„For my Teacher” – Áchim Kovács Anikó új CD-je

 

 

Érdemes elidőzni a borító címfeliratánál. Ismét egy bizonysága annak, hogy mennyire meghatározó egy pedagógus személyisége. Vannak híres művész-tanárok, akiknek neve széles körben előadóművészként ismert – a hozzájuk fűződő diák-kapcsolat jól mutat az életrajzokban. És vannak olyan – a saját korukban esetleg úgyszintén pódiumművészként is elismert – pedagógusok, akiknek nevét elsősorban az egykori diákok életrajzokban feltüntetett hivatkozásai tartanak életben, valamint az oral history. Lányi Margit (1901-1986) intenzív hatását mi sem jelzi ékesebben, mint az egykori növendékek időről-időre történő megemlékezései. Emléktábla-avatás, emlékkoncertek – és most egy címmé kiemelt, hálás szeretettel felemlített kapcsolat.

 

Áchim Kovács Anikó életrajzában a figyelmes olvasó felfedezi a különleges kettős kötődést Lányi Margithoz[1]. A Zeneakadémia Előkészítő Tagozatán Szenthelyi Miklós növendéke lett, aki ugyancsak Lányi Margit neveltje. Tehát, a tanítvány egyszemélyben – a zenei családfa másik ágán – unokatanítvány is egyben. Ez nemcsak a hangszertechnikai (metodikai) folytonosságot (és következetességet) jelenti, hanem a második kapcsolat megerősíti az elsőben (gyermekként, tehát fogékony életkorban) megismert és megszívlelt emberi (művészi) hozzáállás érvényét. A lelkiismeretes gyakorlás alapvető kívánalmát, egyszersmind azt az ok-okozati kapcsolatot, miszerint a ráfordított idő-energia meghozza az eredményét. A sikerélmények pedig további visszaigazolásokat adtak, s ennek köszönhetően beigazolódhatott egy másik mondás is, miszerint „a szeretet mértéke a ráfordított idő”. Ennek köszönhető, hogy az oly sajnálatos „kiégés” elkerüli azokat, akik hosszú időt töltenek zenei pályán.

 

Szakma. Korántsem lehet a növendékeknél „borítékolni”, hogy vajon a muzsikus-pálya mely területe ideális a számukra – ráadásul az élet nem mindig kínálja a megélhetést biztosító „foglalkozások” gazdag terülj-asztalkám készletét. De az erős, belülről fakadó késztetés gyakran utat talál. Így Kovács Anikónál is, aki főállású zenekari művészként (Katar Filharmonikus Zenekarának tagjaként) rendre keresett szólistakénti és kamaramuzsikuskénti fellépési lehetőségeket. Amikor hazalátogatott, gondos szervezőmunka eredményeképp „várta” a helyszín és időpont, muzsikuspartnerekkel, ahol reflektorfénybe kerülve hegedülhetett. Aki évről-évre látta a plakátokat, vagy követte a hangversenykínálatban a fellépéseit, talán nem is gondolta, hogy távoli ország „munkavállalójáról” van szó. Amióta pedig megszűnt számára a zenekari muzsikálás rendszeressége, a művésznő a fellépések mellett mindinkább él további megmérettetési lehetőséggel is: teljesítménye hangfelvételen történő megörökítésével. Miként más a zenekari játékos és a szólista szellemi-zenei igénybevétele, hasonlóképp számottevő a különbség az itt-és-most élményével kecsegtető koncertszereplés és a stúdiófelvétel között. Amikor virtuális közönségnek játszik – korántsem „elszálló” hangokat. A Lányi Margit növendék számára, aki saját meggyőződéséből is a perfekcióra törekvés elkötelezettje (lett légyen szó bármilyen jellegű zenélésről), otthonos közeg a stúdió is (önmagával versenyezhet csupán, hogy mennyiben kell igénybe vennie a felvételkészítéssel járó speciális javítási lehetőségeket).

 

A szeretett tanárnak értékes ajándék jár. Technikailag igényes (mondhatni, virtuóz) műsor, perfekt kidolgozásban. Ez utóbbiról azzal is gondoskodott, hogy a stúdiófelvételt megelőzően hangversenytermekben is eljátszotta ezeket a darabokat. Akkor a koncertszereplésre fókuszált, tehát korántsem afféle „nyilvános főpróba” jelleggel tesztelte felkészültségét – annál is inkább, mivel a felvételkészítés még csak távlati terv volt…

 

A műsor központi alakja Paganini: hegedűre és gitárra komponált két szonátájával kezdődik a program, a folytatásban a híres-hírhedt Mózes-fantázia következik. Hubay Jenő két gyönyörködtető karakterdarabja (Preghiera, Zephir) után Nathan Milstein Paganiniana című, szólóhegedűre komponált variációsorozata hangzik el, s a hangszerest rendkívüli erőpróbára késztető – a hallgatók által örökzöldként minősített – „sláger”, Ernsttől A nyár utolsó rózsája.

 

Minden elismerés kijár a hegedűművésznek, aki felkészültsége biztos tudatában remek teljesítményt nyújt: a hallgató úgy érzékeli a művek magas technikai követelményeit, hogy nem kell aggódnia, vajon leveri-e a lécet a szereplő. De ez csak háttér-élmény: az igazit a muzsikálás jelenti, amely megteremti a közös légkört előadók és hallgatók között az éteren át is. Olyan intenzitással, mintha a célközönség nem más lenne, mint az egykor a mércét magasra álló Lányi Margit tanárnő.

 

Áchim Kovács Anikó olyan muzsikusokkal (Szemadám Tamás – gitár, Vida Mónika Ruth – zongora) játszik, akikkel koncerteken is fellépett – a visszatérő alkalmi kapcsolatok harmonikus együttmuzsikálást eredményeznek. Kiérlelt-szép előadást hallunk, amelyben akkor is gyönyörködünk, ha néha némiképp mesterkéltnek érezzük a dinamikai arányokat: a Paganini-szonátákban a kamara-jelleg háttérbe szorul, inkább kíséretnek hat a gitár.

 

A kísérőszöveg egyetlen hibája pedig könnyen orvosolható: a tördelés során fontos szavak maradtak ki a magyar szövegből – az angol nyelvű verzióban idegen nyelvtudás nélkül is megtalálható a megoldás.

 

Fittler Katalin

 

 [1] P. Lányi Margit (1901–1986) hegedűművész, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola (ma i nevén: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium) legendás tanára.