ASZESZTAY ZSOLTA

 

Liszt- és Kodály díjas karnagy, tanszékvezető főiskolai tanár emlékére

 

„…Fények gyúlnak a színpadon, fiatal lelkek, énekelni vágyók állnak rendezett sorokban ott. Öltözetük az ünnepi pillanatot jelzi. Te odaállsz eléjük, karod emelkedik, s a csillogó, üde hangon megszólaló dallam elkápráztatja a közönséget, mely csodálja a kórust és karnagyát. Ahogyan Goethe mondta: »mozdítni véled a téged mozgatót«. A vezénylő kéz jelei nyomán felcsendülő zenei üzenet páratlansága számtalan szigorú versenybírát is meghatva hozta évtizedeken keresztül az elismerést, a rangot, s a kitüntetéseket, szűkebb és tágabb pátriád háláját.”

 

E szavakkal kezdődött a búcsúbeszéd Szesztay Zsolt Liszt- és Kodály Díjas karnagy búcsúszertartásán Debrecenben. A szeptember 6-án, súlyos betegségben elhunyt mester, a tanár és az iskolateremtő, az előadóművész, számos szakmai testület és szerkesztőbizottságok tagja, nemzetközi és hazai kórusversenyek díjainak tulajdonosa immár nincs közöttünk, visszavonhatatlanul eltávozott.

               Szakmai tevékenységének első tizenöt esztendeje Pécshez köti, ahol mind tanárként, mind előadóként maradandót alkotott: Kodálytól kapott útmutatások alapján adta elő a gyermekszínpadra alkalmazott Háry Jánost, majd a Székelyfonót is. 1974-től Debrecenben tevékenykedett, tanszéket alapított és egy méltán híressé vált leánykart, amelyet tanáráról, Bárdos Lajosról elnevezve ismert meg a kórusszakma és a nemzetközi zenei világ. Ez a korszak hozta meg számára azokat a díjakat, amelyeket már említettünk, de az Artisjus Díj, a Debrecen Kultúrájáért Díj, a Weiner Díj szintén e korszakhoz kötődik.

               A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara főiskolai tanárát gyászolja, azt a fáradhatatlan kollégát, aki minden esztendőben megszervezte a Bárdos Szimpóziumot, amely messze több volt az egykori tanár emlékének ápolásánál. A vonzáskörbe került pedagógusok, karnagyok ezekből a rendezvényekből sok erőt meríthettek, és íme, az alkotások túlélik az alkotót: a konferencia elméleti és gyakorlati haszna és szüksége semmit sem csökkent!

               A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában eltöltött esztendők alatt számos fiatal tehetséget irányított a zenei hivatásvállalás felé, immár az ország minden táján megtalálhatóak és megbecsültek azok a kollégák, akik mesterük hatására a zenei hivatás feltétlen elkötelezettjei.

               A Szesztay Zsolt vezette Bárdos Leánykar tevékenysége nemcsak folyamatosan fenntartott magas színvonala miatt kivételes, hanem azért is, mert a kortárs kórusmuzsika szakavatott műhelyeként töltött be fontos szerepet, számtalan új kórusmű bemutatása és dedikációja kötődik a kórushoz és karnagyához. Ez az együttes a mai formájában is a kórusvilág egyik „nemzeti kincse”.

               Elhunyt kollégánkról, aki Debrecenben töltött 32 esztendőt, nagyon nehéz elfogulatlanul megemlékezni, hiszen a mindennapokban végtelenül fegyelmezett, lelkiismeretes, alapos és felelős tanár dolgozott az intézmény falai között. A zenei közösségben számtalanszor tapasztalhattuk meggondolt és higgadt állásfoglalásait, de olvashattuk zenekritikáit is szaklapokban vagy éppen a megye napilapjában. Az a mentalitás, amellyel életét élte közöttünk, ma nagyon hiányzik, mert értékalapú és nemesítő volt, a humán értékek feltétlen tisztelete és tanítása bizodalmat adott és hitet a hivatás nehéz pillanataiban is.

               Hogyan hát ezután? Beforr-e a seb, melyet végtelen hiánya okoz? Vajon tényleg elment-e közülünk végleg? Ha fizikailag valóban elment is, mi, tanártársai, volt diákjai mindannyian mások lettünk általa, s ha ezt tekintjük, akkor ő mibennünk él tovább.

               Életének utolsó heteiben is – bízva a gyógyulásban – tervezett és gondolt, még ekkor is hivatását és az iskolát szem előtt tartva. Mert ő nem tudta azt elképzelni, hogy nincs jövő. Hogy egyszer csak megszűnik a lét, hiszen egész termékeny életét fiatalok között töltötte és a jövőnek dolgozott mind a tanteremben, mind a pódiumon.

               Minden élet tanulságos, de az övé kivételesen az! Mindenki, aki ismerte, személyes munkatársa, tanítványa volt, egyaránt nyugalmát és békéjét kívánja a termékeny földi élet után.

 

„A színpad fényei kihunytak, most nem állnak ott azok a fiatal lelkek, mert nélküled maradtak. Csak az ének leng valahol a levegőben, a soha el nem múló, embernemesítő ének, amelyet Te ültettél fülünkbe.” – hangzottak az utolsó mondatok a Nagytemplomban.

 

Hálával és szeretettel búcsúzunk Szesztay Zsolttól.

 

Dr. Duffek Mihály

zongoraművész, főiskolai tanár

dékán