ZENETERÁPIA


„…vette Dávid a hárfáját és kezével pengeté;
Saul pedig megkönnyebüle és jobban lőn…”
(Sámuel 16.23)

Ez a mottója a zene gyógyító erejéről szóló szövegeket és tanulmányokat tartalmazó „Zeneterápia” c. szöveggyűjteménynek, melyet Lindenbergerné Kardos Erzsébet, a szarvai Tessedik Sámuel Pedagógiai Főiskola docense szerkesztett. Kedvcsinálónak néhány az 58 fejezetből álló könyvből: Király József: A zene hatalmának lélektana; Urbánné Varga Katalin: Zene és terápia; Bagdy Emőke: Úton a zene és az ember lelke felé; Pap János: Gyógyító hangok. 
    A gyűjtemény gondolatai, témái újra felfedezik számunkra az ókori bölcsességet, a test és a lélek egészségének elválaszthatatlanságát.
    A tanulmányok eligazítást adnak az éneklés, a kórusban való részvétel, a zenehallgatás gyakorlatának alkalmazására, eredményeire a gyógyításban, de a zene érzelmi felszabadító erejének kibontakoztatásához is.
    Lindenbergerné Kardos Erzsébet mint kutató és mint gyakorló főiskolai tanár  a gazdag gyűjtés és szerkesztés munkáját nagy szakértelemmel, anyagismerettel látta el. A könyv értéklét emeli a szép kivitelezés is, ami a Kulcs a muzsikához Kft. (7627 Pécs, Dózsa György út 35.) munkáját dícséri.

Dr. Soltész Elekné

* * *

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük dr. Soltész Elekné (Soltész Erzsébet) zenetanárt, ny. zeneiskolai igazgatót, aki 90 évvel ezelőtt, 1916. augusztus 21-én született Budapesten. 1936-40 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola középiskolai énektanárképzőjében tanult, majd 1940-42 között Ádám Jenő irányításával elvégezte a tanítóképző intézeti ének- és zenetanárképzőt (Apponyi Kollégium) is. 
    1945-49 között ének-szakfelügyelő, 1949-51 között a Zeneakadémia tanulmányi osztályának vezetője, 1951-55 között pedig a budapesti Pedagógiai Főiskola ének-zene tanszékén tanár. 1955 és 1975 között zenetanárként, szolfézs szakfelügyelőként, majd igazgatóként vett részt a fővárosi alsó fokú zeneoktatásban; 1975-ben a Fővárosi VIII. kerületi Vándor Sándor Zeneiskola alapító igazgatójaként ment nyugdíjba, melyet 8 évig vezetett. 
    Többek között aktívan részt vett a Magyar Zeneművészek Szakszervezete Országos Zenepedagógus Szakosztály és a TIT Művészeti Szakosztály munkájában, számos szakmai kiadványt szerkesztett, ifjúsági dalokhoz írt szöveget, vagy fordított magyarra. Tanuljunk zenét c. felnőttek részére készült nagy sikerű szolfézskönyv megalkotásában Bognár Rezső volt a partnere. Megszámlálhatatlanul sok cikket írt a Parlando, a KÓTA , Az ének-zene tanítása és az Ifjú Zenebarát c. folyóiratok számára. Munkáját többök között „Az oktatásügy Kiváló Dolgozója” (1975.) kitűntetéssel ismerték el. Őszintén kívánjuk, hogy egészségét és alkotói aktivitását még sokáig megőrizze.

Z. T.