BÚCSÚ KOZMA KÁROLYTÓL*

 

 

Drága Karcsi!

 

 

Nagyon nehéz elfogadni érzelmeimmel azt, amit az értelmem már felfogott: ma van az utolsó alkalom, hogy szóljak Hozzád.

Egyikünk sem készült erre, ugyan tudtuk, hogy a dolgok egyáltalán nem úgy mennek, ahogy szeretnénk, de azért mindig bíztunk abban, hogy az nem következik be, ami miatt a mai nap olyan különösen szomorú és megrendítő.  

 

Azonban a sors mindezt így rendezte, és az eddigi beszélgetéseink helyett, amelyek akár munkáról, akár közéletről, vagy éppen személyes ügyekről szólhattak, mindig a Te sziporkázó gondolataiddal, szellemességeddel, mindezt, most egy fájdalmas monológgal próbálom pótolni.

 

Tudom jól, hogy nem lehet egy kiváló gondolkodó, egy kivételesen széles látókörű, a műveltség és a tudás birtokosának búcsúztatásán hatvannégy életévének akár csak lényeges mozzanatait felidézni sem. Ezért ezt meg sem kísérlem.

 

Kozma Károlytól, az igazi gondolkodó, humanista értelmiségitől a sors igazságtalan döntése családja, szerettei, munkatársai, barátai elvesztése mellett azokat a könyveket, műveket, alkotásokat is elvette, amelyeket már nem engedett neki megismerni.

 

Karcsi érdeklődésének középpontját a bölcsészet, a kultúra, a művészet, és különösen a filmművészet, és természetesen a közjó szolgálata töltötte be.

Ő maga is mindig úgy gondolta, foglalkozásában szerencsés volt, mert munkájának többségét, a számára fontos és hozzá közel álló feladatok jelentették, így volt ez akkor is, amikor minisztériumi szakemberként, filmes vezetőként vagy egyetemi oktatóként, szakértőként tevékenykedett.

Munkájában talán akkor találta meg a teljességet, amikor a sokrétű ismeretek birtokában, a filmes szakszervezetben, majd a Művészeti Szakszervezetek Szövetségében főtitkárként és a Szakszervezetek Együttműködési Fórumában ügyvivőként a közösségért, a művészeti szakmákért és a munkavállalókért is tenni tudott.

 

Kozma Károly a művészeti és a szakszervezeti élet megbecsült, elismert képviselője, az ügyek kiválóan felkészült ismerője és szolgálója volt évtizedeken keresztül a Nemzeti Kulturális Alapnál, az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál, és számos hazai és nemzetközi filmes szervezetnél is.

 

Drága Karcsi!

 

Köszönjük Neked, hogy megtanulhattuk Tőled azt, hogy a kiváló gondolkodó, a felkészült szakszervezeti tisztségviselő és a lelkiismeretes vezető is lehet ugyanaz a személy.

 

Megtanulhattuk Tőled azt is, hogy minden és mindenki fontos, és a feladatokat csak a legmagasabb színvonalon szabad megoldani, legyen az egy jelentős szakmai kihívás, vagy a legegyszerűbb hétköznapi ügy elintézése.

 

Köszönjük, hogy emberségeddel, szereteteddel és bölcsességeddel gazdaggá tettél bennünket. 

 

Búcsúzom Tőled kollégáid, barátaid, munkatársaid, tisztelőid, valamint a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége, annak tagszakszervezetei, a filmes, a zenész és táncos, a színházi, a képzőművész, az artista és az író szakszervezetek és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma nevében.

 

Nyugodj békében!

 

Dr. Gyimesi László

 * Kozma Károly, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége főtitkára 2012. szeptember 22-én életének 64. évében hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatására 2012. október 12-én volt a Pesterzsébeti Temető ravatalozójában. Ott hangzott el dr. Gyimesi László búcsúztatója.