II. Országos Lajtha Műveltségi Verseny 2009.

 

A pesterzsébeti Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

rendezésében (2009. április 30.)

 

A pesterzsébeti Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (igazgató: Csóka Gabriella) nemcsak formailag, hanem tartalmilag is fontosnak tartja névadója munkásságának megismertetését. Ezt az igényét hatékony formában, műveltségi verseny, ifjúsági vetélkedő keretében is kifejezésre juttatta: először 2004-ben, s öt év elmúltával, az április 30-án megrendezett, második alkalommal. Az idei versenyen is – hasonlóan a korábbihoz – az ország több településének meghívott zeneiskolás tanulói vettek részt. Ezúttal még két Lajtha László nevét viselő zeneiskola csatlakozott a rendező, pesterzsébeti zeneiskolához: a Tamásiban működő Lajtha László Zeneiskola és a Szentesen alapított Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont.

A vetélkedő két zeneiskolás korosztályt szólított meg: az általános iskolásokat és a gimnazistákat. Az öt főből álló versengő csoportokban összesen 40 tanuló vett részt, közöttük három gimnazista csoporttal.

                A kezdeményező zeneiskola tanári kara és a vetélkedő szellemi-gyakorlati vezetője, Józsáné Hajdu Zsuzsa szolfézstanár a már jól bevált tapasztalat alapján úgy döntött, hogy idén is egy élményt jelentő műveltségi verseny formájában célozzák meg Lajtha László munkásságának ismertetését. Természetesen a Lajtha-vetélkedőnek számos előkészületi feltétele volt, melyek között első szintű feladatot jelentett a verseny ismeretanyagának összeállítása. Lajtha esetében az életmű alapismeretei egy ifjúsági vetélkedő igényének megfelelő formában természetesen nem álltak rendelkezésre. Ezért a szervező tanárnak a 80-as évektől kezdve megjelent Lajtha-irodalom anyagából egy speciális válogatást kellett készítenie. Hajdu Zsuzsa tanárnő komoly elmélyüléssel sajátította el a Lajtha-életmű sokszálú ismeretanyagát, és nagy pedagógiai érzékkel állította össze azt az ifjúságnak szóló szöveggyűjteményt (főként a Breuer- és a Berlász-kötetekre illetve a szerző leveleire támaszkodva), amely Lajtha, az ember címen a felkészülés alapanyagául szolgált. A szöveggyűjtemény kiegészítéséképpen a zenei felismerés anyagát egy CD-mellékleten foglalták össze a közismertebb Lajtha-kompozíciók jól kiválasztott részleteiből.

                A vetélkedő ismereteinek elsajátítását szolgáló irodalmi és zenei segédanyagok birtokában hónapokon át folyt a felkészülés, amely a hétvégi szabadnapokon néhány ügyszerető, áldozatos tanár útmutatásával valósult meg Pesterzsébeten (Józsáné Hajdu Zsuzsa, Maróczy Gabriella és Tomasovszki Katalin), Szentesen (Kocsis Györgyi és Mészárosné Surányi Olga) és Tamásiban (Csukorné Hegedűs Márta).  A vetélkedő gyakorlatának részletes kialakítása a rendezőktől további fantáziát igényelt. A versenyzők ismereteinek összehasonlítására egy háromfordulós kérdéscsoport szolgált, amelynek minden állomása magasabb szintű nehézségi fokot képviselt. De további, újabb ötleteket felvillantó versengésre is lehetőséget adtak a rendezők: sor került itt villámkérdésekre, totónak titulált alapismeretek felvetésére, egy tematikus keresztrejtvény megfejtésére, illetve egy Lajtha-fotót célzó összerakójáték (puzzle) kirakására, és természetesen a zenei felismerés igényes feladatára is.

                A kitűnően előkészített, színes programnak köszönhetően a vetélkedő derűs, inspiráló légkörben folyt. A meghívott szakmai zsűri (Solymosi Tari Emőke elnökletével, Breuer János zenetörténész és e sorok írója részvételével) nem győzött plusz pontokat bevezetni a többlet-ismeretek jutalmazására. Lényegében a vetélkedőn résztvevő 40 zeneiskolás hallgató egyenként és csoportját tekintve is szellemi győztesként került ki a versengésből. A pontozásos eredmény csupán árnyalta a magas igénnyel lefolyt szellemi játékot

 

A győztesek díjazása a következő volt:

a/ általános iskolások kategóriájában:

I. díj: Pesterzsébet: Leduc-csoport (Maróczy Gabriella tanár)

II.díj: Pesterzsébet: Couperin-csoport (Józsáné Hajdu Zsuzsa és Tomasovszkí Katalin tanárok)

III. díj: Pesterzsébet: Marseillaise-csoport) (Józsáné Hajdu Zsuzsa és Tomasovszki Katalin tanárok)

IV.díj (megosztva): Tamási: Magnificat-csoport (Csukorné Hegedűs Márta tanár) és Szentes: Triton-csoport (Kocsis Györgyi és Mészárosné Surányi Olga tanárok)

b/ a gimnázisták kategóriájában:

I. díj: Pesterzsébet: Schola Cantorum -csoport (Józsáné Hajdu Zsuzsa, Tomasovszki Katalin tanárok)

II. díj: Tamási: In Memoriam-csoport (Csukorné Hegedűs Márta tanár)

III. díj: Szentes: Coolidge-csoport (Kocsis Györgyi és Mészárosné Surányi Olga tanárok)      

A verseny támogatói között említést érdemel: dr. Lajtha Ildikó, a XX. kerület Önkormányzata és a kerület vállalkozói (kiemelten: dr. Koszta Károly), továbbá neves zenei együttesek, mint a Nemzeti Filharmonikusok, a Budapesti Vonósok és a Duna Szimfonikus Zenekar. 

Berlász Melinda