A 100 ÉVE SZÜLETETT DR. MIHÁLKA GYÖRGY

MAGISTER EMERITUS TANÁR, ZENESZERZŐ EMLÉKÉRE

 

(Kölcse, 1924. április 22. –Szeged, 2008. augusztus 6.)

 

Dr. Mihálka György

 

Dr. Dombiné dr. Kemény Erzsébet ÍRÁSA [1]

 

Nagy veszteség érte a magyar zenei életet 2008. augusztus 6-án elhunyt dr. Mihálka György főiskolai tanár Magister Emeritus Professzor, a Szeghy Endre Pedagógus Női Kar karnagya, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének Tagja.

 

A halálhír mindenkit megdöbbentett és nagy szomorúsággal töltött el. Dr. Mihálka György még hetekkel ezelőtt is vezényelt. Szegeden utoljára május 13-án hallhatták a Kodály sorozat záróhangversenyén, ahol nagy átéléssel dirigálta az Ave Máriát és a Pünkösdölőt, melyet a közönség szűnni nem akaró tapsa követett. Majd a Pedagógus Kórusok Országos Találkozóján Cegléden vezényelte a Női Kart nagy sikerrel. Június elsején Tápiószentmártonban adott önálló hangversenyt a zenetörténet nagy alkotásaiból. Nagy szuggesztivitással, életerővel és hatalmas energiával dirigálta a műveket, a zenei élményt arca átsugározta az énekesekre és ezáltal a közönségre. Mindig előre tekintett, tervezett, a nehézségek leküzdésére és pozitív életszemléletre tanított.

 

Munkássága igen szerteágazó: karnagy, népzenekutató, zeneszerző alkotó pedagógus. A Nyíregyházi Tanítóképző Líceumban végzett 1943-ban, ezután Szegeden folytatta tanulmányait egyrészt a Polgári Iskolai Tanárképzőben, másrészt a Konzervatóriumban hegedű szakon Belle Ferencnél. 1943–44-ben dr. Szeghy Endre professzor úr tanítványa volt, és énekelt az általa vezetett kamarakórusban. 1944 februárjában jelentkezett a Zeneakadémiára. Az előfelvételt jól sikerült, de a háború miatt le kellett mondania álmairól. Fogolytáborba került, majd onnan hazatérve 1947-ben szerezte magyar, történelem, ének szakos polgári iskolai tanári diplomáját.

 

1955-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen kapott középiskolai tanári diplomát. 1957-ben Bárdos Lajostól tanult. 1960 és 1963 között Népművelési Intézet szervezésében elvégezte az Esztétikai Akadémiát. A Népművelési Intézet Felsőfokú Karnagyképzőn (1963–1966) Párkai István tanítványaként „A” kategóriájú karnagyi diplomát kapott 1966-ban. 1965 és 1972 között zeneszerzést tanult Vaszy Viktortól. Ennek a munkának a hatására született a Szeged történelmét feldolgozó „Szegedi kantáta”, amelynek mind szövegét, mind zenéjét, mind a hangszerelését dr. Mihálka György írta. A bemutató 1965. decemberében volt a Tisza Szálló hangversenytermében.

 

Tanári pályáját Fehérgyarmaton kezdte, majd Szeghy Endre professzor javaslatára Ortutay Gyula Szegedre helyeztette. Előbb az Alsóvárosi Általános Iskolában, később a Keméndy Nándorné Felsőfokú Tanítóképzőben tanított. Karnagyi munkájának első sikereit is itt érte el, 1955-ben az Országos Tanítóképzők énekkari seregszemléjén I. díjat kaptak. Később, mint egyetemi adjunktus Bálint Sándor meghívására a Néprajzi Intézethez került és így feladata kettős lett, egyfelől a kórusvezetés és a Collegium Artium irányítása, másfelől a Néprajzi Intézeten belül a szegedi táj népzenei hagyományainak összegzése és feldolgozása, ennek eredményeként született meg doktori disszertációja a szegedi táj népzenéjéről, amelyet Summa cum laude védett meg.

 

1963-ban megszűnt a Tanítóképző Intézet Szegeden. A karnagy urat idealista felfogása miatt kihelyezték Szentmihálytelekre, majd a Tömörkény István Gimnáziumba került, ahol több tárgyat is tanított és az énekkar vezetése is a feladatai közé tartozott.

 

1973-92 a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Ének-Zene Tanszékének karvezetés tanára, az európai hírű I. számú Női Kar karnagya volt.

 

Karvezetői pályafutása során mindig figyelembe vette Fasang Árpád, Bárdos Lajos, Párkai István szakmai tanácsait. Az ötvenes években már komoly megbízatást kapott Dr. Szeghy Endrétől egy a cappella vegyeskar létrehozására. Ez az együttes országos hírűvé vált, a legnagyobb Kodály műveket énekelték, amelynek előadásait Kodály is nyomon követte. Egy ilyen alkalommal mutatta be dr. Szeghy Endre dr. Mihálka Györgyöt Kodály Zoltánnak. Kodály üzenetére 1958-ban hozta létre a Szakszervezetek Általános Munkáskórust amelyet éveken keresztül vezetett, és az ország első munkáskórusai közé került. Nemzetközi koncertjeiken nagy Kodály műveket is énekeltek, mint pl. a Székely keserves, Öregek, Békesség óhajtás, Jézus és kufárok, Este, Norvég lányok, Molnár Anna. A kórus az előadott nagy művekkel bebizonyította, hogy a karnagy úr Kodály, Bárdos, Szeghy örökség egyenes folytatásaként megvalósította mindazokat a kívánalmakat, amelyet Kodály számára tanácsolt. A Kodály Társaság, Bárdos Társaság alapító tagjaként mindig szem előtt tartotta, hogy az általa vezényelt kórusok megismerjék Kodály műveit és eszméit.

 

Dr. Mihálka György 1961-ben az országban elsőként rendezte meg Szegeden az első önálló Bárdos-estet.

 

Karnagyi pályafutása alatt nagy szerepet játszott a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Leánykarának vezetése. Ez hozta meg számára az első nemzetközi elismerést. Először 1970-ben Debrecenben a IV. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nőikari kategóriájában nyertek első díjat, majd Szlovéniában arattak nagy sikert és kaptak nagydíjat (1973), melynek eredményeként dr. Mihálka György meghívást kapott karvezetői szeminárium vezetésére.

 

1973-tól a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola karvezető tanára és az I. sz. Női Kar vezetője volt, amellyel számos nemzetközi sikert ért el. A főiskola Női Karával a nemzetközi versenyek mellett külföldön rádiófelvételt is készített, Bonnban egy 1 órás egyenes adásban dirigált. Az országban egyedülállóként vitte el karvezető évfolyamát Németországba, ahol minden egyes hallgatónak külön szereplési lehetőséget biztosított. Számos növendéke tanult tovább és szerzett egyetemi diplomát itthon és külföldön egyaránt.

 

A kórusmunka végig kísérte életének egész pályafutását, amelyet rangos hazai és nemzetközi elismerések fémjeleztek. Karnagyi munkája során 10 országban 30 díjat kapott, többek között 5 Grand Prix díjat, 7 első díjat, 3 nemzetközi diplomát és 3 Rádió-díjat. Nevéhez számos ősbemutató és magyarországi bemutató fűződik.

 

A kilencvenes évek egyik legnagyobb vállalkozása volt Bartók összes egynemű karainak vezénylése a vegyeskari Négy szlovák népdallal együtt. Kórusai – a makói Városi Vegyeskar, Erkel Ferenc (DÉMÁSZ) Vegyeskar, a Szeghy Endre Pedagógus nőikar és Tritónus Kamarakórus, valamint a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola I.sz. Női Kara – énekeltek ezen a koncerten, ahol ötvenéves karnagyi munkásságáról is megemlékeztek. A sorozatot Szegeden, Makón és Hódmezővásárhelyen is bemutatták.

 

Külföldön is sokan tartottak számot Mihálka György tanácsaira, így szemináriumot vezetett több országban. Számos nemzetközi versenyre hívtak zsűritagnak. Dr. Mihálka Györgyszámos elismerés és kitüntetés birtokosa, ezek többek között: a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskereszt fokozata, Bartók és kétszeres Kodály emlékérem, Szeged Város Emlékérme, a Fasang Árpád-emlékplakett és karmesteri díj, melyet először ő kapott meg.

 

 2004. április 18-án 80. születésnapja alkalmából az egyesített kórusok bemutatták dr. Mihálka György legújabb művéből az Európa kantátából a Koráit és elhangzott a Szegedi kantáta Gyüdi Sándor karnagy dirigálásával a Szegedi Nemzeti Szimfonikus Zenekar és a kórusok közreműködésével.

 

Élete utolsó éveiben sok örömet jelentett számára a Szeghy Endre Pedagógus Női Kar felkészítése szegedi és országos szereplésekre. Nagy áldozatot vállalt, hogy Ceglédről utazva minden próbán részt vehessen. Jóságát, emberségét mindenki tisztelte és szerette. Mihálka György által vezetett valamennyi kórus nevében fájó szívvel búcsúzik a Szeghy Endre Pedagógus Női Kar. Emlékét örökké őrizzük! Nyugodjon békében!

 

Lapis András bronz emléktáblája  dr. Mihálka György egykori lakóháza (Szeged, Madách u. 17.) homlokzatán található 2010 óta. Szövege: Itt élt és alkotott 1951–2008 között dr. Mihálka György 1924–2008 Magister Emeritus tanár, karnagy és zeneszerző. Állíttatta Szeged Megyei Jogú Város és a SZEGHY ENDRE pedagógus női kar (2010)

 

 [1] Dr. Dombiné dr. Kemény Erzsébet írása először a ZeneSzó 2008/5. számában jelent meg.