“Szükség van az oktatási rendszer átalakítására”

 

Marekné dr. Pintér Aranka szerint kiemelt szerep illeti a művészetoktatást

 

Számos kérdés merült fel a pedagógusokban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működésével kapcsolatban, hiszen 2013 januárjától ezen az intézményen keresztül működteti az állam az iskolákat. A központ megbízott vezetője, Marekné dr. Pintér Aranka nyilatkozott a jelenlegi helyzetről, s a jövőre vonatkozó tervekről is, amelyek között szerepel a magyar nemzeti hangszerkincs felmérése, az instrumentumokra vonatkozó zeneiskolai kereslet és kínálat országos szintű összehangolása. Elmondta azt is, a központban az alapfokú művészetoktatási iskolák átvételéért felelős munkacsoport (AMI) működik, amelynek tagjai többéves zeneoktatási, fenntartói tapasztalattal rendelkeznek és mindannyian elkötelezettek a magyar zeneoktatás európai színvonalának fenntartásában.

 - Elnök asszony járja a tankerületeket, emiatt voltunk kénytelenek elektronikus formában elkészíteni az interjút. Milyen tapasztalatokat szerzett eddig, hogyan fogadják az iskolákban a pedagógusok?

- Megyei tájékoztatókon járok, ahol nem kifejezetten a pedagógusokkal, hanem az önkormányzatok és intézmények vezetőivel találkozom. Ennek során azt látom, hogy megértik az új helyzetet, megértik, hogy szükség van az oktatási rendszer átalakítására. Arra törekszünk, s ezt kérjük a tankerületek vezetőitől is, hogy közösen a legjobb megoldást találjuk meg arra, hogy ez a struktúraváltás a leghatékonyabban valósuljon meg. De nyilván aggodalmakat is megfogalmaznak.

 

- Melyek a kollégák aggodalmai az új rendszerrel kapcsolatban, s hogyan tudja őket megnyugtatni?

- Természetes, hogy érzékelhető az újtól való félelem, hiszen sokszor a megszokott rosszat is jobbnak tartjuk, mint az esetleg jobb újat, általában sokan félnek a változásoktól. Aggódnak az átmenetben a fizetésük időben történő folyósítása miatt, hogy hogyan fogják megkapni, de ezt a Magyar Államkincstárral már korábban rendeztük.

 

- Mennyiben lesz jobb ebben az új rendszerben a zeneiskoláknak/művészeti iskoláknak (AMI), mint amikor az önkormányzatok alá tartoztak?

- A szakmai irányítás országosan egységes elvek mentén fog megvalósulni és az eszközellátás is kiegyensúlyozottabb lesz a korábbinál. A rendszer a jövőben kevésbé lesz kiszolgáltatott a fenntartó önkormányzat anyagi helyzetének, azaz a művészeti oktatásban tanuló gyerekek egységesebb ellátásban, oktatásban részesülhetnek. Tervezzük a magyar nemzeti hangszerkincs felmérését, azok adatbankba rendezését, központosított fejlesztését, a hangszerekre vonatkozó zeneiskolai kereslet és kínálat országos szintű összehangolását. Ezáltal javulhat a zeneiskolák hangszer ellátottsága, a meglévő hangszerpark minősége.

 

- A központ személyi állományát nyílt pályázatok útján töltik majd fel - nyilatkozta erről október elején Halász János, s hozzátette, így a szakmaiság mindenképpen nőni fog. Hány pályázatot írtak ki eddig, és hány munkatársat vettek fel?

- A 198 tankerületi igazgatót pályázat útján választottuk ki, amelyre többszörös volt a túljelentkezés. A munkatársak esetében átvesszük az eddig ezen a területen dolgozókat, státuszokat, ezért nem pályáztatunk – hiszen struktúraátalakítás történik – és az alkalmas szakemberek továbbviszik az eddigi feladataikat.

 

- Lehet már neveket is tudni? S mi alapján választottak a jelentkezők közül?

- Az átadás-átvétel folyamatban van, januárban lehet majd neveket tudni.

 

- Ezen a nagy rendszeren belül hová kerül pontosan a művészetoktatás?

- Tanév közben nem történik változtatás. A művészetoktatás szakmai irányítása ugyanúgy tankerületi és központi szinten történik, mint az alapfokú közoktatásé. Az átvételre kerülő iskolák nagy száma és a zeneoktatási rendszer hagyományosan magas színvonala miatt mindenképpen kiemelt szerep illeti meg a művészetoktatást.

 

- Kik fognak ezzel a területtel foglalkozni?

- Akik eddig, illetve akiket átveszünk. A központban működik az alapfokú művészetoktatási iskolák átvételéért felelős munkacsoport (AMI), melynek tagjai többéves zeneoktatási, fenntartói tapasztalattal rendelkeznek és mindannyian elkötelezettek a magyar zeneoktatás európai színvonalának fenntartásában. A munkacsoport szívesen veszi a szakmai javaslatokat.

 

- Hogyan tervezik az irányítást, ki gyakorolja majd a művészeti iskolák felett a szakfelügyeleti jogot?

- A szakfelügyeleti rendszert az Oktatási Hivatal most dolgozza ki.

 

- S ki lesz az az intézményen belül, akivel a művészetoktatással kapcsolatos ügyekben tárgyalni lehet?

- A tankerületi igazgatókhoz lehet fordulni, helyben. A megyeközponti tankerületben lesz művészetoktatási referensterveink szerint –, és a központban szintén lesz ilyen munkatárs.

 

- Hány olyan munkatársa lesz, akik a művészetoktatás területén jártasak? Kik irányítják majd a szakfelügyelői rendszert és mikortól kezdik meg a szakemberek ez irányú munkájukat?

- Ez két külön dolog. A szakfelügyelőkről nem tudok nyilatkozni, az nem az én kompetenciám. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központban művészetoktatásra egy-két koordinátor szakreferens lesz, s a megyeközponti tankerültekbe is szeretnénk ehhez értő tanügyi szakembereket találni.

 

- Főállásúak lesznek a szakfelügyelők, vagy a tanítás mellett végzik munkájukat?

- Szakfelügyelők még nincsenek, ahogy azt az előbb is említettem, az Oktatási Hivatal dolgozza ki a rendszert.

 

- Mennyiben kívánják igénybe venni a szakmai szervezetek segítségét, milyen együttműködésre törekszenek ezekkel a szervezetekkel, orgánumokkal? (Például: a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete és PARLANDO című, 54 éves zenepedagógiai folyóirata, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége.)

- A szakmai szervezetekkel együttműködésre törekszünk. Több munkacsoportunkba is meghívjuk őket.

 

- Hogyan látja, az iskolákban a kollektív szerződés megkötésében milyen szerepe lesz a tankerületeknek?

- Amilyen az eddigi fenntartónak volt, hiszen a tankerületek veszik át az önkormányzatoktól a fenntartói feladatokat.


- Hogyan működik majd mindez a gyakorlatban - a felmentés-felvétel
tekintetében - mennyiben tudja az intézményfenntartó központ az igazgatók szempontjait figyelembe venni? Ha pályázatot írnak ki egy tanári állásra, ennek értékelésében milyen szerepe lesz az intézménynek?

- Az igazgató javaslatot tesz a dolgozó felmentésére vagy felvételére és a KIK elnöke dönt e javaslat alapján. Az igazgató felelős az intézmény működéséért és azért is, hogy a megfelelő szakmai színvonalat biztosítani tudja. Tehát, hogy megfelelő legyen a szaktanári ellátottság az iskolában, ezért neki van javaslattételi jogköre.

 

- Elképzelhetőnek tart egy ágazati kollektív szerződést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a szektor között?

- Mivel mi az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, központi hivatala vagyunk, ezért erről dönteni miniszteri hatáskör.

 

- Az állam dönthet az iskolák létrehozásáról vagy megszüntetéséről, az indítható osztályok számáról a tervek szerint. Ezek szerint arról is, hogy indítanak-e a zeneiskolában új hangszer oktatását?

- Igen, ez fenntartói kompetencia és január 1-jétől az állam lesz a fenntartó.


- Mennyiben teszi minde
zt nehézzé, hogy az átalakulás tanév közben történik?

- Tanév közben nem történik változás. Csak a fenntartó személye módosul – belép az állam –, de ez nem érinti a tanév rendjét, az a megszokott módon zajlik tovább januárban is.

 

 - Változik-e az államhoz került iskolák elnevezése?

- Nem. Az iskolák megőrzik az OM azonosítóhoz rendelt nevüket, szakmai döntéseikben önállóságukat.

 

- Minden tankerületi igazgatóságon lesz-e művészetoktatással foglalkozó szakember?

- A megyeközponti tankerületben és a központban lesznek művészetoktatási szakemberek. Irreális volna minden tankerületben foglalkoztatni, mivel egységes szakmai protokoll szerint tervezzük kialakítnai az irányítást, ezért nem kell mindenütt erre külön ember, hiszen a szakemberek ott vannak az iskolákban. Az új oktatási struktúra úgy épül fel, hogy a megyeközponti tankerületek számos többletfeladatot fognak a megyére kiterjedő hatáskörrel ellátni, többek között ezt is.

 

- Hirdetnek majd beszerzési jellegű pályázatokat (pl. hangszerbeszerzés, stb.)?

- Igen, mindenképpen szükségessé válik a hangszerbeszerzések áttekintése, központosított beszerzése, hiszen ezzel lényegesen olcsóbban, jobb minőségű hangszereket fogunk tudni beszerezni, átlátható módon. Természetesen a hangszerbeszerzések előkészítése hosszadalmas feladat, melynek során nagyon sok szempontot kell szem előtt tartani, a hangszerek specialitásai miatt. Ehhez először a hangszerállomány felmérése szükséges.  Hosszú távon azonban a jelenlegi, széttöredezett hangszerbeszerzési rendszer fenntartása nem költséghatékony.


- Tervezik-e a közismereti iskolákkal/ÁMK-kal korábban összevont
zene/művészeti iskolák önállóságának visszaadását?

 - Tavasszal az Oktatási Hivatal a kormányhivatalok bevonásával fejlesztési tervet készít és a tervekben szereplő javaslatok alapján mérlegeli majd a kérdést a döntéshozó.

 

Réfi Zsuzsanna