A Zenetanárok Társaságának

2012. január 21-én tartott közgyűléséről

 

 

"Én nem hiszek a körülmények hatalmában.

 Hiszem viszont, hogy ebben a világban csak azok boldogulnak,

akik megkeresik a megfelelő körülményeket,

 és ha nem találják, megteremtik azokat."

(George Bernard SHAW)

 

„2010. február 13-án tartottuk az előző közgyűlésünket a Rátkai Klubban. Akkor egy teljesen új vezetőség került megválasztásra. Szerencsére az előző választmány tagjainak sorából többek újból vállalták a feladatokat, s így a munka átvétele döccenőmentesen valósult meg.

 

Elnökként az első ténykedésem egyike Gyimesi László felkeresése volt, akinél szükségesnek tartottam a bejelentkezést, ugyanis a Zene- és Táncművészeti Szakszervezet vezetőjeként segítséget mindig is támogatta a szervezet tevékenységét. A figyelmet, amelyet ígért – elsősorban a gazdasági helyzet fenntartásában 2011 júliusáig – megkaptuk, élvezhettük.

 

Következő személyes találkozásunkra a minap került sor, az ott elhangzottakról a beszámoló egy későbbi pontján kívánok említést tenni.

 

Az elnöki munka segítésére felkértük és szerződéssel foglalkoztattuk Hufnagl Katalint. Tettük ezt addig, ameddig a pénzünk tartott, október hónap végéig. Munkáját nagy odaadással végezte, s a mai nap megszervezéséből is kivette a részét, köszönet érte. 

 

Az alelnökök munkájáról is érdemes szólni. Úgy gondolom, sok-sok ötlettel (személyi, szervezeti, témaválasztási javaslattal) segítették a munkát. Mindhárman a szakma aktív részesei, a fennálló gondokat, a pedagógus közösségek helyzetét, a tipikus problémákat jól látják, s ezt közvetítik. A továbbiakban is szükség van véleményükre, aktivitásukra.

 

Az eltelt időszakra jellemző, hogy a választmány tagjai és a tagozatvezetők 6-8 hetes rendszerességgel jöttek össze. Elsősorban közoktatáspolitikai, szakmai, módszertani kérdésekről folytattunk szakmai párbeszédet. A tagozatvezetők állandó meghívásától azt vártuk, hogy az elhangzottakat továbbvigyék szervezeteiknek. A választmány kezdeményezésére látogatást tettünk a XV. kerületi Zeneiskolában, ahol a „Csicsergő” tankönyvcsaládról és programról hallgattunk meg előadást. A program nyitott volt, így a főváros zeneiskoláinak érdeklődő kollégái is részt vettek az előadáson. Ezt követően a „Tehetségpont”-ról kaptunk tájékoztatást. Kiemelt feladat a tehetséggondozás kérdése, ezért a 2012. évnek is – terveink szerint – központi gondolata lesz a kérdéskör.

 

Ugyancsak választmányi program volt a felsőoktatás átalakításának útjai, lehetőségeiről szóló szakmai beszélgetés Vass Bence és a Vígh Andreát képviselő Szabad Attila. Visszatekintve különösen érdekes program volt, ugyanis a törvényalkotást megelőző időszakban hallgattuk a szakembereket, s valljuk be, az elképzeléseik ma naivnak tűnnek.

 

Más jellegű, de a két év kiemelkedő rendezvénye volt a „A rögtönzés a zenei előadásban és pedagógiában” – című kétnapos program az Óbudai Társaskörben. Elmondható, olyan számú érdeklődő vett részt a rendezvényen, amelyről álmodni sem mertünk volna. Kiemelendő az ötletgazda, a megvalósító, a lebonyolító személye, Gonda János munkája. Valóban megmozgatta a teljes zenész társadalmat a rendezvény. Az előadók között érkeztek Pécsről, Egerből és természetesen Budapestről.

 

Érdemes arról is szólni, hogy a Kodolányi János Főiskola komoly segítsége nélkül nem lehetett volna a programot megrendezni. Az, hogy a későbbiekben a tervezett együttműködés a főiskolával elmaradt, az finanszírozási okokra vezethető vissza. A magánfőiskolák támogatási rendszere elapadt.

 

A zongoratagozat kezdeményezésére két kiemelkedő rendezvény is ebben az időszakban valósult meg. Mindkettő évfordulóhoz kötötten: Weiner és Liszt rendezvényekre gondolok. Ezeken is az országos kitekintés megvalósult. A szereplők Szegedről, Pécsről is érkeztek. Éppen ez a zeneiskola adott otthont a rendezvényeknek. Köszönet érte.

 

Pedagógiai kérdések kapcsán az elmúlt időszakban 4 megkeresését is kaptam az iskolai konfliktuskezelések technikája kapcsán. Valóságban 2 programot – mintegy 100 résztvevővel – teljesítettem. Természetesen bármikor hajlandó vagyok a folytatásra.

 

A harmonika és a csellótagozatok is folyamatosan működtek. Előbbi folyamatosan rendez bemutatókat, utóbbi a vidéken, Szolnokon megrendezett verseny mellett tananyag bemutatót is tartott. A hárfás tagozat vezetője időközben megváltozott. Gulyás Csilla közel egy évvel ezelőtt vette át Vígh Andreától a feladatot. Olyan továbbképzést, zenei tábort szervezett, amelyre a Társaság életében még nem volt példa. A 2012. évre tervezett tagozati programot is eljuttatta hozzánk. Köszönet érte. A népzenei tagozat több versenyt is szervezett Pesten és Gödöllőn is, ajándékkal segítettük a díjazást.

 

A szolfézs tagozat tervei már ismertek az elnökség előtt. A magánének tagozat is több kezdeményezést is elindított, várjuk a sikeres eredményekről szóló híreket.

 

Engedjék meg, hogy krónikus problémákról is szóljak:

 

A hegedű, a fafúvós tagozatok létéről nem tudunk. Vezetőjük sincs. Ittzés Tamás lemondott, pótlása nem járt sikerrel. A fafúvós tagozat felélesztésére a személyi javaslatok témakörénél visszatérünk.

 

Semmiféle információval nem rendelkezünk a rézfúvósok, a gitárosok, a cimbalmosok és az ütősök tevékenységéről.

 

Alvó tagozatok problematikája! (Tevékenységükről nem tudunk, bár a kollégák igényelnék az együttműködést.)

A ZETA honlapjának kérdéséről szólnunk kell. Jelenleg csupán az előfizetési díj az, amit rendeznünk kell félévente.” – részletek az elnöki beszámolóból.

 

Az elnöki beszámolót kiegészítette Sebők Gabriella, aki a társaság meglehetősen rossz gazdasági helyzetéről szólt, valamint Zelinka Tamás, aki a Parlando félévszázados tevékenységéről, valamint a nehéz gazdasági helyzet okozta kényszerű változásokról szólt. A lap elektronikus formában történő megjelenése iránt havonta 4000 – 4500-an érdeklődnek. Csak ez adhat muníciót a következő félévszázadhoz is.

 

A jelenlévők markáns véleményüket fogalmazták meg négy kérdésben:

 

– A ZETA további működésének szükségessége, szükségszerűsége

– Saját működtetésű, információkkal teli honlap szükségessége

– A gazdasági helyzet stabilizálása, ennek érdekében a 2012. évi tagdíj emelkedik az alábbiak szerint: aktív dolgozók: 3.000,- Ft, nyugdíjasok, felsőoktatás hallgatói 1.500,- Ft

– A Parlando további népszerűsítése.

 

 

Felhívás

 

Kedves ZETA tagok!

 

Kérjük, a 2012. évre esedékes tagdíjat a Zenetanárok Társasága számlájára átutalni

 

OTP Bank 11706016-20779508

 

A megjegyzés rovatban kérjük a befizető nevét és a 2012. évi tagdíj megjelölést alkalmazni.

 

 

Csillag Ferenc

a ZETA elnöke