„A művészeti nevelés fejlesztéséért”

 

UNESCO-világkonferencia Szöulban

 

Az UNESCO 2010. május 25. és 28. között Szöulban tartotta második művészeti nevelési világkonferenciáját, Dél-Korea Kulturális Minisztériuma védnökségével. A rendezvényre – a Magyar UNESCO Bizottság Oktatási Albizottságának tagjaként – a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület is meghívást kapott, s a Nemzeti Kulturális Alap, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatása révén elküldhette képviselőjét. (Az első, 2006. március 6–9. között „Kreativitásfejlesztés a 21. században” címmel megrendezett lisszaboni világtalálkozón Solymosi Tari Emőke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója mutatta be az Egyesület tevékenységét.) A tanácskozás helyszínére, a COEX Exhibition and Conference Centerbe szinte valamennyi tagállamból érkeztek küldöttek, így számuk az ezer főt jóval meghaladta.

          A műhelymunka során – a bevezető előadást és a moderátori felvezetést követően – a résztvevők számára lehetőség nyílt hozzászólásra és vitára, elsősorban angol, alkalmanként francia nyelven. Az eredeti előadások szintén e két nyelven kerültek publikálásra a konferencia kiadványában.

          A részvétel lehetősége rendkívüli fontosságú volt a hazai művészetoktatás szempontjából, mivel a rendezvény orientációja, valamint a jelenlévők beszámolói – egybefüggően a kerekasztal-beszélgetéseken elhangzottakkal – egyértelműen azt mutatták, hogy az integrációs szemléletmód mára az oktatás nélkülözhetetlen, alapvető elemévé vált. Nem volt olyan előadás vagy hozzászólás, mely a megállapítással vitába szállt volna (a vitaindítók, kritikák elsősorban a regionális, helyi specialitásokat kiemelő művészeti oktatás fejlesztését, kiemelt támogatását javasolták, s ez a szemlélet az integrációval egyáltalán nem helyezkedik szembe). Megemlítendő még a zenetanítás fontosságának hangsúlyozása, hiszen a zene, sajátos, általánosan használható jelrendszerénél fogva, az integrációs törekvések legfontosabb eszköze lehet.

          A rendezvényen nagy sikert arattak a magyarországi művészetoktatás eredményeit sokoldalúan, gazdag információs tartalommal megjelenítő – szintén az UNESCO által támogatott – angol nyelvű kiadványok (Psalmus Humanus – „Music Belongs To Everyone!”, Psalmus Humanus Integrated Arts Education Programme and Consultation Centre), melyek K. Udvari Katalin, az Egyesület elnöke szerkesztésében és alkotótársi közreműködésével mutatják be a Psalmus Humanus tevékenységét. Az összeállítás tizenkét művészetpedagógiai műhely együttes munkájával jött létre: a tudományos kutatásra és gyakorlati tapasztalatokra alapozott együttműködési rendszer az óvodai és iskolai zenei nevelést, valamint a felsőoktatást és a felnőttképzést így egyaránt magába foglalja. A program bizonyítani kívánja, hogy az interdiszciplináris művészetoktatás eredményesen fejleszti a memóriát, a szövegértési és nyelvtanulási készséget, a mozgáskoordinációt, s ezeken keresztül az egész személyiség kreativitását, ezért az oktatás részét képezi az egyéni és kóruséneklés, az aktív zenélés és mozgás (tánc, néptánc) általi részképesség-fejlesztés elméleti-gyakorlati ismeretköre, illetve a számítógép és a zenetanítás kapcsolata vagy a zenei munkaképesség-gondozás.

A konferencia szervezőihez eljuttatott beszámolóban lehetőség nyílt a Művészetpedagógiai Egyesület tehetséggondozó programjának bemutatására is. Ennek zenei része, mely a kreativitás és az alkotó képességek fejlesztésén alapul, a következő fontosabb altémákra osztható:

            a tehetség fejlesztése az önálló zenei analízis képességének kialakításával,

            tehetséggondozás és társas zenélés kapcsolata az iskolai és felnőtt énekkaroknál,

            ének-zenetanítás és idegennyelv-oktatás,

            közösségformálás és kreativitás-fejlesztés a tánc segítségével,

            tehetségfejlesztés iskolán/munkahelyen kívüli, „szabadidős” programként megvalósuló komplex zenei-művészeti neveléssel,

            zene- és drámapedagógia a személyes és szociális készségfejlesztésben,

            pedagógus kompetenciák a zenei tehetségek kibontakoztatásában.

          A tehetséggondozó program küldetése a gyerekben és felnőttben egyformán ott rejlő kreativitás (mint a tehetség megnyilvánulásához szükséges legfőbb motivációs eszköz) felszínre hozása – zenei téren a reprodukálási, valamint a zeneértő és -érző képesség fejlesztése, a muzikalitás összekapcsolása a memória és a rögtönzési készség fejlesztésével, a figyelem-összpontosítás és a társas zenélés gyakorlásával, illetve az egyes zeneművek sokoldalú megközelítésével.

          Az UNESCO-konferencián az integrált művészetpedagógiai oktatásra, valamint a komplex művészeti nevelésre vonatkozó elképzeléseket bemutató DVD, könyv és egyéb információs anyag számos résztvevő érdeklődését felkeltette, így az öt világrészre eljutó híradás a magyar művészetoktatás méltó népszerűsítőjévé válhatott.

Bodnár Gábor

a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület képviselője,

az ELTE Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszékének vezetője