„Ez is operett, az is operett”

 

(Jaffa Kiadó, Budapest, 2023.)

 

A sokoldalú ismeretterjesztő, kritikus és művelődés-, továbbá zenetörténész szerző, a Muzsika és az Opera Magazin egykori, ma pedig a Revizor című portál aktív szerkesztője, akit a Bartók Rádióból is sokan ismerünk, változatos olvasóközönséget megszólító könyvvel lepett meg bennünket 2023 karácsonyára. Örömmel és ismereteiket gyarapítva forgathatják ezt a színes, megszólító erejű könyvet az operett, nálunk igazán az Osztrák-Magyar Monarchia idején felvirágzó, de a két világháború között, s azt követően (igaz, akkor bumfordi „termelési operettek” formájában!) egészséges makacssággal túlélő műfaj lelkes barátai, gyakori hallgatói. De hasznára lehet ez a kötet még a Zeneakadémia olyan, ének tanszakos hallgatóinak is, akik az operett színes, hol édesbús, hol kacagtató világában érzik otthon magukat, s ebben a csak látszatra „könnyű” műfajban szeretnének majd kiteljesedni.

 

Jóformán egy zenei lexikonra való névvel találkozhatunk ebben az értékes könyvben, Blaha Lujzától Pálmay Ilkáig, vagy éppen Johann Strausstól Kálmán Imréig, Huszka Jenőtől Honthy Hannáig és Rátonyi Róbertig. A fordulatos, sok zenetörténeti forráson alapuló, de mindig emberközeli és személyes kisportrék kivétel nélkül messze túlnőnek a „szórakoztató olvasmány” minősítésen, még akkor is, ha egy alapvetően kikapcsolódásra, ellazulásra termett és teremtett műfaj nagyjainak galériájába léphetünk be olvasás közben. Köszönhető ez részben a könyv végén található alapos bibliográfiának, s annak a ma már minden zenei témájú könyvben követésre méltó, kiváló ötletnek, hogy a szerző minden portré végén jelzi, hogy – nyilván online, a YouTube-on, vagy esetleg zenei antikváriumokban – milyen archív felvételeken hívhatja meg ki-ki az otthonába, a saját kisvilágába a számára legkedvesebb szereplőket. Ez a közelmúltban képek mellett CD-mellékletekkel dúsított „muzsikás” kiadványok huszonegyedik századi változata.

 

 

Tekintettel arra, hogy a válogatás „sztárjainak” zöme közismert, egy olyan, Bem apó-i lelkületű, hozzá hasonlóan Lengyelországból hozzánk került muzsikust, Konti Józsefet szeretném most közelebb hozni a huszonegyedik századi olvasókhoz, akinek végtelenül szeretetreméltó alakját Bókay János nagy megbecsüléssel és az áldozatos lelkeknek kijáró gyöngédséggel szólította vissza sok kiadást megért Kacsóh Pongrác és János vitéz-regénye, az Egy rózsaszál szebben beszél… lapjain. Mindmáig méltán népszerű művében mindenki „Józsi bácsija” életének több fontos mozzanatát Bókay meg sem említi, ezek „fehér foltok” maradnak. Így egyetlen szó sem esik könyvében arról, hogy e mostani operett kalauz egyik fontos hőse 1852-ben Kohn néven, (a Konti nevet csak 1895-ben vette fel. P. É.) Kohn Chaim (Herman) varsói zsidó kereskedő fiaként, s anyai ágon a híres kempeni főrabbi unokájaként látta meg a napvilágot. Idézzük itt László Ferenc sorait: „…így mikor Konti 1852-ben megszületett, ki volt mondva rá a szentencia, hogy rabbi lesz belőle. Rá is fogták a kis »Jaszelét« hamarjában a héber tudományokra … a gyerek, hacsak szerét ejthette, megszökött a héber leckéről, s elment – muzsikálni. Csinált magának zongorát – cserepekből, s azt verte. Ellenben azért meg a kis Jóskát verték meg. Atyja utóbb is belátva, hogy nem lesz rabbi a fiából. beadta 12 éves korában a varsói konzervatóriumba.” Ezt követően a fiú Bécsben tanult, ahol Felix Otto von Desoff nagyon megszerette, s „Kis Offenbach”-nak becézte tanítványát. Ezt követően Franz von Suppé mellett képezte magát, elsősorban színpadi zeneszerzőnek készülve. Vezényelni Salzburgban kezdett, itt volt első operettje, A vadászok (1875) bemutatója is. Ezt követően Debrecen, Arad, Nagyvárad, Nyíregyháza Pozsony, Komárom, Kolozsvár és Sopron színtársulatai nevelték lobogó, „pözsge”, (így nevezte kedvelt itókáját, a pezsgőt P. É.) szellemű, Magyarországot, a muzsikát és a vezénylést szenvedélyesen szerető fiatalembert honoris causa Hungarussá, tiszteletbeli magyarrá. Budapesti pályafutása 1884-ben, a Népszínházban kezdődött, igazi otthonává azonban 1903-tól 1905-ig, korai haláláig, tehát nagyon rövid időre, Beöthy László Király Színháza lett. Igazán átütő, első sikerének Az eleven ördög bizonyult, amelyben „Blaháné” tehetségének oroszlánrésze volt. Ezt követően valósággal ontotta a további operetteket, ám – mint filológusi pontosságú, több korabeli zenekritikát idéző Operettország portréjából is kiderül – „Konti zenéje sohasem túlságosan originális, sőt, ellenkezőleg, de mindig behízelgő, mindig tetsző, s mindig olyan, ami egyszerre beleolvad az emberek lelkébe, s úgy zsong benne, hogy már egyszeri hallás után is énekelgeti. Lágy melódia, kedves instrumentáció, s végtelenül hatásos csoportosítás olyanná teszik új operettjét is, hogy meg kell hódítani a közönséget A hangversenyek terme sohasem fog megnyílni nekik, de a farsang, a bálok, úgy fel fogják kapni, akár Strauss legkedveltebb termékeit. Ezek a melódiák nem a kritika alá születtek, de talp alá; dalolni fogja a nép, s táncolni fog rájuk, aki csak táncolni szeret. S ilyen kell a népszínháznak.” (Részlet A suhanc 1888-as premierjének a Pesti Naplóban megjelent kritikájából.)

Székely Mihály : Kis ablakom be van nőve virággal – YouTube (2:06)

Konti József zenéje és szövege

 

A Budapesten sokféleképpen – többek között Pepinek – becézett Konti József „mogyoros” magyar beszédével nagyjából az a helyzet, mint az általa szerzett zeneművekkel: van bennük valami csupaszív, kedves „zagyvaság”, amit csak szeretni lehetett. Rengeteg barátja, rajongója akadt, szélsőségei, többek között gyerekes „párbajmániája” ellenére. Alakját mégis elsősorban Kacsóh Pongrác János vitéze tette felejthetetlenné: „A daljáték ugyanis, amelynek premierje 1904. november 18-án végre meghozta Beöthynek és csapatának a már nagyon várt, minden várakozást felülmúló sikert, ismertté vált műalakját az ő [Konti!] parancsoló erejű tanácsai nyomán érte el.” Számomra nyilvánvaló, hogy Kellér Andor László által említett Bal négyes páholy-a, illetve a már említett, Bókay János-féle Egy rózsaszál szebben beszél” jóformán szó szerint ugyanúgy örökíti meg azt a pillanatot, amikor a „kis vörös Offenbach” kiragadta a daliás, fekete bajszú szerző, dr. Kacsóh „Gráci” matematikatanár úr kezéből a karmesteri pálcát: „Tonar or kitűnően tanitotta be a muzsikajat, csak o tempoi lassuk voltak… és nem elég mogyoros…” „E meggyőződése jegyében – teszi hozzá e János vitéz keletkezéstörténet felidézéséhez László Ferenc – pedig rögvest el is készítette Vincze Zsigmonddal… a János vitéz új, (azaz az előadástörténet első) hangszerelését.” Konti kevéssel élte túl a daljáték viharos sikerű premierjét: alig 11 hónappal később már búcsúztatták a lapok az „utolsó bohémet”, a mindössze 53 esztendős „kis öreget”, a „jókedvű, vidám pojtást.”

 

Konti Józsi bácsi mesébe illő alakja – írom ezt most épp 20 évvel idősebb „néniként” – amíg magyar a magyar, méltó lesz minden szeretetünkre és megbecsülésünkre. Utóéletével kapcsolatban azonban egy ponton tanácstalan vagyok. Az Újság október 26-i száma azonnali tudósítást hozott le az 3 nappal korábban elhunyt, magyar lelkű muzsikus, sokak barátja végtisztességéről. Ebből megtudjuk, hogy a zsidó temetési szertartáson először Lazarus főkántor (Kacsóh egyik korai felfedezettje, diáklányoknak írt daljátéka, a Csipkerózsika-főszereplője, a későbbi, gyönyörű hangú mezzoszoprán, Lazarus Gitta édesapja!) énekelt, majd Hevesi Samu rabbi búcsúztatója hangzott el, s végül Beöthy László, a Király Színház igazgatója lépett a sír mellé. Ezután még további megemlékezések sora következett, s végül, a nem-szignált laptudósítás szerint, a Király Színház, a Magyar Színház és a Népszínház egyesített kórusa elénekelte Erkel egyik gyászdalát. Ehhez képest a többször idézett Bókay-regény szerint: „És ott álltak a Király Színház muzsikusai – az egész zenekar – hangszerrel a kezükben. S amikor elhangzott már minden búcsúztató beszéd és imádság, halkan, fájdalmasan megszólalt – talán most szólalt meg a legfájdalmasabban – a dal a rózsáról:

 

…Nyugszik a csöndes temetőben,

Szemét lezárta a halál.”

 

Palló Imre és Kiss Ferenc - Egy rózsaszál szebben beszél (5:24)

Részlet az 1939-ben kézült magyar filmbők)

 

Simándy József: Bagó dala a János vitézből - Egy rózsaszál szebben beszél (4:59)

 

Melis György Egy rózsaszál (5:14)

 

Nem tudom, melyik – vagy esetleg mindkét? – változat a hiteles, az azonban bizonyos, hogy a temetésre betegen felutazott vidékről Bagó első, páratlan alakítója, Papp Miska, aki ugyancsak korán, ötven éves korában hunyt el. Ne feledjük azt sem, hogy Konti József temetése a huszadik század elején még természetes zsidó asszimiláció megható pillanata volt. Szívből remélem, hogy 34-es számú sírhelye soha nem marad emlékkövek nélkül, a Kozma utcai izraelita temető 3. jobb parcellájának 47. sorában.

 

Végül: bármilyen régi felvételek is, érdemes meghallgatni az Operettország e fejezetének elolvasása után a szerző által figyelmünkbe ajánlott két Konti mű régi felvételét. Az egyik „Józsi bácsi” Sulyom Peti hegedűje című magyar nótája, amelynek szövege a korszak legnevesebb zsidó költőjének, Kiss Józsefnek egyik balladája. A másik hangzó relikvia pedig Goldstein Számi belépője, Kövessy Albert Az új honpolgár című „eredeti énekes fővárosi életképéből”, amelyben a szerző 1894-ben egy munkácsi zsidó fiú budapesti beilleszkedését mutatta be. Ez egy 1913-ban készült ős-gramofonlemez, amelyről, alig nyolc évvel halála után, Konti József nevét a lemezgyártó cég egyszerűen és hálátlanul lehagyta. Csak Kövessyé s a „kuplé” előadójáé szerepel rajta. Az online változatban viszont olvasható Számi belépőjének finoman önironikus, a millenium utáni névmagyarosítás mánián kedvesen csipkelődő szövege is.

 

Petrőczi Éva

 

 

 

FÜGGELÉK:

László Ferenc: Operettország. Pályaképek a bécsi-budapesti operett történetéből (Jaffa Kiadó, 2023) // Előszó 

(Parlando 2023/6.)