FRANK OSZKÁR KÖNYVEI

AZ AKKORD ZENEI KIADÓNÁL

 

 

 

 

Frank Oszkár:
A romantikus zene műhelytitkai - Schubert-dalok

Az öt fejezet a dalok énekszólamával, szöveg- és dallamkapcsolatával, a zongoraszólam mozgásformáival, az ének- és zongoraszólam kapcsolatával, a harmóniákkal és hangnemváltozásokkal, hangsúlyozottan a schuberti harmóniavilág romantikus vonásaival, valamint a dalok szerkezeti felépítésével foglalkozik. (57 oldal kottapéldával)

1200.-

Frank Oszkár:

A romantikus zene műhelytitkai - Chopin mazurkák, prelűdök, noktürnök, balladák

A könyv a zeneszerző alkotásmódját, zenéjének nyelvi eszközeit vizsgálja. Szövegközi kottapéldákal gazdagon elemzi a tempót, a ritmust, a hangnemet, a dallamot, a felrakást, az ornamentikát, a formálást, a harmóniákat és a modulációt a romantikus zeneköltő e különösen fontos műcsoportjaiban.