Bodonyi István köszöntése 2012. május. 12-én a budapesti

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában

 

Drága Pista bácsi!

 

Bodonyi István Székely Márton hangszerkészítővel

 

 

    Tanítványai, kollegái, tisztelői nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm 90. születésnapján. Mintha tegnap álltunk volna itt a 85. vagy a 80. jubileum alkalmából. Kettős szerepkörben vagyok itt: mint a rendező Hubay Jenő Társaság elnöke, és hálás szívű növendéke. Társaságunk elsőszámú célkitűzése az, hogy névadó mesterünk szellemi örökségét, művészi értékeit, tanítási módszereit megőrizzük az utókor számára. Pista bácsi a Zeneakadémián az egyik legkiválóbb pedagógustól, a Hubay tanítvány Rados Dezsőtől kapta elméleti és gyakorlati tudását, és micsoda óriási muzsikusok formálták zenei ízlését! Közülük elég ha Kodály Zoltán, Weiner Leó, Kókai Rezső, Szabolcsi Bence, Siklós Albert, Waldbauer Imre, Viski János, Bartha Dénes, Rajter Lajos, Molnár Antal vagy Ferencsik János nevét említem.

 

Bodonyi Pista bácsi

 

 

Tanári, majd hegedűművészi diplomáját megszerezve Debrecenben kezdett dolgozni, majd a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanára és a Postás Szimfonikus Zenekar első koncertmestere lett. Minket – akik abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy nála tanulhattunk hegedülni – mindig lenyűgözött óriási tudása, amely nem csupán a zenére terjedt ki. Abból a szempontból is örülhettünk, hogy 14-től 18 éves korunkig – amikor a legfontosabb megszerezni a mesterségbeli tudást – járhattunk hozzá. Ő az a ritka tanáregyéniség, aki nemcsak elmagyarázta, hanem a hangszeren meg is mutatta bármelyik művet, sőt gyakran kísért zongorán bennünket. Reá, mint második szülőre tekinthettünk, aki embert is nevelt, életfilozófiáját soha nem rejtette véka alá, pontossága, következetessége, szakmai alázata példamutató volt és lesz mindannyiunk számára.

 

Pallagi János és Vermes Mária társaságában

 

 

Nagyon jó látni, hogy 90 évesen is ugyanaz a derűs, kiegyensúlyozott, bölcs személyiség, akihez bármikor fordulhatunk tanácsért. Annak is kimondhatatlanul örülök, hogy közel hasonló korú pályatársai, kimagasló művész – tanár egyéniségei szintén jó egészségnek, szellemi frissességnek örvendenek, és itt lehetnek velünk. Idén ősszel Pallagi Jancsi bácsit, jövőre Vermes Mária nénit fogjuk ugyanígy ünnepelni.

 

    Drága Pista bácsi! Isten éltesse erőben, egészségben, szeretetben még nagyon sokáig!

 

Örökre hálás tanítványa

 

Szecsődi Ferenc