Brahms magyar táncai, forrásaikkal[1]

 

(NAXOS 8.574424-25)

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ncSJ_OEdadk_3-K7D9XUYZ56Zk4GcWeac (21 video)

 

Hungarian Dances and the Hungarian Tradition” – ezzel a címmel jelent meg két korongon mintegy harmadfélórányi hallgatnivaló a NAXOS újdonságaként. Egyszersmind ez az első olyan felvétel, amely magyar előadókkal rögzíti Brahms 21 magyar táncának négykezes-verzióját. Mondhatni, az „eredeti” letétet, hiszen első darabjai korábban készültek, mint a kevesebb tételt tartalmazó zongora-verzió. Más kérdés, hogy azóta is zenekari hangszerelésben örvendenek nagyobb népszerűségnek – legalábbis azok a tételek, amelyek a leggyakrabban hallhatóak, leginkább ráadásszám-funkcióban.

 

A magyar zenetörténeti múlt értékes adalékai külföldi nyomtatványokban maradtak fenn, tánctételek, amelyeknek címe utal nemzeti hovatartozására. A külföldi számára mindmáig kevésbé problémamentes a „magyarság” felismerése a zenében, mint akár a hazai szakemberek számára a nemzeti sajátosságok konkretizálása. Ugyanakkor nem véletlen, hogy ez a „távlati” beazonosítás tipizálható jellegzetességek körére szorítkozik – éppen ezért megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a külföldi szerzőknek azok a művei, amelyek részben vagy egészben, pontosan, avagy csupán markáns karakterisztikumok kiragadásával, általuk megismert, rájuk hatást gyakorló zenéken alapulnak. E tekintetben tanulságok gazdag tárházául szolgál Johannes Brahms életműve, melyben sajátos helyet foglalnak el a Magyar táncok. A négykezes tételek sorozata nem kapott opus-számot, éspedig azért, mert maga Brahms nem saját kompozícióinak, hanem feldolgozásoknak tekintette őket.

 

Ezek a feldolgozások napjainkban kétségkívül ismertebbek, mint azok a rövid darabok, amelyek inspiráló forrásként szolgáltak – így tehát a Brahms-darabok forrásának a feltárása ad megbízható tájékoztatást a tekintetben, hogy milyen zenét hallhatott Brahms, amikor Magyarországon járt, avagy magyar muzsikus-partnerei előadásában, s melyek voltak hozzáférhetőek egyszerű letétek formájában. Sziklavári Károlyé az érdem, hogy alapos kutatómunkával feltárta a brahmsi táncok megannyi „eredetijét” – s ezt a kísérőfüzet ismertetőjében tudományos alapossággal közzé is teszi.

 

A zenei élményről elsősorban a zongoraduó (Elek Szilvia és Kassai István) gondoskodik. Partnereik: Miksch Adrienn (szoprán), Bándi János (tenor) és Szecsődi Ferenc (hegedű). A zongoraduó és Bándi János korábban is rögzített „Magyar táncok” című programot, ugyancsak a Naxos kiadványán, éspedig mára csaknem elfeledett, a maguk korában népszerű magyar szerzők műveiből (Nittinter, Patikárus, Simonffy). Ráadásul Kassai István köztudottan otthonos a 19. századi magyar zenében (összkiadás-jellegű felvételekkel Erkel, Hubay és Mosonyi billentyűs ill. kamarazenéjéből), Elek Szilvia pedig a különböző historikus billentyűs hangszereken való jártasságával (zongora mellett csembaló és fortepiano) ad többletet az autentikus interpretációhoz.

 

Miksch, Adrienn   Bándi, János   Szecsődi, Ferenc   Elek, Szilvia   Kassai István

Miksch Adrienn     Bándi János      Szecsődi Ferenc      Elek Szilvia         Kassai Sstván

 

Ha valakit kizárólag Brahms Magyar táncai érdekelnek, megteheti, hogy kizárólag a pontos track-listáról kiválasztja a 21 brahmsi letétet – aki viszont végighallgatja a műsorokat, különleges élményben részesül. Része van ebben a gondosan megtervezett „kettősségnek”: a forrásanyagok felvétele Vámosszabadiban készült, a Zenekápolnában, a billentyűs szólamot a két művész felosztotta egymás között, és Schmidt Károly 1844 körül készített fortepianóján mindketten egészen különleges hangzásélményt produkáltak. Brahms négykezeseit a hét évtizedig a Hungarotonhoz tartozó budapesti, Rottenbiller utcai stúdióban, Steinway hangszeren rögzítették (a kísérőfüzet tanúsága szerint „igazságosan” osztoztak meg a Primo és Secundo szólamokon).

 

Napjainkban nem ritkaság, hogy népzenei eredetit és műzenei feldolgozását rendre párhuzamba állítják (a közelmúltban például Bartók 44 duójához szolgáltatva gazdag „háttéranyagot”), ám ezúttal sajátos többletet maga a fortepiano ad, pontosabban a két játékos, akik fölényes technikai virtuozitással néha már-már olyan hangzást produkáltak, amely szinte elbizonytalanítja a hallgatót: valóban egyetlen billentyűs hangszert hall? A magas(abb) regiszter néha cimbalomszerű, míg a magvas mély hangok szinte önálló instrumentum érzetét keltik. (Felmerülhet a kérdés: vajon az ilyesfajta fortepiano-hangzás inspirálhatta a cimbalmosokat, hogy hangszerükre átültessék a virtuóz jobbkéz-szólamokat, esetleg további speciális díszítésekkel cifrázva?)

 

A hangzásélmény-többlet önmagában sem kevés – ráadásul „visszakereshető”, hozzátanulható az egyébként is többé-kevésbé ismert dallamokhoz az eredeti szerző neve! Az pedig rendkívüli csemege a vájtfülűeknek, hogy felfedezhetik: Brahms néha másként harmonizálta a kiválasztott dallamokat (nekünk a brahmsi verzió a „természetes”, épp ezért okoz meglepetést, ha át kell értékelnünk, a komponista egyéni leleményeként!).

 

Míg a billentyűsparádé egészen kivételes, az énekesek feladata korántsem hasonlóképp problémamentes. Időnként érződik a „tanácstalanság” a prozódiai „sajátosságok” esetében – annakidején, élő előadásban talán széles gesztusokkal lehetett elhitetővé tenni az egyébként indokolatlan szótag-nyújtásokat, erre azonban hangfelvétel esetében nincsen mód. Talán még a műdalokhoz képest is erőteljesebben érezteti hatását a terjedelem rövidsége: kevés a történés, a „megformálnivaló”. Ráadásul az album tematikájából adódóan elszórtan kapnak helyet a népies műdalok, tehát csupán mintegy felvillantanak egy-egy hangulatot. Esetleg érdemes lett volna tovább kísérletezni a jó akusztikájú térben az énekszólam és a kísérőhangszer arányaival (beleértve a mikrofon-elhelyezést is), hogy a felvétel hallgatója elhihetőbben érzékelje a virtuális teret. Bándi János rutinosabban, Miksch Adrienn pedig empatikus kísérletezőkedvvel vett részt a 19. századi népies műdalok megszólaltatásában. Teljesítményüket dicséri, hogy a 21. század eleji hallgató el tudja képzelni azt a miliőt, amelyben az ilyesfajta (mindenképp a kikapcsolódás funkcióját is betöltő) muzsika általánosan népszerű tudott lenni. A mai kor embere ilyesfajta élményekhez leginkább a régi magyar filmekből juthat… A hallgató csak azt sajnál(hat)ja, hogy a hegedű mindössze kétszer kap rövid megszólalási lehetőséget: Szecsődi Ferenc Reményi Edétől egy Allegro Ungheresét és egy Frisset játszik.

 

Fittler Katalin

 

 [1] (Forrás: Gramofon Klasszikus és Jazz Online)