„Csak a zene volt fontos”

 

Solymosi Tari Emőke beszélgetése Kemény Endrével Lajtha Lászlóról, a Nemzeti Zenedéről, a kamarazene-tanításról és sok másról

 

Csillogó, érdeklődő szemét, huncut mosolyát, rugalmas mozgását látva aligha hinné valaki, hogy Kemény Endre tanár úr, a karmester, a hegedűművész, a kamarazene-tanár immár a 82. évében jár (1925 áprilisában, Budapesten született). Közel három évtizeden át volt az Állami Hangversenyzenekar tagja, 1973-tól a Kecskeméti Városi Szimfonikus Zenekar vezető karnagyaként dolgozott. Számos magyar mű ősbemutatója fűződik a nevéhez. Közel negyven esztendős pedagógiai működése alatt sokunkat tanított kamarazenére a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában. Igazi, mély zenei tudást és sok-sok kedvességet, szeretetet kaptunk tőle. A közelmúltban elsősorban azért kerestem fel, hogy meséljen zenedei diákéveiről, valamint rajongva szeretett kamarazene- és zeneszerzéstanáráról, Lajtha Lászlóról. Abból, ahogyan mestereiről beszél (a Nemzeti Zenedében Kladivkó Vilmosnál, majd a Zeneművészeti Főiskolán Waldbauer Imrénél tanult hegedülni, de tanára volt többek között Hammerschlag János, Major Ervin, Kodály Zoltán, Weiner Leó, Veress Sándor is), egyúttal saját tanári portréjának kontúrjai is kibontakoznak. Kemény Endre visszaemlékezése megeleveníti, szinte testközelbe hozza a Nemzeti Zenede történetének utolsó nagy korszakát, kiegészítve azt a képet, amelyet a Nemzeti Zenede történetének nemrég megjelent, első, tudományos igényű összefoglalása[1] nyújt.    

 

Mi volt Lajtha László módszere a kamarazene-tanításban? Hogyan zajlott le egy óra?

 

Érdekes párhuzamot látok a Zenedében tanító Lajtha és a Zeneakadémián oktató Weiner Leó munkája között. Lajthánál is, Weinernél is a zongoristáknak volt a kamaraórákból a legnagyobb hasznuk. Mindketten sokat foglalkoztak azzal, hogy a zongorista hogyan arányítsa a basszust a fölső szólamokhoz. Ami mindkét mesternél rendkívül nagy hangsúlyt kapott, az a harmóniaérzékenység. Sem Lajtha, sem Weiner nem tűrte el, ha valaki – legyen szó akár lassú, akár gyors tételről – képes volt áthaladni egy harmóniaváltáson, egy alteráción, vagy bármilyen lényeges zenei történésen úgy, hogy annak feszültségét ne éreztesse. 

 

Ez abból fakadhatott, hogy ők egyúttal zeneszerzők is voltak?

 

Minden bizonnyal összefüggött azzal, de ugyanezt tapasztaltam Walbauer Imre óráin is, aki viszont nem volt zeneszerző. Ez tehát egyfajta fókuszálási készség. Ha valaki nagyvonalakban gondolkozik, akkor sem kell elvesztenie a kisebb feszültségek, a belső izgalmak iránti érzékenységét.

 

Lajtha inkább mutatott, vagy inkább magyarázott?

 

Nagyon sokat mutatott zongorán, de nem egész tételeket, hanem inkább részleteket. Ebben is Weinerhez hasonlított.

 

Lajtha meghallgatta az egész tételt, és utána mondta el az instrukcióit, vagy esetleg az első öt ütem után leállította önöket?   

 

Ez nagyon lényeges kérdés. Magam is 39 évig tanítottam kamarazenét, bizonyos értelemben én voltam Lajtha utódja, igaz, én már nem a Zenedében, hanem az átszervezés után, a Konzervatóriumban tanítottam. Lajtha először mindig végighallgatta a teljes tételt, ami szerintem rendkívül fontos. A Zeneakadémián sok nagyszerű tanár tett ugyanígy, például Mihály András. Kurtág Gyurinál viszont, ha valaki három hangot el tudott játszani egyvégtében, az szerencsésnek mondhatta magát… A később világhírűvé vált kollégáim, barátaim többsége mindkettőhöz járt: Mihály Andráshoz is, Kurtág Györgyhöz is. Kurtágnál rettentő sokat tanultak, erről Schiff András nem győz mesélni nekem, ahányszor csak találkozunk. Igaz, ő Radost is sokat emlegeti, aki szintén az ilyen aprólékos munka nagymestere. Mihály Andrisnál viszont az egész darab kapott egy svungot, egy olyan fajta vonalrajzot, amit az igazán aprólékos munka során nagyon nehéz megtalálni. 

 

Tehát Lajtha is végighallgatta a tételt…

 

Végighallgatta, majd kivesézte a részleteket. Azzal foglalkozott, amit abban a tételben éppen nagyon fontosnak érzett kijavítani. Karakterisztikus részeket vett ki. Minden tételnek vannak olyan pontjai, amelyek a tételen belül másik 15 helyre is érvényesek.

 

Vagyis, ha egy ilyen helyet rendbe tett, az „kisugárzott” a többire?

 

Igen. Azt a részt viszont akár harmincszor is eljátszottuk. Lajthának hihetetlen füle volt. Addig nem nyugodott, amíg az a bizonyos rész hangszínben, ritmusban, kifejezésben olyan nem lett, ahogyan ő megálmodta, illetve amíg el nem értük azt a szintet, amelyre képesek voltunk. Utána pedig mindig jutott idő arra, hogy még egyszer eljátsszuk a teljes tételt. Ezt hangsúlyozni szeretném: akkor volt idő. Elképzelhetetlen lett volna az, ahogyan később nekem kellett kamarazenét tanítani: fél óra jutott egy társaságra…

 

Fél óra? Abból negyed óra, míg eljátsszák a darabot…

 

Így van. Én is szerettem volna több időt tölteni a növendékekkel, de nem lehetett, mert rengeteg növendék volt, és csak nagyon kevés kamaratanár. Mindenkinek helyet kellett szorítani. Lajthánál legalább kétórás volt egy kamaraóra. Weinernél pedig az volt jellemző, hogy nem is tudtuk, hogy aznap fogunk-e játszani, ez ugyanis nem volt előre eldöntve. Ott ültünk mindannyian. Nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek az óriási előnyét. Amikor például valamelyik Mozart-szonátát játszottam Weinernek, addigra már háromszor-négyszer hallottam, hogy hogyan tanította a darabot. Vagyis tudtam, hogy a másik növendéktől mit kért, így én már nem követtem el ugyanazt a hibát. Felmérhetetlenül hasznos volt, hogy ennyit hallgathattuk a tanítását. Ez egy egészen más koncepció volt, mint ami manapság jellemző. Bár, ahogy most visszagondolok, nem értem, hogyan voltunk képesek az időnket, az energiánkat beosztani. Esküszöm, hogy rengeteget gyakoroltunk, ugyanakkor minden héten legalább négyszer ültünk ott Weiner Leónál délután 2-től este 9-ig. Azért… ha szabad egy szemtelenséget is mondani, Weinernek voltak „smokk” dolgai.

 

Milyenek?

 

Smokk. Ez azt jelenti, hogy voltak megrögzött elképzelései, amikből nem engedett. Ilyen volt például a következő: a vonó ugyebár lent súlyos, fölül pedig súlytalan. A fél életünket a vonóvezetés kiegyensúlyozásával töltöttük: a lefelé és a fölfelé vonásnak nem volt szabad különbözőnek lenni. Weiner Leó ebben nem hitt. Ha valami súlyos volt, akkor azt lefelé kellett játszani. Ami súlytalan, azt pedig fölfelé. Néhányan azt mondták neki: tanár úr, tessék meghallgatni, én ezt a súlyt ugyanúgy meg tudom szólaltatni fölfelé vonással is. Ilyenkor azt felelte: „kérem, ez nem vita tárgya, azt lefelé kell játszani”.

 

Lajthánál is voltak hasonlók?

 

Nem. Ő csak a fülével élt. Ha jól szólt, megvalósíthattuk így is, úgy is.

 

Vagyis a technikai dolgokba kevésbé szólt bele. Inkább a formálásba, a zenei arányokba?

 

Hangba, ritmikába, kifejezésbe. Soha sem fogom elfelejteni, ahogyan egy-egy modulációval átment egy másik hangnembe, és fönnakadt a szeme, mutatván, mit jelent az a másik hangnem. Ez beleivódott az emberbe.

 

Az a másik hangnem már egy másik éthosz…

 

Pontosan így van. Ezzel kapcsolatban úgy vélem, hogy ha valakiben az a másik éthosz nem él, akkor mondhat neki a tanár akármit… Régi pedagógiai elvem, hogy minden növendék csak azt tudja megcsinálni, amit már tud. Pontosabban nem tudja, hanem valahol ott szunnyad benne. Nem hiszek abban, hogy valaki képes megvalósítani olyasmit, ami teljesen hiányzik belőle. Lehet persze, hogy ebben én vagyok smokk… 

 

Lajtha, aki a zenetörténetben is olyan tájékozott volt, mesélt-e az adott zeneszerzőkről?

 

Nem, Lajtha nem mesélt. Az az újabb korok szokása, hogy a tanárok mesélnek… Az óráján az első perctől az utolsóig arról volt szó, hogy az elképzelt hangzást hogyan valósítsuk meg. Erről viszont annyi volt a mondanivalója, hogy eltelt az idő.

 

A Nemzeti Zenede évkönyve szerint tanár úr Lajthánál zeneszerzést is tanult, de csak az 1942-43-as tanévben.

 

Így van. Később, a Zeneakadémián Veress Sándorhoz is jártam. A tanárom, Waldbauer Imre úgy gondolta, hogy mivel igen komolyan dolgozom, érdemes zeneszerzést is tanulnom a hegedülés mellett. Ő vitt el Veress Sándorhoz. A dolgozataimat a zeneszerzés órák végén vittem be neki, és ő kijavította azokat. Hivatalosan azonban nem voltam a növendéke. Lajtha Lászlónál korábban főleg a Palestrina-ellenponttal foglalkoztam.

 

A zeneszerzésórákon hogyan tanított Lajtha? 

 

Elmagyarázta a Palestrina-stílus egy-egy szigorú szabályát, és azt kérte, hogy a következő alkalomra írjunk tíz példát ennek a szabálynak a figyelembevételével. Egy-egy zeneszerző-osztályba négyen-öten jártunk. Az 5-ös teremben volt egy pódium, amely alig volt nagyobb, mint a rajta lévő zongora, így aztán igencsak szorongtunk, amikor Lajthát körülvettük. Mindenki kitette a kottáját, és Lajtha – a ceruzát vagy a tollat szokatlan módon fogva két ujja között – belejavított mindegyikbe és közben magyarázott. Ez az óra is kollektív volt, mindannyian láttuk a többiek hibáját. Mindez legalább két órán át tartott, hetente kétszer: kedden és pénteken. Miután kijavította a dolgozatainkat, elmondta a következő leckét, így haladtunk óráról órára. Amíg hozzá jártam, végig a Palestrina-stílussal foglalkoztunk.

 

A latin kultúrával átitatott Lajtha mennyiben volt „franciás” a zeneszerzés óráin?

 

A Nemzeti Zenedében Kesztler Lőrinc kiváló Összhangzattanát használták (mi is abból tanultunk a zeneelmélet órákon), Lajtha viszont a Kesztler-könyv mellett még egy francia könyvből is tanított. A címe azt volt, hogy En clé de sol azaz G-kulcsban. Lajtha megmondta, hogy a francia szövegben mi mit jelent, és persze a kottapéldák is segítettek az eligazodásban. Én a Trefort Gimnáziumban is franciául tanultam. Nagyon szerettem ezt a nyelvet – ebben is találkoztunk Lajthával. Hatalmas szerencse volt, hogy a világhírű Bárczi Géza, egyetemi tanár volt a francia tanárunk. A Trefortban főleg egyetemi tanárok tanítottak, ez ugyanis az egyetem tanárképző intézete volt, afféle gyakorlóiskola.  Nagy tanár-egyéniségek tevékenykedtek ott, például Dr. Alszeghy Zsolt irodalomóráit sohasem fogom elfelejteni.

 

Voltak-e olyan francia szerzők, akiktől Lajha tanított műveket?

 

Érdekes módon, a Nemzeti Zenede kamarazene-óráin sokkal több francia szerzőtől játszottam darabokat, mint később a Zeneakadémián. Nem szeretnék nagyképűnek látszani, de a Zenedében én voltam az első számú hegedűs. Ez a bizonyítványomból is kiderül…

 

Meg is akartam kérdezni, hogy mit jelent az, hogy a Zenede évkönyveiben bizonyos növendékek nevét vastag betűvel nyomtatták. 

 

Ez a megkülönböztetés csak a tiszta kitűnőknek járt. Akkor még az egyes volt a legjobb jegy, tehát a „tiszta egyes” volt a kitűnő. Eredményeimnek köszönhetően játszhattam nagyobb műveket, például D’Indytől, César Francktól. A kamarazene-órákon nagyon sokszor szerepelt francia szerző műve. A hegedűtanáromnak, Kladivkó Vilmosnak köszönhetően is szoros kapcsolatba kerültem a francia zenével. Kladivkó nagyon szeretett engem: az utolsó években rajtam kívül mást nem is tanított. Ő volt az igazgató, így megtehette, hogy kiválasszon magának egyetlen növendéket. Kladivkó szintén sok francia kottát adott nekem, bravúrdarabokat és egyebeket. Bár a családom nem élt nehéz anyagi körülmények között, a tanár úr ragaszkodott ahhoz, hogy a hegedűkottáimat, (nem a pedagógiai műveket, hanem az előadási darabokat) ő vegye meg nekem. Mielőtt odaadta őket, egy kis dedikációt is írt a kottákba. Emlékszem, Kladivkó mindig rendkívül elegáns volt. Csak később tudtam meg, hogy Kemény Rezső, zeneakadémiai hegedűtanár kvartettjében ő volt a második hegedűs. (Kemény Rezsőhöz egyébként nem fűz rokonság.) Nagyon sokat tanultam Kladivkótól, aki Hubay-növendék volt. Korábban egyébként Hubay is zenedei növendék volt, még Huber Jenő néven.

 

Amikor összehasonlítottam a korabeli zenedei és zeneakadémiai évkönyveket, azt vettem észre, hogy a Zenede koncertjein jóval több francia zenét játszottak. A franciákkal szembeni, Trianonnal kapcsolatos ellenérzés ebben az időben már nem volt olyan erős?

 

Trianon nem volt téma a Zenedében. A francia szerzőktől játszott darabok nem juttatták eszünkbe, hogy mit is tett Clemenceau. Hát mi köze is lett volna D’Indynek vagy Debussynek Clemenceau-hoz? Másrészt, az én gyermek- és ifjúkoromban, ha valaki tényleg muzsikusnak készült, olyan mértékben beleásta magát a zenei és technikai kérdésekbe, hogy ki sem látszott belőlük. Persze, amikor 18-19 éves lettem, csőstül kaptuk a politika „áldásait”. Ha már a politikára terelődött a szó, hadd mondjam el, hogy a gimnáziumban dr. Staud János volt az igazgató. Csodálatos ember volt. Hosszasan elbeszélgetett minden egyes diákkal, aki a Trefort utcai gimnáziumba jelentkezett. Ebben az iskolában nem lehetett érezni azoknak az eseményeknek az előszeleit, amelyek később nemzeti tragédiát okoztak. Az osztálytársaim származása, politikai hovatartozása igencsak vegyes volt. Az osztályunkba járt gróf Teleki István, aki a legjobb, legközvetlenebb jóbarát volt, aztán herceg Hohenlohe Waldenburg Siegfried. Senki sem mondta, hogy a tornaórán nem szabad őt eltalálni a labdával… Később, amikor a szüleim elváltak, és máshová költöztünk, átkerültem a Tavaszmező utcai gimnáziumba. Ott dr. Staud Géza, a Trefort igazgatójának fia lett az osztályfőnököm, aki a Színháztörténeti Intézet igazgatója volt. Magyart tanított, és azokban az időkben, amikor ez igen veszélyes volt, előadást tartott az angolokról, akiket imádott. Mindezt úgy, hogy fölült az első pad tetejére, ami például a Trefort utcában elképzelhetetlen volt. Néha azt is megengedte magának, hogy ha a németekre terelődött a szó, csak legyintett. Abban az időben a németekre legyinteni nem volt akármi.

 

Mikortól tanult Tanár Úr a Zenedében?

 

Az 1930-31-es tanévben kezdtem odajárni, akkor még csak hegedűre.

 

Tanár úr tehát éppen a 30-as éveket és a 40-es évek elejét töltötte a Zenedében.  Ebben az időben a Zenede vezetőségének komoly erőfeszítést kellett tennie, hogy biztosítsa az oktatás feltételeit. Állandóan pénzügyi támogatásért kellett folyamodni. A támogatásoknak köszönhetően a nagyon szegény sorsú diákok tandíjmentességet vagy tandíjcsökkentést kaptak. 

 

Úgy emlékszem, hogy a legfőbb szponzor a BESZKÁRT vezérigazgatója volt. Előfordult, hogy én is kaptam tandíjmentességet, de nem szociális okból, hanem a tanulmányi eredményemnek köszönhetően.   

 

Mennyire érezték a zenedei diákok a súlyosbodó gazdasági nehézségeket vagy a közelgő háború szelét? Ezt azért is kérdezem, mert azt a különös dolgot figyeltem meg, hogy az 1930-as években, minél jobban panaszkodtak és minél súlyosabbak voltak az anyagi gondok, továbbá minél közelebb volt a háború, annál több „előadási gyakorlatot”, vagyis kis házi hangversenyt rendeztek.

 

A gazdasági nehézségekből jómagam nem érzékeltem semmit. Viszont valóban rengeteg hangversenyre került sor. Én magam körülbelül két-háromhetenként léptem fel. A tanárom Kladivkó Vilmos, aki nagyon jól zongorázott, újabb és újabb darabokat adott fel. Nem voltak nagyon hosszú darabok, például Wieniawski- és César Franck-művek. Letette elém hétfőn, és azt mondta: „na fiam, csütörtökön hozd el ezt a darabot órára”. Szóba sem jöhetett, hogy a kotta nyitva legyen, vagyis addigra meg kellett tanulni fejből. Akkor azt mondta: „na fiam, kiírtalak ezzel a darabbal koncertre”. Onnantól kezdve egy-egy órán vagy ötször játszottuk el a művet. Azután még elhívott a lakására, a Wesselényi utca 4-be, ahol kaptam egy harmadik órát a heti két zenedei óra mellé. Ezért persze a tanár urat semmiféle külön juttatás nem illette meg. Így aztán egy-két hét múlva tényleg nagy biztonsággal el tudtam játszani a darabot. 

 

Érdekelne e házi koncertek helyszíne is. Olvastam az egyik zenedei évkönyvben, hogy kibővítették a nagytermet. Ismerve a Semmelweis utcai épületet, nem tudom elképzelni, hogy hol lehetett ez a nagyterem.

 

Akkoriban 2-es teremnek hívták. Az volt a hangversenyterem, az első emeleten.

 

Ami most 110-es, és éppen Lajtha László teremnek hívják. Egy hosszúkás terem.

 

Nagyon hosszú terem volt. Gyakorlatilag a teljes Semmelweis utcai front. A terem valószínűleg ugyanolyan keskeny volt, mint ma, de az épület teljes hosszán végighúzódott. Nem volt mögötte más tanterem.

 

A Vigadóban vagy a Zeneakadémia nagytermében csak zenekari koncerteket tartottak a zenedei növendékek, vagy voltak kamarahangversenyek is? 

 

A Pesti Vigadóban egyszer játszottam. Kladivkó tanár úrnak támadt egy – mondjuk meg – borzasztó ötlete: fölsorakoztatta a hegedűtanszak 10-12 növendékét, és unisono játszottunk egy szólóhegedűre írt darabot (ha jól emlékszem, Händeltől), zenekari kísérettel. A Zeneakadémiához egy csodálatos koncertélményem fűződik: 1941-ben, 16 éves koromban, a Zenede jubileumi koncertjén Mozart A-dúr hegedűversenyét játszottam, a Székesfővárosi Zenekar kíséretével, Ferencsik János vezényletével. Liszt-emlékplakettet és egy díszoklevelet kaptam utána.   

 

Kik voltak tanár úr kamarapartnerei a diákévei alatt? 

 

Többek között Bächer Mihály, Szolcsányi György, aztán a nagyszerű csellista, Szomorú Árpád Ernő. A szintén csellista Liebner Jánossal is sokáig dolgoztunk egy darabon, bár azt nem adtuk elő. A Zenedétől független „magán-kvartettezéseim” is voltak: a három Starker-fiúval játszottam együtt. Starker Jancsinak volt ugyanis két bátyja, Édi (csak ezen a néven ismertem) és Tibor. Az egyik hegedült, a másik brácsázott. Ők később munkaszolgálatban haltak meg. Starkerék szegény emberek voltak, a papának a Ferenc körúton volt egy pici szabóüzlete. Starker-mama, akit szintén nagyon jól ismertem, az üzlet hátsó felében egy kis kerek szénkályha tetején melegítette a férjének az ebédet. Amikor együtt nyaraltunk Pest közelében, Gyömrőn, éppen a Mendelssohn-hegedűversenyt tanultam. Mivel Starker Jancsi a húgomnak udvarolt, édesanyám megkérte Jancsit, hogy hallgasson meg engem. Így a Mendelssohn-hegedűversenyen vele dolgozhattam. Jancsi jóval előrébb tartott a hangszertanulásban, mint én, bár csak néhány év volt közöttünk. Gyömrőn kinéztek egy pajtát, ahol lehetett kvartettezni. Emlékszem, hogy amikor leültünk játszani a nagy faépületben, iszonyatosan izgultam, mert ugyan akkor már virtuóz darabokat játszottam, Starkerék Beethoven-kvartetteket tettek elém. Hála Istennek elfogadtak, és több nyáron át muzsikáltunk együtt. Például az F-dúr Razumovszkij-kvartettet játszottuk. Ezek gyönyörű emlékek számomra. 

 

A tanórákon és a koncerteken kívül milyen programokon vettek még részt a zenedei diákok? 

 

Nem emlékszem ilyenekre. Minden időnket a zenélésre fordítottuk. Azt se felejtse el, hogy akkor még a zenedei diákoknak ugyanolyan alsó fokú iskolába illetve gimnáziumba kellett járniuk, mint a többieknek. Nem volt semmiféle könnyítés, nem mondták azt, hogy „ez a gyerek úgyis művész lesz, nem fontos neki a matematika”. A gimnáziumban keményen be voltunk fogva, délután pedig gyakoroltunk, zenei órákra jártunk. És valahogy természetesnek éreztük azt, hogy ennyit kell tanulnunk. Nem hiányzott semmi. Volt, hogy a többiek meséltek arról, hogy milyen jó focizni, de én nem vágyakoztam erre. Na jó, az udvarlás nem maradhatott el, viszont az nem vett el annyi időt… 

 

Tanár úr tagja volt annak a zenekarnak is, amelyet Lajtha a Szabadság téri református templomban szervezett. A Goudimel kórus, illetve a zenekar munkája hogyan, milyen rendszerességgel folyt?

 

Azt hiszem, hogy nem állandóan, hanem a koncertekre, vagy bizonyos eseményekre próbáltunk. Csajkovszkij Vonósszerenádját például ebben a zenekarban játszottam életemben először, a fasori református templom mögötti udvari épületben megtartott koncerten. 

 

Lajtha Ildikótól, a zeneszerző unokahúgától tudom, hogy tanár úr szervezett egy Lajtha- kamarazenekart. Ez mikor volt?

 

Már Lajtha halála (1963) után. A kamarazenekarom a Törekvés Művelődési Ház épületében működött, a Kőbányai úton. A zenekar csak rövid ideig létezett. Rettenetes, hogy mennyit harcoltam a pénzért és a fennmaradásért; sziszifuszi küzdelem volt. Azt hiszem, hogy a Lajtha-zenekarral maximum két szezont csináltunk végig. Én akkor a Bartók-kamarazenekart vezettem, a Lajtha-zenekarral emellett dolgoztunk.  

 

Tehát két zenekara is volt tanár úrnak?

 

Sőt, három. Mindig volt egy „alapegyüttesem”, és ha emellett még képes voltam valamire, hát azt is csináltam. Ez persze rettentő nehézségekkel járt. Akkoriban kezdődött el a kecskeméti munkám, és a Semmelweis utcai hároméves tagozat zenekarát is vezettem.

 

A Lajtha-kamarazenekarral játszottak Lajthát?

 

Az egyik Sinfoniettával próbálkoztunk, de nem tudtuk megoldani. Lajtha zenéje nagyon nehéz. Olyan surranó gyorsaságú első és utolsó tételeket írt, amelyekhez igen virtuóz játékosok kellenek. 

 

Ez lehet tehát a fő oka annak, hogy Lajthát nagyon sokáig szinte egyáltalán nem játszották? Egy-két elhivatott növendéke persze kivételt jelentett: Ferencsik sokat dirigált Latjhát, és Tátraiék is gyakran játszották.

 

Ferencsik, amikor már abban a helyzetben volt, minden évben bemutatott egy Lajtha-szimfóniát. Sőt nekem úgy tűnt, hogy ha Lajtha tudta, hogy a következő évben is lesz bemutató, ez inspirálta őt az újabb mű megkomponálására. Az Állami Hangversenyzenekar tagjaként én is játszhattam ezeken a bemutatókon Ferencsik keze alatt. A Lajtha-szimfóniák is nagyon nehezek, rendkívüli virtuozitást igényelnek. 

 

Amikor – egyéves szerződése lejártakor – Lajtha 1948-ban hazajött Londonból, vezető állásait elvesztette, és gyakorlatilag ellehetetlenítették. Nyugati szakmai kapcsolatai és nyugaton maradt fiai miatt gyanússá vált, továbbá nem titkolta a kommunistákkal szembeni ellenszenvét sem. Ahogyan az özvegye, Rózsi néni elmondta, többször követték, megfigyelték, kihallgatták. Melyik lehetett a nagyobb visszahúzó erő Lajtha játszottságában: műveinek átlagon felüli nehézsége, vagy az, hogy a hatalom politikai okokból nem hagyta őt érvényesülni?

 

Mindkettő szerepet játszott. Másrészt az előadók legtöbbje – tisztelet a kivételnek – akkor próbál kapcsolatba kerülni egy zeneszerzővel, ha valamit remél tőle. Lesz-e abból a műből felvétel, hanglemez, lesz-e mód arra, hogy többször is előadják. Vagyis: fontos ember-e az, akinek a darabját eljátsszák. Lajthától ilyen szempontból nem várhattak sokat. Viszont azok a lelkes fiatalok, akik tisztelték őt és boldogan műsorra tűzték volna, általában nem rendelkeztek olyan együttessel, amelyik el tudta volna játszani a műveit.

 

Tanár úr kapcsolatban maradt Lajthával a 40-es évek legvégén, az 50-es években is.  Tudta-e, hogy el kellett adni a könyveit, kottáit, a festményeket, a szőnyegeket, hogy egyáltalán meg tudjanak élni? Panaszkodott-e Lajtha? 

 

Nagyon szemérmes ember volt. Ha valaki a magánéletét firtató kérdést tett fel, olyan választ kapott, hogy elment a kedve attól, hogy legközelebb hasonlóval próbálkozzon. Lajthával nem lehetett haverkodni. De azért éreztem, hogy mennyire nehéz helyzetben van.

 

Amikor a Fővárosi Levéltárban kutatva számos zenedei iratot volt módom tanulmányozni, megdöbbentett, hogy micsoda harcot vívott a Zenede azért, hogy államérvényes bizonyítványt adhasson az ott végzett növendékeknek. Állandóan bizonygatnia kellett, hogy falai között értékes szakmai munka folyik. A diákok érezték-e, hogy ezt az intézményt sokan másodrendűnek tartották a Zeneakadémia mellett?

 

Akikkel én együtt tanultam a Zenedében, azok később mind komoly karriert futottak be. Lehetőségük lett volna a Zeneakadémián tanulni. Ha viszont a Zenedét választották, akkor az nem lehetett másodrendű hely. Nehéz az összehasonlítás, mert gyerekként nem jártam a Zeneakadémiára, csak később. Boldogan tanultam a Zenedében. Úgy éreztem, hogy akik ott tanítottak, szívvel-lélekkel foglalkoztak velünk, és ma is úgy látom, hogy jól végezték a munkájukat. A Zenedében elképzelhetetlen volt az, amit később a Zeneakadémián gyakran tapasztaltam, vagyis, hogy egyes tanárokat hónapokig nem láttak a növendékeik. A Zenedében sohasem lehetett hallani azt a mondatot, hogy „nem baj, legföljebb tíz perccel később lesz művész…”. Leginkább éppen Lajthával fordult elő, hogy egy hétig vagy tíz napig nem tudott órát tartani, ugyanis nemzetközi társaságok tagjaként számos külföldi kötelezettsége volt, fontos konferenciákon vett részt. Csakhogy ő mindig bepótolta az óráit. Ha elmaradt egy kamaraóra vagy egy zeneszerzésóra, akkor kijelölt helyette más időpontot. Ha pedig valaki épp akkor nem tudott bejönni, hát inkább Lajtha jött be még egyszer, de mindenképpen pótolta mindenkinek az órát. Nem hinném, hogy az igazgatóság szigora szorította rá erre, ez nyilvánvalóan belső igénye volt.

 

Lajtha és Kladivkó mellett voltak-e még a Zenedében olyan nagy egyéniségek, akik tanították önt? Például a nagyszerű orgonaművész, karnagy, régizenész, Hammerschlag János, aki Lajthának jó barátja, kiváló kollégája volt.  

 

Mi csak Hami bácsinak hívtuk. Egy ideig a kórust is ő vezette. Itt lakott a Muskotály utcában. Meg kell mondanom, hogy megpróbáltatást jelentett részt venni a zenetörténet-óráin. Hiába tudott rengeteget, és hiába volt nagyon érdekes, amit mondott, ülve, halkan motyogva beszélt, ráadásul igen gyorsan. Amikor bejött, letett az asztalra öt-hat vaskos kötetet. Mindegyikből kilógott egy könyvjelző, nyilván ott, ahonnan valamit idézni akart.

 

A diákok pedig aludtak? 

 

Dehogy! Én reszketve figyeltem, de nem értettem. A csoportunkba járt Görög Kati, aki gyönyörűen és villámgyorsan tudott írni, így Hami bácsi minden szavát lejegyezte. Mi lemásoltuk a füzetét, és ebből tanultunk. A vizsgán Hammerschlag tanár úr szerencsére nem volt vérszomjas.

 

Kire emlékszik még tanár úr a zenedei évekből?

 

Például a ragyogó zongoristára, Faragó Györgyre, akinek sok koncertjét hallottam. Ő volt többek között Bächer Mihály tanára. Dr. Major Ervinhez magyar zenetörténetre jártam. Különös, apró termetű emberke volt, el is neveztük Minorkának. Ő volt a könyvtáros. A fölszinten, a jobb oldali sarokban volt a könyvtár, ahol rettenetes dohszag volt és sötét. A körülmények ellenére Major Ervintől rengeteget lehetett tanulni, kölyökként is éreztük, hogy igen jelentékeny ember volt. Emlékszem a hárfás Rohmann Henrikre, Rohmann Imre zongoraművész papájára is. Kókai Rezső nagyszerű tanár volt. Arról volt nevezetes, hogy a legbonyolultabb, 24 soros partitúrát is rögtön el tudta zongorázni. A fúvós tanárok legnagyobb része az Operaház zenekarában játszott. Általában olasz vagy cseh zenészek voltak. Emlékszem az oboista Dr. Sváb Nándorra, akivel később is sokszor találkoztam az ÁHZ-ban, főleg amikor a passiókban oboa d’amore volt előírva. Ezt a hangszert ő hozta, és ő is szólaltatta meg. Volt idő, amikor bizonyos hangszereket csak bizonyos emberekkel együtt lehetett megkapni. Ilyen volt a csembaló is, amit mindig Brodszky Ferenc hozott és ő is játszott rajta. Őszintén szólva, őt nem éreztem különösebben jelentős muzsikusnak.  

 

És az akkori növendékek közül kik voltak azok, akikből híres művészek lettek? 

 

Hogy most csak néhányat említsek, a csellista Virizlay Mihály, Szomorú Árpád Ernő, Bächer Mihály, Szolcsányi György.  A táncdalénekes Koós János is járt oda, mint oboista.

 

Térjünk vissza Lajthához. Ő összesen tizenegy tárgyat tanított közel harmincéves zenedei munkája során, persze, nem egyszerre, és nem minden tárgyat azonos időtartamban.  Mindig benne volt a Nemzeti Zenede Egyesület választmányában is, a tanári kar kiküldöttei között mindig ott látjuk Hammerschlag János és Lajtha László nevét. Mennyire volt Lajtha meghatározó személyiség?

 

Az én muzsikus-életemben a legmeghatározóbb ember Lajtha László volt. Pedig igazán nagyszerű embereknél tanultam, Kodály Zoltántól Waldbauer Imréig, Molnár Antaltól Weiner Leóig. Meg kell nézni a zeneakadémiai diplomámat, az maga a zenetörténet… Amikor a karmesteri munkám megindult, Lajtha akkor is minden esetben eljött a koncertemre és utána hosszan és részletesen mondta el a véleményét. Nekem ez a legnagyobb élményem. Van a lakásunk falán egy kis táblácska, amelyen a legszeretettebb családtagjaim fotói láthatók. Ott van köztük Lajtha is. 

 

Meddig maradtak kapcsolatban?

 

Egészen Lajtha haláláig. Még a leendő feleségemet is elvittem megmutatni neki, amikor nősülni készültem.

 

Lajtha tegezte, vagy magázta tanár urat?

 

Ő tegezett engem, én természetesen magáztam. Olyan fiatalon kezdtünk a Zenedébe járni (jómagam még nem voltam 6 éves), hogy elképzelhetetlen lett volna, hogy ne tegezzenek bennünket. Később viszont miért kellett volna egy tanárnak azt mondani, hogy „na fiam, mostantól magázni fogom”? 

 

Tanár úr 18 éves lehetett, amikor eljött a Zenedéből, hiszen az 1943-44-es évkönyvben már nem találjuk meg a nevét.  Mivel magyarázza azt, hogy Lajtha olyan meghatározó hatást gyakorolt önre? Zenei vagy emberi okokkal?

 

Nem tudok mást mondani, nagyon szerettem. Boldogan jártam hozzá, minden órája olyan volt, mint a legizgalmasabb előadás. Éreztem, hogy bízik bennem, és hogy szeretettel foglalkozik velem.

 

Ezek szerint nem igaz, hogy Lajtha megközelíthetetlen volt, és néha olyan, mint egy pokróc?

 

Előfordult, hogy rácsapott a lányok kezére, vagy – persze szelíden – a fejükön ütötte a taktust, ha az nem volt pontos. Velem azonban nagyon kedves volt.   

 

Mosolygós volt? Humorizált?

 

Nem. Átszellemülten volt zenei. Csak a zenére figyelt, csak a zene volt neki fontos. Számomra pedig éppen az volt jó, hogy a zenében ennyire közel kerültünk egymáshoz.

 

Tehát nem volt szükség egyébre, például közös sétákra, hosszú beszélgetésekre? Olyan fiatalok is voltak Lajtha körül, mint például a Fekete István festőművész, akikkel levelezett az élet nagy dolgairól, és tanácsokat adott neki azzal kapcsolatban, hogy hogyan intézze az életét, a karrierjét. Eszmét cseréltek esztétikai kérdésekről is.  

 

Volt egy kollégám, Vermes István, akivel együtt kvartetteztünk, ugyancsak Lajthánál. Vermes Pistával órákat beszélgetett mindenféléről, világnézeti, politikai témákról. Ő már majdnem felnőtt volt, amikor odajárt. Én viszont nagyon fiatal voltam és „őrült zenész”. Teljes erővel a muzsikára koncentráltam, és ebben Lajtha mellettem volt. Minden érdekelte velem kapcsolatban, és ahányszor csak problémával fordultam hozzá, azonnal szakított rám időt. Nem tudtam neki olyan témát fölvetni, amire azt mondta volna, hogy „hagyj fiam, engem ez nem érdekel”. Azt, hogy Lajtha mennyire meghatározó volt számomra szellemileg, utólag is érzem, az élet dolgaiban. Mint embernek, mint muzsikusnak örök életen át hálás vagyok neki.[1] Tari Lujza – Iványi-Papp Mónika – Sz. Farkas Márta – Solymosi Tari Emőke – Gulyásné Somogyi Klára: A Nemzeti Zenede. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete, Budapest, 2005.