ILLÉS KLÁRA

 

mILLIÓK KÖZÜL EGYETLEN

 

I.

Részletek Illés Klára Milliók közül egyetlen c. megjelenés előtt álló könyvéből

 

 

 

A könyv borítóján lévő fényképről Bohus Magda fényesen okos tekintete néz a kamerába, humor bujkál benne, de egy ragadozómadár figyelme is. Az okossága szépsége. A fanyar humora. A szigorúsága. „Egy kutyát túl is kell élni.” A tekintete, amikor 2001-ben a Moszkva téren összefutottunk, és Simon Balázs friss halálhíréről beszéltünk. Ebből a könyvből megtudtam, mennyi heroizmus volt az életében. Igazságtalanul sok. Még ha azt írja is egy 1957-es levélben: „Hogy mi itt annyit szenvedünk, az alkalmasabbá tesz bennünket a mélyebb és magasabb befogadására”. Miért nem elég vagány nőnek lenni, mint Bohus Magda volt, kiváló képességekkel és műveltséggel tanítani, élni értelmiségi módjára? Miért nem elég annyit szenvedni, amennyi megedzi az embert? – Mesterházi Mónika, 2024. február 5.

 

Illés Klára 1954. július 4-én született a Komárom-Esztergom vármegyei Csatkán. A budapesti Mester utcai Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. 1977-ben az ELTE BTK magyar-népművelés szakán szerzett diplomát. Pályáját színházi területen kezdte, majd negyed századon át dolgozott népművelőként és igazgatóként a Ferencvárosban. 2004-től tizennégy éven át volt a Főpolgármesteri Hivatalban köztisztviselőként a budapesti közgyűjtemények, közművelődési intézmények referense volt. 2021-ben jelent meg a Megtartó erő – Egy parasztcsalád vége című, a szüleinek emléket állító könyve a Magvető Könyvkiadó Tények és Tanúk sorozatában. 

--

Olyan ez, mintha elszórt vas szemeket gyűjtenék össze egy mágnessel. Mintha kezdettől fogva egy láthatatlan mágnes, Magdi néni hívása vonzana, húzna befelé az életébe, hogy aztán visszaadjam őt másoknak egy könyv lapjain keresztül. Izgalmas nyomozás. Folyton találok valamit, ami meglep, aminek a kutatása felvillanyoz. – írta Illés Klára, az egykori tanítvány munkája kezdetén.

 

Részlet Závada Pál író 2023 április 5-én küldött e-mail leveléből:

 

Kedves Klári!

…Igen figyelemre méltó életút, pontos kordokumentum. …Azt hiszem, minden dokumentum közlésre való, nemigen láttam olyat, amit rövidíteni kéne – még a banális papírok is jellegzetesen korfestőek.

--

 

Részlet Vajda Mihály filozófus 2023. május 2-án küldött e-mail leveléből:

 

Szia Klári!

…Elolvastam a könyvet. Nemcsak szép emléket állítasz tanárodnak, hanem egyben belehelyezed őt a történelmünkbe is.

Barátsággal: Misu

 

II.

 

Bevezetés

 

Történeteink összegabalyodnak. 1970-ben, a középiskolában ismerkedtem meg könyvem főhősével, ő harminckilenc éves magyartanár, én tizenhat éves diáklány voltam akkor.

 

Bohus Magda, Magduska, Magdi, Pótáriné, Tanárnő, Magda, Magdi néni.

 

Neki szentelem ezt a könyvet.

 

Munkám során főként 2010-ben rögzített visszaemlékezésére – csak neked mondom el, hogy tudd, milyen volt az én ifjúságom – és a 2018-ban hozzám került, hagyatékában talált dokumentumokra támaszkodtam. Ezek alapján próbáltam összerakni nemcsak tanári portréját, hanem élettörténetét is. 1970-ig az általa elmondott életinterjú volt a sorvezetőm, ezt követően saját emlékeim, hagyatéka, valamint kortársai, barátai – Márton János, Ákos Eta, Drevényiné Tóth Katalin, Stauder Mária, Kálóczy Katalin, Tima Józsefné, Levendel Júlia – visszaemlékezései segítették, hogy minél árnyaltabb képet alakíthassak ki róla. Köszönöm nekik.

 

Ahogy legtöbbünk életében, Bohus Magdáéban sem fordultak elő nemzedéke sorsát meghatározó nagyszabású tettek, a nyilvánosság, a közvélemény előtt ismertté vált jelentős teljesítmények, kimagasló alkotások, sokkal inkább egyszerű örömökkel és küzdelmekkel teli hétköznapok. A róla szóló könyv Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című költeménye által inspirált címe, a Milliók közül egyetlen 1, olyan emberre utal, aki, másokhoz hasonlóan, csendben, tisztességgel teszi a dolgát, éli az életét. Óhatatlanul felvetődik a kérdés, miben volt mégis különleges ez az élet? Úgy volt az, ahogy mindannyiunké: egyediségében.

 

Bohus Magda 1931-ben született egyszerű családba, kiskamasz volt a II. világháború idején, 1949-ben, a koalíciós idők lezárulta előtt érettségizett, fiatal lányként, majd egyetemistaként élte át az ötvenes éveket, alig két éve dolgozott magyartanárként, amikor 1956. október 24-étől a forradalomról szóló személyes élményeit, benyomásait rögzítendő, naplót vezetett, 1954-től 87-ig, 33 éven át volt pedagógus, nyugdíjasként két évtizeden át ugyancsak komoly szellemi munkát végzett a Liget Könyvkiadónál, utolsó éveiben betegsége, demenciája miatt mégis, szinte nyomtalanul elveszítette korábban felhalmozott tudását. Ezek a száraz tények. Munkámban való előre haladásom során egyre árnyaltabbá vált róla a tudásom, mégis sokszor éreztem azt, hogy egy mások előtt az érdeklődő, nyitott ember szerepét játszó, de valójában egy rejtőzködő ember titkait kutatom. Története megírását befejeztem, de életének számos rejtélye így is megválaszolatlan maradt számomra.

 

A pszichológia úgy tartja, különbözik a saját magunkról alkotott kép, a mások által rólunk alkotott kép és az, amilyenek valójában vagyunk. Főhősöm életének bemutatása során mindhárom szempont érzékeltetésére törekedtem, valamint, még ha csak személyéhez kapcsolódó vonatkozásokban is, kísérletet tettem a sorsát meghatározó közeg érzékeltetésére. Az elbeszélői pótlapokon a munka közben felbukkanó emlékeim, töprengéseim, reflexióim olvashatók, mintegy az ő élete mellett, saját életem mérlegre tevésének kísérleteképpen.

 

 

 

Függelék:

 

 

LÍRA KÖNYVBEMUTATÓ – Illés Klára: Megtartó erő (57:30

 

A Tények és Tanúk sorozat új kötetéről Illés Klárával és Závada Pállal beszélget Turi Tímea.