Egy évszázad

 

 

John Cage (1912 – 1992) századik születésnapját ünnepelte a szokatlanul nagy létszámú közönség a Fugában. A kicsi és meglehetősen rossz akusztikájú terem – ráadásul jól hallható, ahogy néhány percenként elmegy a metró – ez alkalomból zsúfolásig megtelt, sokan még leülni sem tudtak. Hiába, az ismertség úgy látszik, nagy vonzóerő.

A The Cagean Circus című est szerkesztője Wilheim András volt, de sokkal több is ennél. Igazi házigazdaként viselkedett, s miután elmondta, hogy utálja a beszélgetős koncerteket, a legjobb hagyományok nyomdokain haladva, igazi közvetlen, sziporkázó, informatív konferansziéként és előadóként működött közre. Ismertetői frappánsak, szakszerűek, és ami nem lebecsülendő, szórakoztatóak voltak. Egyértelmű, hogy nélküle a hangverseny sokkal szárazabb és unalmasabb lett volna.

 

Válogatásának elve elsősorban a korai művek bemutatása volt. Elannyira, hogy megszólaltatásukban nagy örömmel vett részt ő maga is, mint zongorista.

Ennek szellemében hangzott fel elsőnek a Three Easy Pieces [Három könnyű darab] (1932).

 

Furcsa, tonális, kis elrévedő dallamok, melyek csak a mából visszatekintve juttatják eszünkbe a későbbi alkotót.

 

Már inkább előlegezi a majdani zeneszerzőt a másodikként elhangzó Three Songs [Három dal] (1933). A meglehetősen rövid művek Gertrude Stein (1874 – 1946) szövegeire íródtak, aki kora Párizsának jellegzetes, avantgarde művésze volt. Jellemzőjük a gyakori ismétlődés, mely majd később is megfigyelhető lesz Cage műveiben.

A darabokat Darázs Renáta szólaltatta meg.

 

Harmadiknak egy valódi újításnak számító mű hangzott el, a Sonata for Clarinet [Szonáta klarinétra](1933). A három tétel – mint Wilheim András ismertetőjében külön fölhívta rá a figyelmet – huszonöt hangból épül föl, mely erősen hasonlít Schönberg módszerére. Külön érdekesség, hogy a két szélső tétel egymás pontos tükörfordítása.

Klenyán Csaba érzékenyen, szép hangon, nagy dinamikai változatossággal tolmácsolta a művet.

 

A Crete and Dad (1945) szüleinek, szüleiről írt két rövid tétel zongorára. Dallamos, szinte konvencionális művek. Stílusuk meglehetősen elüt az általunk elvárttól, ezáltal egy teljesen más oldaláról mutatva meg a szerzőt.

 

A hangok lecsengésének mikéntjét kutató Two Pieces for Piano [Két darab zongorára] (1946) már az ismert, összetéveszthetetlen mestert mutatja.

 

A lassú, merengő tempó, az elrévedő hangok, a jelentős szünetek, talán mind-mind a zen buddhizmusra utal, melynek segítségével Cage a zene mibenlétét kutatta.

A művet Borbély László ihletetten adta elő.

 

Nocturne for Violin and Piano [Noktürn hegedűre és zongorára] (1947) című egytételes művében szintén az előbbi kérdésekre adható egyféle választ hallhattunk.

Somogyi Lili hegedült kissé bizonytalanul, ami a hangképzésben és az intonációban is megmutatkozott.

 

A következő mű ismét egy kuriózum, az első játékzongorára írt alkotás. Suite for Toy Piano [Szvit játékzongorára](1948). Wilheim András nagy élvezettel szólaltatta meg a darabot, mely különleges hangzásával valóban egyedülálló. Majdnem végig egyszólamú, diatónikus skálamenettel kezdődik, majd lassan bontakozik ki a dallam. Jókedvű, vidám alkotás.

 

A koncert első felének befejező műve az Ophelia (1946) volt. Dramatikus, tánc, illetve balettzene, mely merőben szokatlan a szerző későbbi repertoárjában. Jól hallhatóan történést mesél el, ami nyilván a mozgással együtt lenne teljesértékű. Szintén jellemzőek rá az ismétlődések, bizonytalan eltévelyedések.

Borbély László játszotta a művet, hitelesen, érzékletesen.

 

Az este második felét egyetlen alkotás töltötte ki, a Hermann Hesse költeményére íródott Stufen (1988) with Instrumental Solos from Concert for Piano and Orchestra (1956-57)

 

A mű, mely irodalmi és zenei kompozíció egyszerre, szavalattal kezdődik. A szöveget többen mondják, a terem különböző pontjain elhelyezkedve, hol egyszerre, hol külön, hol hangosan, hol halkan. Már ezáltal egy sajátos zeneiség jön létre, majd a hangszerek, és a különleges zörejek is bekapcsolódnak. A vers német nyelven hangzik el, melyet többek mellett Halasi Zoltán költő, műfordító és Márton László író olvasott fel. Ennek a darabnak is minden elhangzása más és más – ami oly jellemző Cage-re –, hiszen nincs szigorú időbeli koordináció. A művet ebben a formájában tehát csak most hallhattuk.

 

Előadásában szinte mindenki részt vett – talán csak a házigazda nem – s ennek megfelelően, nagy sikert is aratott. Úgy látszik még ma is elevenen hat a kísérletezés, a különleges hanghatás, a térbeliség.

 

Az egész koncert üdítő, felszabadító élmény volt, melyre sokáig fogunk emlékezni. A közönség nagyon élvezte, kiknek soraiban sok zenész, művész és elméleti szakember is helyet foglalt. Köszönet Wilheim Andrásnak, aki jókedvű, felszabadult estévé varázsolta a megemlékezést.

 

Eisenbacher Zoltán

CAGE 100 /1

The Cagean Circus: koncert és koncept John Cage 100. születésnapján

 

Összeállította: Wilheim András

 

Three Easy Pieces (1932)

Three Songs (1933)

Sonata for Clarinet (1933)

Crete and Dad (1945)

Two Pieces for Piano(1946)

Nocturne for Violin and Piano (1947)

Suite for Toy Piano (1948)

Ophelia (1946)

Stufen (1988) with Instrumental Solos from Concert for Piano and Orchestra (1956-57)

 

Borbély László – zongora

Darázs Renáta – szoprán

Farkas Katalin – hegedű

Fervágner Csaba – nagybőgő

Halasi Zoltán – felolvasás/recitáció

Klenyán Csaba – klarinét

Márton László – felolvasás/recitáció

Muntag Lőrinc – felolvasás/recitáció

Rajk Judit – alt

Somogyi Lili – hegedű

Tornyai Péter – brácsa

Várföldi Anna – hegedű

Wilheim András – zongora

Zétényi Tamás – gordonka

 

FUGA

2012. szeptember 5

 

FUGA elsőrendű üzenete: az építészet a kultúra elválaszthatatlan része. A különböző művészeti ágakból érkező kortárs alkotók bemutatásával az építészet és a társművészetek kapcsolatát kívánjuk erősíteni. Célunk, hogy a kultúrafogyasztó közönség a Budapesti Építészeti Központban otthonosan érezze magát.

 

 

 

 

 

 

 

Regisztráció a fórumokhoz való hozzászólásra illetve a hírlevélre