Arany Zsolt*

 

Zárszó és összefoglaló értékelés a
IV. Országos Harmonikaverseny tapasztalatai alapján

„ Ha embernek születtél, zenére termettél.” (dr. Tóth Aladár)

A mottónak szánt, nemes gondolatot Magyar Margit Apáczai Csere János díjjal 2012 januárjában kitűntetett igazgatónő tárta elénk a 2012. március 20-i budapesti területi válogató zsűrijének titkáraként, amidőn az általa vezetett zeneiskola névadójának híres mondatát idézte. Nyugodtan leszögezhetjük, hogy a IV. Országos Harmonikaverseny egésze megfelelt e gyönyörű kijelentés szellemének, mert újabb ígéretes tehetségeket ismerhettünk meg, és a már rutinosnak számító versenyzők is jól szerepeltek.

Ernyei László, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem főiskolai adjunktusa, A Vonós és Húros Hangszerek Tanszék harmonika, metodika, kamarazene, ÉS didaktika tanára az eredményhirdetés előtti értékelő szavaiban elismeréssel szólt a rendezők kiváló munkájáról és a versenyzők teljesítményéről, majd elhangzott az a következő mondata is, amely bekerült a verseny jegyzőkönyvébe is: „A versenybizottság megállapította, hogy a rendezők a versenyt az Oktatási Közlönyben megjelent kiírás szerint szervezték.”

Ezt követően e sorok írójának, a versenybizottság elnöke összegezésének a rövidített változatát adjuk közre: „Tisztelt Kollégák, Kedves Versenyzők és Tisztelt Közönségünk! Ismét eltelt 3 év, és immár a IV. Országos Harmonikaversenyt bonyolítottuk le. Megragadom az ünnepélyes alkalmat, hogy sorban megköszönjem a verseny életre hívóinak és rendezőinek áldozatos munkáját. Köszönet illeti a verseny meghirdetőjét a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot, a verseny rendezőjét, az Oktatási Hivatalt, és személy szerint Kocsis Márta vezető-főtanácsos asszonyt, valamint a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségét és Ember Csaba Elnök urat. Őszinte hálánkat és köszönetünket tolmácsolom a Budapest XIII. kerületi Zeneiskola kollektívájánakés igazgatónőjének, Jankó Katalinnak, aki nemcsak a döntő helyszínét biztosította számunkra, hanem tevékenyen is részt vett a verseny feltételeinek megteremtésében. Természetesen hálával tartozunk a verseny területi válogatóit megrendező zeneiskolák tantestületeinek és igazgatóinak kiváló munkájukért!

2012. március 19.-én Érden, a Lukin László AMI-ban zajlott le az első területi válogató. Őszinte köszönet Stibló Anna igazgatónőnek remek munkájáért! Március 20-án a Budapest XVIII. kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskola és a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége közös szervezésében került megrendezésre a második területi válogató a Kondor Béla Közösségi Házban. Köszönjük a XVIII. kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskola Igazgatónőjének, Farkas Mártának kiváló szervező tevékenységét! Március 21-én Tatabányán, az Erkel Ferenc AMI adott otthont a harmadik területi válogatónak. Köszönetünket tolmácsolom Dezső Marianna igazgatónőnek a példás rendezésért!

Ne feledkezzünk meg a három területi válogató zsűrijében részt vevő művésztanárok kiváló munkájáról sem. Köszönjük dr. Tanárkiné Pintér Juditnak, Nagy Józsefnek és a szakmai zsűri elnökének, Németh Gábornak remek munkáját! Itt ragadom az alkalmat, hogy a mai döntő zsűrijében végzett fáradhatatlan tevékenységét megköszönjem kollégáimnak: Bánkövi Gyula zeneszerzőnek, a Magyar Rádió munkatársának, Németh Gábor harmonika-kamaraművésznek, valamint Ujháziné Gyöngyössy Beatrix gitárművésznek, a verseny jegyzőjének. Külön köszönet illeti még Ernyei László harmonikaművész urat, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárát, akinek több évtizedes kitartó és fáradtságot nem ismerő munkája nyomán rendezhettük meg ezt az újabb harmonikaversenyt!

Köszönetünket fejezzük ki a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak, az Oktatási Hivatalnak, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének, a Zenetanárok Társasága Harmonika Tagozatának, Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatának, az EMB Zeneműkiadó Kft.-nek és a Hungaroton Classic Rt-nek.”

A területi válogatók során Ernyei László és Szokolai Zoltán felkészítő tanárok növendékei érték el a legmagasabb pontszámot.  Külön kiemelést érdemel Horváth Ádám III. korcsoportos versenyző, aki a budapesti területi válogatón a maximális 60 pontot érte el kiváló teljesítményével. Szívből gratulálok neki és felkészítő tanárának, Szokolai Zoltánnak! (Érd: Lukin László Ami)

Az előbbi örömteli hír után azonban nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a területi válogatók során több esetben előfordultak zenei dallambeli, illetve ritmusbeli hibákkal betanult, és ily módon hibásan előadott művek is! Én az elmúlt 12 év során minden zsűri munkájában részt vettem, a területi válogatók mindegyikét végighallgattam, de – emlékezetem szerint – ily mérvű hibasorozat nem fordult még eddig elő! A vétett hibák kísértetiesen hasonlítottak egymáshoz, ezért elképzelhető, hogy talán az interneten meghallgatható, gyenge felkészültségű muzsikusok, hibákkal tarkított előadása nyomán következtek be ezek a sajnálatos baki-sorozatok!?

Szólnom kell még néhány szót a forgalomban lévő elektromos harmonikákról is. A versenykiírásban nem szerepelt, hogy ilyen hangszerrel nem lehet versenyezni, ezért nem került sor a versenyzők diszkvalifikálására! Tudomásul kell venni azonban, hogy ezek a hangszerek ezidőtájt nem felelnek meg teljes mértékig a korszerű komolyzenei igényeknek és követelményeknek, ezért bizonyos zenei feladatok megoldására egyelőre nem alkalmasak!

A döntő 6 korcsoportjába 45 versenyző jutott be és mutatta be tudását. A versenyzők felkészültsége általában megfelelő volt, de hallhattunk egészen kiváló interpretációkat is. Megköszönöm a növendékeknek és felkészítő tanáraiknak áldozatos munkájukat! További szép sikereket kívánok mindnyájuknak!  

Ezt követően a beszámoló írója szakmai értékelésre kérte fel Bánkövi Gyula Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőt, az MR zenei szerkesztőjét és Németh Gábor harmonikaművész-tanárt.

Bánkövi Gyula ma könnyűzenei hangvételű, igénytelen, populáris jellegű művek kiválasztását és előadását kifogásolta joggal, de az ilyen darabok megszólaltatási módját sem tartotta megfelelőnek. (A cikkíró megjegyzése: az előző verseny után is szóvá tettük már, hogy az ilyen darabok nem értékelhetőek a komolyzenei művekhez képest azonos mércével, és pontvesztést is eredményezhetnek!) Bánkövi Gyula továbbá a műsoridő jövőbeni jobb kihasználására is bátorította a versenyzőket.

Németh Gábor első megjegyzése az volt, hogy a versenykiírásnak megfelelő mindig a kötelezően előírt műveket kell bemutatni, mert más kiadású, eltérő felrakású darabok megszólaltatása szintén pontvesztést eredményezhet! Különösen bosszantónak nevezte, hogy az ismétlések részbeni elhagyása miatt a művek némelyike formailag aránytalanná vált! Feltűnt, hogy a barokk műveket néhányan túlzott mértékben romantizálták, amely helytelen, ízléstelen és ráadásul indokolatlan tempóváltásokat eredményezett! Szólt még a darabok pontos dinamikai felépítéséről is. „Egyébként, ha már a kottában dinamikai jelölések akadnak, akkor illik aszerint előadni a műveket!”

A nyertesek dr. Szúnyogh László tatabányai szobrász és éremművész bronz emlékplakettjét vehették át. Szép számmal akadtak könyvek, kottatartók és hangoló-gépek is a gazdag jutalom-kínálatban. A rendezők figyelmességének köszönhetően minden résztvevő kapott egy-egy Bánkövi Gyula cd-t is ajándékba, amelyen a 2002-ben komponált Accordion concerto hallható Ernyei László előadásában.

E sorok írója és Ernyei László különdíjat ajánlottak fel a legkitűnőbb versenyzőknek és a legeredményesebb felkészítő tanárnak, Szokolai Zoltánnak. „A verseny megrendezése a zsűri egyöntetű véleménye alapján kiválóan és szakszerűen zajlott le.” (A versenybizottsági jegyzőkönyvi idézet)

Számomra a 3 területi válogató és maga a döntő legszimpatikusabb vonása, - mind a tanároknál, mind pedig a növendékeknél - , az egymás iránti baráti szeretetben nyilvánult meg! Az eltelt évek során igazi segítőkész, baráti csapattá formálódott a harmonikások tábora!

Végezetül álljon itt egy idézet, amely egybecseng a fentiekkel, jól kifejezi a zene embert-és közösséget formáló erejét is!

„ Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet!” (Pázmány Péter)

 

IV. ORSZÁGOS HARMONIKAVERSENY DÍJAZOTTJAI

 

I. korcsoport

I. helyezett: Hajlinger Emili Janka

Erkel Ferenc AMI, Tatabánya

Felkészítő tanár: Demeniv Igor

 

II. helyezett: Szokolai Nándor

Lukin László AMI, Érd

Felkészítő tanár: Szokolai Zoltán

 

III. helyezett: Szünder Lőrinc

Bp. Főv. XIII. ker. Zeneiskola AMI

Felkészítő tanár: Ernyei László

 

II. korcsoport

I. helyezett: Szokolai Gergely

Lukin László AMI, Érd

Felkészítő tanár: Szokolai Zoltán

 

II. helyezett: Várszegi Balázs

Vecsési Zeneiskola AMI

Felkészítő tanár: Szatzker Zsanett

 

III. helyezett: Vörös Eszter

Concerto AMI, Tata

Felkészítő tanár: Demeniv Oksana

 

III. korcsoport

I. helyezett: Horváth Ádám

Lukin László AMI, Érd

Felkészítő tanár: Szokolai Zoltán

 

II. helyezett: Halász Péter

XXIII. ker. Galambos János AMI

Felkészítő tanár: Farkas Judit

 

III. helyezett: Kossela Kitti Mária

Erkel Ferenc AMI, Tatabánya

Felkészítő tanár: Demeniv Igor

 

IV. korcsoport

I. helyezett: Kovács Renáta

Sándor Frigyes Zeneiskola AMI, Dunaújváros

Felkészítő tanár: Mészáros Melinda

 

II. helyezett: Hajlinger Márk

Erkel Ferenc AMI, Tatabánya

Felkészítő tanár: Demeniv Igor

 

III. helyezett: Blaskó Tamás József

Podmaniczky AMI, Aszód

Felkészítő tanár: Pál Lajos

 

V. korcsoport

I. helyezett: Szabó Gergely

Lukin László AMI, Érd

Felkészítő tanár: Szokolai Zoltán

 

II. helyezett: Ginter Tamás

Bp. Főv. XIII. ker. Zeniskola AMI

Felkészítő tanár: Ernyei László

 

III. helyezett: Szele Dávid

X. ker. Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola AMI

Felkészítő tanár: Sőtér Károly

 

VI. korcsoport

I. helyezett: Pataki Ádám

Pro Artis AMI, Paks

Felkészítő tanár: Papp Olga

 

II. helyezett: Poljovka Domicián

SZÁMK Chován Kálmán Művészeti Alapiskola, Szarvas

Felkészítő tanár: Iváncsó József

 

III. helyezett: Vajda Zoltán

Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Érd

Felkészítő tanár: Szokolai Zoltán

 

IV. Országos Harmonikaverseny jutalmazottainak           összesítője

 

I.. korcsoport                                                                                                       Tanár:

1. helyezett                                  Hajlinger Emilie Janka      Arany Zs. különdíja      Demeniv I.   

2. helyezett                               Szokolai Nándor                                                    Szokolai Z.  

3. helyezett                                  Szünder Lőrinc                                                    Ernyei L.

4. helyezett                                  Németh Gergő     Arany Zs. különdíja      Demeniv O.

5. helyezett                                  Réger Henriett                    Dicséret                     Umstädter E.                              

II. korcsoport

1. helyezett                                  Szokolai Gergely  Arany Zs. különdíja      Szokolai Z.     

2. helyezett                                  Várszegi Balázs                                                   Szatzker Zs.

3. helyezett                                  Vörös Eszter                                                       Demeniv O. 

4. helyezett                                  Tóth Miklós         dicséret                                   Szokolai Z.

5. helyezett                                  Havjár Bernát Sámuel      dicséret                              Péter L.                                

 

III. korcsoport

1. helyezett                                  Horváth Ádám                                                    Szokolai Z.  

2. helyezett                                  Halász Péter                                                        Farkas J.   

3. helyezett                                  Kossela Kitti Mária                                             Demeniv I.   

4. helyezett                                  Csuka Marcell      különdíj                             Mészáros M.

5. helyezett                                  Koncz Bianka      Arany Zs. különdíja  Szokolai Z.

6. helyezett                                  Heizer Zsófia        dicséret                                   Demeniv I.

7. helyezett                                  Herédi Zsombor   különdíj                       Pál L.

8. helyezett                                  Hohmann Bence   különdíj                       Almási L. A.   

 

IV. korcsoport

1. helyezett                                  Kovács Renáta                                              Mészáros M.                        

2. helyezett                                  Hajlinger Márk                                                    Demeniv I.   

3. helyezett                                  Blaskó Tamás József                                           Pál L.

4. helyezett                                  Dombóvári Holl Gábor     dicséret                       Sax N.

 

V. korcsoport

1. helyezett                                  Szabó Gergely      Arany Zs. különdíja Szokolai Z.          

2. helyezett                                  Ginter Tamás        Arany Zs. különdíja      Ernyei L.         

3. helyezett                                  Szele Dávid                                                         Sőtér K.

4. helyezett                                  Tapuska Ákos      dicséret                                   Demeniv I.   

 

VI. korcsoport

1. helyezett                                  Pataki Ádám                                                       Papp O.     

2. helyezett                                  Poljovka Domicián                                              Iváncsó J.   

3. helyezett                                  Vajda Zoltán                                                       Szokolai Z.

4. helyezett                                  Tóth Ádám           dicséret                                   Sax N.

     

Tanári díj                            Szokolai Zoltán* A IV. Országos Harmonikaverseny zsűri elnöke, a Zenetanárok Társaságának alelnöke, Alapfokú Művészetoktatási Szakértő.