A KERTÉSZ ATTILA ZENETEREM TÖRTÉNETE

 

Kertész Attila a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban a tanári kar tagjával

 

 

Kertész Attila 4 évig volt tanárom, karnagyom a Kodály Zoltán Gimnázium ének-zene tagozatán. Felkészültsége, pedagógusi és emberi nagysága lenyűgözött, a tőle tanultak máig meghatározzák zenei ízlésemet, értékítéletemet. A hivatása iránti alázatot, hihetetlen munkabírását már diákkoromban is csodáltam. Óriási tudása, igényessége, a magával szembeni maximalizmus és perfekcionizmus tanítványait, kollégáit is egyre nagyobb teljesítmények elérésére inspirálta. A zene iránti szenvedélye, máig nem szűnő lendülete valamennyiünket motivált. Kertész tanár úr tudatosította bennünk, hogy iskolánk a kodályi hagyaték őrzője, hogy a Mester életművét hű örökösökként kell mindig kezelnünk, tolmácsolnunk és továbbadnunk. Belénk plántálta, hogy életünk, munkánk során mindig kövessük a „csak tiszta forrásból” alapelvet.

 

Iskolánk, az egykori Dobó István úti Általános Gimnázium, megalakulása (1975) óta elválaszthatatlan személyétől. Kertész Attila volt az énektagozat vezetője, a Bartók Leánykar alapító karnagya. Kivételes tehetségének köszönhetően együttese már 1976-ban megkapta Pécs Város Nívódíját. 1976 és 1978 között számos alkalommal énekelt a Leánykar a Magyar Rádióban, 1979-ben nemzetközi kórusversenyt nyertek Lengyelországban. 1982-ben a Kiváló Együttes címet szerezte meg a kórus. Ezután minden alkalommal odaítélték nekik az „Év kórusa” kitüntető címet az Éneklő Ifjúság kórusminősítő fesztiválokon.

 

https://www.csgyk.hu/sites/default/files/pictures/80kertez_attila_05.jpg

Dr. Péczely Lászlóné, Kertész Attila és Kodály Zoltánné Péczely Sarolta
a Bartók Leánykar 35 éves jubileumi koncertjén a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban.

 

 

Sikereikről Kodály Zoltánné Péczely Sarolta is értesült, aki hozzájárult, hogy az addig „névtelen” gimnázium 1982-ben felvehesse Kodály Zoltán nevét. Mindez Kertész Attila munkássága nélkül nem valósulhatott volna meg. A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium falai azóta teljesen átitatódtak azzal a tudással, pedagógiai szemlélettel, amit tőle kaptunk és neki köszönhetünk. Ezt szerettük volna kifejezni a tanteremavatással, melyet 80 éves születésnapjára szántunk ajándékul.

 

A 13-as számú terem 2022 áprilisa óta a tanár úr nevét viseli: Kertész Attila zeneterem lett.

 

Béres Andrásné

a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium igazgatója, kolléga, egykori tanítvány