SZIRÁNYI GÁBOR*

 

„Most pedig nem búcsúzunk. Te balra mész, én jobbra. Nem nézel hátra.”

 

Böszörményi-Nagy Béla emlékezete

 

Csütörtökön a Zeneakadémián Keéri-Szántó Imre növendékei szerepeltek rendkívüli sikerrel. Csupa elsőrendűen képzett pianista. És mennyi valódi tehetség! Eddig a „magyar hegedűs” volt világmárka. A zongorajátékban csak egy-egy ragyogó névvel, Liszt, Bartók, Dohnányi nevével büszkélkedhettünk. De a fiatal magyar zongoraművészek már „átlagban” is ki fogják vívni maguknak az elsőséget. És ebből a nagyszerű átlagból egyre-másra bontakoznak ki a kivételes művészegyéniségek. A csütörtöki növendékhangverseny különösen szép ígérete volt a magyar zongorajáték diadalmas előretörésének. Így tudósított a kritikus Tóth Aladár Cziffra Gyuri, a kis csodazongorás: Növendékhangverseny a Zeneművészeti Főiskolán című kritikájában 1934.január 26-án, ahol Cziffra György mellett fellépett többek között Böszörményi-Nagy Béla, Blaha Márta, Vásárhelyi Magda és Stanzel János is. Egyetérthetünk Tóth Aladár lelkendező szavaival. Azután, hogy 1928. július 11-én a Zeneművészeti Főiskola rendes tanárává nevezték ki Dohnányi Ernőt (…) a zongora és zeneszerzési tanszakok művészképző tanfolyamainak vezetésével bízták meg és szabad kezet biztosítanak a növendékek kiválasztásában, valamint a tanmenet és órarend megállapításában elég csak megnéznünk, kik kerültek ki bő fél évtized alatt a zongoraművész-képzőből: Ferenczy György, Hernádi Lajos, Kilényi Ede, Farnadi Edit, Fischer Annie, Földes Andor, Petri Endre, Solymos Péter, Faragó György, Blaha Márta.

 

Hozzájuk csatlakozott Böszörményi-Nagy Béla, aki 1937. június 5-én nyert állami művészi oklevelet. Kvalitásiról sok mindent elmond diplomahangversenyének műsora, amelyen Bach: c-moll Partita BWV 826; Schubert: B-dúr Szonáta, D 960; Beethoven: c-moll Szonáta, Op. 111; Brahms Két intermezzo, Op. 118 és Bartók: Két burleszk című zongoradarabja hangzott el.

 

Érdemes megemlíteni, mit tart számon Böszörményi-Nagy Béláról az Új Magyar életrajzi lexikon: (Sátoraljaújhely, 1912. április 9. – Boston (USA) 1989. december 31). zongoraművész, tanár. 1937-ben a szegedi tudományegyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett, egyidejűleg a budapesti Zeneakadémián Keéri-Szántó Imre, Dohnányi Ernő, Kodály Zoltán és Weiner Leó növendékeként végezte tanulmányait. 1937-48 között a Zeneakadémia zongoratanára, egyidejűleg 1945-48-ban az igazgatótanács tagja. 1948-ban elhagyta az országot. 1948-1953-ban a torontói konzervatóriumban és egyetemen tanított, 1953-1962-ben a bloomingtoni Indiana Egyetem zongora tanszakának vezetője, 1974-77-ben az Észak-karolinai Egyetem, 1978 óta a washingtoni Katolikus Egyetem tanára. 1940-ben nagy sikert aratott Beethoven műveiből összeállított zeneakadémiai hangversenyével. Hangversenyezett Európában, az USA-ban és Kanadában. Számos kortárs mű bemutatója, többek között Bartók Béla 3. Zongoraversenyének első magyarországi előadása fűződik a nevéhez. Rendkívül gazdag repertoárjában J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms, Debussy, Ravel, Bartók. Kodály Sztravinszkij, Boulez, Stockhausen szinte valamennyi verseny- és szólóműve szerepelt. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy 1962 óta a Boston Egyetem zongora tanszakát is vezette.

 

Az 1930/31-es tanévben nyert felvételt a Zeneakadémia zongoraszakára. Keéri-Szántó Imre növendéke lett, és rögtön az akadémiai tanfolyam II. osztályába került. Az 1931/32-es tanévben párhuzamosan zeneszerzés tanulmányokba is kezdett, az előkészítő tanfolyamon Kodály növendékeként. Ebben a tanévben lépett fel először nyilvános hangversenyen a Zeneakadémia nagytermében: Dohnányi: Változatok egy magyar gyermekdalra, Op. 25. című művét játszotta. A következő évben annyi változás történt, hogy zeneszerzési tanulmányait Siklós Albertnél folytatta. Ebben az évben is szerepelt a „Nyilvános hangversenyek” sorozatban: Schubert a-moll Szonátáját D 784 adta elő. Teljesítményét Liszt ösztöndíjjal jutalmazták. Az 1933/34-es tanévben megismételte Keéri-Szántónál az akadémiai tanfolyam IV. osztályát és a zeneszerzés első évfolyamát is újra járta, Kodály Zoltánnál. A bevezetőben említett hangversenyen Beethoven: Szonáta f moll, Op. 57 című művével lépett fel. Az 1934/35-ös tanévben lett Dohnányi Ernő növendéke a művészképző tanfolyamon. Az első év valószínűleg fokozott erőfeszítést igényelt Böszörményi-Nagytól, mert Kodálynál folytatott zeneszerzés tanulmányait ebben az évben felfüggesztette. A művészképző növendékei évente nyilvános koncerten adtak számot a zeneértő nagyközönségnek fejlődésükről. 1935 tavaszán Böszörményi-Nagy az alábbi művekkel szerepelt: Bach: e-moll Toccata és Fúga; Chopin: f-moll Fantázia, Op. 49; Liszt: Funérailles, Ra 14. No.7. és Dohnányi: C-dúr Rapszódia. Az 1935/36-os tanévben folytatta zeneszerzési tanulmányait is. Előmenetele ékes bizonyítéka, hogy harmadszor is Liszt ösztöndíjjal jutalmazták. A művészképzős hallgatók nyilvános hangversenyén kisebb szenzációval szolgált, hogy Beethoven G-dúr zongoraversenyét Op. 58, illetve Mozart Esz-dúr kettős versenyét játszotta KV. 365 (316e), ez utóbbit Faragó Györggyel. Dohnányi tanácsára az 1936/37-es tanévben megismétli a művészképző tanfolyam második évét. Ahogy cikkünkben már említettük, 1937. június 5-én kapta kézhez kitüntetéses diplomáját. Tanárai közül Keéri-Szántón és Dohnányin kívül Weiner Leó volt rá a legnagyobb hatással. Erről így írt:

 

(…) nem lehet véletlen, hogy (…) mindig és kikerülhetetlenül Weinerről kezdünk beszélni és arról, hogy milyen szerencsések voltunk az ő ideái közelében lenni, és milyen szép, örökké élő és eleven igazság bennünk az ő tanítása. Egy valami nagyon is biztos: abban a ma már világhírű harmadik emeleti teremben igazi „fémjelzés” ment végbe; rangot kaptunk, és teljes meggyőződéssel el kellett köteleznünk magunkat, hogy sohasem adjuk fel vagy lazítjuk meg a jó muzsikálás örök igazságait. (…) Weiner sohasem prédikált, sohasem parancsolt, csak szeretettel és gonddal vezetett bennünket. Fontos részletek és nüanszok csodálatosan megvilágosodtak és hallhatóvá váltak az alatt az egy vagy két vagy több óra alatt – neki mindig volt ideje és sohase sietett. (…) Mindig a legnehezebbet akarta: egyenletes futamokat, hangsúlyok nélkül, decrescendókat a felfelé tartó mondatokban, és a hangszerek majdnem elérhetetlen egyensúlyát, sohasem feladható kontrollal. (…) Már tanár voltam, amikor egyszer nagyon megdicsért (a Goldberg variációk után) és letegezett: ez volt és marad zenei életem legboldogabb perce és még ma is, (annyi év után), ha valami fontos feladatra kerül a sor, neki szeretnék játszani.

 

Böszörményi-Nagy Béla a harmincas évek végétől kezdve 1948 nyarán történt emigrálásáig állandó szereplője volt a budapesti és vidéki hangversenyéletnek. Nemcsak Magyarországon volt keresett szólista. Fellépett Rómában, Berlinben, Bécsben, de a háború kitörése előtt szerepelt Amszterdamban, Helsinkiben, Varsóban és Genfben is. Többször hangversenyezett a Székesfővárosi Zenekarral, a Filharmóniai Társaság zenekarával és rendszeres szerepelt a Rádió zenei műsoraiban is. Bartha Dénes zenetörténész, korának kitűnő zenekritikusa több alkalommal elemezte elismerően Böszörményi-Nagy zongorajátékát, mint például a Pester Lloydban 1941. november 13. csütörtökön az esti kiadásban megjelent Böszörményi-Nagy Béla zongoraestje című kritikájában:

 

Múlt évi Bach-Beethoven estjének rendkívüli sajtósikere óta annak veszélye fenyegette a fiatal zongoristát, hogy egyszer s mindenkorra megkapja a „Bach-Beethoven játékos” – igaz, megtisztelő – címkét. Ez és talán más műsorpolitikai megfontolások is közrejátszhattak abban, hogy a fiatal magyar zongoristanemzedék e kétségtelenül legjelentősebb képviselője a „Harmónia” nagy zongorabérleti estjére ezúttal vegyes műsort állított össze Bach, Beethoven, Schubert, Debussy, Bartók és Casella műveiből. A fiatal művész nehéz helyzetben volt ezzel az esttel. Egyrészt a bérleti sorozatban olyan világhírű nevek közt kellett helytállnia, mint Edwin Fischer, Dohnányi Ernő és Elly Ney (akinek hangversenye ezután következik), másrészt személyiségének egységét és energiáját olyan műsorban kellett érvényre juttatnia, amely talán túlzott mértékben is szétforgácsolódott egyes művekre. Ebből a szempontból a kitűnő művész tavalyi monstre műsorával tulajdonképpen könnyebb helyzetben volt, mint most. A mesterművel szembeni maximális tisztelet, a nagyforma kitöltése férfiasan szemérmes feszültséggel, amely néha szinte elementáris erejű kitörésekhez vezet (ezek az erények Böszörményi-Nagy Bélában kétségtelenül nagymértékben megvannak) – mindezt nyilván könnyebb bemutatni a Hammerklavier- szonáta vagy a Goldberg-variációk nagy tömbjén, mint például Bartók Mikrokozmoszának kis darabjaiban, Debussy Soirée dans Grenade című művében, vagy akár Beethoven Salieri-variációiban. Hogy mindjárt Beethovennél maradjunk: már az a tény is, hogy Beethoven variációs műveit (a Diabelli-variációkat kivéve) nem látta el opusszámmal, arra mutat, hogy ezek az elsősorban virtuóz művek – szemben a nagy szonátákkal – inkább „sub specie momenti”, a saját virtuozitás bemutatására készültek. Mindenesetre a Salieri-variációkban is inkább olyan szubjektív mozzanatokkal találkozunk, amelyeknek jellege különösen a kicsit durván önkényes dinamikában válik nyilvánvalóvá. Nem tudtunk egészen szabadulni attól a gondolattól, hogy Beethoven itt olyan zenét teremtett, amely a zenei drasztikusság és komikum kifinomult eszközeivel akar hatni. Az elveszett garas miatti méreg című ismert capriccio mesterétől ez igazán nem elképzelhetetlen. Ha így fogjuk fel a darabot, jobban megértjük Böszörményi-Nagy kihegyezett, élesen poentírozott előadásmódját. A műsor első felének – sőt, az egész műsornak – csúcspontja azonban Bach hatalmas C-dúr orgona toccatája volt, Busoni ismert átdolgozásában. Mai zongoraművészetünk legragyogóbb és leghatásosabb teljesítményei közé tartozik az, ahogy Böszörményi-Nagy a bensőséges intermezzót előadta, a monumentális Fúgát példamutató világossággal és belső izzással felépítette. Ugyanilyen kifejezőnek és végig férfiasan erőteljesnek éreztük Schubert híres Op. 22. a-moll szonátájának előadását is. Ugyanis – a kényelmesen használható címszavak iránti előszeretetünkben – megszoktuk, hogy Schubertban csak a zenei lírikust lássuk. A hallgatóságból többeknek bizonyára ezért hatott kissé idegenül ez a férfias-fanyar, egyáltalán nem érzelmes-szentimentális Schubert-interpretáció. Csak utalnánk arra, hogy éppen ez a Schubert-mű a mester „legbeethovenibb” szonátája, ahol jogos ez a fajta (a kedvelt Schubert sémával gyökeresen ellentétes) felfogás. Tény, hogy a kicsit túl hosszúra sikerült szonátának főleg az első két tétele tett rendkívül mély hatást a hallgatóságra. A műsor második fele kisebb dimenziójú zongoramuzsikát nyújtott. Először egy sorozat Bartók-mű hangzott el: az Improvizációk, Op. 20., a C-dúr rondó s kisebb darabok a legújabb Bartók-sorozatból, a Mikrokozmoszból. Az előadás jellemzéséül csak annyit, hogy maga Bartók sem játszhatta nagyobb odaadással, tökéletesebb stílusérzékkel és mesterségbeli tudással ezt a sorozatot. A zongorista határozott művészi egyéniségére jellemző, hogy az ezután következő két Debussy-darabot sem az elmosódott foltok és misztikus félhomály kedvelt Debussy-sémája szerint játszotta, hanem olyan markáns, jellegzetes Debussyt állított elénk, akinek hangszínei lényegesen közelebb álltak az általunk (sajnos ritkán) hallott francia Debussy-játékosokhoz, mint ahhoz, amit általában „valódi” Debussyként elénk tálalnak.

 

Érdemes még egy Bartha kritikát bemutatnunk, amely ugyancsak a Pester Lloydban jelent meg, 1942. március 31-én a reggeli kiadásban Böszörményi-Nagy Béla Beethoven-szonátamatinéja címmel. Nem véletlen, hogy a kizárólag Beethoven műveiből összeállított műsorok éppen matinékon vonzanak rendkívül népes és odaadó hallgatóságot. Olyan közönség gyűlik egybe ilyenkor, amely mindennemű társadalmi mellékkörülménytől és sztárkultusztól távol, csakis a muzsika kedvéért, Beethovenért áldozza fel vasárnap délelőttjét. Éppen ez a közönség legmesszebbmenőkig megtalálja számítását Böszörményi-Nagy Bélát hallgatva. Ez a komoly fiatalember ugyanis valamennyi pianistánk közül legkövetkezetesebben rendeli alá személyes ambícióit „a mű szolgálatának”, minden előadóművészet eme legmagasztosabb céljának. Emellett abszolút egyéni, élesen körvonalazott személyiség is, szerencsésen egyesül benne a szellemi elmélyedés iránt hangsúlyozott vonzalom a viharzó, eruptív temperamentummal. Mindez kiváló, mi több, egyáltalán a legjobb magyarországi Beethoven-játékossá avatja őt. Ahhoz, hogy világformátumú művésszé váljék, neki is meg kell zaboláznia roppant temperamentumát, továbbfejlesztenie hangzási érzékét. Azonban ama hatalmas fejlődés, amelyet első pianista lépéseitől kezdve a napjainkra elért magaslatig már megtett, nagy reményekre jogosít bennünket. Reményekre a tekintetben, hogy Böszörményi-Nagy Béla egyszer folytatja majd ama klasszikus hangsúlyú Beethoven-játékmódot, amely Bartók Amerikába települése óta a nagy mester elárvult magyarországi szellemi hagyatéka. Erre utal a többi között játékának rendkívüli érzelmi töltése, emocionális és szellemi feszültsége. Előadásában úgyszólván soha nem érezhető a hangzásban való megpihenés kellemes-romantikus telítettsége; nyilvánvaló, mindig még többet szeretne mondani annál, amit az adott pillanatban hangzásban realizál. Éppen ez a kivételesen magas feszültségtartalom emeli játékát egy vonalba a nagy klasszikus Beethoven-interpretációval. Már műsorválasztásával is elárulta a mester iránti rendkívüli odaadását; az elsőnek előadott Pathétique és Appassionata után az opus 109., 110., 111. szonátát játszotta el; azon kései művek triászát, amelyek Böszörményi-Nagyban ma bizonnyal a legelhivatottabb, legodaadóbb, szellemileg leginkább megérintett előadójukra lelnek.

 

1937 nyarán változások történtek a Zeneakadémia zongora tanszakának életében. Stefániai Imre rendes tanár, aki az előkészítő és az akadémiai tanfolyamon is tanított, kivált a Zeneakadémia kötelékéből. 1165/1937 szám alatt Dohnányi az alábbi felterjesztést küldte Hóman Bálint miniszternek: (…) A zongora főtanszak növendékei létszámának az emelkedése folytán szükségem van egy fiatal, kitűnő zongoraművésznek alkalmazására, kinek heti 10 órában leendő elfoglaltságára 680.- pengőt irányoztam elő. Ez alkalmazással dr. Böszörményi-Nagy Béla zongoraművészt óhajtom megbízni. Nevezett született 1912. április 9-én, református vallású. Főiskolánkon tanulmányait elvégezve kitűnő eredménnyel, felvettem művészképzős osztályomba, hol legteljesebb megelégedésemre dolgozott, minek folytán művészi oklevelét 1937-ben adtam ki. Időközben nevezett megszerezte az államtudományok doktorátusát is. Tekintettel arra, hogy egy zongora főtanszak tanárának fegyelmi ügye még nem fejeződött be, az ügyben bekövetkezett döntésig az illető tanár növendékei nem maradhatnak tanítás nélkül, amiért is az átmeneti időszakra Faragó György zongoraművészt óhajtom tanításra alkalmazni heti 10 órában, melynek költségére 680.- pengőt irányoztam elő. A miniszter elfogadta a javaslatot, Böszörményi Nagy Bélát tiszteletdíjas tanárrá, Faragó Györgyöt helyettes tanárrá nevezték ki, amivel Dohnányi támadások kereszttüzébe került. Azt vetették a szemére, hogy a régi tanári kar idő előtti nyugdíjaztatásával saját növendékeinek teremt munkahelyet a Zeneakadémián. Az akkori magyar zenei élet fiatalabb képviselői már nem ismerték Dohnányi Ernő harcainak javát, a tízes, húszas évek keserű küzdelmeit. Csodálatos hangversenyeire jól emlékeztek mind, és zongorázását most is osztatlan hódolattal hallgatták. Egyébként azonban több pozícióban egyidejűleg tevékeny, könnyed eleganciával intézkedő, minden tekintetben sikeres zenei „diktátort” láttak benne. Úgy érezték, hogy e siker aránytalanul maga mögött hagyta azokat, akiket ez a fiatalabb generáció zászlójára tűzött: Bartókot és Kodályt. A harc, s a rendszer iránt keserűség folytán képzeletükben polarizálódott a „nagy triász”- eszményképeikkel az egyik, a „diktátorral” a másik oldalon.

 

Ekkor a zongora főtanszakon a különböző tanfolyamokon (előkészítő, akadémiai és tanárképző) Böszörményi-Nagy Béla, Csiby József, Ember Nándor, Faragó György, Hegyi Emánuel, Keéri-Szántó Imre, Kerntler Jenő és Székely Arnold tanított, míg Gaál Margit vezette a zongora gyakorló iskola tanítását. Bartók Béla 1934-től szolgálattételre a Magyar Tudományos Akadémiához volt beosztva. Böszörményi-Nagy az első évben hét növendéket tanított: hármat az előkészítő, négyet az akadémiai tanfolyamon. Az 1939/40-es tanév évnyitóján, Böszörményi-Nagy rendes tanári kinevezése alkalmából megtartotta zeneművészeti főiskolai székfoglaló előadását Liszt „Années de Pélerinage-áról címmel.dr.

 

Első megszólalásomban a mesterek mesteréhez, minden idők legnagyobb magyar zsenijéhez, Liszt Ferenchez fordulok, akinek munkássága egy körülhatárolt töredékét választottam mai székfoglaló előadásom tárgyául. Ismertetésem tárgya: Liszt „Zarándoklás évei” c. műve, az „Années de Péerinage”, melyet három szempontból próbálok megvilágítani. E három szempont a mű romantikus, impresszionista és expresszionista szempontból való fejtegetése. A „Zarándoklás évei” három csoportba, évekbe tagolt 26 rendkívül érdekes és Liszt zsenijére jellegzetes műből áll. Az első rész 9 darabja Svájc, a második rész 10 darabja Itália összefoglaló címet visel, az utolsó 7 darabjának pedig nincsen külön megjelölése. Az első kötet megjelenését az utolsó kötettől (Schott, Mainz 1855-1883) huszonnyolc esztendő választja el, a „Zarándoklás évei” tehát Liszt tetterejének legértékesebb szakaszait foglalja magában. Az első, svájci részbe Liszt átvett 5 művet az Album d'un voyageur első részéből, meglehetősen lényeges változtatásokkal. Az átdolgozásokat maga Liszt egy későbbi levelében így indokolja: „40 évesen ide-oda való babrálásom a zongorával arra a meggondolásra késztetett, hogy a játszót ne kínozzam feleslegesen és tegyem lehetővé számára azt, hogy mérsékelt erőfeszítéssel a lehető legszebb hang- és kifejezésbeli effektusokat érje el. Így aztán ez a javítási vágyam valósággal krónikus és gyógyíthatatlan betegséggé fejlődött.” A tizenkét transzcendentális etűd átdolgozása nyilván a kezdetét jelenti a liszti írásmód ezen új korszakának. Nincs adatunk arra, hogy a 3 kötet végső rendezése a kiadó Schott és Liszt megbeszélése alapján történt-e, illetőleg, hogy ki határozta meg és válogatta ki a sorozatba bekerülő darabokat. Aligha maga Liszt volt ez, mert hiszen ő olyan keveset törődött ügyei adminisztrációjával, hogy ez a feltevés nem indokolatlan. A romantikus, impresszionista és expresszionista elemek vizsgálatánál igen kézenfekvő lenne bizonytalan értékű összefüggéseket keresni Liszt életének ifjú, érett és öreg korával; tavasszal, nyárral és ősszel, míg ezt a legtöbb Liszttel foglalkozó írás nem is mulasztja el, részemről elkerülni kívánom.

 

Liszt romanticizmusa. Élénk fényt vet természet szemléletére, annak sajátosságaira egy idézet, néhány szava magának Lisztnek, melyet elöljáróban írt az Album d'un voyager-höz. „A zene alkalmasabb a költészetnél arra, hogy kifejezze mindazt, ami szélesíti a már megszokott horizontunkat, ami kivonja magát egy merev formátlanság alól és kifejezze mindazt, ami a csillapíthatatlan vágyódás, a parttalan sejtések járhatatlan mélységeiben vibrál.” Valóban van ezekben a darabokban valami formai lezáratlanság – a legtöbb mű monotematikus, a téma bemutatása után a legtöbb darab makacsul elkerüli egy második téma föllépését, az átvezető részek kis motívum töredékekből szövődnek – ezek eredményezik egy szűk kereten belül a harmonikus és dinamikus fordulatok eleven hatóképességét. Gyakran a darabok alig egyebek, mint egyetlen alapötlet feldolgozásai, kiteljesedései (pl. rögtön a svájci rész első darabja, a Tell Vilmos kápolnája). Sajátságos, hogy e művek belső berendezése szerényebb méretű, mint Liszt azonos időből származó egyéb alkotásaié és nem érdektelen, hogy ezt maga a Mester is így nézte, ezt írván a fentebb idézett előszóban: „Törekvésem csak azoknak tetszeni, akik többet várnak a művészettől, mint tétlen órák szórakozását, vagy henye jóérzést”. Jellegzetesen romantikus Liszt természetszemlélete az Orage (Vihar) c. műben, ahol személyes élményű – ezzel szemben az Au bord d'une source-ban (Forrás partján) az Eklogában és A wallenstadti tónál c. darabokban tárgyilagosabb, nyugodtabb, a megoldásban formailag zártabb. Talán nem véletlen, hogy éppen ezek a művek mind harmóniailag, mind melódiákban és letétben bizonyos gyengéd és feminin lágysággal formáltak és néha legkevésbé sem tükörképei a földi tájnak, hanem sokkal inkább hatnak egy elvonatkoztatott mesebeli kép gyengéd és rafinált rajzaként. A wallenstadti tó a német-svájci határon a legzordabb hegyi tavak egyike, zártan, égbenyúló hegyek tövében, ezzel szemben Liszt zenéje a bájos, gyengéd, egyszerűségében megható wallenstadti tavat érzékelteti. Van ezekben a napsugaras képekben valami hedonista derű, a szemlélet pillanatának olyan zseniális rögzítettsége, amelyet bátran nevezhetnénk az ellopott pillanat vibrátójának. Messzire vezetne ezúttal Liszt leíró és tájfestő zenéjének ennél a lényeges és jelentős szakaszánál összefüggéseket keresni a romantikus és programatikus elemek között, amire pedig az első rész legfontosabb darabja, a Vallée d'Obermann adna alkalmat. Liszt ifjúságának Lamartine és Victor Hugo által is fűtött romanticizmusa szívesen és némi örömmel vetette bele magát, - ahogy maga Liszt mondja – egy „quälend”, keserves jellegű önmaga teremtette zenei hangulatkörbe és formavilágba. A Vallée d'Obermann pátosza és őszinte melankóliája lelki édestestvére Byron Childe Harold-jának, és ha elfogadjuk Ernst Kurth írásait a romanticizmus jellemzésére, akkor a Vallée d'Obermann 25 esztendős komponistája maradéktalanul kimeríti mindazt, amit Kurth a romantikus művész kötelező velejárójaként állapított meg. (Így a megváltatlanság, mint az élet alaphangulata, a szellem szervezettsége és a romboló lelkierők közötti egyensúly megbomlása, a mindenségben való feloldódni vágyással együtt járó természetszeretet nagyfokú elmélyülése, a lélek széttépettségét valahogy mégis összefogó belső problematika kifelé vetítése, a díszítőelemek pompája, görcsös kapaszkodás a kis formákba és végül a jellegzetes romantikus zenei világnézet, amely azt hiszi és úgy érzi, hogy az úgynevezett hangszimbolizmust formaképző erővé teheti). De mindennél ékesebben szól maga Liszt, amikor egy, ebből az időből származó levélben így ír: „Mit akarok és mi vagyok, mit kérdezek a természettől? Érzem, életem oka, hogy felemésszem magam múlékony vágyaimban, átadjam magam egy fantasztikus világ csábításainak, hogy aztán az érzéki tévedések lenyűgözzenek és összezúzzanak”. Egy másik levélben: „Kimondhatatlan érzékenységet, hiábavaló éveink örömét és kínját, a mindenütt fölényes és sehol ki nem nyomozható természet teljes átértését, kozmikus szenvedélyt, közönyt, idő előtti bölcsességet, gyönyörű magányt, mindent, ami halandó ember szívét eltöltheti igényekkel és mélységes egyedülléttel, mindezt éreztem, mindezt átéltem ezen az emlékezetes éjszakán. Egy végzetszerű lépést tettem az elgyöngülés kora felé, felhabzsoltam 10 évet életemből”. Jellemző, hogy Liszt még 26 éves, amikor ezeket a sorokat írja.

 

Liszt impresszionizmusa. Talán nem lesz érdektelen, ha a most következő fejezetnél arra mutatok rá, hogy harmóniai szempontok figyelembe vételével a szóról-szóra értelmezett és speciálisan francia zenei impresszionizmus mennyire szerves és nem éppen tudattalan összefüggést mutat a liszti zenével. Az impresszionizmusnak formai principiuma a zenei építkezés határozott vonalainak és tervszerű ritmikai képleteinek törése és lágyítása. Ilyen értelemben még a fentebb említett három-négy speciális Liszt mű figyelembe vétele sem mutat impresszionista vonásokat, hiszen Liszt zongora-oeuvrejének jellemzője az erős vonalrajz és plaszticitás, továbbá az az egészséges formai gerinc, ami a francia impresszionizmusnak, sőt az utána jövő poszt-impresszionizmusnak egyáltalában nem sajátja. Ha ezzel a megállapítással szemben most Ravel lineáris szándékú műveire gondolunk, éppen az előző állítást erősítjük, hiszen Ravel mindent megtett, ami tőle tellett, hogy kivonja magát Debussy hatása alól, ami – valljuk meg   tökéletesen sohasem sikerült neki. Már Liszt műveinek programatikus elemei, továbbá hedonista természetszemlélete inkább olyan momentumok, amelyek éppen az Années de Pélerige-al foglalkozva, az impresszionizmussal közelebbi rokonságot mutatnak fel. Liszt Au bord d'une source-a, elsősorban is a remek Jeux d'eaux á la Villa d'Este, őse mindazon későbbi zenéknek, amelyeknek programja a víz és amelyekkel a Lisztet követő impresszionizmusban gyakran találkozunk. A perpetuális jellegű mozgásötlet, a víz, mint a keresztény szimbolika lényeges eleme, a zongora hangszerlehetőségeinek színes és merész kiaknázása csupa olyan momentum, amely egyenes összefüggést mutat a később vízzel programatikusan foglalkozó muzsikával, Debussy Reflets dans l'eau és Poissons d'or-ján kezdve Ravel Jeux d'eau-ján át Szymanowski Arethusa forrásáig. A  Jeux d'eaux á la Villa d'Este, a Sposalizio és az Ekloga elindítói lettek a későbbi zenei impresszionizmus azon harmóniai eredményének, amelyet mint a hangösszeolvadás jelenségét ismerünk és amely szemben áll az impresszionizmust megelőző tonális alapépítkezéssel. Liszt zongora-muzsikájáig nyúlik vissza az egykor, húsz éve – oly divatos mixtúra harmóniák, az úgynevezett impresszionista homofónia használata, továbbá a fizikai felhangakkordok stilizált formáinak és a disszonanciáknak elsősorban a színértékelés szempontjából való alkalmazása is. A késői romantikából kibontakozó impresszionizmus előkészítőinek Muszorgszkij hatása alatt, Bizet-t, Wagnert, Grieget és César Franckot szokták tekinteni. Mégis azt hisszük, hogy az említetteknél is inkább tartja a rokonságot a Sposalizio, például Debussy E-dúr Arabesque-jével. Debussy Liszt halála éve előtt 1885-ben, mint ösztöndíjas kollégista Rómában élt a Villa Mediciben; talán nem véletlen az, hogy a mindenkit hatalmába kerítő itáliai szépségideál varázsa mint nagy elődjét, őt is döntően befolyásolta, hiszen az említett Arabesque ennek az időnek a termése és azt sem szabad elfelejteni, hogy Debussy ifjúkori komponista eszményképe éppen Wagner volt, aki szintén sokat merített Liszt harmóniai eredményeiből. Elismerésre méltó, hogy az egész hangú skála, az impresszionizmus túl gyakori harmóniai effektusa és sokszor válogatás nélkül használt eszköze a zeneirodalomban legtöbbször és félreérhetetlen szándékkal, formailag a legexponáltabb helyen: Liszt Sursum corda c. művében szólal meg, a „Zarándoklás évei” III. kötetében, melynek keletkezési idejét Raabe 1877-re tesz.

 

Liszt expresszionizmusa. Az előbbi szakaszban Liszt impresszionizmusát tárgyalva nem a fellelhető jellegzetes lineáris elemekben találtuk meg az impresszionista elemeket. Liszt késői zongora-muzsikájában ez a linearitás bizonyos elvont jellegű törekvésekkel együtt jelentkezik, a kifejezésnek egy olyan sűrítésével, amely erőfeszítés rokona a zenei expresszionizmus legújabb törekvéseinek. A Zarándoklás éveinek III. kötetében több olyan művet találunk, amelyeket a kifejezésmódnak véglegessége és bizonyos rezignáció jellemez. Különös, váteszi hang ez, valósággal zenei végrendelkezés, melynek Lisztnél teljesen szokatlan, dísztelen és vázszerű megjelenési formái tudatosan elvetnek minden cicomát és így a külső hatásokat leegyszerűsítve az alkotó lélek legbensőbb és legtitokzatosabb rezdüléseit rögzítik igen koncentrált, szinte merev, tökéletesen nem romantikus formákban. Milyen messze van már ez a rezignáció a 25 éves Liszt wertheri ízű, kissé külsőséges világfájdalmának romanticizmusától, amikor itt a liszti expresszionizmusnak az a lényeges jellemzője, hogy a formával való kísérletezést már gáttalanul bevallja. A természeténél fogva magányos zseni elszigeteltsége és az a hit, amely egy kiérett, magasabb művészi etikum velejárója, valami fanyar előkelőséggel együtt csodálatosan szép és mégis szakadozott képet adnak Liszt kései alkotói korszakáról. Ez a diszharmónia kétségen kívül az örök kereső művész végtelen vágyakozásának annyira rokonszenves kifejezője, és velejárója annak az expresszionista jellegzetességnek, amely helyt ad újszerű tendenciáknak is. Liszt kézjegye és érintése csodákat művel az akkor még merőben új és szokatlan anyaggal: a két trenodia, a Sursum corda és Liszt összes művei közül a legmagyarabb tematikájú Sunt lacrimae rerum ennek a fajta zenei expressziónak legsikerültebb alkotásai. E fejezetnél említhető meg végül az Itália ciklus néhány darabja is, így a 3 Petrarca-szonett, az Il Pensieroso és a Dante-szonáta. Éppen olyan erőltetett volna a Petrarca-szonetteket csak expresszionista elemeket tartalmazó műveknek jellemezni, mint amennyire egyoldalú lenne ezeket tisztán romantikus alaphangulatú műveknek nézni a kifejezés jellegzetes, szinte rendkívüli teljesítményei miatt, hiszen az expresszió végeredményben mégiscsak minden művészetnek a lényege. A három szonettben Liszt egészen eredeti és zseniális, a dal és melodráma között álló műfajt produkált. A 47., 123., és 104. szonettet olvasva, észlelhetjük, milyen ép érzékű és egészséges ösztönű zsenialitással illeszkedik a liszti muzsika a szonettek extázisához és számunkra kicsit felfokozott édességűvé illatosított levegőjéhez. Ha Liszt egyszerűen dalt alkot a három versből, talán nem jut alkalom a pompás helyzetfestésre, ami a szonettek teátrális pátoszát a remek zongoraletét közvetítésével valóságos olasz verismoval drámaiasítja. Az a kis remekmű, amelyet Il Pensieroso Michelangelo: Medici Lorenzo síremlékére címmel ismerünk, rokonlelkű egyenértéke a Dante-szonáta világának. Amennyire az előbb említett szonettnél Petrarcával zseniális Liszt, annyira a Michelangelo-i remekmű felidézte hatás oly tragikus súllyal jelentkezik, mint maga a gyönyörű szobor. Itt is, mint a már említett késői művekben, az absztrakció eltüntet minden díszítő elemet és egyetlen ritmikus ötlet alapján, pusztán a legegyszerűbb eszközökkel a legnemesebb értelemben vett meditációnak felejthetetlenül igaz, pszichikai helyzetképét kapjuk. A sorozat leghatalmasabb darabja a Dante-szonáta, a liszti expresszionizmus legdöntőbb bizonyítéka. A majdnem monotematikus mű Lisztnél szokatlan zártságú, erősen elvont mondanivalóval jelentkezik és már olyan feszültséggel exponál, amelyhez liszti zseni kell, hogy egy pillanatra se lankadjon. A zenei romantika nagy formáihoz viszonyítva kivételesen sikerült a Dante-szonáta forma megoldása, amely a fantáziával kombinált romantikus szonátaforma egyik legkiválóbb példája. Az előbb említett szerény és szándékosan korlátozott letéti módról itt szó sincs, sőt Liszt orkesztrális írásmódjának igen kifejezés-teli típusát kapjuk. Az egyébként igen kitűnő és gondos szakmunkák egyik-másikában gyakran szerepel Liszt, mint úgynevezett „Spielmann”. Ez a játszi értelmű és sok tekintetben, mint a kommentárokból kiderül, bár hízelgőnek szánt megjelölés nagyban eltér attól a magasztos képtől, amelyet a mai magyar muzsikus generáció alkotott magának Lisztről. Ez a generáció Liszt minden ütemén érzi a zseni kézjegyét, úgyhogy a magyar művészet halhatatlan és legelső nagykövetének minden legkisebb műve is ma már féltve őrzött aranyfedezete a magyar zeneéletnek. Bizonytalan és ködös elméletek korát éljük, amikor a művészettől igazán oly távol eső szempontok könnyen kisiklatják az ítélkezés alól azt az erkölcsi alapot, amely nélkül érdemes bírálat nincs. Így nekünk, kis ország fiainak lelkünkbe kell vésnünk, hogy igazi értékeinket jobban megbecsüljük, mint eddig bármikor és nemzeti életünk mai igen nehéz szakaszában a magyar szellemi életnek olyan grandiózus alakja, mint Liszt Ferenc és a liszti életmű töretlen fényben és csorbítatlan jelentőségben álljon előttünk.

 

Az 1939/40-es tanévben, amikor rendes tanári kinevezését kézhez kapta, már tizenhét növendéke volt 1941/42-ben pedig huszonkettő, hat az előkészítő és tizenhat az akadémiai tanfolyamon. Később a létszám állandósult, 1945-ig minden évben 17 növendéke volt. Tanítási módszerére Szabó Zsuzsa zongoraművész, egyik utolsó tanítványa így emlékezett vissza: Kiváló pedagógus volt, ugyanakkor ízig-vérig művész. Óráin átéltük a legszebbet: muzsikával töltötte meg a Zeneművészeti Főiskola XIV-es termét. Meglehetősen zárkózott lényéhez nehezen férkőzhettünk közel, de amikor leültünk a zongorához, és ő megérezte valakiben a tehetséget, valósággal belesodorta a zenébe: fütyült, vezényelt, zongorázott, repített minket. Amit ezeken az órákon kaptunk tőle, azt egy életre kaptuk.  A tanítás mellett aktív szereplője volt a magyarországi zenei életnek. Az 1937/38-as tanévben Amszterdamban (Concertgebouw),  Berlinben (Singakademie) Bécsben, Szombathelyen és Budapesten; 1938/39-ben az olasz-magyar művészcsere egyezmény keretében hat koncertet adott hat különböző városban, emellett Helsinkiben, Varsóban, Berlinben is szerepelt. Külön említést érdemel Bartha Dénes Szabadegyetemi előadás sorozata, ahol tizennégy Beethoven szonátát adott elő, valamint Magyar Rádióban eljátszotta Liszt: Années de pélarinage teljes sorozatát öt hangverseny keretében. Visszatérő szólistája volt a Filharmóniai Társaság és a Székesfővárosi Zenekar hangversenyeinek is.

 

1945 őszén a zongora tanszakot Böszörményi-Nagy vezette. A háború előtti tanári karból – akik a főtanszakon tanítottak - Kerntler Jenő, Keéri-Szántó Imre, Hegyi Emánuel, Faragó György elhunyt. Székely Arnold 1939-ben nyugállományba vonult. Az 1945/46-os tanévben Böszörményi mellett Dániel Ernő, Hernádi Lajos, Kadosa Pál, Kósa György és Szegedi Ernő tanított a különböző tanfolyamokon. Böszörményi-Nagy Béla 1945 és 1948 között minden évben huszonhat növendéket tanított. Növendékei közül Bächer Mihály, Katona Ágnes, László Ervin, Reiner Károly, Sebestyén Péter, Szabó Zsuzsa, Szesztay Sára, Varsányi László, Varasdy Emília,Varsányi László és Zempléni Kornél nevét feltétlenül meg kell említenünk. Koncertezett külföldön (Ausztriában, Franciaországban, Svájcban, Angliában, Svédországban) és Magyarországon, előkészítő tárgyalásokat folytatott a nemzetközi Bartók Béla modern zenei verseny rendezőségének főtitkáraként, miközben a főigazgató, Zathureczky Ede mellett működő igazgatósági tanács tagja volt. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Levéltárában 645/1945 szám alatt található az a jegyzőkönyv, amely felvétetett Budapesten, 1945. évi október hó 15-én a Zeneművészeti Főiskola XXII. sz. tanári szobájában (jelenleg Zathureczky Ede főigazgató lakása) tartott igazgatósági tanácsülésről. Zathureczky Ede főigazgató, elnök üdvözli az Igazgatósági Tanácsot (továbbiakban tanács) majd felolvassa a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1945. szeptember hó 22-én 47.294/1945.VII. Szám alatt kelt rendeletét. A rendelet értelmében tíztagú tanács létesül, melynek Bárdos Lajos (egyházkarnagyképző), dr. Bartha Dénes (esztétika), dr. Böszörményi-Nagy Béla (zongora), dr. Kókai Rezső (pedagógia), Molnár Antal (elmélet), dr. Molnár Imre (ének), Veress Sándor (zeneszerzés), Waldbauer Imre (hegedű) és Weiner Leó (kamarazene) tanárok a tagjai. A rendelet utolsó bekezdése kimondja, hogy addig is, amíg a tizedik hely betöltése iránt intézkedik, az intézeti ének- és zenetanárképző tanfolyamot Bárdos Lajos tanár képviseli. Az igazgató tanácsi iratokat tanulmányozva megállapítható, hogy Böszörményi-Nagy passzív résztvevője volt az értekezleteknek. Néhány fontosabb kérdésben azonban véleményt nyilvánított. 1946 áprilisában a hallgatók elméleti felkészületlenségét tette szóvá: szokásban van a magasabb osztályokba való felvétel csupán a hangszerjátszás alapján. Ezeknek a növendékeknek a jó része még az elméleti alapismeretekkel sincs tisztában, és ezek pótlása a későbbiek folyamán rendkívüli nehézséget okoz. Többször szóba hozta a zongoratanszak tanárainak magas óraszámát, szorgalmazta, hogy Engel Iván és Reschofsky Sándor ne csak a melléktanszakon tanítsanak, hanem kapjanak főtanszakos növendékeket, javaslatot tett Solymos Péter római és londoni állami ösztöndíjára, pártfogolta Wehner Tibor és Antal István kinevezését, külföldi útjai során Zempléni Kornélt tette meg helyettesének. Részlet az 1946. április hó 6-án tartott tanári testületi ülés jegyzőkönyvéből: dr. Böszörményi-Nagy Béla tanár a Főiskola tanári karának ellátását érintő felszólalásában hangsúlyozza, hogy saját véleményét mondja el és a mondottakért a felelősséget egymaga kívánja vállalni. Ellátatlanságunk olyan fokú, hogy az ma semmiféle testi munka ellenszolgáltatását sem éri el, ami önkénytelenül az értelmiségi dolgozók és a testi munkások szembeállítottságát élezi ki, és ez bizonyosan nem kívánatos. Szeretné, ha teljes bizalommal fordulhatnánk a pénzügyi kormányzat felé, mert a rendkívüli ellátatlanságunk okozta bizonytalansági érzés nagy mértékben destruál. Főiskolánk egyetlen kultúrintézmény Budapesten, amelynek beszerzési csoportja nincs, így a tantestületet kétszeresen érinti a kalóriapénz vagy egyéb pótlék hiánya. Ha történtek a múltban hibák a beszerzés megszervezése körül, ezeknek a megvitatása helyett is inkább gyors és közvetlen akcióval próbáljunk saját magunkon segíteni, mert semmi hivatalos garanciát nem arra nem kaptunk, hogy ellátásunkban gyors javulás várható. Felszólaló Bartók Béla emlékét idézi, aki most halálában legméltóbb képviselője a szellemi Magyarországnak. Ő itt élt közöttünk, a ráeső fényből egy kis sugarat a Főiskola is kaphatna, nem annyira a tantestület kedvéért, akiknek egzisztenciális lété már amúgy is tönkretette a háború, hanem azért, hogy több száz tehetséges növendékünk művészi kibontakozását kellő intenzitással segíthessük elő. Felszólaló kijelenti, hogy mondanivalóját nem a kultuszminiszter úr felé intézi, aki mint közülünk való művészember, velünk együtt érzi és szenvedi végig a mostani időket. A gazdasági kérdések megoldása, tudjuk nem az ő kezében van, viszont kérjük segítségét. A magyar kultúra legreprezentánsabb részéről van most szó. Liszt Ferenc Zeneakadémiájának megmentésénél nem lehet fontosabb feladat. Böszörményi-Nagy Béla nemcsak tanított és koncertezett. 1945 októberétől 1948-ig jelent meg a főváros folyóirata, a Budapest. Főszerkesztője Némethy Károly, szerkesztője Lestyán Sándor volt. Első számai alig közöltek irodalmi alkotást, és később is rendszerint az volt a közlés mértéke, van-e az írásnak budapesti érdeke (...) Itt közölte a neves zeneszerző, Veress Sándor Bartók-tanulmányát, (...) Gazdagodott a későbbi években a lap versanyaga is, s kitűnő zenekritikai rovatát Böszörményi Nagy Béla, a jeles zongoraművész írta rendszeresen. Utolsó jelentős hazai koncertjeinek egyikéhez fűződik Bartók III. zongoraversenyének magyarországi bemutatója.

 

Három évvel a háborús megpróbáltatások után a rövid demokratikus periódus vége felé közeledett. Az egyre nyíltabb és gátlástalanabb diktatúra teljes beköszöntét Böszörményi-Nagy Béla nem várta meg, 1948 nyarán családjával együtt elhagyta Magyarországot. Kanadában telepedett le, ahol folytatta magyarországi tevékenységét: koncertezett és tanított. Közéleti aktivitását jellemezte, hogy részt vett a Kanadai Magyarok Szövetségének (Torontó)  1952-es megalapításában. A kb. 55 ezer főnyi kanadai magyarság egyházi és társadalmi egyesületeinek összefogására, közös érdekvédelmére, képviseletére létrehozott csúcsszervezet első elnöke volt. 1953-1962-ben a bloomingtoni Indiana Egyetem zongora tanszakának vezetője, 1962-től a Boston Egyetem zongora tanszakát vezette. 1974-77-ig az Észak-karolinai Egyetem, 1978-tól a washingtoni Katolikus Egyetem tanáraként tevékenykedett. Visszatérve Szabó Zsuzsa emlékezéséhez, így búcsúzott szeretett mesterétől: Évekkel később ő keresett meg. Többször hazajött, és meglátogatta szeretett főiskoláját is, végigjárva a folyosókat. Majd pár évvel ezelőtt, második feleségének mutatta meg Magyarországot. Boldog volt, kiegyensúlyozott, minden és mindenki érdekelte. Zárkózott lénye teljesen feloldódott. Nemsokára megérkeztek a fényképek két gyönyörű kislányáról. Büszke volt rájuk, úgy tűnt, annyira erős, még felnőtt korukban is gondoskodni tud róluk. Betegségét még önmagának is letagadta. Utolsó pillanatig bízott erejében. (…) Amikor 1948-ban elment, utolsó zongoraórám után véletlenül együtt léptünk ki a Főiskola kapuján. Gombóc feszítette a torkomat, ezt ő megérezte, mert megszólalt. „Most pedig nem búcsúzunk. Te balra mész, én jobbra. Nem nézel hátra.”

 

Böszörményi-Nagy Béla és édesapám még évfolyamtársak voltak Keéri-Szántó osztályában. A zenéről, művészetekről, az életről alkotott nézeteik sokban egyeztek, talán nem túlzás azt állítanom: barátságban voltak egymással. 1948 tavaszán, amikor Böszörményi-Nagy Béla már fontolgatta az emigráció lehetőségét, egy baráti vacsora alkalmával megkérdezte édesapámat, hajlandó lenne-e átvenni az akadémiai osztályát, mert akkor lépéseket tesz azért, hogy a helyére őt nevezzék ki. Böszörményi gesztusa nemcsak az évfolyamtársnak, a barátnak szólt. Érezte ugyanis a Zeneakadémia változó légkörét. Érezte a liberális gondolkodás-tanítás szűkülését. Úgy gondolta édesapám esetleges kinevezésével a Keéri-Szántó, Dohnányi féle szellem és kultúra folytatása lehetséges. Édesapám azonban nemet mondott. Véleménye az volt ugyanis, hogy csak az lehet akadémiai tanár, aki aktív, koncertező művész, akinek van lehetősége és ideje gyakorolni, aki naprakész repertoárral rendelkezik. Természetesen a kinevezés elmaradása nemcsak édesapámon múlott. A Zeneakadémia is betagozódott az akkor uralkodó politikai irányzatba, amely miatt Böszörményi-Nagy Béla elhagyni kényszerült Magyarországot. Családunk azonban őrzi a remek zongorista, kiváló tanár és ember emlékét.

 

 * Szirányi Gábor, a LFZE könyvtárigazgató-helyettese, könyvtári főtanácsos, rendszermenedzser.