mind az öt fajta kérdőív saját fejlesztésű, melyet online, illetve személyesen juttattak el a célcsoporthoz.

Dr. Váradi Judit

(MMA MMKI)

 

A könyv szerzőjét, Váradi Juditot, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának egyetemi tanárát mi sem teheti hitelesebbé, mint az, hogy kisgyermekkorától kezdve aktívan jelen van életében a művészet. Szakmai pályafutása során számtalanszor bizonyosságot tett szakmai rátermettségéről. A zeneoktatás minden szintjén (alap, - közép-, felsőfok) rendelkezik szakmai tapasztalattal. Az elmúlt 20 évben több ezer kisiskolás számára szervezett ifjúsági élménykoncertet, ezenfelül több hangversenysorozat elindulása is az ő nevéhez fűződik. Mind oktatóként, mind pedig aktív művészként jelen van a művészeti életben, melynek gyakorlati élményei mellett kutatóként az ezt támogató elméletet tárja fel, továbbá kutatói projekteket szervez, és részt is vesz bennük. Napjainkra a művészeti nevelés, a művészettel nevelés, a zenepedagógia, a zenével nevelés területeinek egyik kiemelkedő alakjává vált.

Az írás szerkezetileg áttekinthető és jól tagolt fejezetegységekre osztott. A szövegkorpuszhoz szorosan illeszkedő, jól strukturált táblák és ábrák színesítik a művet, ezzel még inkább szemléletesebbé téve az olvasó számára a vizsgálati eredményeket, megkönnyítve a megértést. A szerző szakirodalmi jártassága megkérdőjelezhetetlen. Bőséges hazai és nemzetközi hivatkozással ellátva támasztotta alá gondolatait, tapasztalatait és kutatásának eredményeit.

A bevezető fejezetet követően, melyben képet kapunk a szerző téma iránti indíttatásáról, kapcsolatáról és elkötelezettségéről, továbbá szemléletes áttekintést olvashatunk a téma oktatás- és neveléspolitikai összefüggéseiről, annak előzményeiről, a kutatás elméleti hátterének feltárása következik.

A második fejezetben a szerző az oktatás színtereiről és formáiról ad számot. E fejezetben kapott helyett az extrakurrikulum konceptualizálása, a tanórán kívüli iskolai foglalkozások, illetve a tanórán és iskolán kívüli foglalkozások bemutatása hazai és nemzetközi színtéren is. Ezeken felül a fejezet megismerteti az olvasót az extrakurrikuláris foglalkozások hatásának modelljeivel és ezen foglalkozások szerepével a művészetoktatásban. A fejezet végén a szerző felhívja a figyelmet, hogy a művészeti tantárgyak fontosságának elismeréséhez széles körű összefogás szükségeltetik, mely kiterjed a szülőre, a pedagógusra, de ezenfelül az oktatás különböző szereplőire, oktatáspolitikusokra és politikusokra – mindenkire, aki bármilyen szinten befolyásolni tudja a minőségi művészeti oktatás alakulását, létrehozását.

A következő fejezet a művészetoktatás szerepét hivatott bemutatni a tudásalapú társadalom tükrében. A szerző első mondatában egy alapvető problémára hívja fel a figyelmet: „Annak ellenére, hogy évszázadok óta ismert, hogy a zenei nevelés a személyiség teljessé válásának integráns része, a társadalmi megbecsültsége mégis alacsony, sokak szemében a nélkülözhető luxus kategóriába tartozik, amely nem ad lényeges tudást.”[4] Több hazai és nemzetközi kutatáson keresztül mutatja be szerző a pedagógusok szerepét a hatékony és minőségi oktatásban, továbbá arról is képet kapunk, hogy a különböző teljesítménymérési eredmények alapján hogyan jutottak el a kutatók arra a következtetésre, hogy a művészetoktatásnak kiemelkedő hatása van a személyiségformálódásra. A Zenével nem csak zenét tanulunk alfejezetben a szerző a zenei nevelés tanulmányi eredményességre gyakorolt hatásáról számol be. A fejezet végére az olvasó megismerheti a zeneoktatás transzferhatás vizsgálatainak eredményeit, amelyek alapján megállapították, hogy minél fiatalabb korban részesül a gyermek zenei képzésben, annál nagyobb a zenei oktatás hatása más diszciplínákra.

A következő alfejezetben (Kutatások a zenei nevelés szerepéről a szocio-emocionális tanulásban) a szerző számos szocio-emocionális kompetencia tükrében mutatja be a zenei nevelés hatását. Ezek a kompetenciák az éntudatosság, az érzelmek felismerése; önmenedzselés, önértékelés; szociális kapcsolatok; szociális tudatosság, empátia és a társas viselkedés kompetenciái. A szerző a fejezet zárásaként arról számol be, hogy a művészeti tantárgyak és a teljes társadalmat átfogó zenei kultúra egyre kevesebb figyelmet kapnak, így jelen oktatási rendszerünkben a zenei nevelés hatása nem tud érvényesülni. Felhívja a figyelmet arra a furcsa ellentmondásra is, miszerint ahhoz képest, hogy a külföldi zenei nevelésben széleskörűen alkalmazzák hazánk zeneoktatási hagyatékát, a Kodály-koncepciót, addig hazánkban ez egyre kevésbé tud érvényre kerülni a művészeti óraszámok csökkenése és a társadalmi elismertség hiánya miatt.

A negyedik fejezetben átfogó történeti képet kaphatunk a zenehallgatás társadalmi dimenzióiról. A szerző olvasmányosan, szórakoztatóan, de mégis a lényeg megragadásával és fontos történeti információkkal telítve vezeti végig az olvasót a ma ismert és elfogadott zenehallgatási attitűd és szokásrendszer kialakulásán. Első lépésként képet kapunk a befogadói és a zenei dichotómiáról, mely alapján világossá válik, hogy a zenehallgató aktív résztvevője a kulturális folyamatnak a zenei folyamat dekódolása során, továbbá nem kezelhetjük a közönséget egy elkülönült halmazként, hiszen egyszerre, egyidőben részesülnek a műalkotások művészi értékében, így a társas dimenzió mentén pedig a zenehallgatás a társas tanulás egyik formájaként is megjelenik.

A következőkben megismerjük Magyarország hangversenyéletének kialakulását, majd átfogó képet kapunk Nyugat-Európa zenehallgatási szokásairól és viselkedéskultúrájáról. Ezen belül szerző e téma legfontosabb dimenzióit érinti: a befogadói attitűd változásait, a hallgatás művészetének kialakulását, illetve a zenehallgatás térbeli kapcsolatát. A fejezet utolsó állomása a kulturális szociológia, Berger megfogalmazása alapján a „kulturológia” dimenzióinak feltárása és ismertetése, mely a művészet társadalmi tartalmának feltárásával vagy dekódolásával foglalkozik. E dimenziónak legfontosabb erénye, hogy képes elválasztani a művészeti stílusok és a társadalmi rangok társításának tipológiáját. Kiemelendő konklúzióként jelenik meg, hogy az elmúlt évek, évtizedek demográfiai, életstílus- és ízlésbeli, továbbá technikai fejlődése és a tömegkommunikációs változások a hangversenyéletre gyakorolt negatív hatásai ellenére továbbra is van iránta érdeklődés, folyamatosan van közönsége az élő koncerteknek. A szerző Neil Gregor hangversenytermi zenehallgatás-elemzését alapul véve osztja azt a megállapítást, miszerint nem a nemzetiség, hanem a zenehallgatás módja határozza meg a hangversenytermek viselkedéskultúráját.

Az utolsó elméleti fejezetben, a kutatás eredményeinek közlését megelőzően a zenefogyasztás lehetőségeit mutatja be a szerző az olvasók számára, ahol a kultúrafogyasztás típusairól, klasztereiről, dimenzióiról kapunk képet hazai és nemzetközi vizsgálatok mentén. A szerző a személyes részvételen alapuló, illetve a digitális térben zajló kulturális fogyasztások jellemzőit is górcső alá vette, ennek során friss hazai és nemzetközi kutatási adatok segítségével, kifejezetten a klasszikus zenei hangversenyek, illetve a magas kultúra szegmenseinek látogatottságára irányuló, tényszerű és komparatív eredmények bemutatására fókuszált. E fejezettel a könyv utolsó fontos szegmenséről is kapunk egy átfogó képet, mellyel a szerző saját munkáját a kultúrafogyasztás területén is az eddigi kutatásokhoz kapcsolja, ezzel megteremtve jelen kutatás helyét térben és időben a hazai és nemzetközi vizsgálatok sorában.

A hatodik fejezettel elérkezünk az empirikus vizsgálat és a vizsgálati eredmények bemutatásához. Elsőként a kutatás előzményei, célja, motivációja és körülményei kerülnek közlésre. A szerző az olvasó elé tárja a vizsgálat módszertani részleteit. Részletesen bemutatja a célcsoportot, a mintavételi eljárást, képet kapunk a mérőeszközről és az adatfelvétel módjáról, majd az adatfeldolgozás folyamatáról is. A szakirodalom alapján felállított öt hipotézis is ekkor kerül bemutatásra.

A vizsgálat eredményeinek ismertetését megelőzően a szerző egy átfogó történeti visszatekintés révén segít az olvasónak megérteni az intézmények oktatáspolitikai szemszögből történő változásait. Ennek folytatásaként az intézményhálózat átalakulásáról is tájékozódhatunk, így eljutunk a napjainkban ismert és használt alapfokú művészetoktatási intézmények fogalmáig, oktatáspolitikai meghatározásáig. A leírás során az adatok már a kutatás mintáját képező régió megyéinek adataira fókuszálnak.

Az empirikus adatok bemutatása a tanulók és a szülők társadalmi hátterének jellemzőivel kezdődik, ahol a demográfiai adatok (nemek és életkor szerinti megoszlás, tanulók családi háttere, testvérek száma, település szerinti megoszlás, szülők iskolai végzettsége, szülők munkavállalása, objektív és szubjektív anyagi tőke) mellett a szülők korábbi és jelenlegi művészeti tevékenységének sajátosságai kerülnek bemutatásra, ezen belül a zenei tevékenységre fókuszálva. Az eredmények kitérnek a szülő és a gyermek otthon végzett közös művészeti tevékenységére is. Ezt követően azokról az adatokról számol be a szerző, melyek a tanulók tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységének lehetőségeit és azok jellemzőit tárják az olvasó elé. A tanulók művészeti tevékenységeihez kapcsolódó eredmények után érkezünk el a kutatás egyik unikalitását adó eredmény, azaz a tanulók zenei tevékenységére ható tényezők bemutatásához. Kiemelkedő kutatói munkát kíván meg az eredmények ilyen szintű, többdimenziós elemzése, az összefüggések feltárása.

A művészeti tevékenység szereplőinek véleménye a művészeti nevelésről című alfejezetben a művészeti nevelésről olvashatunk intézményvezetői szemmel, majd a kötelező kurrikulumban művészeti tárgyat tanító pedagógusok művészeti meggyőződéseiről kapunk képet. E két dimenziót követően megismerhetjük a szülők véleményét a művészeti nevelés kapcsán, ezután a tanulók művészeti tanulmányaikhoz fűződő tapasztalatainak feltárása során kapott eredményekről olvashatunk.

A hetedik fejezet a kulturális és művészeti rendezvények művészeti nevelésben ellátott szerepének bemutatását célozta meg. Ennek során először a szülők kultúrafogyasztásainak jellemzőit ismerhetjük meg különböző háttérváltozók ütköztetése mentén, arra fókuszálva, hogy melyek azok a háttérváltozók, amelyek hatással vannak a kulturális ízlés alakulására, amelyek befolyással vannak az aktív részvételre a művészeti tevékenységekben, a kulturális rendezvények látogatásának lehetőségére és annak gyakoriságra.

A művészeti élmény személyes tapasztalatai a zenei eseményeken című alfejezet a zenei élet professzionális intézményeinek szerepvállalását mutatja be az ifjúsági zenei nevelés kapcsán. A szerző kitér mind a megyei szinten működő professzionális együttesek, mind az országos szinten működő intézmények zenei nevelésben végzett tevékenységére. Ezen túlmenően a szerző ismerteti az iskolák művészeti rendezvények szervezésében való szerepvállalását, majd fenntartótól függetlenül, a térségben működő művészeti tevékenységgel foglalkozó szervezetek szerepvállalását, azaz a szolgáltatói oldalt is megvizsgálja a holisztikus kép kialakításának érdekében.

Az intézményi és szolgáltatói oldalt követően a tanulók körében végzett vizsgálat eredményeinek közlése következik a művészeti rendezvények látogatásának jellemzői tekintetében. Ennek során a szerző a hangverseny- és operalátogatás gyakoriságára és az ehhez fűződő attitűdre ható tényezőkre fókuszál.

Az utolsó alfejezetben a tanulók körében végzett művészeti és kulturális rendezvények fogyasztásához kapcsolódó attitűdvizsgálat eredményeiről olvashatunk. A szerző művészetiattitűd-faktorokat hoz létre, melyeket különböző háttérváltozók mentén ütköztet, azt kutatva, hogy melyek azok a tényezők, amelyek leginkább befolyásolják a tanulók művészethez kapcsolódó attitűdjét. Az attitűdfaktorok mellett a szerzőnek sikerül négy jól karakterizálható klasztert kialakítania a tanulók különböző rendezvényekhez fűződő attitűdjére vonatkozó adatok alapján. Ezt követően az attitűdöt befolyásoló tényezők vizsgálatára irányuló elemzésekről kapunk képet.

Az eredmények összegzése részben a hipotézisek helytállásáról olvashatunk egy összegző, átfogó közlést. Eszerint az első, illetve harmadik hipotézis részben, míg a második, negyedik és ötödik hipotézis teljesen mértékben igazolást nyert.

A kötet egy meglepő eredményről is beszámol: annak ellenére, hogy minden oldal (tanuló, szülő, pedagógus, intézményvezető, szolgáltató) többnyire elismerően nyilatkozik a művészeti nevelésről, az adatok arról számolnak be, hogy a tanulók alig egyharmada részesül ezekben az előnyökben, noha az intézményvezetői válaszokból kitűnik, hogy több lehetőség is elérhető lenne. Jelen kutatás adatai alapján intézményvezetői oldalról az a probléma is megfogalmazódik, hogy szakemberhiány áll fenn a művészeti tárgyakat oktató tanárok tekintetében. A szolgáltatók általánosságban az időhiányban látják a művészeti nevelés legnagyobb ellenségét, de emellett a túlkínálatot és a művészeti programok minőségének problémakörét is megnevezték a pedagógus művészeti nevelés irányában tanúsított támogató hozzáállása szükségességének kiemelése mellett.

Figyelemre méltó az az eredmény, amely szerint a szülők és gyermekeik otthoni közös művészeti tevékenységére a feltételezésekkel ellentétben sem a társadalmi háttér, sem a család szocioökonómiai helyzete nincs hatással. E kutatás alapján is elmondható, hogy az elsődleges szocializációs helyszín a család, azonban megkerülhetetlen az eredmények alapján, hogy a család mellett általános iskolás korban az iskolának van kiemelt szerepe a művészeti érzékenyítés terén. Mindemellett az is megállapítható, hogy a művészethez való pozitív attitűdöt nagyban befolyásolja az előzetes aktív művészeti tevékenység és a művészeti élmények.

Az utolsó, nyolcadik fejezetben a könyv összegzését olvashatjuk, melyben a szerző a kultúraátadás folyamatáról, a zene mint művészeti forma sajátosságáról és területeinek, hatásának, befolyásának kutatásának kifogyhatatlanságáról és kimeríthetetlenségéről értekezik. Összefoglalóan ír a munka legfontosabb eredményeiről, megállapításairól, továbbá arra hívja fel a figyelmet, hogy az oktatáspolitikának kiemelt figyelmet kellene szentelnie a köznevelésen kívüli iskolai és iskolán kívüli oktatás és tevékenységek fontosságára.

Végszóként a következőket fogalmazza meg: „A zenei nevelés szerepe, hogy segítse a felnövekvő nemzedéket abban, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott, az életben jól boldoguló produktív felnőtté váljon, így napjaink pedagógiai gyakorlatában kiemelt fontossága lenne a művészeti nevelésnek, zeneoktatásnak. A befektetés nem gazdasági hasznot hoz, hanem az emberiség jövőjének alapja.”

Váradi Judit: A művészeti nevelés helyzete és szerepe a 21. században című, hiánypótló könyvét minden olyan kutatónak, hallgatónak, tanulónak, szülőnek, kulturális szakembernek és művészeti szolgáltatónak ajánlom, akik foglalkoznak a gyermekek jövőjével, a művészettel, illetve a művészeti és zenei neveléssel, a kultúra és szabadidő területével, továbbá szeretnék hiteles forrásból megismerni jelenünk helyzetét, a kulturális és művészeti rendezvények lehetőségeit, látogatottságát és az ezeket befolyásoló tényezőket, illetve a kultúrafogyasztási attitűdöket és az extrakurrikuláris tevékenységekben rejlő komplex személyiségfejlesztő alternatívákat. Ezenfelül kiemelten hasznos információkkal szolgálhat a leendő és jelenlegi doktoranduszok számára is, akik képet szeretnének kapni egy szakmailag kiemelkedő, többdimenziós kutatási projekt állomásairól, kivitelezéséről, a kapott adatok magas szintű elemzéséről, majd hazai és nemzetközi szakirodalommal hitelesen alátámasztott, az eredmények komplex, átlátható, strukturált, de emellett olvasmányosan és olvasóbarát módon megírt közléséről.[1] 2023. december 14.

[2] Váradi Judit: A művészeti nevelés helyzete és szerepe a 21. században. I. Bevezetés

[3]Pótfi Melinda klasszikus hangszerművész zongorakísérő-korrepetitor diplomáját 2015-ben szerezte meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Ugyanebben az évben kapta meg andragógus diplomáját is a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 2022 szeptemberétől a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Programjának doktorandusza, a Zenepedagógiai Kutatócsoport tagja. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet Szervezési és Adminisztrációs Osztály osztályvezetője.

 

[4] Váradi J. (2023). A művészeti nevelés helyzete és szerepe a 21. században. Balassi Kiadó, Budapest. p. 29.