„…CSUPA TITOK MARADTÁL.”

 

Búcsú Sebestyén Jánostól*

 

Drága János!

 

Az nem lehet, hogy búcsúzni jöjjünk Hozzád – nagyon is tiltakoznál ellene – csupán köszönteni, mint ahogy tettük annyiszor jeles napjaidon, ünnepeiden, lélekben vagy írásban, legtöbbször persze, rendre visszatérően, személyes valónkban, meghitt, immár legendássá vált Fillér utcai összejöveteleinken. Mindannyiszor megélve és kiélvezve baráti együttlétünk minden felejthetetlen percét – különleges álomvilágod, zene, história és rádiózás magad teremtette és már soha nem halványuló harmóniáját.

 

Ilyenkor már érkezésünk pillanatai is amolyan ünnepillatot árasztottak, ahogy a gyertyafényes szoba félhomályában éppen csak felsejlettek az életedről szavak nélkül is mesélő tárgyak. A zongoráddal valósággal egybeforrt csembalód, szellemed tágasságáról árulkodó könyveid, féltve őrzött rádiós dokumentumaid, világkörüli útjaid apró emlékei, gyűjtő szenvedélyed megannyi érdekessége, évszázadnyi folyóirataid, régi és új lemezeid, s örök szárnyalásodat valóságosan is megidéző pilótaülésed, amelyek árnyékában megbújva, mindannyiszor szinte gyermeki megilletődöttséggel vártad vendégeidet. És elmaradhatatlan művésztársaidat: a Veled „háromkezesen” is mesterfokon improvizáló Lantos Pistát, a láthatatlan kottákból is tévedhetetlen biztonsággal fuvolázó Gyöngyössy Zolit, a messzi földről is rendre hazatérő hűséges tanítvány Spányi Miklóst, vagy éppen a Svédországból immár végleg hazatalált dalnokot, Tálas Ernőt – és persze otthoni rádióműsoraidat is oly értőn vezető, Kovács P. Jóskát, s nem utolsó sorban műsorperceidnek évtizedeken át elhíresüten szigorú őrét, Kelemen Lacit.

 

És jöttünk esténként úgy húszan-harmincan – sokféle szerzet: muzsikus, egykor rádiós kolléga, zenekedvelő professzor, évtizedes szellemtárs, vagy éppen egészségedet óvó jóbarát – csupa őszinte tisztelőd. S mire az asztalkákra, zongorára terített ízletes falatkák társaságában mindannyian elvackolódtunk, már villant is a képzeletbeli piros lámpa, s elkezdődött – mint félévszázad alatt oly sok százszor – a Rádiósnapló. Soha el nem múló tündérmeséd, avagy egy különleges hangverseny, mindenre emlékező idézetekkel, ahol a zene a mennyország, a szöveg a történelem kapuit nyitogatta rendületlen. Jelezve, hogy muzsikus lényednek és rádiós tudásodnak ez a különös szimbiózisa, a múlt dokumentumai és kérlelhetetlen igazságai iránti múlhatatlan érdeklődésed immár örökérvényű életművet alkotott.

 

Pedig szinte a semmiből kezdted gyűjtő és kutató munkádat, hiszen a Rádió archívuma röpke másfél évtized alatt kétszer is megsemmisült: amit épen hagyott a világháború, elvitte az ötvenhatos forradalmi zivatar, amit megőrzött a recsegő lakklemez vagy hangszalag, letörölte az emberi butaság. De nem adtad fel. Minden értékes töredéket meghallgattál, féltő gonddal átjátszottál, megőriztél – és sok száz műsorodban közkinccsé tettél. S amit már végleg nem leltél, azt elővarázsoltad pincékben rejlő törmelékekből, családi hagyatékokból, ezernyi barátod gyűjteményéből, vagy meghoztad világkörüli művész-útjaidról.

 

Fél évszázadon át nem volt muzsikus-szerkesztő a Rádióban, aki közvetlenül, vagy közvetve, ne Tőled tanulta-leste volna el a rádiózás mesterfogásait, a biztos kezű zene-forgatást, egy-egy zenei műsor arányos felépítését, a muzsikus riportkészítés csínját-bínját, s tanulta meg a régi korok nagyjainak méltó tiszteletét. Valamint azt, hogy nincs kis- és nagy rádiós feladat, hiszen minden percnyi műsorban teljes a felelősségünk, s hogy még sok évtizedes rutin sem menthet fel bennünket az aprólékosan gondos előkészületektől, a másodpercre pontos tervezéstől.

 

Máig igaz legendák szólnak kivételes lemezismereteidről, ahogy szinte barázdánként, kezeddel is hallottad a hangokat, vagy éppen élő adásaid forgatókönyveiről, amelyekben az ezernyi pici részlet is mindig egésszé állt össze, ahol a szigorú kötöttség ellenére is szabadon szárnyalhatott az improvizáció éltető csodája.

 

Ugyanakkor sokhelyszínes és gyakran soknyelvű élő adásaiddal rendre feszegetted a korabeli rádiós-nyilvánosság konvencionális határait, értő és oly színes hangverseny-közvetítéseiddel a fél világot varázsoltad a zeneszerető hallgatóság otthonába, a bécsi újévi koncertek közvetítéseinek legendás moderálásával, pedig évtizedek alatt, magad is valóságos intézménnyé nemesültél.    

 

Mégis csupa titok maradtál. Sikerekkel övezett orgonista, a Zeneakadémián tanszéket alapító csembalóművész-professzor, akit megszámlálhatatlan művésztársa, tanítványa, tisztelője és barátja várta a világ minden zugában, de aki mégis, mindannyiszor szerényen húzódott vissza történelmi és zenei kincseihez, s fogott hozzá újra és újra hajnalokba nyúlóan, szenvedélyes munkájához.

 

Miközben nyolcvanöt hanglemez, rádiófelvételek meg nem számlálható sora, világkörüli koncertturnék tucatjai – tán csak az Antarktiszon nem jártál – jelzik és dokumentálják, hogy számodra a zenei tolmácsolás a világ legtermészetesebb létformáját jelentette, s hogy csembaló- és orgonaművészként is teljes életet éltél. Harmadik, vagy ki tudja hányadik éned pedig az iskolateremtő pedagógus, aki anélkül, hogy belesüppedt volna bármilyen divatos előadói stílus- vagy ízlés-vitába, egyszerűen csak a legnemesebb zenélésre tanította muzsikus-generációk egész sorát.

 

De mai találkozásunk szomorúságával is felemelő perceiben szólnom kell még egy, ha nem a legnagyobb titkodról. Amikor több mint évtizede oly galádul és szinte végzetes erővel tört Rád betegséged, és mi aggódva lestük az órákat és vártuk Szegedről a megkönnyebbülés híreit – első üzeneted valahogy így szólt hozzám: le ne vegyétek jövő heti rádiónaplómat – elkészítem! S bár még a beszéd is, járás is oly nehezedre esett, műsorod, mint soha, most sem maradt el.

 

S aztán panasz és csüggedés helyett jöttek, egészséged szabadságáért vívott nagy küzdelmeid – az éltető rádióprogramok, ha már nem a szeretett közrádióban, akkor éveken át a katolikus rádióban, művész-barátaiddal közös, meghitt muzsikálások templomi hangversenyeiden, és számunkra talán legemlékezetesebben a már idézett otthoni zene-estélyeiden. Bizonyságául annak is, hogy a Mindenható, zenei talentumod, sokoldalú és örökké kíváncsi természeted mellett olyan kivételes életigenléssel, élni akarással áldott meg, amellyel egyszerűen nem férhet össze az elmúlás. 

 

Így most, amikor végtelenné váló életed kapujában talán legnagyobb utazásodra készülsz, és immár égi zenekarodban és rádiódban játszod tovább varázs-szimfóniáidat, Jánoskám, amolyan útravalóként mondom: bizton tudhatod, szívünk és lelkünk hallja és örökké megőrzi erőt adóan vigasztaló hangjaidat.

 

Isten Veled, nyugodj békében!

Szirányi János

 

 * Szirányi János emlékezése a Farkasréti temető Makovecz-termében hangzott el 2012. február 24-én.