ZETA ­– Liszt

 

 

A Zenetanárok Társaságának zongora tagozata ebben az évben arra törekedett, hogy Liszt műveinek előadásával – szélesebb alapokon állva – alkalmat teremtsen a fiatal zenetanuló növendékek, zongoristák bemutatkozására is. Másik célkitűzése volt, hogy Liszt élete eseményeinek ismert és kevéssé ismert néhány részletét a fiatal hallgatóság számára, a XIX. század történelmi és művészeti környezetében elhelyezve, előadások formájában felelevenítse.

 

A rendezvényre két alkalommal is sor kerülhetett. Az első alkalom 2011. szeptember 24-én, Gyulán „Zenei Baráti Találkozó” formájában jött létre. E rendhagyó, formájában szokatlan, mégis jelentős esemény szervezésben áthidalta az országhatárokat, ugyanis az hátterét az amerikai magyar és nemzetközi közösség  „Ki mit tud?”  tehetség kutató műsorán összegyűlt adomány biztosította, méghozzá bőkezűen. Emellett a rendezvény három kiemelt díjban – Életmű-díj, Az Év Zenepedagógusa-díj, Neszlényi Andor-díj – elnevezésű díjakban is részesítette a régió szakemberei által kiemelt tanárokat. Néhány gyulai és környékbeli vállalkozónak is köszönhetjük, hogy anyagi hozzájárulásukkal még jobban elősegítették a rendezvény lebonyolítását. Az előadás és a hangverseny különleges helyszínét a Czene Ferenc úr hatalmas villájában kialakított előadó terem adta, melyben egy jó minőségű, angol mechanikás zongora várt bennünket. Az USA-ban és Magyarországon fél-fél évet töltő vállalkozó, Czene Ferenc, küldetésének tekinti a kultúra helyi támogatását, a fiatal zenész palánták egymással való kapcsolatának egyengetését. Házában számtalan kulturális esemény, találkozó kap helyet. A ZETA által rendezett műsor mindenekelőtt a Liszt év jegyében szerveződött, de részt vettek benne Békéscsaba, Gyula és Hódmezővásárhely zeneiskoláinak növendékei is. A műsor gerincét azonban a szegedi Zeneművészeti Szakközépiskolások adták, akik Liszt Op. 6-os Etűd sorozatát vetített ismertetővel kísérve játszották végig. Felkészítő tanáraik dr. Zsigmondné Pap Éva, dr. Lucz Ilona, a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Iskolájának docensei, és K. Dancsik Nóra tanárnő, aki a vetítés elkészítésében is nélkülözhetetlen segítséget nyújtott. Emellett hallhattuk dr. Zsigmond Zoltán zongoraművész „Liszt a zongora virtuóza” című úgyszintén vetítéssel egybekapcsolt előadását, melynek keretén belül az előadó Liszt hat Transzcendens etűdjét is eljátszotta.

 

A szervezésben rendkívüli segítséget nyújtottak a régió zeneiskoláinak jó ismerői, dr. Pap Éva és dr. Lucz Ilona tanárnők. Házigazdánk mindenre kiterjedő figyelemmel és az eseménynek kijáró tisztelettel és vendéglátással fogadott bennünket. A Zenetanárok Társasága mindég is feladatának tartotta kiemelkedő pedagógus személyiségek életművének ismertetését, ápolását. Így ennek a rendezvénynek keretén belül egy gyulai származású iskolaalapító muzsikus, Pfeiffer Ede Sándor (1909-1976) hegedűművész életműve előtt is tisztelegtünk.

 

Pfeiffer Ede személyében annak az előadóművésznek emlékét elevenítettük fel, aki a gyulai, hódmezővásárhelyi, orosházi zeneiskola létrehozója, megalapítója volt. A „viharsarok” zenei életének megszervezésével 1935-ben az akkori kultuszminiszter bízta meg. Pfeiffer Ede hegedűművészi diplomáját a budapesti Zeneakadémián nyerte el. Először az akadémián asszisztensként, majd 1942-től a Nemzeti Zenedében hegedűtanárként működött. Nevét, tevékenységét a Nemzeti Zenede történetét összefoglaló könyv lexikon című fejezetében is megtaláljuk. 1956-ban lakását bombatalálat érte, családjával külföldre kényszerült, Kaliforniában telepedett le. Az ottani zenész közösségnek ugyan olyan aktív és fontos tagja volt, mint hazájában, Magyarországon. Kamara együttest alapít, zenetörténeti előadásokat tart, vezényel, tanít, koncerteken lép fel. Hosszas betegség után, 1976-ban távozott el közülünk.

 

Az említett különdíjak birtokosai közül szeretném a parlando.hu olvasói szélesebb tábora előtt is néhány mondattal bemutatni Kovács Pálné Timkó Éva* tanárnőt, aki az Életmű-díjat kapta. Egyik tanítványával beszélgettem, aki a következők szavakkal mutatta be volt tanárát: „Éva néninek van egy nagy titka, ami a személyiségéből fakad. Páratlan érzékenységgel képes ráhangolódni a növendékek hullámhosszára és ezzel különleges kapcsolatot teremt tanítványaival. Tanításában ez az odafordulás, a szavak mögötti figyelem kisugárzása megtanítja a gyermekeket önmaguk figyelésére, az önkritikára. Szelíd feddései, korholásai mélyreható hatást tudnak elérni ebben az érzékeny légkörben. Ez a fáradhatatlan szeretet és bölcsesség árad belőle mind a mai napig is, amikor megjelenik a hangversenyeken, vagy amikor tanít. Az a belső érzékenység és kifinomultság, ami a lényéből árad, nem ismer és nem ismert megalkuvást, kritikáit mindig sebészi pontossággal tudta és tudja elhelyezni. Mindig a segítés és jobbítás csengett ki szavaiból, és bizony jól járt, aki elgondolkodott rajtuk. Számos tanítványa választotta a zenész pályát, mert páratlan képességgel képes megéreztetni a gyermekekkel a zene hatalmát és fontosságát”.

 

Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozunk Neszlényi Pfeiffer Judith zongoraművésznek, tanárnak, aki kiváló szervező képességgel és ötlettel  fogja össze a jó cél érdekében a Los Angelesben élő magyar és nemzetközi közösséget. Többek között az ő nevéhez fűződik az amerikai Nemzetközi Liszt Zongora és Énekverseny két évenkénti megrendezése is, amely ma már jegyzett nemzetközi zenei esemény, és alkalmanként több száz professzionális fiatal muzsikusnak ad lehetőséget Liszt műveinek előadására.

 

          A  speciális díjak adományozói nevének közlésével szeretném ezt a rövid híradást befejezni: Az Életmű Díjat dr. Bejczy Antal a következő gondolat kíséretében adományozta: „A zenealkotók és tanárok segítségével az emberi élet magasabb szintre emelkedhet”. Az Év Zenepedagógusa díjat Debbi Czenének köszönhetjük, akinek édesanyja a zenekultúra terjesztésének egész életében önzetlen támogatója volt. A fiatalon elhunyt tehetséges Neszlényi Andor emlékét hivatott őrizni a nevét viselő díj, melyet édesanyja, Neszlényi Pfeiffer Judit hozott létre.

 

          E rendezvény hátterének részletesebb ismertetése bizonyíthatja, hogy napjainkban a megszokottól eltérően, más utak is biztosíthatják az emberi és szakmai közösségek létrejöttét és eredményes működését.

 

Ábrahám Mariann

 

.

 

 

 * Kovács Pálné Timkó Éva tanárnő 1955-59 között szerezte meg tanári diplomáját Szegeden, Varjú Irma tanárnő irányítása alatt. 1959-74 között a hódmezővásárhelyi zeneiskola, 1975-től a békéscsabai zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskola tanára illetve korrepetitora. 1974-től Csongrád megyei szakfelügyelőként működött.