Created by DPE, Copyright IRIS 2005
 

·         

 

 


1959.

A FŐVÁROSI ZENEISKOLA SZERVEZET

Created by DPE, Copyright IRIS 2005          HIRADÓJA         Created by DPE, Copyright IRIS 2005

Beköszöntő

Régóta nélkülözött segédeszközünk zenepedagógiai harcainkban a zenepedagógiai folyóirat. Fővárosi viszonylatban ezt a hiányt igyekszik szerény eszközökkel pótolni a „Parlando”.

Célja: a zenetanárok tájékoztatása zenepedagógiai, zenepolitikai kérdésekrő1, zenepedagógiai viták kezdeményezése és segítése, az egész intézmény és az egyes tanárokat érintő legégetőbb kérdések megvitatása, zenepedagógiai és intézményi hírek közlése.

A lap címe: „Parlando” arra kíván utalni, hogy a felvetődő problémák a kartársak nyilvánossága előtt, a pro és kontra vélemények meghallgatásával és közlésével kerüljenek megvitatásra.

Bátran kívánunk szólni fontos, sőt „kényes” kérdésekről is, s nem kis mértékben szerepet vállalni abban a permanens, zenekultúránk fejlődése szempontjából kellőképpen nem is értékelhető folyamatban, amit a zenepedagógusok, a zenei nevelők nevelésének hívunk. Közhely, hogy a pedagógusoknak elsőrendű kötelessége szocialista emberek nevelése, s hogy ehhez elsősorban az kell, hogy maga a pedagógus gondolkodásmódja, magatartása ne nélkülözze a szocialista jellem ismérveit. Azt hiszem, nem kell bővebben fejtegetnünk, hogy mennyire fontos ez a zenepedagógiában is, és hogy milyen rengeteg itt a tennivaló.

Bízunk abban, hogy eddigi eredményeinket a „Parlando” segítségével fokozni tudjuk, bízunk abban, hogy zenepedagógus kartársaink a „Parlando” törekvéseit magukénak érzik és minden erejükkel, pedagógus szívük minden melegével segítik.*