e

 Beszámoló az

I. Országos Zeneiskolai Harmonikaversenyről

Ernyei László


2003. május 25-én, vasárnap rendeztük az Első Országos Zeneiskolai Harmonikaversenyt. A harmonikaverseny megrendezése jelentős állomása annak az évtizedek óta folyó munkának, amely azt tűzte ki célul, hogy a hangszer, elsősorban klasszikus zenei törekvései egyenrangú értékként betagozódjanak a történelmi hangszerek által létrehozott zenei világba. Bár ez volt az első kimondottan versenynek meghirdetett rendezvényünk, hasonló jellegű, tanári zsűrivel értékelt munka- és gálahangversenyeket évtizedek óta rendezünk a Zenetanárok Társasága Harmonika Tagozatának keretei között. A ZETA rendezvényeken 15-20 kolléga átlagpontszáma alapján osztunk nívódíjakat, illetve az utóbbi években kiemelt nívódíjakat is.
A verseny megrendezése során arra törekedtem, hogy az elmúlt évek rendezési gyakorlatát minél jobban hasznosítsam és megtartsam. Ez az elképzelésem, úgy érzem, sikeresnek bizonyult. A verseny gördülékenyen és technikai hibáktól mentesen zajlott. A kollégák és a versenyző növendékek is összeszokott csapatként bonyolították a programot. A XIII. kerületi Zeneiskola épülete, mint helyszín, ismét kitűnően bevált, egyrészt mert az iskola struktúrája nagyon alkalmas ilyen rendezvények lebonyolítására, másrészt a növendékek megszokott környezetben, otthonosan mozogva tudtak versenyezni. Az iskola vezetősége gondos figyelemmel segítette a verseny zavartalan lebonyolítását.
Az értékelés munkáját három tagú zsűri látta el. Tekintettel arra, hogy a szakma viszonylag kis létszámú, a zsűrizés szempontjából szóba kerülő kollégák valamennyien érdekeltek is voltak versenyző növendékeikkel, így a zsűri összetételét illetően kezdetben külföldi zsűritagokban, illetve a szorosan vett harmonikás szakmán kívül álló, a zsűrizésben gyakorlott zenész kollégák meghívásában gondolkodtunk. Zsűri elnökként először Rácz Tibort, a pozsonyi konzervatórium  harmonikatanárát kívántuk meghívni. Az első kedvező válasz után iskolai elfoglaltságára hivatkozva lemondta a megbízást. Váci Károly egészségi állapotára való tekintettel nem vállalta a felkérést. A zsűri elnökének így Arany Zsoltot, a Zenetanárok Társaságának alelnökét, a zsűri tagjainak pedig Körber Tivadarnét, az ELTE adjunktusát, valamint Magyar Margitot, az FPI vezető szaktanácsadóját sikerült megnyerni. A zsűri titkári teendőit Papp Károlyné, főiskolai adjunktus látta el. A zsűri értékelő munkáját - utólagos beszámolója alapján - különösebb viták nélkül végezte és döntéseit jó egyetértésben hozta.
A versenyre az ország 24 zeneiskolája nevezett 52 növendéket. Az előzetesen jelentkezett létszámhoz képest 7 hiányzó növendék volt. Az első korcsoportban (12 éves korig) 16 növendék, a második korcsoportban (12-15 évesek) 17 növendék, a harmadik korcsoportban (15-18 évesek)  8 növendék, a negyedik korcsoportban (18 év felett) 4 növendék szerepelt. A verseny színvonala magas volt. A tanárok és a növendékek egyaránt nagyon komolyan készültek erre az országos jelentőségű szakmai megmérettetésre. Kár, hogy a harmadik és a különösen a negyedik korcsoport létszáma viszonylag alacsony volt. A verseny előkészítésénél néhány más, viszonylag kisebb létszámú hangszer képviselőjével egyetértésben próbáltam elérni, hogy a szakközépiskolások külön kategóriaként szintén résztvevői lehessenek a zeneiskolás versenynek. Ez a forma országos szinten 6 szakközépiskolás növendéket érintett volna, az idősebb zeneiskolás növendékek hiányát szerencsésen pótolta, illetve kiegészítette volna. Sajnos, ez az elképzelésem nem valósulhatott meg. Ez különösen azért sajnálatos, mivel a zsűri a negyedik kategóriában első díjat nem adott ki, mintegy visszaigazolva, hogy hiányoztak a versenyen a hazai harmonikaoktatás idősebb növendékeinek az e korcsoporttól elvárható csúcsteljesítményei. Természetesen egy nagy létszámú hangszer zenei versenyén ez az iskolatípusokhoz igazodó szétválasztás magától értetődő lehet. A kis létszámú hangszeresek számára a zeneiskolások szempontjából viszont fontos lett volna a szakközépiskolások jogosan elvárható példaadó színvonala, a szakközépiskolások számára pedig a nagy létszámú szakmai jelenlét, amely egyben a felkészülés magas színvonalú kötelezettségét is jelenti.
A korcsoportok meghatározásában az előkészítő bizottság a nemzetközi gyakorlatot tartotta szem előtt. A verseny kereteinek meghatározásakor egyfordulós verseny mellett döntöttünk. Az egyes korcsoportokhoz tartozó versenykiírás meghatározásában alapvetően Duliskovich Sándor elképzelését fogadtuk el. Az első három helyezettnek - László Endre indítványa alapján - az alkalomra készült, nagyon színvonalas bronzplakettet készíttettünk, amely Szúnyog László szobrászművész munkája. A bronzplakett megvalósításában jelentős segítséget kaptam Arany Zsolttól. A verseny közvetlen lebonyolításában nagyon sokat segített Nagy József kollégám, valamint szakközépiskolás és főiskolás növendékeim, Demjén Gergely, Szatzker Zsanett, Türkösi Attila és Ladóczki Aranka.
A verseny megrendezésére kapott összeget igyekeztem úgy felhasználni, hogy ennek az összegnek minél jelentősebb százalékát a gyerekek munkájának elismerésére fordítsuk. E törekvésemet támogatta Arany Zsolt is, aki zsűri elnöki tiszteletdíját két különdíj finanszírozására ajánlotta fel. A költségek mintegy harmadát a 12 db bronzplakett elkészíttetése tette ki. A mintegy 200 db műsorfüzetet és mintegy 100 db emléklapot és oklevelet saját magam készítettem. Saját készítésű volt még a 2003-as év ZETA nívódíjasainak 80 db CD-je is, amelyet valamennyi résztvevő növendék és tanár ajándékba kapott. Az így megtakarított összegek lehetővé tették, hogy jelentősebb számban különdíjakat osszunk a magasabb színvonalú produkciók előadóinak. Valamennyi szereplő kapott a fent említett emléklapon és CD-n túl egy hangjegyfüzetet, egy ceruzát, egy radírt, egy műsorfüzetet, valamint gyermeknap lévén egy tábla csokoládét.
Végezetül  köszönetet szeretnék mondani az Oktatási Minisztériumnak a verseny kiírásáért és finanszírozásáért, a támogató szervezetek segítségéért, amellyel nagy mértékben segítették  munkánkat.

A versenyen a következő eredmények születtek:

I. korcsoport

      Tanuló        Iskola                    Tanára

I. díj:    Virág Péter    Általános Iskola és Zeneiskola, Bóly    Ladóczki Aranka    
II. díj:    Dávid János    Király König Péter Zeneiskola    Duliskovich Sándor    
III. díj:    Katona László    Gungl József Zeneiskola    Demeniv Igor    
Dicséret:    Rest Mercédesz    Bp. XX. ker. Lajtha László Zeneiskola    Nagy józsef        
Dicséret:    Fortágh Dávid    Erkel Ferenc Zeneiskola, Tatabánya    Demeniv Igor    
Dicséret:    Maml Zoltán    Általános Iskola és Zeneiskola, Bóly    Ladóczki Aranka    
Dicséret:    Blayer Attila    Bp. XI. ker. Weiner L. Zeneisk. és Szakk.    Ernyei László    
II. korcsoport:

     Tanuló         Iskola                          Tanára

I. díj    Demeniv Miháy    Erkel Ferenc Zeneiskola, Tatabánya    Demeniv Igor    
II. díj:    Gányi Miklós    Bp. XIII. ker. Zeneiskola    Ernyei László    
II. díj:    Nagy Anett    Király König Péter Zeneiskola    Duliskovich Sándor    
III. díj:     Tolnai Attila    Bp. XI. ker. Weiner L. Zeneisk. és Szakk.    Ernyei László    
Dicséret:    Garbacz Csaba    Művészeti Iskola, Ráckeve    László Endre
Dicséret:    Tillinger Lilla    Bp. XVIII. ker. Dohnányi E. Zeneiskola    Péter Lajosné
Dicséret:    Mitrov Márk     Bp. XIII. ker. Zeneiskola    Ernyei László
Jutalom:    Gungl Larion    Erkel Ferenc Zeneiskola, Komló    Gerencsér László
Jutalom:    Ökrös Zoltán    Bp. XI. ker. Weiner L. Zeneisk. és Szakk.    Ernyei László
Jutalom:    Friedmann Tamás    Pászti Miklós Zeneiskola, Mór    Pintér Judit
Jutalom:    Pohl Attila    Általános Iskola és Zeneiskola, Bóly    Ladóczki Aranka

III. korcsoport

I. díj:    Smuk Gábor    Bp. XIII, ker. Zeneiskola    Ernyei László
II. díj:    Hajdu Csaba    Bp. XX. ker. Lajtha László Zeneiskola    Nagy József
III. díj:    Jakobik Balázs    Erkel Ferenc Zeneiskola, Komló    Gerencsér László
Dicséret:    Varga Dóra    Concerto Zeneiskola, Tata    Demeniv Igor
Dicséret:    Rozmanics József    Sándor Frigyes Zeneiskola, Dunaújváros    Mészáros Melinda
Jutalom:    Járai Sándor    Concerto Zeneiskola, Tata    Demeniv Igor
Jutalom:    Gellai Renáta    Zeneiskola, Dunaharaszti    Deli Zsolt
Jutalom:    Ollé Orsolya    Kodály Zoltán Zeneisk., Törökszentmiklós    Csépes János

IV. korcsoport

I. díj:    Boros Zoltán    Bp. XX. ker. Lajtha László Zeneiskola    Nagy József
II. díj:    Barta Anita    Király König Péter Zeneiskola    Duliskovich Sándor
Dicséret:    Major Melinda    Erkel Ferenc Zeneiskola, Tatabánya    Demeniv Igor    
Dicséret:    Litványi Anikó    Galambos János Zeneiskola, Soroksár    Agnecz Katalin

Tanári díj:    Almási Aranka
        Demeniv Igor
        Duliskovich Sándor        
        Ernyei László
        Nagy József