A Choir  A Family

 

„Az éneklés mindennapi életünk művészete”

 

Az European Choral Association - Europa Cantat – (ECA-EC) negyedévenként megjelenő lapja, az „European Choral Magazine” kérdőívet küldött ki az európai kórusoknak arról, hogy „Miként élhet együtt több generáció a kórusban?” A 2012/1 szám teljes egészében erről a témáról szól /”Singing Acrosse Generation”/.  Az alábbi cikk annak okán is időszerű volt, hogy a Budapesti Monteverdi Kórus ebben az évben ünnepli 40 éves jubileumát. Az alapító karnagy, Kollár Éva, valamint négy kórustag válaszaiból született meg a zenei-emberi hitvallásnak beillő írás. A bevezető szavak a szerkesztőtől, Martí Ferrertől valók.

 

 

„Amint a válaszokat olvastuk, amelyeket a generációk együttéléséről szóló kérdőívre kaptunk, észre kellett vennünk, hogy igen sok „fiatal és felnőtt” összetételű kórus működik. Így kiválasztottunk egyet, amelyik a generációk valódi együttélését képviseli. Megkérdeztük a karnagyon, két fiatal énekest és két tapasztaltabbat (23-53) éves kor között. A különböző válaszok egybefűzésével alakult ki ez a „kórus-cikk”, egy mozaik, amelyik megerősíti azt, amit mindnyájan tudunk: egy kórus a zene és az élet iskolája, ahol mindenki tanít és tanul.

 

Az írás a Budapesti Monteverdi Kórusról szól (az együttes idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját: GRATULÁLUINK!), vezetője Kollár Éva. A négy válaszadó énekes: Kis Dániel, Pintér Boróka, Vida Zsófia és Horváth Csaba. Mindnyájuknak köszönjük, hogy „beengedtek a lakásukba” – a kórusba -, és azt is köszönjük, hogy „megírták ezt a cikket”. 

 

 

A mi kórusunk egy nagy család, amelyben különböző korosztályú énekesek vannak. Boldog vagyok, hogy tagja lehetek ennek a kórusnak, és hogy a kórustagok nagyon nyílt személyiségek.

 

Két generáció él együtt. Az idősebbik talán az utolsó, amelyik Magyarországon Kodály zenepedagógiai elvei alapján tanult. Ezért ők zeneileg nagyon jók, ismerik a zeneirodalmat, és lelkesen jönnek a próbára. Az ő együttműködésük azt jelenti, hogy nagy tapasztalatuk van a közös muzsikálásban, beleértve a tudásukat, a stílusismeretüket és azt is, hogy ismerik a karnagyunk elvárásait. Ők érzékenyebbek, ellenőrzik saját hangjukat és azt a kórushangzáshoz igazítják. Időnként nagyon örülnek, ha régi művet eleveníthetnek föl, nosztalgiával frissíthetik a szép emlékeiket. Ez lendületet ad a fiatal énekeseknek is, és ennek eredménye, hogy ezek a művek igen rövid idő alatt újra „készen vannak”. Azonban néha valóban nehezebb meggyőzni az idősebbeket, hogy a kortárs művek tanulása is fontos.

 

 

Sok mindent tanultam a másik generáció énekeseitől, amióta a kórusban énekelek. Nem csupán technikai-zenei dolgokról van szó, bár eleinte ezen a téren is nagyon sokat kellett tanulnom. Azelőtt sosem énekeltem többszólamú művet (az iskolában csak egy szólamban énekeltünk), ez pedig az elején gondot okozott, de a kórustagok példáján sikerült ezen túllépnem. A többi kórustag szorgalma és lelkesedése is nagy hatással volt rám. Bár a zene mindig jelen volt az életemben, úgy gondolom, hogy inkább egy hobbi volt számomra. A többi kórustag szorgalmát látva a próbán zajló munkához, rendszeresebb gyakorláshoz próbálom szoktatni magam – megtanultam, hogy nem adhatom fel, ha elsőre nem tudok leénekelni egy szólamot.

 

A fiataloknak kiváló képzelőerejük van és sok hasznos gondolatuk; valójában az ő optimizmusuk folyamatos és végtelen áramlást biztosít ahhoz, hogy új területeket, új akadályokat és új célokat állítsunk magunk elé. A fiatal generáció állandó szükség egy kórusban, ők jelentik a friss, tiszta hangokat, az erős motivációt, a humort, a csodálatosan lelkes tekinteteket, az új gondolatokat.

 

Bár a fiatalok létszáma kisebb és a tapasztalatuk is kevesebb, zeneileg sokat tudnak adni a kórus munkájához, mert többen is tanultunk zenét és játszanak valamilyen hangszeren. A társaságot a modern tömegkommunikációban is tudják segíteni (mely hozzájuk közelebb áll, így például Facebook-profil készítés, a honlap frissítése).

 

A cselekvőkészséget tekintve, a 45 évesek, vagy még idősebbek aktívabbak a közügyekben a fiataloknál, mivel kevesebb a gondjuk a családban, kialakult az életformájuk. Egy amatőr kórusban nagyon különböző foglalkozású emberek énekelnek, és az valódi csoda, hogy miként tudják hasznosítani képességeiket, lehetőségeiket egy-egy kórusesemény szervezésében, - mint például a Nemzetközi Monteverdi Fesztivál, vagy egy vendégkórus fogadása, elszállásolása, etetése. Az idősebbeknek több kapcsolatuk van, így az ő tevékenységük alapvető a sikeres kórus-események lebonyolításánál.

Az idősebbek régóta ismerik egymást, többen közülük évtizedek óta! Természetesen, nekik sok szép emlékük, humoros történetük van, amit örömmel mesélnek el. Nagyon szeretem hallgatni őket, mert ezek a visszaemlékezések egyre erősebbé teszik a közösségünket.

 

A kórus magja valójában barátok csoportja. Ez a légkör nagyon jó hatással van a kóruspróbára, akkor is, amikor egy-egy feszült pillanatban szükséges, hogy valaki meg megnyugtassa a kedélyeket.  Valójában, egymástól tanulunk. Az idősebbek kiváló példát adnak az egymás iránti megértésből, a legkülönbözőbb típusú emberek együttéléséből. Ők mutatják meg, hogyan kell viselkedni a koncerteken, a fárasztó hangversenykörutakon, vagy egy-egy „éles helyzetben”, nehéz körülmények között. Ők az életükkel példázzák, hogy az éneklés a mindennapi életünk művészete.

 

Az idősebb kórustagok szorgalma és lelkesedése igen nagy hatással van rám. Megtanultam, hogy nem szabad föladni, ha nem sikerül elsőre elénekelni a szólamomat.  És az egyben tanulság az élet más területein is. Amikor egy hangversenyre vagy utazásra készülünk, látnom kell, hogy meg kell szerveznünk az életünket. Ez nagyon nagy dolog a számomra, mert azt látom, hogy ”ha nem csinálok meg valamit, az bizony nem lesz megcsinálva.” Másik nagy élmény számomra, amikor a zene lelkét érezhetem meg az idősebb énekeseknél. Bár néhány zenetanárt kivéve ők is amatőrök, de a muzsika a legkülönbözőbb foglalkozású emberek életébe is szervesen beépül, és ez nagyon lelkesítő a számomra. Tehát a zenélés nem csak a hivatásos művészek ügye. Más részt csodálatos, hogy a zenélés miként köti össze az igen különböző énekeseket. Ha ők nyugodtak a koncert előtt, akkor ez engem is megnyugtat.

 

A kórus-barátság a különböző életkorú énekesek csoportjai között is működik: vannak olyanok, akik együtt sportolnak, bicikliznek, hegyet másznak, vannak, akik kulturális eseményekre, hangversenyekre, színházba járnak együtt, és vannak, akik rendszeresen együtt kártyáznak. Vagy amikor különleges feladatot kell megoldani, a foglalkozásuktól - tudásuktól – lehetőségeiktől függően, de életkoruktól függetlenül segítenek egymásnak.

 

Beszélnünk kell a mi különleges helyzetünkről is: a kórusunkban sok család énekel. Több édesanya és lánya jár hozzánk, házaspárok, akik hosszú évek óta énekelnek a Monteverdiben - sokan itt ismerkedtek meg!  Ez egy nagyon fontos háló, amely segít abban, hogy megőrizzük a zenei hagyományainkat és az emberi értékeinket.

Nagyon sok esemény van kórusunk életében, mint amilyen a Monteverdi Fesztiválok szerevezés. Sok kis csoport működik, némelyek az előkészítésben, mások a megvalósításban. De mindenki segít egymásnak, hogy jó fesztiválunk legyen. Évente vannak találkozóink, karácsonykor, farsang idején. Ilyenkor persze nagyon jó a hangulat, az énekesek családtagjai is velünk vannak, és azok a régi tagjaink is eljönnek, akik kis gyermekeik miatt éppen nem tudnak próbára járni. Ilyenkor kisebb műveket énekelünk, verseket - novellákat olvasunk föl, vagy hangszeres produkcióval örvendeztetjük meg egymást. Azután, persze jó kis lakomát csapunk a saját „főztünkből”, és beszélgetünk, beszélgetünk… Néha a fiatalok, de még az idősebbek is táncolnak.

 

Első évben, amikor a kórusba jöttem, megismerkedtem egy házaspárral. Ők sokszor meghívtak az otthonukba, együtt mentünk operába és sokszor muzsikáltunk együtt, a kóruson kívül is. Úgy mondták, hogy én vagyok az ő „kórusgyerekük”.

 

Nekem nem volt túl sok elképzelésem, mielőtt idejöttem. Kívülről ismertem a kórust, ahol egyik gyermekkori óvó-nénim – édesanyám kolléganője – énekelt. Ami megfogott, az a kórustagok humora volt. Mindig van, aki a próba alatt az egész kórust megkacagtatja. Ez fontos olyan pillanatokban, amikor egy koncert előtt nagyobb a feszültség a próbán. Ezt persze a kórus külföldi utazásain is megtapasztaltam. Ilyenkor viszont mindenki egy kicsit megkönnyebbül a napi feladatoktól, és mindenki felszabadultabb, boldogabb. Ezeken az alkalmakon látható, hogy meg kell változtatnom gyermekes elképzelésemet, hogy egy felnőttnek mindig komolynak kell lennie.

 

A karnagy szempontjából nézve nem egyszerű helyzet, hogy fiatal és idősebb hangok szólnak együtt. Az ifjabbak szeretnék elérni a tapasztaltabbak zenei tudásszintjét. Néhány fiatalnak komoly zenei háttere van, jöjjön énekes vagy hangszeres területről.  Sajnos nálunk hiányzik a „harmincasok” generációja. Nekik kis gyermekeik vannak, és sokszor felelősségteljes munkahelyi kötelezettségeknek kell megfelelniük.  Az ő zenei képességeik lehetnének a leggyümölcsözőbbek a kórus számára. Szerencsére, ezen intenzív életszakasz elmúltával, amikor a kicsinyeik már jobban önállósulnak, (8-10 éves korukban), visszatérnek a kórusba. Nálunk a fiatalok döntő hatást gyakorolnak kórushangzásra, a fiatal lányok ragyogó hangja adja a meghatározó színt a női szólamokban. Az ő példájuk nyomán a többi hölgy is ellenőrzi a saját megszólalását, és megpróbál ugyanolyan rugalmasan énekelni. Ennek az igyekezetnek sikeresnek kell lennie, hiszen hetenként két alkalommal „próbálkoznak”. A férfiak hangjánál éppen fordítva van: az érett hangok a meghatározók, és mivel – hála Istennek – elég sok tenor és basszus énekel a kórusunkban, a férfiak biztos alapot nyújtanak a kórushangzáshoz. Az idősebbek példája a legfontosabb az együttesben. A 30-40-50 évesek pillért képeznek zenei munkánkban.

 

Azt hiszem, hogy a kórusunk hangzása, az éneklésünk stílusa sokat változott az évek során, és ez nem csak a kórustagok képességeitől, a lehetőségektől függött, hanem a zenei elképzeléseink változásától. Különösen igaz ez a régi zene területén, a reneszánsz és a barokk művek előadásánál. Amint a repertoárunk is változott, úgy bővült a megszólaltatott műfajok köre is, ma már sok oratorikus művet is előadunk, és ez a feladat új követelményeket és új lehetőségeket jelent mindnyájunknak.

Az elmúlt 40 év valódi iskola volt a világ megértéséhez. Amikor elhatároztam, hogy muzsikus leszek, - sőt, kórus karnagy, - be kellett látnom, hogy ebben a csodálatos munkában a legfontosabb a megértés. El kell fogadni, hogy énekeseink amatőrök, a szó legszebb értelmében, tele vannak azzal a vággyal, hogy a muzsikát aktív módon, énekléssel birtokolják. Nekem pedig igyekeznem kell, hogy megadhassam nekik ezt az örömet, és meg kell próbálnom megteremteni a közös éneklés harmóniáját. Egészen egyszerűen szólva, szeretnünk kell egymást, a muzsikát, a békét.

 

A Budapesti Monteverdi Kórus a hazai zenei élet állandó szereplője, 1972-ben Kollár Éva karnagy alapította. Az együttes nemzetközi fesztiválok és versenyek részvevője, több I. díj és Nagydíj birtokosa. A Csokonai Közösségi-díj kitüntetettje. A Nemzetközi Monteverdi Fesztivál alapítója és rendezője /2001, 2005, 2009, 20011. Számos rádió - és tv – felvétel, valamint CD őrzi muzsikáját. A kórus idén ünnepli fönnállásának 40. évfordulóját.  http://www.monteverdi.hu

Kollár Éva, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, a Karvezetés Doktoriskola vezetője, Liszt-díjas karnagy. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének elnöke, a Magyar Kodály Társaság társelnöke. Az European Choral Association /ECA-EC/ zenei tanácsadója. Számos előadást, mesterkurzust tartott Európában, Kanadában és Japánban. Nemzetközi kórusversenyek zsűri tagja. A Budapesti Monteverdi Kórus alapító karnagya.

 

 

 

 

* * *

 

Válogatás a 40 éves Budapesti Monteverdi Kórus cd-n is megjelent felvételeiből