Turmezeyné Heller Erika*

 

A tehetséggondozás és a kooperatív tanulás

kapcsolata (pdf)

 

Szerző:

Turmezeyné Heller Erika

 

Cím:

A tehetséggondozás lehetőségei a kooperatív tanulásban

 

Kiadó, évszám:

Didakt Kiadó, 2011

 

Terjedelem:

76 oldal

 

1540,-Ft

 E könyv a kooperatív tanulás módszereinek alkalmazásában nyújt segítséget gyakorló pedagógusoknak, illetve pedagógus hallgatóknak. Elsősorban a komplex rendszer kiépítésére, működtetésére helyezi a hangsúlyt, illetve ad konkrét javaslatokat a megvalósításhoz abban a meggyőződésben, hogy a tehetséggondozás szempontjai csak így érvényesülhetnek igazán. A kötetben a szerző az elméleti tudás felidézését nem külön fejezetként tárgyalja, hanem a gyakorlati alkalmazáshoz, mintegy indoklásként kapcsolja a megfelelő helyen.

 

TARTALOM

 

Előszó

1. A tehetséggondozás és a kooperatív tanulás kapcsolata

1.1. A tehetség fogalma

1.2. A tehetségfejlesztés szervezési formái, módszerei

1.3. Társas kapcsolatok a nevelésben; a tehetséges tanulók személyiségének és társas készségeinek fejlesztése

1.4. A kooperatív tanulás helye a stratégiai tanítási-tanulási módszerek rendszerében

 

2. A kooperatív tanulás előkészítése

2.1. Tervszerű csoportalakítás

2.2. Az értékelés rendszere

2.3. A kooperatív tanulás bevezetése: az együttműködés képességének fejlesztése, csoportfejlesztés

2.3.1. A közös munka szabályainak kialakítása, a csoportok működésének szabályozása

2.3.2. A pozitív csoportlégkör megalapozása

2.3.3. A csoportok identitásának erősítése

2.4. A tanítás-tanulás tervezése

2.4.1. A tanulásszervezés-tanulásirányítás további szempontjai

2.4.2. A tanóra felépítése

 

3. Kooperatív technikák az oktatás folyamatában

3.1. Az ismeretszerzés

3.1.1. Interjú

3.1.2. Véleményvonal

3.1.3. Sarkok választása

3.1.4.Mozaik

3.1.5. Telefon

3.l.6.Villámkártya

3.2. A tanultak alkalmazása

3.2.1. Kerekasztal

3.2.2. Edzés párban

3.2.3. Feldarabolt mondatok

3.2.4. Csoportkonzultáció

3.2.5. Gondolkodásfejlesztés – kérdésalkotással

3.2.6. Gondolkodásfejlesztés – csoportosítással

3.3. Rendszerezés és rögzítés – gondolattérképpel

3.4. Az ellenőrzés és értékelés

3.4.1. Diákkvartett

3.4.2. Csoportteszt

 

4. Problémák a csoportok működésében

4.1. Szerepek

4.2. Kommunikációs minták

4.3. Szituációs játékok, modellálás, megerősítés

4.4. „Heti készség”

 * A szerző az ELTE Tanító –és Óvóképző Kar adjunktusa. Turmezeyné dr. Heller Erika: A tehetséggondozás lehetőségei a kooperatív tanulásban c. könyvéből (Didakt Kiadó 2011) a szerző és a Kiadó szíves engedélyével figyelemfelkeltés céljából közöljük a tanulmány teljes I. fejezetét. (A Szerk. megj.)