Gonda János ajánlója a Rögtönzés c. új filmsorozatáról

 
 Nemrég készült el egy háromrészes oktató film, melynek témája a rögtönzés. Az első két részben – két egyórás videokazetta – az improvizáció pedagógiai alkalmazásával foglalkozom. Számomra teljesen ismeretlen zeneiskolai tanulókat hívtam meg, akikkel külön-külön és közösen igen egyszerű rögtönzésgyakorlatokat, kreatív zenei játékokat, feladatokat végeztünk. Hangsúlyozom, hogy a tanulók se kiválogatva, se felkészítve nem lettek: minden bizonnyal itt szembesültek először ilyen jellegű tevékenységgel. Azt kívántam demonstrálni, hogy ezt a munkát bármelyik kolléga különösebb előtanulmányok nélkül vállalhatja, ha hasznosnak és szükségesnek tartja és ha hajlandó hangszeres, elmélet- vagy szolfézsórájából néhány percet erre a célra szánni.
 Egyre többen ismerik fel az improvizációs készségfejlesztés jelentőségét. Itt a tanuló maga fedezi fel és alkalmazza a gyakorlatban a kompozíciókban előforduló szerkezeti elemeket és jelenségeket, tehát jobban megérti a műveket is. Emellett olyan képességei fejlődnek – például a fantázia, memória, önkontroll, szuggesztivitás, reagálási gyorsaság, döntési készség –, amelyek nemcsak a rögtönzésben, hanem az élet egyéb területein is igen lényegesek. Ha a tanuló kezdettől fogva kizárólag klasszikus művek előadásával foglalkozik, ízelítőt sem kap az alkotás, a spontán játék öröméből. Ösztönös improvizációs érzéke elsatnyul. Ezért írta már 1929-ben Kodály: „rögtönözne minden épkézláb gyermek, ha hagynák”.
 Mindezért vezették be az improvizációt a művészeti és a zeneiskolákban; Apagyi Mária jóvoltából nemrég a fakultatív tárgy hivatalos tanterve is megjelent. Külföldön már magasabb szintű intézmények oktatási programjaiban is gyakran szerepel a tárgy. Ennek ellenére nálunk még kevés iskola vállalja az improvizációs képzést. Jelentőségét már sokan felismerték, de a bátorság még hiányzik.
 Az első két kazetta zenei anyaga főképpen a néhány éve megjelent „A rögtönzés világa” c. kottakiadványomból való: zömében az I., kisebb részben a III. kötet feladatain, gyakorlatain és darabjain alapul. A gyakorlatok nemcsak zongorán, hanem fúvós és vonós hangszereken is játszhatók; egyesek szólóban, mások több muzsikus előadásában. Igen hasznos, ha a tanár aktívan is bekapcsolódik a játékba. A zenei képzelőerő és a belső hallás fejlesztése szempontjából ugyancsak hasznos egyes gyakorlatok, szólamok éneklése, valamint egyszerű kompozíciós feladatok hangszer nélküli, fejben való megoldása. A kazettákat bárki használhatja; kezdők esetében azonban hozzávetőlegesen egyévi tanulás és megfelelő kottaolvasási készség feltétlenül szükséges.
 A harmadik kazetta átfogó képet nyújt a különböző improvizatív előadási gyakorlatokról. A világ zenekultúrája ebben a fajta játékmódban gyökerezik. Helytől és időtől függetlenül jelen van mindenütt: nincs olyan korszak, műfaj, stílus vagy zenei forma, amelyben valamilyen szerepe ne lenne. Persze a rögtönzés módja és intenzitása mindenütt különböző.
 Ez a film a szó szoros értelmében a világ zenéjével foglalkozik. Különlegesen érdekes, autentikus felvételek mutatják be a kontinensek különböző szabad vagy kevéssé kötött előadási gyakorlatait és improvizációs magaskultúráit. Láthatunk-hallhatunk indiai klasszikus zenét játszó együttest; világhírű, szintén indiai táncos-mimes előadóművészt; ősi kultikus hagyományokon alapuló afrikai ceremóniát; középkori, részben improvizatív spanyol zenét megszólaltató muzsikusokat; bámulatosan virtuóz flamenco táncost, énekest és zenekart; melizmákkal variáló anglikán egyházi gyülekezetet; Mozart versenyművének kadenciájában többféleképpen rögtönző zongoraművészt; dél-amerikai folklór együttest; neves francia orgonista rögtönzőművészt; virtuóz jazzmuzsikusokat, valamint avantgarde, kortárs zenei hangzású, New York-i kollektív improvizációs csoportot.
 A komputer, az internet és a többi elektronikus-digitális vívmány idejében mindez már nem egzotikum. Saját zenénk jobb megértését szolgálja, ha megismerjük a bennünket környező világot, betekintést nyerve az egyetemes zenekultúrába, ami nélkül a miénk se születhetett volna meg.
 Ajánlom valamennyiük figyelmébe a három videokazettát.

Megrendelhető:
Vital Kft., Budapest, 1116 Bazsalikom u. 36.
Tel/fax: 228-1913, 227-5884, e-mail: vitalkul@matavnet.hu
 

Gonda János