PARLANDO
1961 / 9. szám
Tartalom


Zenei ismeretszerzés és nevelés (dr. Skultétyné Breuer Erzsébet)


Még egyszer a népdaltanításról (Hajdú Mihály)


          Hozzászólás (Czövek Erna)


        Tyeplov: A zenei képességek pszichológiája — könyvismertetés (Szende Ottó)


        


      

 

Partnereink: