Ottawában, Kanada fővárosában 2004. március 17-én, 88 éves korában meghalt dr. József Andrásné Hahn Judit, a fővárosi zeneiskolák egykori szolfézs szakfelügyelője. Annak a „nagy kvartettnek” volt tagja, amelybe rajta kívül Szmrecsányi Magda, dr. Rácz Ilona és Szervánszky Jenőné tartoztak. Ők alakították ki az 1950-70 közti időszakban a fővárosi zeneiskolák szolfézsoktatásának módszertanát és annak gyakorlati megvalósítását, magas mércét állítva saját eredményeikkel az irányításukkal működő ifjabb tanárgeneráció számára. József Andrásné a mellett, hogy ún. „beiskolázó” csoportjaiban igen sok fiatal tehetség szakmai felkészülését biztosította, olyan alapvető művek társszerzője is volt, mint a mai napig is használatos, Szmrecsányi Magdával közösen írt „Zenei előképző” c. tankönyv, valamint a dr. Rácz Ilonával együtt kialakított „Zenediktálás” című tanári segédkönyv. Az utóbbi ma már – sajnos könyvtári ritkaság, a „Zenei előképző” azonban igen sok zeneiskolában ma is rendszeresen használt tankönyv. Ma már nehéz elképzelni, hogy megjelenésük idején ezek a művek milyen nagy lépést jelentettek a kodályi koncepció gyakorlati megvalósításában. Úttörő jelentőségük azonban vitathatatlan. — József Andrásné nyugdíjba vonulását követően Ottawába, Kanada fővárosába költözött már ott élő lányaihoz, de ott is folytatta zenetanári tevékenységét. Zongoratanárként nagy szakmai elismertséget szerzett, amit az is bizonyít, hogy az első kanadai években tanított növendékei felnőttként saját gyermekeiket is hozzá vitték tanulni. Ily módon ő is egyike lett azoknak a magyar zenetanároknak, akik külföldön is bizonyították a magyar zeneoktatás eredményességét, tovább erősítve a magyar zenepedagógia jó hírét és nemzetközi presztizsét.