HOLLÓS MÁTÉ

 

NÓGRÁDI Péter újdonságai költészettől a táncig[1]

 

Nógrádi Péter Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, az MMA rendes tagja

(mma.hu)

 

 

‒ Nógrádi Péter műhelye üstként forrni látszik: sok és sokféle mű készül, vagy vár már készen bemutatásra. Találomra kezdjük A Trieszti öböl kórusművel. Hogyan kerültél kapcsolatba Ottlik Géza soraival?

‒ A Magyar Művészeti Akadémia Fotóművészeti tagozatában Móser Zoltán, aki nemcsak fotóművész, hanem számos téren otthon lévő reneszánsz alkatként népművelő is, falujárásait kapcsolja össze a fényképezéssel. Ő hívta fel figyelmemet Ottlik Iskola a határon regényében a szinte verssé összeálló sorokra, s buzdított, kezdjek ezzel valamit. Először háromszólamú férfikart írtam belőle zongorakísérettel. Tavalyelőtti 70 év 70 percben szerzői estemen, amely a kárpátaljaiakat megsegítő jótékonysági célt is szolgált, a Szent Efrém Férfikar adta elő, de Bubnó Tamás a zongora elhagyását javasolta. A zongora anyagának a kórusba ültetése megviselő feladat volt. Korábban fordított irányú átalakítást könnyen véghez vittem, amikor kórusszólamokat kellett hangszerekre átültetnem, illetve ehhez önálló hangszeres anyagot konstruálnom. Itt azonban a zongoraszólam elrejtése nyolcszólamú férfikart eredményezett, ami magas hangjaival próbára tette a tenorokat. Végül ezt a verziót nem is mutatták be, én pedig eljutottam a vegyes karhoz, mint megoldáshoz, aminek megszólaltatása a Cantemus Vegyeskarra vár. Ők Szabó Soma vezetésével a kortárs magyar kóruszene legnagyszerűbb műhelye.

 

‒ Említs még, kérlek, befejezett, de eddig be nem mutatott műveket.

‒ Elsőként Pilinszky A Nap születése megzenésítését emelem ki. A Rádiónak a költő centenáriumára kiírt pályázatára komponáltam, de nem nyertem helyezést. Pilinszky líráját már korábban több ízben is zenésítettem. Ez a prózában elmondott szimbolikus mese mélyen megérintett. A fény és sötétség kontrasztjára épül, ami mindennapjaink része, nemcsak a reggel és este ellentétében, hanem erkölcsi tartalmakban is. Kamarazenekart használok, amely vonós együttesre épül. Ehhez néhány fúvós hangszer társul. A pályázat kívánalma szerint két énekes szólista szerepel benne. Még tervezem kiszélesíteni énekkar bevonásával.

 

‒ Szívesen avatkozol be meglévő, már lezárt kompozícióba?

‒ Igen. Már megtettem például az Isten a szekéren című kamaraoperámban is, amelyben a partitúra a vihar dühöngését kifejező zsoltárszövegekre írt énekkari anyaggal bővült. De írtam már néhány kórusomból dalt is.

 

‒ Kérlek, avass be jövőbeli tervekbe is.

‒ Tervezek egy misét, nem hosszút, de számomra új feladatot jelent, hogy nem latin, hanem magyar szövegre írom. Egy korábbi latin misémben kórus nem, csak négy szólista szerepelt, a készülő magyarban ellenben szólisták nincsenek, csak énekkar. Kodálynak, Bárdosnak is van magyar nyelvű miséje. Nálam ennek előzménye a Monteverdi Kórus fennállása 50. évfordulójára a karnagyuk, Kollár Éva által rendelt Te Deum, amelyet ugyancsak magyarul írtam meg, s készülök egy magyar Magnificattal is.

 

‒ Amikor hagyományos szakrális szöveget anyanyelven zenésítesz, érzel-e különbséget hozzáállásodban, értelmezésedben? Zeneszerzői munkádat befolyásolja-e, hogy más a nyelv?

‒ Megesett, hogy magyaros zenei elemet vittem a latin szövegbe is. Mivel a magyar nyelv ritmusa más, másként formálódnak a dallamok. A készülő misében az Uram, irgalmazz kvintváltó szerkezetű lesz. A miseírás tisztelgés az európai kultúra iránt. Hiszen tudjuk, az európai zene első nagy formája a mise volt. Kétféle megvalósításban gondolkozom: orgona-, vagy zongorakíséretes változatban, illetve zenekariban. Jóllehet a templomi gyakorlat az utóbbinak nem kedvez, mert mint Deák András karnagy jelezte, a csekély próbaszám nem szolgálja új művek műsorra tűzését.

 

 

Nógrádi Péter

(budaorsiinfo.hu)

 

‒ A zongora-, illetve orgonakíséret lehet akár akkordikus alátámasztás csupán, ám ha zenekara társul a kórushoz, azt nyilván jobban összeszövöd vele.

‒ Valóban így van. Ilyen szempontból mindegy, hogy milyen szövegű műről beszélünk. S van egyéb bemutatásra váró kottám is, például Ady-dalok zongorával. Részt vettem a Rádió Petőfi 200 zeneszerző versenyén is, ahol ugyan díjat nem nyertem, de mint Devich Márton csatornaigazgató írta, Száll a felhő, száll a madár darabomat a gyermekkórusnak megtanulásra és előadásra javasolják, tehát az a következő években bemutatásra kerül. Az Arany Lacinak megzenésítésével is pályáztam, abból állítólag hetet-nyolcat is beküldtek a szerzők… Most birkózom Petőfi 23 évesen írt Láttál-e a róna felett kezdetű, nála ritka, időmértékes versével, még nem tudom, kórus lesz-e, vagy zongorakíséretes dal. Tél című Radnóti vegyes karom is bemutatásra vár, akárcsak Morgenstern Akasztófa-dalaiból A rabbi Orbán Ottó fordításában, s Petőfi Csokonaija. A sor végén megemlíthetjük Légyhessegető című, saját szövegre írt gyermekkaromat is, mely a nyári házban tapasztalható légyinvázió tarthatatlanságáról szól.

 

‒ Eszerint utóbbi, már munkahelyi feladatoktól mentes éveid sok komponáló idővel ajándékoztak meg.

‒ Idővel is, tűnődéssel is. Még nem említettünk bontakozó hangszeres darabokat, pedig arra felkérésem is akad. Az egyiket, csellóra és zongorára már elkezdtem, a másik fagottra készül majd, még nem tudom, hogy szóló, vagy más hangszerrel társítom. Onczay Csaba buzdított, hogy fia, Zoltán számára írjak. Ez mozgalmasan indul, újabban keresem a mozgalmasság kihívásait, az aszimmetrikus ritmusok világát, egyre inkább vonzódom az energikus zenéhez, ilyeneket hallgatok is. A tánc zenéje is inspirál. A fagottdarabnál szintúgy a ritmus, a metrumok kerülnek majd előtérbe, ezekkel „mérnökösködöm” most…

 

FÜGGELÉK

 

1.

Mint a fenti interjúban is olvasható, Nógrádi Péter három kórusműve,

a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából az MTVA Bartók Rádió Csatornaigazgatóság gyermekkari művek komponálására kiírt pályázatán dicséretben részesült:

 

 

Száll_a_felhő_száll_a_ madár (pdf)

 

 

      2.

Nógrádi Péter az alábbi kórusművet 2022-ben komponálta Weöres Sándor soraira: 

 

A teljesség felé (pdf)

 

3.

 

Nógrádi Péter Erkel Ferenc-díjas zeneszerző 70 éves (Dr. Fehér Anikó, Hollós Máté, Nagy Márta és Nógrádi Péter írásai) (MMA) (pdf)

(Parlando 2022/3.)[1] Első megjelenés: http://www.muzsika.org/nogradi-peter/ (©Pro Musica Alapítvány 2022)