Száz népi játékdal

Kerényi György

Tinta kiadó, 2024 (92 oldal)

 

Eme kötet a gazdag és változatos magyar gyermekfolklór legjellemzőbb és legkedveltebb „hagyományos” darabjait tartalmazza, kottákkal és a játékok rövid ismertetésével, tematikus fejezetekbe csoportosítva. Az óvodáskortól a kisiskoláskorig jól használható a gyermekek nevelésében. A mondókákat és dalocskákat azért nevezzük „hagyományosnak”, mert már 100–150 évvel ezelőtt is ismerték és használták gyermekkorukban – mindig a megfelelő helyzethez igazítva – a nagy- és dédszüleink, akár falun, akár városon. Az először 1938-ban megjelent kötet reprint kiadás, hogy elődeink játékait megismerhessék korunk gyermekei is, és ha csak rövid időre, de kiszakadhassanak az elektronikus eszközök rabságából...

 

Ebben a kis könyvben egybegyűjtöttük a magyar népi énekes játékok minden fajtáját. Forrásunk volt a Kiss Áron szerkesztette Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény (1891) és a Kodály–Bartók-féle új magyar népdalgyűjtés.

 

Arra törekedtünk, hogy felvegyünk minden szép gyermekdalt és játékot – és hogy ezt a válogatott anyagot rendezett alakban adjuk közre. E rendezésnél sem a dallamból, sem a szövegből nem indulhattunk ki (az ilyenfajta rendszerezés a tudományos kutatásnak lehet feladata), csak a játékok cselekményéből.

A játékleírások összegyűjtése és csoportosítása után az alábbi típusokat állapítottuk meg:

 

1. Kiforduló játékok
2. Fogyó-gyarapodó játékok
3. Szerepcserélő játékok
4. Párcserélő játékok
5. Színjátékok
6. Zálogosok
7. Alakítások


* * *

A Száz népi játékdal című könyv a gazdag és változatos magyar gyermekfolklór legjellemzőbb és legkedveltebb „hagyományos” darabjait tartalmazza kottákkal és a játékok rövid ismertetésével, tematikus fejezetekbe csoportosítva. A kiadvány az óvodáskortól a kisiskoláskorig jól használható a gyermekek nevelésében.

Az itt közreadott mondókákat és dalocskákat azért nevezzük „hagyományosnak”, mert már 100–150 évvel ezelőtt is ismerték és használták gyermekkorukban – mindig a megfelelő helyzethez igazítva – nagyszüleink és dédszüleink, akár falun, akár városon éltek.

 

A TINTA Könyvkiadó reprint kiadásban nyújtja át az először 1938-ban megjelent kötetet, hogy elődjeink játékait megismerhessék korunk gyermekei, és ha csak rövid időre is, de kiszakadjanak az elektronikus eszközök rabságából...