JULIAN BUDDEN — PUCCINI

 

 

Julian Budden - Puccini

 

Kiadó: EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT. (2011.
Fordító: Győri László és Rácz Judit

 

Giacomo Puccini az operairodalom legnépszerűbb szerzői közé tartozik, mégis elég későn foglalhatta el méltó helyét a zenetörténetben. Talán éppen a népszerűsége miatt – véli Julian Budden. Az olasz opera több évszázados világuralmának utolsó nagy egyéniségeként számon tartott művész hamar elérte, amire sok pályatársa hiába vágyott: a közönségsikert. Akadémikus körökben azonban gyanakodva méregették, afféle könnyű kezű, felszínes komponistának könyvelték el. Pedig rendkívül aggályos volt. A témakeresés, a librettistákkal folytatott küzdelem, a zenei megformálás kínjai, az újra meg újra átdolgozott művek sorsa mind-mind arra utalnak, hogy a színpadon látható könnyedség aprólékos műgond és kitartó munka eredménye.

Budden ennek az alkotófolyamatnak jár utána. Feltárja az egyes művek keletkezéstörténetét, ismerteti az operák cselekményét, bőséges kottapélda-idézetekkel illusztrál, elemez. Nyomon követi a zeneszerző egyéni stílusának alakulását, eszközeinek gazdagodását, színpadi, dramaturgiai érzékének fejlődését. Mindezt az életrajzba ágyazva, időrendben, nemzetközi kitekintéssel. Tárgyalja Puccini művészi, társadalmi kapcsolatait és zilált magánéletét, szenvedélyeit, utazásait, melyek során többször megfordult Budapesten is.

A hiánypótlónak és minden szempontból mérvadónak számító kötetet magyar vonatkozású képanyag egészíti ki.

 

***

 

Az 1924-ben született, oxfordi végzettségű Julian Budden a legnagyobb nemzetközi zenei szaktekintélyek egyike. 1960 és 1967 között a BBC zenei főmunkatársa, majd elnök-vezérigazgatója volt. 1983-tól 2007-ben bekövetkezett haláláig Toscanában élt és dolgozott. Pályája során mindvégig kitüntetett figyelmet szentelt az olasz operának, élete utolsó évtizedében a luccai Puccini Kutatóközpont vezetője volt. Rendkívül szerény személyisége ellenére igen népszerű tanárt tisztelnek benne időközben tudóssá és előadóművésszé lett diákjainak generációi. A XIX. századi zene volt a szenvedélye. Az oxfordi iskola alapossága és Budden személyes érdeklődése több szempontból is szerencsés találkozásnak bizonyult. Nagydíjakkal kitüntetett Verdi-monográfiája után most Puccini-kötetét is kézbe veheti a magyar olvasó.

 

                                                                ***

Ráéhezteti az embert, hogy újra meghallgassa az operákat, és újragondolja, hogyan is viszonyul hozzájuk – kaphatna-e ennél nagyobb dicséretet zenetörténész?

Tim Page, Washington Post Book World

 

                                                                ***

A modern Puccini-kutatás oroszlánrésze Budden érdeme; elegánsan összegez.

New York Review of Books