Ásztai Csabáné Abaffy Katalin EMLÉKÉRE

 

 

Mit mondjak, mit ne mondjak?
Mind hasztalan!
Te mégy s egy örömünknek
Már vége van.

(Vörösmarty)

 

asztai

 

Ásztai Csabáné Abaffy Katalin Németh László és Oltai-díjas fuvolatanár,  karnagy, a pomázi Teleky-Wattay Művészeti iskola alapító igazgatója, Pomáz Város Díszpolgára, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége általános elnökhelyettese, az Európai Zeneiskolák Szövetsége elnökségének tagja 2012. június 20-án hosszantartó türelemmel viselt betegség után elhunyt. Elnökségünk e rövid írásunkkal emlékezik Rá.

 

Bíztunk a nemben, amiről tudtuk, hogy a legvégén csak igenné válhat. Hiszen próbáltál szembe szállni azzal az erővel, ami még senkinek sem sikerült. Hittünk Neked, mint annyiszor, mert egész létedre, minden cselekedetedre ez volt a jellemző. Értelmet és lendületet adni mindannak, amit az „ÉLET” feléd sodort.

 

Feladatok, elnyert címek, rangok sokasága méltatja munkásságod. Pontosan tudtad, hogy a művészetek művelése, a közösség teremtő ereje egyformán hat a családban, a rád bízott iskolai közösségben, a városban ahol hétköznapjaid élted vagy az európai zeneiskolák nagy közösségében ahol hazánkra irányítottad a világ figyelmét.

 

Szerteszórtad tehetséged sokágú, sokszínű virágát. Iskolát alapítottál és építettél (Teleky-Wattay Művészeti Iskola 1977 – 2002). Támogattál minden újító kezdemé­nyezést, mely a tanulni vágyó gyerek számára örömet, kiteljesedést jelent. Így kapott helyet a szaxofon oktatása, a jazz tanszak, a színjátszó-kör és még ezernyi más, ami napjainkra a pomázi kulturális életet jelenti példát adva sokunknak.

 

„A hagyományápolás és az újítás egymás kiegészítői” – mondtad egyszer a művészeti nevelés útjáról s gondolkodásod lényegéről, miközben sokszor sokféleképpen hangoztattad: …a magyar zenei nevelést Európa-szerte elismeréssel illetik, és nagyra tartják. Ugyanakkor az európai országok többségében egyre fontosabbnak tartják a zenei nevelést, és ennek megfelelően jelentős fejlesztést hajtanak végre, komoly anyagi támogatást biztosítva e célra. Ezért szükséges a magyar zenei és művészeti nevelés minden lehetséges módon történő továbbfejlesztése, mert e nélkül a lemaradás veszélye fenyeget…”.

 

Nem fogadkozunk, nem búcsúzunk. Szeretnénk erőt meríteni az együtt töltött évekből, az örömteli percekből. Abból a hitből mely, csak a kiváltságosoknak adatik meg, s amit számolatlanul, önzetlenül osztottál meg velünk. Megőrizzük.

 

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége nevében:

Magyar Margit

 

(Ásztai Csabáné Abaffy Katalin búcsúztatása 2012. június 29-én volt a Pomázi temetőben.)