Johann Joachim Quantz

Fuvolaiskola

 

Argumentum, 2011

 

Johann Joachim Quantz - Fuvolaiskola

 

 

2012 január 12.-én, pontosan II. Frigyes születésének 300. évfordulóján megjelent a porosz uralkodó udvari muzsikusa és fuvolatanárára, Jochann Joachim Quantz 1752-ben német (és francia) nyelven megjelent, korszakot jelentő fuvolaiskolájának, a „Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen”-nek Székely András fordította magyar nyelvű változata.

 

A könyv iránt nagy érdeklődés mutatkozott a hazai piacon, azóta két utánnyomásban is lényegében elfogyott. Itt a könyv úgynevezett fülszövegét idézzük:

 

„Ezennel átnyújtok a zene barátainak egy útmutatást a harántfuvola játékához. Azon fáradoztam, hogy az alapelemektől kezdve mindent világosan megtanítsak, ami ennek a hangszernek a játékához szükséges. – Ezért némileg hosszasabban belebocsátkoztam a zenei gyakorlatban megmutatkozó jó ízlésről szóló tanításokba is.”

 

Quantz munkája egy fontos sorozat elindítója. Megjelenése után négy éven belül látott napvilágot Carl Philipp Emmanuel Bach billentyűsiskolája, a Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen és Leopold Mozart hegedűiskolája, a Gründliche Violinschule.

 

         A Fuvolaiskola sokkal több annál, mint amit a címe ígér: a fuvolajátékon kívül bevezet a korabeli zenészi lét legfontosabb kérdéseibe, és abba is, milyen a jó zene, és milyen a jó zenész. A könyvnek alig egytizede foglalkozik a fuvolajáték szorosan vett technikájával: szájtartással, fúvásmódokkal, ujjrendekkel. A többi, a nagyobbik rész óriási tapasztalaton alapuló elvi és gyakorlati útmutatást ad arra, hogyan is játsszunk egy francia adagiót vagy olasz allegrót, milyen díszítések illenek legjobban egy érzelmes dallamhoz vagy egy szemtelen gigue-hez. Túl ezen, hogyan is játsszunk úgy egy zeneművet, hogy általa elérjük azt, ami „a zenében a legfontosabb: hogy megindító és tetszetős legyen”.

 

A könyv a zeneműkereskedésekben, minden nagyobb könyvesboltban és az Argumentum Kiadó irodájában (1085 Budapest, Mária utca 46.), az utóbbi helyen kedvezményes áron megvásárolható.