Azért tanítottam, mert szerettem!”

 

Kocsárné Herboly Ildikóval FEHÉR ANIKÓ BESZÉLGETETT[1]

 

Kocsárné Herboly Ildikó és fia, Kocsár Balázs karmester

A Magyar Kodály Társaság Kecskeméti Tagcsoportjának ünnepi rendezvényén.

(Kecskemét, 2023. XII.)

 

 

Honnan a zene iránti vonzalom?

 

Budapesten születtem, itt is élek tíz Keszthelyen eltöltött év kivételével, aminek politikai okai voltak. Ott érettségiztem, a szüleim azután ott is maradtak. Az édesapám felmenői mind kántortanítók és iskolaigazgatók voltak, valamennyien zenéltek. Apámnak semmilyen hivatalos zenei végzettsége nem volt, de bárhol megfordult, azonnal kamarazenekart vagy kórust szervezett, amibe persze minket is bevont. Így elég sok hangszert megismertem. Zongoráztam, furulyáztam, mandolinoztam, gitároztam és rengeteget énekeltünk. Az is az igazsághoz tartozik, hogy apánk műsor szervezéseiért mi nem mindig lelkesedtünk, de azért részt vettünk bennük.

 Az ’50-es években sokat szerepeltünk az iskolában is, jól jött ez akkoriban nekik. A nővérem orvos, de konzit végzett csellistaként, az öcsém is zenész, ő trombitás. Anyánk hárfázott, de a hárfáját is „felszabadították” Budapesten a házunkkal együtt. Apánk rábeszélésére – mivel abból volt hiány – megtanult bőgőzni.

Én zongoráztam, előadásokon mindig én voltam a zongorakísérő. Én voltam „a” zenekar hatodikos, hetedikes koromban. Én soha nem gyakoroltam, tanárhoz sem jártam, de minden kezem ügyébe eső kottát eljátszottam. Az egész úgy kezdődött, hogy mikor apám zongorázott, én a lábainál ültem és figyeltem, hogyan függenek össze a fehér és a fekete billentyűk a kottaképpel. Ez másodikos koromban lehetett. Egyszer kezembe került Senn Irén Zongoraiskolájának[2] első kötete. Leültem és végigjátszottam. Másnap pedig a második kötetet, majd ezek után kijelentettem, hogy én mától fogva tudok zongorázni. Azt mondták a szüleim, hogy jó, rendben van. Senki nem lelkesedett, nem örültek különösebben, valahogy természetesnek vették ezt. Ettől kezdve a nővéremmel rengeteget négykezeseztünk. Miután nagyon szegények voltunk, a szüleinknek meglepetésül, születésnapra vagy karácsonyra rendszeresen megtanultunk valamit fejből, esetleg három szólamban énekeltünk az öcsénkkel. De olyan is volt, hogy egész operákat végigjátszottunk, zongoráztunk, a nővérem énekelte a női, én a férfi szerepeket. Rengeteget blattoltunk, amire senki nem biztatott minket. Tanárhoz sosem jártam, autodidakta módon tanultam mindent, így jutottam el az operák eljátszásáig és a felvételi anyagig! Később, a Zeneakadémián Hajdú Anna, aki egy tüneményes tanár volt, tette helyre a billentésemet, az egész zongorajátékomat.

Mindenki azt hitte, matematikus leszek, mert abból nagyon tehetséges voltam, versenyekre is jártam. Mindenki csodálkozott, amikor mégis a Zeneakadémiára jelentkeztem, ráadásul fel is vettek azonnal karvezetés szakra. Ott eleinte sok problémám volt, úgy éreztem, sokan lenéznek, mert nem tudtam szolmizálni. Viszont ránéztem a kottára és tudtam a hangnemet, bármit leénekeltem szöveggel. Sokáig azt hitték, abszolút hallásom van.

 

A négyszólamú diktandót hogyan írtad le előtanulmányok nélkül?

 

Leírtam. Ha unalmas óra volt a gimnáziumban, Kesztler[3] példákat oldottam meg önszorgalomból. A matematikus agyam segíthetett ebben. Az Élet és Tudomány rejtvényeit is sokáig megoldottam. De szolmizálni nem tanított senki, így az első évben Hegyi Erzsébettől négyest kaptam szolfézsból emiatt. Nem értettem miért lenne nekem erre szükségem, ráadásul kínnak éreztem a használatát, amikor bármit leénekeltem a kottából, lalázva.

 

 

Miért érezted a szolmizációt kínnak?

 

Mert olyan volt, mint egy idegen nyelv. Ma már nagyon hiszek ennek a hasznában, nálam jobban kevesen tudják, milyen hasznos ez az elv, terjesztem a mai napig is a világ sok részén. Csakis ezzel kell kezdeni! Az én tanítványaim úgy váltottak dó-t, hogy észre sem vették, mit csinálnak. A szolmizálás hihetetlenül hozzásegíti a gyerekeket ahhoz, hogy érzékszervi szinten megtanulják a tonalitást érezni. Én erre tanítás közben jöttem rá.

 

Kik voltak a tanáraid?

 

Bárdos Lajos volt a zeneelmélet tanárunk. Nagyon féltünk tőle, de imádtuk. Hétfőn reggel nyolckor volt vele óránk. Az első hónapok után történt, hogy egy napon nem jött, hiába vártunk rá. Egyszer csak bejött a takarítónő, hogy Herboly Ildikót várja a telefon. Halálra váltan kimentem, Daróci Bárdos Tamás volt a telefonnál. Azt mondta, édesapja beteg, kéri, tartsam meg az órát és osztályozzak is. Visszamentem, elmondtam a többieknek és megtartottam az órát, osztályoztam is. Innentől fogva engem nagyon elismertek az osztálytársaim, a tanár úr az általam adott jegyeket beírta a naplójába. Dezsényi Magdi, Veszely Gabi, Bali József, Tar Lőrinc, Szécsényi Olivér és mások voltak az osztálytársaim.  Már akkor jelentős képességekkel rendelkezett és kirítt közülünk Pertis Jenő. Zeneszerző lett, de előtte elvégezte a karvezetés szakot is. Talán ezért olyan énekelhetőek, kórusra alkalmasak a művei. Szendrei Janka is velünk járt, de ő hamarosan a MTA Zenetudományi Intézetében kezdett el dolgozni, Rajeczky Benjamin csoportjában. Népzenekutatással foglalkozott.

Bárdos tudása lenyűgözött. A házi feladatainkat fordítva, fejjel lefelé olvasta. Akkor azt hittük, ez micsoda nagy tudás, de amikor én magam is már tizenöt éve tanítottam a főiskolán, ugyanígy csináltam. Teljesen meg lehet ezt tanulni, még a C-kulcsokban való olvasást is. Kétszólamú ellenpontot is ellenőriztem visszafelé olvasva. A tanítványaim csodálták ezt, mindig mondtam nekik: ez csak gyakorlat kérdése. Nem olyan nagy ügy!

Bárdos humora feledhetetlen volt. Amikor mondott egy faviccet, mert ezeket nagyon szerette, akkor úgy tett, mintha be akarna bújni a tábla mögé. Falra rögzített táblák voltak. Mi olyan szerencsések voltunk, hogy négy éven át hozzá jártunk, láttuk azt a csodálatos koncepciót, amivel tanított, amit aztán mindannyian továbbvittünk. Mindent számonkért, nem volt improvizálás, rendben és terv szerint halad a munka.

Bárdosnál mindig pontosan tudtuk, mi fog következni. A dolgok rendben követték egymást. Én is átörökítettem ezt, többet tanultam tőle módszertanból, mint módszertan órán bárki mástól.

Szeptemberben azzal a történettel indított, hogy találkozott valakivel, aki azt mondta, hogy ő tudja az összhangzattant. Bárdos azt válaszolta neki: de jó, hisz ő maga még ezt nem mondhatja el magáról. Mindezt persze megfelelő gúnnyal.

Vezényelni egy évig Vaskúti Erzsébet tanított, akit aztán én később szakfelügyeltem a Városmajor utcai[4] zenei általánosban. Ezek az élet furcsaságai. Később Vásárhelyi tanított, aki zseniális volt, már amikor megtartotta az óráját. Az alatt a néhány alkalom alatt, amit vele töltöttünk, rengeteget tanultunk az instrukcióiból.

 

Volt-e a tanításában valamiféle rendszeresség?

 

Erre nem emlékszem. Én magam negyven évig tanítottam karvezetést, de ez mind arra épült, amit tőle tanultam.

Párkai István is jelen volt az órákon, engem a diplomakoncertemen kísért.

Dr. Ujfalussy József esztétikát tanított. Leült a zongorához és csak azért, hogy jobban értsük az összefüggéseket, az összes példát ugyanabban a hangnemben adta elő… Irodalmi műveltsége is utolérhetetlen volt. Kollégaként kezelt minket, előre köszönt, ebben nem lehetett megelőzni. Abszolút úriember volt.

Szőnyi Erzsébet volt a tanszékvezetőnk. Ötödévben szolfézs módszertant tanított. Szőllősy András zenetörténetet és trapát tanított. Jó humorú, jó kedélyű személyiség volt. Maros Rudolf hangszerelést tanított, módszertant Perényi László, akinek akkor jelent meg a könyve, amit a mai napig is a legjobbnak tartok ebben a műfajban. Ádám Jenő módszerére épül. Később is nagyon jól tudtuk használni.

Ádám Jenő zenepedagógiát és népzenét tanított. Az egyéniségére emlékszem. Lenyűgöző volt, nagyon szeretett bennünket. Pl. az én felvételim után kijött és egy barackot nyomott a fejemre. Én meg is nyugodtam, hogy akkor most biztosan fel vagyok véve. Az óráin sokat énekeltünk. Minden órára meg kellett tanulni tíz dalt a Kodály-Vargyas[5] gyűjteményből. Kicsit nehezítette a helyzetet, hogy együtt voltunk az óráin az énekesekkel, akik nem nagyon szerették ezeket a dalokat. Volt némi elemzés is, de nem vittük túlzásba. Hangulatokról mesélt, élményekről. Magával ragadó volt.

Kodály nem tanított, személyes kapcsolatom vele az, hogy kétszer biccentett nekem – szoktam viccesen említeni. Először ötödéves koromban, amikor az akkor új Petőfi Színházban zongoráztam, Petrovics Emil hívott oda engem. Itt mutattuk be az ő vezényletével Szőnyi Erzsébet: Képzelt beteg[6] c. musicaljét. A zongora közvetlenül az árok mellett volt, én vártam az előadás kezdetét. Kodály Zoltánné Péczely Sarolta odaköszönt, Kodály pedig biccentett. Másodszor a Zeneakadémián, akkor már az egyik gyerekkórusommal adott koncertünk végén a folyosón állt, Sárika gratulált nekem, Kodály pedig ismét csak biccentett.

 

1962-ben diplomáztál. Hova kerültél ezután?

 

A Váci utcai ének-zeneibe. Nem az én választásom volt. Győri Mihályné Olga néni volt ott a gyakorlatvezető tanár, akihez hasonló kitűnő képességű tanárt azóta sem láttam. Negyedik osztályig volt ott zenei tagozat. Weimari vendégek voltak a Zeneakadémián, Perényi tanár úr elhozta őket az én gyakorló órámra. Olyan jól sikerült a tanításom, hogy megkértek, maradjak ott tanítani az iskolában. Közben Olga néni nagyon beteg lett és én lettem a gyakorlatvezető tanár is. Itt nálamnál eleinte alig fiatalabb, nagyon kritikus fiatalok vettek körül, nem lehetett mellébeszélni. Mutatni kellett, hogyan kell ezt csinálni és fel kellett hívni a figyelmet a nehézségekre is. A gyerekek is nagyon jól meg tudták ítélni ki a jó tanár.

Fantasztikusan tehetséges tanítványaim voltak, az osztály nagy része zenész lett: Szenthelyi Miklós, Horváth Andrea és mások. Ők voltak az első végzett osztályom. Még a Szabó Helga féle zenei általános iskolai könyvek utolsó két éve, a hetedikes és a nyolcadikos könyvek sem voltak készen, úgyhogy én rengeteg kottát írtam, körmöltem, másoltam, így adtam a kezükbe az anyagot, amiről az órákon beszéltem. Szerencse, hogy ilyen családi hátterem van, de én nekik nyolcadikban Lutosławskit, Pendereckit, rengeteg Bartókot mutattam. A századik énekórán azt mondtam nekik, azt hallgatnak, amit akarnak. Ez a legnagyobb Beatles korszakban, 1964-ben volt. A Bartók Concertót[7] választották, amit partitúrából követtek zenehallgatás közben. Hatodikban Mozartot tanítottam nekik, a műveket szintén partitúrából követték. Hetedikben következett a romantika, és haladtunk szépen tovább. Gonda János Jazz történetét[8] is tanítottam, rengeteget énekeltünk, kísértük egymást, ritmushangszerekkel játszottunk. Igaz, eleinte mindig nagyon szigorú voltam egy-egy osztállyal, de utána semmi problémám nem volt, sosem kellett fegyelmezni. A százhúsz tagú gyerekkórusban sem. Megtanítottam őket arra, hogy ha valaki rossz hangot énekel véletlenül, az tegye fel a kezét. Mert ha én valami nem odaillőt hallottam, akkor leállítottam a kórust. De ha láttam a felnyújtott kezet, akkor tudtam, hogy az csak egy baki, nincs probléma. Ezt a gyerekek felnőtt módon alkalmazták. Partnernek kezeltem őket, ez segített. Volt egy olyan trükköm is, hogy megengedtem nekik, hogy egy-egy művet ne szeressenek. Ki is mondhatták ezt, nem volt baj. De hogy miért nem szeretik, azt mindig meg kellett tudni magyarázni! Ugyanígy, mindig megengedtem, hogy a gyerekek oda üljenek a teremben, ahova akarnak. Barátok, barátnők egymás mellé. De csak addig, amíg rend van. Megértették ezt is.

 

Nehéz kérdés, de felteszem: mi volt a titkod, miért szerették meg annyira a gyerekek ezeket a nem könnyű műveket?

 

Az utolsó napig is imádtam tanítani. Soha nem éreztem ezt nyűgnek. Főiskolás koromban pénzért kottát másoltam. Nem is kerestem rosszul ezzel. Elhatároztam, ha nem megy a tanítás, elmegyek kottamásolónak, több pénzért. Csak addig fogok tanítani, amíg szeretem ezt csinálni. Soha nem kellett kottát másolnom azután, legalábbis pénzért. Rengeteget meséltem a gyerekeknek a saját koncert élményeimről. Operába jártam velük, nyolcadikban pl. megnéztük a Kékszakállút. Értették, nem volt semmi sem tabu. Azóta is operába járnak. Tizennégy évet töltöttem el általános iskolában, végig volt kórusom is. Az volt az elvem, hogy a kórus hetente kétszer 45 percben próbál. Az a kórusmunka, amit ez alatt az idő alatt el lehet érni. Egyetlenegy extra próbát nem tartottam, így készültünk a koncertekre, a bemutatókra.  Engem mindig zavart, ha valaki a saját karrierje építésére használta fel a kórust, a gyerekeket. Véletlenül sem éltem vissza a gyerekek idejével. Közben szakfelügyelő voltam 1969-76-ig, tudom, volt olyan kórus nem is egy, ahol a gyerekek kitűnően énekeltek kórusban, de ének-zenéből semmit sem tudtak. Olyan is volt, hogy az osztály egyik felével foglalkozott a tanár, a másik fele hátul szabadon azt csinált, amit akart. Ezt én erkölcstelennek tartom. Úgy gondolom, az előadói ambícióit ki-ki élje ki a saját hangszerén, ne a gyerekeken. Ugrin Gábor kért fel a szakfelügyelői munkára, amikor ő ezt befejezte. Azt mondta, mikor elkezdtem ezt a munkát, hogy nagy csalódásokra készüljek. Igaza volt! Én ugyanis addig azt hittem, mindenki legalább úgy tanít, mint én. Ráadásul előre be kellett jelenteni, mikor megyek órát látogatni. Így nem lehetett pontosan megítélni a színvonalat. Szerettem volna jelzés nélkül betoppanni, és folyamatában, heteken keresztül látni a munkát. Rengeteg kitűnő kollégával találkoztam országszerte, de gyakran elképesztő dolgokat is tapasztaltam. Beültem az utolsó padba és elkértem egy-két gyerek könyvét. Ahogy azt végigpörgettem, nagyon sok minden kiderült. Kinyílik-e a könyv? Hol nyílik ki? Mi van benne? Mi van a füzetben? A szakfelügyeletet mindig azzal a kérdéssel kezdtem: mi a problémája? Olyan ember nincs, akinek ne lenne problémája a munkájával. Volt, aki őszintén válaszolt, volt, aki nem.

 
Ahogyan olyan sincs, aki tudja az összhangzattant…

 

Valahogy úgy. Én magam csak olyan zenét tudok tanítani, amit szeretek. Volt azért olyan is, hogy olyan művet kellett tanítani, amit nem szerettem. Ezt is kijátszottam, pl. a ’60-as években, amikor mozgalmi dalokat kellett énekelni. Én megtanítottam az Internacionálét[9] négy szólamban, már voltak olyan fiúk, akik tudtak basszust énekelni nyolcadikos korukban.

 

Hogyan láttad meg egy-egy gyakorló zeneakadémistáról, hogy jó tanár lesz-e és kiből lett valóban az?

 

Az egyik legtehetségesebb hallgatóm, gyakorló tanárjelöltem Daróci Bárdos Tamás felesége, Molnár Kati volt, aki aztán sosem tanított, mert otthon maradt a hat gyermekével. Thész Gabi is nagyszerű volt, Emlékszem egy Schumann órájára, remekül zongorázott. Persze voltak olyanok is, akik nem akartak tanítani. Nem könnyű dolog a tanítási gyakorlat, hiszen egy más személyiséghez szokott osztályban kellett dolgozniuk. Gyakran a hallgatók sem tudták, mit mondhatnak. A főiskolán könnyű tanítani, nem kell „fordítani” az embernek a saját zenei gondolatait. Minél lejjebb tanítunk, annál nehezebb. Fordítani kell az adott korosztály szókincsére.

 

1968-tól a Zeneakadémia tanárképzőjében tanítottál…

                                 

Szolfézst, karvezetést, összhangzattant tanítottam 2002-ig, akkor nyugdíjba mentem. Mikor Dobszay László lett a tanszékvezető, bevezette, hogy aki szolfézst tanít, az tanítson zeneelméletet is, és egy évig ugyanaz a stílus volt a tananyag. Erre van olyan tanár, aki alkalmas, és van, aki nem. Én szerettem, úgy érzem tudtam is így dolgozni.

Közben 1976-ig párhuzamosan ment a Váci utcai iskolában is a tanítás, majd még három évig folytattam szintén Budapesten, az erzsébetvárosi Alsóerdősor utcai[10] ének-zeneiben is.

 

Mit tanítottál szolfézsból a Tanárképzőn?

 

Zenét. Kodály gyakorlatait nem vettük elő, ezért sokan megróttak. Zeneműveket elemeztünk és énekeltünk. Fő vonalam a karvezetés tanítása és a kórus vezetése volt. Heti egy kóruspróba volt, két koncertet tartottunk évente, karácsonykor és tavasszal. Szolfézs módszertant is tanítottam, Dobszay zseniális könyvei[11] alapján. Ez a világ legjobb zenei szakkönyve. Ha valaki ezt ismeri, ebből nagyon jól tud tanítani. A leglustább tanár is könnyen talál benne kitűnő készségfejlesztő gyakorlatokat. Én mindig is zenét szerettem tanítani. Mindig teljes dalokat, zongoradarabokat vettünk elő, ahol eleje, közepe vége volt a műnek. Azt tanítottam a tanárjelölteknek is, hogy úgy kell a darabot kiválasztani, hogy beférjen az óra időkeretébe.

 

Tudom rólad, és említetted is, hogy sok minden érdekel a zenén kívül is. Ez a nyitottság megvolt benned a tanuló idődben is?

 

Azt hiszem, ha én nem zenész lettem volna, bizonyára építész leszek. Ez mindig is érdekelt. Nem is annyira a képzőművészeti része izgatott ennek a dolognak, hanem a tömeg és az arány. Én, ha meghallgatok egy művet, még ha nem is ismerem, pontosan tudom, hol járunk benne, mikor lesz vége. Azonnal szerkezetben hallok. Valószínűleg ez a tulajdonságom vitt el engem a Képzőművészeti Főiskolára[12], ami közel volt a kollégiumhoz, az Andrássy útra Pogány Frigyeshez[13]. Kértem, engedje meg, hogy bejárjak az óráimra. Ő csak annyit mondott: foglaljon helyet! Sosem tudtam meg, hogy a zenei hasonlatait ő csak azért mondta-e, mert én is ott ültem, vagy ő eleve ilyen hasonlatokkal élt egy-egy kompozíció értelmezésénél. Ilyeneket mondott, hogy ez a díszítő elem, mint egy orgonapont vonul végig, vagy ellenpontozza az alapmotívumot… Ilyenektől én el voltam ragadtatva, hiszen nekem valószínűleg többet jelentettek ezek a mondatok mint másoknak, mert pontosan értettem őket. Sosem vizsgáztam nála, de a jegyzeteim máig is megvannak.
A másik „szerelmem” a színház volt. Miután vidéken éltem tíz évig, valószínűleg kevesebb színházi élményben lehetet részem, mint a budapestieknek. Annak ellenére, hogy a szüleink nagyon sokfelé elhoztak gyerekkorunkban. De Zeneakadémista koromban szinte minden este színházban voltam. Voltak olyan darabok, amelyeket szinte betéve tudtam. Nagyon szerettem. Koncert, színház és opera váltogatták egymást, hangsúlyozom: minden este! A legfelső karzaton volt helyünk az Operában, ahonnan teljesen lehetet látni a zenekart. Nem a színpad volt a lényeg akkor számunkra. Elsőéves voltam, amikor a Kékszakállút[14] először láttam. Ezt a művet azóta sem játszották úgy, hogy én ne lettem volna ott. És mindig, a mai napig is találok benne olyan hangokat, amiket előtte nem vettem észre. Csodálatos mű. Nem lehet a végére jutni!

 

Vajon mi lehet ennek a vonzalomnak az oka?


Talán Bartók maga. A főiskolán is mindig volt egy év, amíg csak Bartókot tanítottam. És bármilyen sokszor is vettem elő egy-egy művet, mindig találtam benne újdonságot vagy érdekességet. Ez a fajta mindenkori újrafelfedezés aztán átragadt a hallgatókra is.

 

Külföldre hogyan kerültél ki?

 

Zeneakadémista korunkban senki ki nem ejtette azt a szót, hogy Kodály módszer. Csináltuk, de nem neveztük nevén. Nem volt még ez megcímkézve. 1969-70-ben Kodályné Sarolta még a Köröndön lakott és havonta egyszer tartott a lakásán egy összejövetelt, amivel előkészítette az 1970-es Kecskeméti Kodály Szemináriumot. Hegyi Erzsi, Katanics Mária, Vikárék[15], Hamvas Anikó, Szabó Helga jártak oda, én voltam a legfiatalabb a csapatban. Ott készültünk az első Kodály Szemináriumra. Én ott már tanítottam, akkor magyarokat. 72-ben ez megismétlődött, akkor is tanítottam, akkor már külföldieket, tolmáccsal. Egyszer a tolmács ott kellett, hogy hagyjon minket, magamra lettem utalva. Angolul kellett folytatnom. Ezután a hallgatók azt mondták, tolmács nem kell többé. Ettől kezdve tanítok angolul is. 87-ig minden Kodály Szemináriumon tanítottam. Közben az Intézetben is, akkor még mindent kellett mindenkinek tanítania: szolfézst, zeneelméletet, karvezetést, trapát. Módszertant nem, később viszont tanítottam szolfézs módszertant.

Denise Bacon ott látott engem, meghívott Wellesley-be az Intézetbe 73-ban és 74-ben nyári kurzusokra. Sőt Ohio-ba is mentem utána. Hatalmas csapat, Katanics Mária, Szabó Helga, Hegyi Erzsi, Vendrey Éva, Rozgonyi Éva, az Erdei házaspár, Kokas Klára, Forrai Kati voltunk kint akkor. Ez volt a hős korszak. Utána kb. húsz kurzust tartottam Írországban, ugyanannyit Angliában, hússzor Ausztráliában és Japánban. Ezek voltak a fő területeim. Amerikában kb. tizenötször voltam. Hosszú időre sosem mentem el a családom mellől. Az első és legfontosabb hivatásom a férjem volt, akinek megfelelő hátteret próbáltam teremteni. Karriert sosem akartam csinálni, azért tanítottam, mert szerettem!

Egyetlen hosszú ideig tartó távollétem volt csak, 1988-ban, mikor a fiam is felnőtt volt már, Oakland-ban, San Francisco mellett a Holy Names College[16]-ban, egy gyönyörű helyen töltöttem el egy egész szemesztert. Szolfézst, karvezetést tanítottam és a kórust vezettem. Nagyon szép időszak volt, talán a hely is hozzájárult ahhoz, hogy olyan jól éreztem magam.

 

Férjed Kocsár Miklós zeneszerző, mikor találkoztatok?

 

Elsős voltam, amikor találkoztunk. Amikor megszólított azt mondta, feleségül akar venni, de nem akar udvarolni. Ekkor ő negyedéves volt, én elsős. Ötödéves voltam, amikor ősszel összeházasodtunk, azért pont akkor, mert így ezzel megúsztam az akkor kötelező hároméves vidéki tanítást.Úgy tudom, az ő művével diplomáztál.

 

Igen, mindig volt egy munkakapcsolat köztünk. Amikor a fiam[17] zeneszerzést tanult, az ő műveit is meg kellett hallgatnom. A férjem is nekem játszott el először mindent.

Balázs fiam 1963-ban született. Ő most karmester, de sokáig hallani sem akart a zenei pályáról, függetlenül attól, hogy szembeötlően tehetséges volt. Ő sosem szeretett szerepelni, talán nem volt jó zongoratanára. 18 évesen jelentette ki, hogy zenész lett. Én mondtam neki, hogy erről lekésett, mert matematika tagozatra járt, nem foglalkozott zenével ez idáig túl sokat. De ő ragaszkodott a tervéhez. Diktáltam neki valamit próbaképpen, és amikor másodszor akartam eljátszani, megkérdezte miért? Leírta ugyanis elsőre.  Később az órákon is unatkozott. A konziba járt zeneszerzésre, az apjához. Csodálatos kis csapat volt, Tóth Péter, Bogár István lánya, Rita, Körber Tivadar lánya, Kati és Balázs.

Balázsnak hihetetlen memóriája van, már az ötvenedik operát tanulja meg fejből. Mikor Dvořák IX. szimfóniáját[18] dirigálta szabadtéren, csodálkozva kérdeztem tőle, hogy-hogy fejből vezényelt. Azt válaszolta: fújt a szél… Egyszer, még konzis korában az egyik társa darabját nem tudta senki sem elvezényelni, Balázs próbálta meg. Kiterítettük a partitúrát az ágyra, ő elmondta melyik hangszer hol helyezkedik el képzeletben és elvezényelte tökéletesen, két kézzel a művet. Semmi gyakorlata nem volt pedig azelőtt ebben. Később sem kellett tanulnia, tudott mindent ösztönösen.

 

Nem volt már valaki ebben a családban, akinek nem kellett zongorát tanulnia?

 

Lehet… Karvezetésen kezdte a tanulmányait a Zeneakadémián, majd átment a karmesterképzőbe.

 

Sokfelé tanítottál, minden korosztállyal találkoztál. Melyik állt hozzád legközelebb?


Nem tudom. Ma is nagy öröm és kihívás a tanításra alkalmas zenék kutatása, ötletek gyártása. Ma is tanítok külföldön, sosem viszem magammal kétszer ugyanazt a zenei anyagot. De úgy érzem, talán ma már nem lenne türelmem a gyerekekhez, egy egész osztályhoz.

 

Külföldi tapasztalatok birtokában miben látod a fő különbséget a magyar és az ugyanolyan korú és végzettségű külföldi hallgatók felkészültsége között?

 

A külföldi hallgatók zenei felkészültsége általában nem olyan szisztematikusan felépített, mint a magyaroké. A külföldiek gyakran tudnak valamit, ami miatt feltételezhetnénk egyéb tudást is, ami nem biztos, hogy megvan. Gyakran hézagos a tudásuk és nagyon függ attól, milyen iskolába, kihez jártak. Nincs az az egymásra épülés a tudásban, mint nálunk. Nálunk a zeneoktatásban – igaz ma már egyre kevésbé – de kompatibilitás van, minden iskola hasonlóan tanít. Sok országban nincs hivatalos zeneoktatás. Kurzusokon gyakran találkoztam képzett hangszeres zenészekkel, akiknek fogalma sem volt a relatív szolmizációról. Őket megtanítani erre pillanatok műve és kész öröm. Néhány hét alatt elsajátítják ezt a módszert.

 

Van-e tanácsod a mai ének oktatási helyzet jobbítására?


Vissza kellene adni az elvett órákat és javítani kellene a tanárképzésen! Ma nincs presztizse a tanári pályának. Sajnos újratermelődik a selejt, mert a ma tanítók nagy része szintén nem a legjobb képességekkel rendelkezik – tisztelet a kivételnek és ezt a tudást adják tovább. Sajnos sok a rossz és hibás tankönyv.

Én a karvezetést sosem úgy tanítottam, hogy zongorázták volna a hallgatók a szólamokat. Ugyanis a zongorán sosem szólal meg egyetlen avizó és egyetlen karakter sem úgy, ahogyan azt a vezénylő elképzeli. Más lesz belőle. Csak az énekhang mutatja az eredeti elképzelést. Ma alig néhányan vannak egy-egy osztályban, lehetetlen ezt megoldani. Bízom benne, hogy a régi, bevált rendszer visszaáll. Botfüllel nem lehet ezekben a dolgokban dönteni!

 

 

 

 [1] Fehér Anikó: Muzsika a katedrán. Beszélgetés 25 magyar zenepedagógussal (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2011). Dr. habil. Fehér Anikó DLA karnagy, népzenekutató, szerkesztő az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet Művészeti Osztály munkatársa

[2] Zongoraiskola (Molnár Antallal és Kálmán Györggyel), Budapest. 1929

[3] Dr. Kesztler Lőrinc: Összhangzattan. 1928

[4] Budapest XII. kerület

[5] Kodály Zoltán: A magyar népzene. A példatárat szerkesztette Vargyas Lajos. Zeneműkiadó Budapest, 1952

[6] musical comedy (Moličre: Képzelt beteg című színműve nyomán Illyés Gyula fordításában és verseivel) 1961

[7] Sz. 116, BB 123. 1943

[8] Jazz – Történet, Elmélet, Gyakorlat. Zeneműkiadó. Budapest. 1965, 1979

[9] A nemzetközi munkásmozgalom himnusza 1871 óta; eredeti francia szövegét Eugčne Pottier (1816–1887), zenéjét Pierre Degheyter (1848–1932) írta.

[10] Budapest VII. kerület

[11] A hangok világa I–VI. Zeneműkiadó. Budapest. 1964–1968

[12] Ma: Magyar Képzőművészeti Egyetem

[13] 1908-76, építész, művészettörténész, a művészettörténeti tudományok doktora, Ybl- és Állami díjas

[14] Bartók Béla – Balázs Béla: A Kékszakállú herceg vára (op. 11) 1911, átdolg. 1912, 1918 

[15] Vikár László, Forrai Katalin

[16] Holy Names University, Oakland, California

[17] Kocsár Balázs

[18] IX. e-moll „Az Újvilágból” Op.  95, 1893