Partnereink: 

PARLANDO
  1997 / 6. szám

Tartalom

Partnereink: 

     VISSZA- ÉS ELŐRETEKINTÉS
     KODÁLY ZOLTÁN (1882-1967) születésének 115. és halálának 30. évfordulójára
     Szerkesztői előszó (L. Nagy Katalin)
     „CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”
            A magyar iskola mai feladatairól (1947)
            A zeneoktatás társadalmi jelentőségéről (1966)
            Zenei nevelés, embernevelés (1966)
    KODÁLY ÉS A MAI KÖZOKTATÁS
            Szőnyi Erzsébet: A kodályi nevelési elvek időszerűsége (1996)
            Ádám Jenő: Üzenet az USA-beli zenepedagógus kollégáimnak (1979)
            Jean Sinor: Ki a jó zenetanár? (1996)
     DOKUMENTUMOK
     „A mi Európánk” – NKM-konferencia, 1997
      Báthory Zoltán: Az Európai Unió és az iskolaügy
      TANTERVISMERTETŐK
      Az OKI Program- és Tantervfejlesztési Központjának szakmai műhelyében kifejlesztett ének-zene
       tantervekről
       Vendrei Éva-Platthy Sarolta: Kodály koncepciója szerint a ma iskolájában (Ének-zene 1-10)
       Seres Attiláné-Csurgó Erzsébet: Helyi néphagyományra építő emelt szintű ének-zene (1-6)
       Csiderné Csízi Magdolna: Helyi néphagyományra építő ének-zene (1-6)
       Monoki Lajosné: Ének-zene (5-10)
       Laczó Zoltán: Egy zenehallgatás-központú tantervi koncepcióról (Ének-zene 1-10)
       Joób Árpád: A zenei érzékenység fejlesztése (Ének-zene 1-10)
       L. Nagy Katalin: AlterNATíva – örömmel zenére és zenével örömre nevelés heti egy órában is
           (Ének-zene 1-10)
      HOGYAN TOVÁBB KODÁLY-MÓDSZER?
     
Válogatott irodalomjegyzék – L. Nagy Katalin
      TÁJÉKOZTATÓK
      Tájékoztató az OKI PTK új szolgáltatásáról – ADATBANKI tantervek kódszámai
      Tájékoztató az Országos Vizsgáztatási és az Országos Szakértői Névjegyzékre történő jelentkezésről
       Hollós Máté: Éremművészet a zenében. Kodály: Nyulacska

<< Vissza az arhívumhoz