”non numero horas nisi serenas”

 

Búcsú Weninger Richárdtól*

 

 

Tisztelt gyászoló család, tisztelt kollegák, egykori tanítványok,

Kedves zeneszerető polgárok, tisztelt gyászoló közösség!

 

Döbbenten és megrendülten állunk most itt valamennyien egykori tanár és művésztársunk földi pályájának utolsó állomásánál. Súlyos, gyógyíthatatlan betegségéről értesültünk, és együtt érzően fogadtuk a szomorú híreket arról is, hogy milyen hősies küzdelmet vív infernális fájdalmak között életben maradásáért. Tudtuk azt is, hogy igen erős személyiség lévén képes lehet most is dacolni akár az orvostudomány racionális téziseivel és az abból levezethető következményekkel. Reménykedtünk, hogy ez az emberfeletti erőfeszítés nem lesz hiábavaló. Pedig csak a csodában bízhattunk és abban, hogy a december 11-re tervezett Weiner kamarazenekar búcsúkoncertjét még megtarthatjuk a Fricsay teremben. Most már tudjuk, hogy a búcsúhangversenyt emlékhangversennyé változtatta a sors, amely megfellebbezhetetlen parancsot jelent mindannyiunk számára.

 

Weninger Richard távozásával pótolhatatlan veszteség érte Szeged zenei életét, de meggyőződésem, hogy mély gyászunkban osztozik az egész magyar zenei élet is. Szeged rangos művészi színvonalát kialakító zenészek nagy generációjához, a „szegedi muzsikusok halhatatlan társaságához” érkezett meg, immár végleg.

 

Ha egy hivatalos levelet, vagy egy szócikket fogalmaznánk, akkor az írás lényegében a következő fontos elemeket, adatokat tartalmazná: 2011. november 2-án hajnalban elhunyt Weninger Richard, aki a Zeneművészeti Kar jogelőd intézményeinek 24 éven át volt az igazgatója, és a Konzervatórium vezetőjeként egyik aláírója a Szegedi Felsőoktatási Szövetség alapító dokumentumának. Weninger Richard 1934. december 21-én, Versecen született. Hárfaművész-tanári diplomáját 1960-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte. Pályája kezdetén, mint korrepetitor, karigazgató és zenei vezető tevékenykedett, 1963 és 1977 között a Szegedi Szimfonikus Zenekar tagjaként működött. A kamarazene oktatás területén kiemelkedő sikereket ért el. 1976-2000-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Tagozatának, majd Konzervatóriumának igazgatója volt. 1979-ben alapította meg és azóta vezényelte a szegedi Weiner Kamarazenekart. Számos mű ősbemutatója, vagy magyarországi bemutatója fűződik a nevéhez, együttesével Európa szerte sikerrel lépett fel. 1989-ben Liszt díjjal, 1992-ben Artisjus díjjal, 1994-ben Weiner Leó Zenepedagógiai díjjal, 1995-ben Szegedért Emlékéremmel, 2000-ben a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettel ismerték el munkásságát.

1999-ben habilitált, majd 2000-2004-ig (nyugdíjba vonulásáig) a Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriumának egyetemi tanára volt.

 

Egy ember élete, egy művész, illetve egy tanár élete természetesen ennél sokkal szerteágazóbb, színesebb és gazdagabb. Tervek, remények, sikerek és kudarcok egyaránt részei, alkotó elemei valamennyiünk pályájának.  Úgy vélem, hogy Weninger Richardnak is része volt mindebből, mégis habitusának igazi eleme az önfeledt boldogság, a derű, a játékosság és a harmóniára törekvés volt. Alig lehetne ehhez a tulajdonsághoz szemléletesebb példát találni a költő sorainál.

Szabó Lőrinc halhatatlan verséből idézem az idős bölcs napórás szavait,

”non numero horas nisi serenas” drága jó intelmét adja még most is tanácsul: Csak derűs órát veszek tudomásul!

 

Számos esetben lehettünk szem- és fültanúi széles mosolyának, a gyermeki kíváncsiságot tükröző csillogó szemeinek, de sokunk számára leginkább harsány kacagása marad emlékezetes. Ez az alapvetően jó kedély és pozitív szemlélet volt a forrása kiapadhatatlan alkotó kedvének, elhivatottságának és elkötelezettségének. Az előbb említett tulajdonságai gazdagon kamatoztak legendásan híres és magas színvonalú kamarazene óráin, zenekari próbáin, de természetesen a hangversenyeken is.

 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a kamarazene oktatás, – azon belül a vonós és a zongorás kamarazene – kiépítése, a kamarazene tanszék megteremtése intézményünkben, és annak európai szintre emelése egyértelműen az ő személyéhez fűződik.

 

Tanítványok generációit nevelte és tanította meg az együttjátszás semmi máshoz nem hasonlítható érzéséhez, az együtt szárnyaláshoz, de elvárva ugyanakkor a hangszerkezelés profizmusát is. Igazi romantikus alkat lévén hallgatóinknak leginkább Grieg, Csajkovszkij, Brahms, Dvořák zenéjének izzó szenvedélyét kívánta átadni, de nagyon sokat tanulhattak tőle Beethoven és Bartók kompozícióinak kozmikus rendjéből, vagy Weiner Leó ironikusan szellemes fanyar humorából.

 

Pályakezdő, fiatal művész koromból én is őrzök egy különös emléket. Felejthetetlen maradt számomra az, ahogyan felkészítette első vonósnégyes csoportját Dohnányi c-moll kvintettjéből, amikor együtt játszottam ezt a művet tanítványaival. Nagy élményt és mély nyomot hagyott bennem a próbák és az előadás üde, kamaszos hevületű hangulata. A tehetséges kvartett tagjai az általa alapított előkészítő különös gonddal dédelgetett kedvencei voltak, akikre nemcsak mint tanár, hanem mint igazgató is mindig büszke volt.

 

Weninger Richárd vezetői megnyilatkozásait, döntéseit nem a szabályzatok jogi normái vagy azok betűszerinti értelmezései határozták meg elsődlegesen. Biztos volt abban, hogy az életszerűség és a jó emberismeret mindennél fontosabb princípium. Így érthető, hogy nem érezte szükségét annak sem, hogy – mai szóhasználattal élve – hatástanulmányokat vagy üzleti terveket készíttessen, mivel mélyen hitt abban, hogy jó zenei ösztöne, erős intuíciója, széleskörű műveltsége segítségével intézménye és ő maga is a jó irányt követve halad előre és fejlődik. Ennek következtében a Konzervatórium vezetését egy sajátos felelősségérzettel képzelte el; amely valójában álmok, víziók sugallata mellett is határozott művészi elképzelések elemeiből építkezett.

 

Nyugodtan kimondhatjuk, hogy gazdag, színes és tartalmas életében a Weiner zenekarhoz kapcsolódó események voltak számára a legfontosabbak. Ezen zenei estek un. teltházas közönséget vonzottak, és a világhírű művészek  Valentyin Fejgin, Pauk György, Ruha István, Fischer Annie, Frankl Péter és Ruggero Ricci szólóival a világszínvonal is Szegedre költözött. Minden bizonnyal mással is, de ezzel egy sohasem feledhető művészi minőség jelent meg városunkban, amelynek megteremtésében Weninger Richardnak elévülhetetlen érdemei voltak és maradnak.

 

Tisztelt Professzor úr, kedves Ricsi!

 

Valamilyen formában szinte mindannyian elképzelünk, és hiszünk egy földi élet utáni létezést. Erre mindenki egyedül készül fel, embertársai, családtagjai, barátai segítségével, vagy hitének megingathatatlan erejével. Most elindulsz ezen a hosszú úton és itt, a búcsú perceiben mi azt akarjuk hinni erősen, hogy már készülhetnek hangolni égi zenekarod tagjai, mert karmesterük megérkezett, immáron örökre. Most már valóban csak a derű végtelen órái következhetnek angyali muzsikusok társaságában.

 

A Szegedi Tudományegyetem és a Zeneművészeti Kar nagy családja nevében tisztelettel köszönöm értékes alkotói pályádat, emléked örökre szívünkbe zárjuk.

Isten veled, nyugodj békében!

 

Dr. Kerek Ferenc,

a Szegedi Tudományegyetem

Zeneművészeti Kar dékánja

  

 * Elhangzott Weninger Richárd búcsúztatásán Szegeden, 2011. november 14-én a Belvárosi temetőben.