A ZENEÉRTÉS ALAPJAI

 

ZONGORAISKOLA I-II.

Összeállította és írta: Hunyadi Zsuzsanna

 

 

Az Aposztróf Kiadó gondozásában 2010- és 2011-ben jelent meg Hunyadi Zsuzsanna összeállításában, két kötetben egy Zongoraiskola. Az iskola kifejezett és vállalt célkitűzése, hogy a hangszertanítás rutin munkájába beleépítse a gyerekekben meglévő variáló, improvizatív hajlam tudatos fejlesztését. „Láttam Apagyi Mária növendékeit, az elméleti tudásnak és hangszeres kifejezésnek azt a tökéletes egységét, ami a zongorázásukat jellemzi. Minden hang hiteles volt, amit játszottak” – vallja a tanárnő, összefoglalva a kotta megírásának előzményeit és indítékát.

A magyar zongoratanításban régi téma az improvizáció lényegének megértetése, alkalmazása, és napjainkban talán már többen használják tanításuk folyamán, mint gondolnánk. Hunyadi Zsuzsanna sem állt meg az improvizáció fontosságának felismerésénél, hanem zenei táborokban, improvizációs rendezvényeken, továbbképzéseken igyekezett elmélyíteni ismereteit és lépésről-lépésre felépíteni, kialakítani azt a módszert, melyet növendékeinél ma már sikeresen alkalmaz. Ez az a módszer, melyet e két kötetben mások számára is tovább kíván adni.

„Úgy gondolom, hogy a zene lényegi sajátossága a variálás, vagyis az improvizatív hajlam, és a gyerekeknek a tanulás kezdetétől meg kell ismerni, sőt meg kell érezni ezt. Az évek során megszállottan kerestem, hogyan lehet megfelelő feladatokat találni számukra. Rájöttem arra, hogy ez a fajta tanítás másfajta gondolkodásmódot kíván, nálam is évekig tartott, míg kialakult és alakul még most is.”

Tanmenetének lényege, hogy a feladatok nemcsak technikailag nehezednek, hanem logikus sorrendet követnek például a zenei szerkesztés tanításának terén is. A megtanult zenei elemek egyidejűleg kreatív alkalmazást nyernek a növendékek próbálkozásaiban, kísérletezéseiben. Mindent alaposan előkészít, mire elérkeznek oda, hogy ők maguk is kis formákat hozzanak létre. Ezáltal ténylegesebben megismerhetik, sőt birtokolhatják a már megtanult zenei nyelvet, jobban sajátjuknak érezhetik darabjaikat, jobban övék lehet egy zenedarab.

„A tudásanyag, technikai feladatok és a kreatív feladatok egyenlő súllyal szerepelnek a zongoraiskola anyagában és szerves egységet alkotnak. A gyerekek a kottába beleírhatják kis kompozíciójukat, írásbeli feladataikat. Szükségem volt egy kottára, amivel saját elgondolásom és hitem szerint haladhatok. Ennyi volt a célom, és boldog vagyok, hogy sikerült elérnem közel harminc év alatt.”

Tóth Ágnes, a XII. kerület zongoratanára a következőképpen számolt be a kottával való megismerkedésről: „Zsuzsa zongoraiskolájával való találkozás óriási inspirációt jelent számomra. Ez a gyűjtemény már a kezdetektől élvezetessé és élményszerűvé varázsolja a zongoratanítást. A gyerekek mentesek minden görcstől, izgalomtól és szabadon belemerülnek a rögtönzés örömeibe.”

Hunyadi Zsuzsanna tanárnő kurzusain alaposabban meg lehet ismerkedni improvizációs műhelyének részleteivel is, amint ezt a kotta mellé rendelt „Zenepedagógiai füzetek (I.)” kiadványa is bizonyítja.

A közelmúltban megjelent kiváló kiadványokkal együtt – [Gonda János: A rögtönzés világa 1997-ben, Lakos Ágnes: Barátságos zongoraiskola 2006-ban, (CD melléklettel 2009-ben), Apagyi Mária: Zongorálom című kiadványa 2008-ban] – remélhető, hogy aki nem csak szavakkal érdeklődik, hanem bízik is abban, hogy tanítása valódibb és mélyebb zenei tartalmat nyerhet, nem marad útravaló nélkül. Kísérletező kedvéhez megfelelő szintű anyagot és irányt mutató munkákat találhat.

 

Ábrahám Mariann