90 ÉVE SZÜLETETT SZIKLAY ERIKA

 

I.

 

(1934. március 4., Rákospalota – 2019. február 25.)

1952 és 1957 között a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában László Géza és Kapitánffy Istvánné növendéke volt, majd 1957 és 1960 között a Zeneakadémián Maleczky Oszkár osztályában tanult. 1960-tól 1990-ig az Országos Filharmónia szólistájaként lépett fel, valamint tagja volt a Budapesti Kamaraegyüttesnek. 1959 és 1964 között a Jászberényi Zeneiskola énektanára, 1964-től a Zeneakadémia Ének Tanszékének adjunktusa, docense, majd 1993-tól 2004-ig egyetemi tanára volt. Tanítványa volt többek közt Kukely Júlia, Kertesi Ingrid, Bátori Éva, Szendrényi Katalin, Bellai Eszter, Szonda Éva, Felber Gabriella, Váradi Zita, Szabóki Tünde, Fekete Attila, valamint Meláth Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tanszékének jelenlegi vezetője.

 

A hatvanas-hetvenes években több mint kilencven kortárs vokális mű bemutatóján működött közre, énekelte Maros Rudolf, Bozay Attila, Kurtág György, Balassa Sándor és mások szerzeményeit. Ő szólaltatta meg először Magyarországon Schönberg, Berg és Webern legjelentősebb műveit, valamint népszerűsítette Boulez, Dallapiccola és más fontos külföldi szerzők darabjait. Több alkalommal is elnyerte a párizsi Grand Prix de disque-díjat (Schönberg: Pierrot Lunaire, Bartók-összkiadás: Húsz magyar népdal, Falun; Kurtág: Bornemissza Péter mondásai). Munkásságáért 1969-ben Liszt Ferenc-díjat, 1975-ben Érdemes Művész kitüntetést, 1981-ben Bartók-emlékérmet, 1986-ban Liszt Ferenc-emlékérmet, 1996-ban Bartók–Pásztory-díjat, 2000-ben pedig Liszt Ferenc-emlékgyűrűt vehetett át.

 

II.

 

„Drága Erika néni!

Szörnyű a gondolat, hogy ezt a megszólítást most írhatom le utoljára… szívbe markoló.

 

Ingriddel ezen a héten szerettünk volna meglátogatni, de ez a találkozás már nem valósulhat meg. Talán egy másik dimenzióban.

 

Minket, akik itt maradtunk, gyötör a lelkiismeret-furdalás, kérdések özöne támad, valóban eléggé hálásak voltunk irányodba, miután a pályára engedtél minket? Megköszöntük elégszer azt a türelmet és kedvességet, mellyel elhalmoztad növendékeid? Fogtuk a kezed elég szorosan, mikor egyedül maradtál?

 

»Kiskutyám, na jól van, csak tedd a dolgod és énekelj mindig csengésben!« – valószínűleg ezt válaszolnád – hallom a hangod, arcod előttem.

 

A 24-es terem falai rengeteg emléket, a pályára nevelés minden titkát és valós érzelmi hullámait magába szívta, hiába az átépítés, ahogy Te tanítottál, azt nem lehet semmilyen burkolattal, vagy festékkel befedni, s elfelejteni.

 

Nem csak technikát tanítottál, hanem igazi életre nevelés történt az órákon. Annyi bölcs intelemmel láttál el bennünket, ami valósan és kézzel foghatóan megmentett minket a pálya esetleges buktatóin.

 

Fantasztikus intelligenciával adtad át tudásod, mindannyiunknak amire éppen szüksége volt. Soha nem énekeltél opera színpadon, mégis hihetetlen tudással elemezted az áriák, együttesek operában betöltött szerepét, technikailag és dramaturgiailag egyaránt. Tanításod mindig tiszta és világos volt, ahogy zongoráztál, mikor énekeltünk, felejthetetlen.

 

Ami lett belőlünk, ahova eljutottunk, abban mind benne vagy, drága Erika néni, a köszönet és hála szavai olyan gyengének tűnnek most.

 

Bennünk élsz tovább! … Nyugodj békében!”

 

Meláth Andrea

 

(Kép és szöveg: lfze.hu, 2019. II.)

 

 

III.

 

A hangszerszerű éneklésről[1]

 

FEUER MÁRIA BESZÉLGETÉSE SZIKLAY ERIKÁVAL

 

 

Feuer Mária                                        Sziklay Erika

 

Ha külföldön a magyar zenei életre terelődik a szó, gyakran elhangzik Sziklay Erika neve. Aki a mai magyar zenét ismeri, az ismeri őt is. Zeneszerzőink legnagyobb része komponál énekhangra, az pedig szinte magától értetődő, hogy Sziklay Erika mutatja be a művet. Rengeteget tanul és dolgozik, az Országos Filharmónia szólistája, a Zeneművészeti Főiskola tanára.

 

– Mikor kezdett el a kortárs zenével foglalkozni?

Főiskolás koromban is vonzódtam az új zenéhez, s még növendék voltam, amikor Papp Lajos diplomakoncertjén bemutattam Trakl-dalait. Érdeklődésemet egyrészt az keltette fel, hogy szinte mindig zeneszerzők társaságában voltam, és természetszerűleg azonosultam gondolkozásmódjukkal. Más- részt viszont úgy érzem, hogy az atomkor küszöbén nem is lehet hagyományos stílusban komponálni; - én sem közvetíthetem hát hagyományos előadói nyelven a zeneszerzők érzelmeit és gondolatait. Valójában 1960 a főiskola elvégzése óta foglalkozom tudatosan az új zenével, azóta, hogy Kurtág Györggyel dolgozom együtt. Neki köszönhetem, hogy megtanultam tanulni. Tőle tudom, hogy a zene belső tartalmát kell kifejezni mindig, akár klasszikus, akár modern darabról van szó. Tőle tanultam meg azt az alapelvet is, hogy mindig a kottából kell kiindulni. Ezért nem dolgozom soha külön szólam-kivonatból, hanem partitúrából, mert előbb meg kell értenem a darabot. Ha az ember pontosan megtartja a zeneszerző utasításait, a szüneteket csakúgy, mint a ritmikai, dinamikai előírást, illetve mindazt, ami a kottákból kiolvasható , akkor nincsenek külön „előadási problémák.  Persze ez egyszerűen hangzik, de megvalósítani nem olyan egyszerű. Tanítványaimnál tapasztaltam nem csak modern daloknál, hanem a klasszikus operaáriáknál is , hogy milyen nehéz elfelejteni az előadói hagyományokat, és „csupán” a leirt kottaképet megvalósítani. A legtöbben hanglemezről tanulnak meg egy-egy áriát, s így természetesen átveszik a nagy művészek egyénileg kialakított manírjait is.

     Dalénekesnek lenni, erre specializálódni, mindenképpen hálátlan feladat. De különösen hálátlan, ha modern daliroda lomról van szó. Maga a műfaj sem a legnépszerűbb, sokkal nagyobb közönségréteg jár operába, mint dalestre. Fokozottan vonatkozik ez korunk alkotásaira nevezzük őket nagyon leegyszerűsítve, összefoglalóan szeriális daloknak. Az énekesnek nehéz állandó repertoárt kialakítani ezekből a művekből, nemcsak azért, mert egyre újabbakat kell megtanulnia, hanem azért is, mert nincs, vagy nem igen van mód a műsorok ismétlésére. Pedig az előadás abban a pillanatban lesz igazán elő- adássá, amikor kapcsolatba kerül a közönséggel, mert rengeteg olyan mozzanat ötlik fel, ami négy fal között sohasem jutna eszembe.

 

– Alig van olyan zeneszerző, akinek műveit ne énekelte volna hangversenyen, szerzői esteken, a rádióban, vagy hanglemezre. Komponistáink termékenyek, a  nevezzük most valóban így – szeriális dalok megtanulása sem lehet könnyű feladat. A kritika pedig mindig egyértelműen dícséri kristálytiszta intonációját, tévedhetetlen ritmusát, a modern daraboknál oly fontos ,,hangszerszerű" éneklésmódját, hogy beleérző képességéről ne is szóljunk. Hogyan győzi mindezt idővel, energiával: fejjel és hanggal!?

Ha nem vagyok fáradt, akkor könnyen és gyorsan tanulok. Technikailag nem okoz nagyobb problémát az ugrások, a szokatlanabb hangközök intonálása, mint egy klasszikus dal meg- formálása. Sőt, miután évek óta ezzel a stílussal foglalkozom, otthonosabban és könnyebben mozgok benne. S mivel alt- énekesnőnek indultam, a hangterjedelmem három oktáv (s csak zárójelben jegyzem meg, hogy komponista barátaim többsége ezt ki is használja). Bármilyen különösen hangzik, de a kompozíció nehézségét nem a látszatra nehezen intonálható hangközök szabják meg, hanem a minősége. Ha jó a darab, akkor mindennek értelme van, s a legszigorúbban szeriális Webern-dal, vagy egy Boulez-mű ugyanolyan dallamos, mint Schubert. De ha rossz zenét kell megtanulnom, az idegileg kifáraszt, s ha nem érzem a modern hangvétel kiszámítottsága mögött a mondani- való mélységét, akkor ugyanolyan hiábavaló kóklerkedésnek tartom, mint amikor egy festő csak azért fest nonfiguratív képet, mert rossz mester, és nem tud mást.

     Ami viszont a hangszerszerű megszólaltatást illeti, azt hiszem, az nem csupán a modern darabokra vonatkozik. Szerintem ez a korszerű éneklés kritériuma, s éppúgy érvényes a szeriális dalokra, mint Scarlattira vagy Schubertre.

 

– Az imént azt panaszolta, hogy hiányzik az ismétlés, az előadás érlelésének, gazdagításának lehetősége. Külföldi koncertjein vagy vidéken nincs alkalma erre? És mi a helyzet a klasszikus repertoárral?

Bizonyos darabok ismétlésére természetesen módom van. Külföldön legtöbbször Bartók-dalok és népdalfeldolgozások állnak a műsor tengelyében, vidéken pedig ezenkívül a „szelídebb" modern darabok. Tehát éppen azokat nem tudom kiér- lelni, amelyeknél még nem alakítottam ki saját előadói, hagyományaimat". Másik problémám annak a hivatalos, reprezentatív dalestnek a műsorösszeállítása, amelyre évenként egyszer vagy kétszer nyílik lehetőségem. Ez azért is okoz problémát, mert a rengeteg alkalmi bemutató mellett mindig új programmal akarok jelentkezni, de gond maga a válogatás is. Természetes, hogy a ritka alkalmakon a legjobb oldalammal szeretnék mutatkozni, tehát a XX. század irodalmával. De sürgető szükségét érzem annak is, hogy kiszakadjak ebből a világból, arra vágyom, hogy Schubertet énekeljek. (Schubert itt az egész klasszikus dalirodalom szimbóluma.) Ez a vágy iszonyú szorongással is társul. Tudom, hogy évekig nem foglalkoztam vele kellő intenzitással, s most a „muszáj énekelni” kényszere mellett egyenlő erővel jelentkezik a felelősségérzet, ahogy jövők én ehhez, hogy merem én ezt?" félelme. A szorongás persze megakadályozza a belső, érzelmi kitárulkozást, s ami olyan magától értetődő, mondjuk a Pierrot lunaire-ben, vagy akár Muszorgszkij Gyerekszoba ciklusában, az már gátlás alá kerül Schubert világában. Hangom is természetesen ehhez a belső reflexsorhoz alkalmazkodik. Azért próbáltam Scarlattival megkerülni a problémát, mert úgy érzem, a régi mesterek művészete közelebb áll a legmaibb mához. Nemrégiben Malcolm Frager kíséretével hanglemezre énekeltem a Pisztráng-dalt, s azt hiszem - remélem - ezzel megtört a jég, és elindulhatok Schubert felé is.

 

– Amikor a Pierrot lunaire-t először énekelte, a szokástól eltérően nem énekbeszédet alkalmazott, hanem énekelte a szólamot. A második előadáson ezen változtatott, s talán még jobban sikerült. Mi ennek az oka?

– Külföldön beszédhangon adják elő a szólamot. Helga Pilarczyk nem is Sprechgesangot alkalmaz, hanem meghatározott magasságokon, ritmikusan mondja a szöveget. Ezt mi száraznak találtuk. A darabot betanító Mihály András ötlete volt a szabályos éneklés. A második előadásnál azonban íme egy példa az ismétlés szükségére kifejezőbbnek éreztem, ha átmenetet keresek a Sprechgesang és az ének között. A hanglemezfelvételre pedig egy harmadik megoldást kísérleteztem ki, ami ugyancsak valami furcsa keveréke beszédnek és éneknek.

 

– A harmadik megoldást azóta a hanglemez nagydíja és az egyöntetűen elragadtatott kritika igazolja. Íme, egy példa a Harmonie című lapból: „ ...Ami a Pierrot lunaire igen kényes Sprechgesangját illeti, ritkán hallható ilyen mesteri módon, pontosan a beszélt és énekelt hangadás középútján. Sziklay Erika hangszíne fiatalosan könnyed és savas; szinte teljesen vibrato-mentes; s ezt a szinte instrumentális szint bámulatosan tiszta intonációval és szigorú precizitással párosítja.”

A kísérletezés, az ismétlés nem volt hiábavaló.

 

(HUNGAROTON, 1987)

Pierrot lunaire Op. 21 - Three times seven poems (Melodramen) : 8. Die Nacht - 9. Gebet an...) (9:47)

Pierrot lunaire Op. 21 - Three times seven poems (Melodramen) : 15. Heimweh - 16. Gemeinheit -... (11:21)

 

 

 [1] Feuer Mária: 88 muzsikus műhelyében. Zeneélet sorozat. Zeneműkiadó, Budapest, 1972)