MÚLT, JELEN ÉS JÖVŐ A ZENEOKTATÁSBAN


AVarró Margit Alapítvány rendezésében, Fóton, a Károlyi-kastély Márvány-terme adott otthont 2006. őszén a rendezvény résztvevői számára, ahol Liszt Ferenc is koncertezett egykor. Igazi szakmai feltöltődés várt a jelenlévőkre, kicsit kiszakadva megszokott környezetükből, napi, feszített tempójú életükből, mindennapjaikból.
 Elsőként Kovács Sándor egyetemi tanár Mozart és Bartók szellemét idézte elénk. Lenyűgöző előadása mindkét zeneszerző életének fontos állomásaira hívta fel a figyelmet. Zenei példákon, anekdotákon, korabeli felvételek és események tükrén keresztül adott reális képet a két géniusz művészetéről.
 Földes Imre egyetemi tanár előadásában Bartók Mikrokozmoszának világába pillantva egy egész korszak történelmi, művészeti, irodalmi, filozófiai, globális áttekintését kapta a hallgatóság. Gondolatébresztő mondanivalóját izgalmas műelemzésekkel tette még gazdagabbá a Tanár Úr.
 A harmadik alkalom szerteágazó tematikája három különböző aspektusból vizsgálta a zenepedagógiához való viszonyunk alakulását, fontosságát, eszközeinek hasznosítását, értékeinek felismerését, itthon és külföldön egyaránt.
 Laczó Zoltán egyetemi tanár először a 13 aradi vértanúról való méltó megemlékezésként Liszt F. Funerailles c. zongoraművével tisztelgett a hősök előtt, hallgatóságával együtt, majd a magyar zenepedagógia áttekintésére, keresztmetszetére került sor 1968-tól napjainkig, igen részletes szakmai elemzés útján.
 Ezután Horváth István igazgató úr elméleti-gyakorlati kotta bemutatója következett, mely a szolfézs oktatás színesebbé, élményszerűbbé tételének eklatáns példája lehet. A hallgatóság megénekeltetése üde színfoltja volt az előadásnak, a szerző zongora kíséretével színesítve. (Horváth István Új módszertani elvek az alapfokú szolfézsoktatásban című írása (következő cikk) illusztrációkkal színesítve ismerteti a módszert és a példatárt.) 
 Apagyi Mária zongora tanárnő hat kötetes, életművel felérő kotta bemutatójával kezdődött. A rendkívül sokrétű, integratív szemléletű, 1968 óta kitűnően működő módszer nyomtatásban való megjelenése időszerű és aktuális a magyar zongorapedagógiában.
 Ábrahám Mariann zongoraművész-tanár a kortárs zeneszerzők zongorapedagógiai műveinek elemzésével foglalkozott. Színes, mozgalmas program várt a kollégákra. Az elemzések mellett számtalan hangzó anyag és videó felvétel bizonyította a XX. századi magyar és külföldi zeneszerzők helyét, fontosságát, jelentőségét a magyar zeneoktatásban. A felcsendülő művek megszólaltatására a sok-sok ügyes és tehetséges fiatal zeneiskolás vállalkozott, akik zsúfolásig telt koncertteremben mutatták be a XX. század remekeit. A programban kis és nagy együttesek, kamara csoportok, négykezesek és szólóművek hangzottak el.
 Horváth István, a fóti zeneiskola igazgatója, a Varró Margit Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Pusztai Zoltánné zongoratanárnő, a kuratórium egyik tagja kitűnő, zökkenő mentes szervezésének, figyelmességének és gondosságának volt köszönhető a továbbképzés létrejötte, szakmai jelentőségének, létfontosságú szerepének üzenete.

Balázsné Szatmári Éva 
zongora tanár, ig. h.
a Varró Margit Alapítvány kuratóriumának tagja