„Szerencsém, hogy a szakmám a hobbim…”

 

Március 8-án volt 80 éves Földes Imre, a korszakos jelentőségű zenetörténész-professzor

 

 

Földes Imre Erkel Ferenc- és Moholy-Nagy-díjas zenetörténész 1934-ben született. 1955 és 1960 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatója volt zeneszerző szakon Viski János osztályában. 1960 és 1974 között a Magyar Iparművészeti Főiskola óraadó zenetörténet tanára, 1961 és 1966 között a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola zenetörténet, zeneirodalom, zeneelmélet és szolfézs tanára volt. 1961-től 2003-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (ma: Egyetem) Budapesti Tanárképző Intézet zenetörténet és zeneelmélet-szolfézs tanára, majd 1971-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetörténet és zeneelmélet tanára volt 1997-ig. Nyugdíjba vonulása óta speciális kollégiumokat tart az Egyetem valamennyi fakultása és a doktoriskola számára.


Fürth Livia: Először is minden MusiciansWho olvasó nevében – akik között bizonyára rengeteg volt tanítványa is van – szeretnénk gratulálni nyolcvanadik születésnapja alkalmából!

– Földes Imre: Köszönöm szépen!


F. L.: Azt gondolhatnánk, hogy ezt az interjút nem volt nehéz elkészíteni, hiszen egy nyugdíjasnak rengeteg ideje van, otthon olvasgat, vagy sétálgat ha szép az idő.. de az Ön esetében ez nem így van. Még a születésnapját is – mely március 8-án, szombaton van – munkával ünnepeli.

– F. I.: Igen, ezen a héten szerdán szabadegyetemi előadásom van, csütörtökön tartom a speciális kollégiumaimat a Zeneakadémián, és szombaton a Budapesti Vonósok hangversenyét vezetem a Művészetek Palotája Üvegtermében.


F. L.: A zeneakadémiai speciális kollégiumok témáját hogyan választja ki?

– F. I.: Rádöbbentem, hogy Ligeti György nagyon kevés művét ismerem. Ez nem mehetett így tovább! Egyedül szembenézni az életművel nem elég ösztönző, ezért meghirdettem a Zeneakadémián egy speciális kollégiumot ezzel a címmel: „Ligeti György és művészetének forrásai”. Kezdtem összegyűjteni hangzó, illetve látható formában Ligeti valamennyi művét. Nem mondom, hogy könnyű volt, tartott vagy fél évig, de sikerült. Reméltem, hogy akadnak, akik velem együtt kíváncsiak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Wesselényi utcai épületének névadójára. Magam is meglepődtem, hogy több mint ötven hallgató jelentkezett a kurzusra. Szeptemberben fogtunk hozzá, legutóbb már a hatvanas években született kompozíciókkal ismerkedtünk, a Requiemmel, a Csellóversenyével, a Lontanóval.

 A másik idei speciális kollégiumomnak ezt a címet adtam: „A művészeti-zenei ismeretterjesztés furfangjai”. Ízlés-válságban lévő korunkban nagy szükség van olyan zenepedagógusokra, művészekre, muzikológusokra, akik szóban is vállalják az értékes zene terjesztését. Vezérfonalként Montágh Imre nagyszerű tévésorozatát, az Útravalót elemezzük, ismerkedünk az ismeretterjesztés nagyjaival, kiselőadásokat tartunk, tanulságokat vonunk le belőlük. Meginterjúvoljuk egymást, felolvasó versenyt rendezünk. Vendégül látjuk azokat a művészeket, tudósokat, akik megoszthatják velünk a tapasztalataikat.


F. L.: Évtizedek óta tart előadásokat a TIT József Attila Szabadegyetemén is – mikor volt az első?

– F. I.: 1960-ban kezdtem el ott előadássorozatokat tartani. Három évvel ezelőtt hirdettem meg zenetörténeti kurzust, ezúttal Solymosi Tari Emőkével. A klasszicizmus a téma, jelenleg Beethovennél tartunk. Még mindig van 30-40 szorgos hallgatónk, akikért érdemes készülnünk…

F. L.: Tanulmányok írására jut ideje?

– F. I.: Nincs időm újabb írásokra, de két nagyon kedves volt hallgatóm felajánlotta, hogy honlapot készít számomra. Az ő ötletük volt, hogy érdemes összegyűjteni, kitenni az internetre, amit eddig csináltam. Hadd olvassák – többek között – azokat az interjúkat, amelyeket zeneszerző kortársaimmal készítettem. A hatvanas években megjelent kötetem, a „Harmincasok” ma már máshogyan úgy sem érhető el. Szerettem és most újraolvasva is vállalom a Muzsika című folyóiratban hajdan megjelent „Jelenségek” sorozatot, a zeneszerető közönségnek írott, a zene kifejezőeszközeivel kapcsolatos rövid kis írásokat, jórészt olyan témákról, amelyekről ebben a megközelítésben nem nagyon írtak. De kínálok majd tanulmányokat, például azt, amelyben számtalan titkot fedeztem fel a Dies irae, dies illa kezdetű híres seqentia-dallamban.

 

– F. L.: Van ideje arra, hogy saját kedvére, "céltalanul" hallgasson zenét?

– F. I.: Egyáltalán nincs! Az előadásokra, órákra a felkészüléshez viszont rengeteg CD-ből, DVD-ből válogatok, tehát a zene reggeltől estig szól. Nincs annál izgalmasabb feladat, mint megkeresni a legjobb felvételeket, a legjobbnak ítélt műveket a legjobbnak vélt előadóművészek tolmácsolásában. Az egyetemi hallgatók elé, a zenekedvelő laikusok elé csak a legjobb minőségű felvételekkel szabad odaállnunk.

 
F. L.: Tudom, hogy szereti a művészetet, irodalmat. Jól gondolom, hogy akkor erre sincs ideje?

– F. I.: Fiatal koromban a klasszikus magyar irodalomtól a franciákig, oroszokig majdnem mindent elolvastam. Lépést tudtam tartani a költészettel, a regény- és drámairodalommal. Ma ott tornyozódik az ágyam mellett a napi sajtó. Elalvásig jó, ha 3-4 oldalra futja, de másnap újabb újság kerül a toronyra. Még szerencse, hogy sok téma ismétlődik. Úgy vélem, hogy nem tudni azt, ami körülöttünk történik, nem megengedhető.


F. L.: Nemegyszer látom Önt koncerteken - mi dönti el, hogy melyik hangversenyre megy el?

– F. I.: Gyakran járok koncertekre. Elsősorban a művekre, új művekre vagyok kíváncsi. Végtére is zeneszerzést végeztem, persze hogy a zeneszerző kortársaim sorsa érdekel a leginkább. És mivel nem a komponálás felé vitt az utam, tudok önzetlenül, féltékenységtől mentesen örülni a sikereiknek. De mindenevő vagyok. Évtizedekig tanítottam az egyetemes zenetörténetet. Minden kor – és minden nép! - zenéje izgat. Nincsenek privilegizált szerzőim. Lehet, hogy az előadóművészekkel szemben válogatósabb vagyok? Örülök, hogy Richter, Abbado, Fischer-Dieskau, Menuhin kortársa lehettem, és tanúja több generáció magyar művésze ragyogó karrierjének.


F. L.: Ön használja az internetet – de szereti is ezt az új, virtuális világot?

– F. I.: Az internetet jó néhány évtizeddel ezelőtt is feltalálhatták volna! Ajándék ez a korunknak. Azonnal megtudhatunk minden hírt, a temérdek információ között csak tudni kell válogatni. Igen! Azt is tudom, nem kell mindent elhinni a Wikipédiának, sok a téves adat, de hát a könyvekben nincsen? Azt olvashatjuk minden Debussyvel kapcsolatos írásban, hogy a Voiles, a zongorára írt prelűd címe vitorlákat jelent. Franciából fordító barátom is a erre szavazott, holott a szó, a francia szótár szerint fátylakat is jelent. Az internetnek, a Centre de Documentation de Claude Debussy-nek köszönhetem, hogy megtudtam az igazságot. A Voiles helyes fordítása: Fátylak. Debussyt minden bizonnyal a nagyszerű amerikai születésű táncosnő, Loďe Fuller szerpentin-tánca inspirálta.

De hát hová is fordulhatnék, ha nem a Google-hoz, amikor városok, múzeumok, filmek, alkotók, előadóművészek adataira vagyok kíváncsi, vagy éppen arra, hogy hol kapok alkatrészt a borotvámhoz… És ha egy előadásomhoz hiányzik egy zenemű, nincs meg a gyűjteményemben (amit nagyon nehezményezek!), ma már egyértelműen a YouTube-ból másolom át.


F. L.: Mivel szeret foglalkozni a zenén kívül?

– F. I.: A természetjárást mindenkinek ajánlom, azaz legszívesebben kötelezővé tenném! Ifjúkorom legnagyobb élményei között tartom számon a Magas-Tátrában eltöltött vissza-visszatérő csodálatos napokat. Semmihez sem hasonlítható, emberformáló 4-5 órán át menni, menni, feljutni hegyek csúcsaira, ott felhőkbe burkolózni, vagy a végtelenbe tekinteni… Nagy bánatom, hogy egy idő után a térdem felmondta a szolgálatot…


Ma már legszívesebben a városokat járom. Készülök a látnivalókra, de olykor a nem várt kínálja a nagyobb élményt. 5-6 európai országon kívül mindenütt jártam Európában, és Ausztrálián, Óceánián kívül minden kontinensen.


Évtizedeken át szenvedélyesen fényképeztem, de mikor azzal kezdtem szembesülni, hogy a diaképeim fele – úgy 25 ezer – alighanem soha nem fog már keretbe kerülni, kezdett alábbhagyni a szenvedélyem. Az is visszatart, hogy nem szívesen válnék meg a jól bevált régi fényképező készülékeimtől. Ugyanakkor nem tagadom, csábítanak az újfajta masinák. Ha munkanélküli lennék, vállalnám az újrakezdést…


És van még valami új-régi az életemben: a bridzs! Tizenvalahány éves koromban kezdtem, de mikor ’56-ban szétszéledt a baráti köröm, nem kerestem új partnereket. Több mint fél évszázadnyi szünet után újból játszom. Közepes tehetséggel, de örömmel.


F. L.: A lemez, CD, DVD, stb. gyűjtőszenvedélyét se felejtsük ki a felsorolásból…

– F. I.: Szerencse, hogy a szakmám a hobbim, így aztán ezt a gyűjtőszenvedélyt könnyű megmagyarázni. Annak idején, mikor a rádió sorozataimat készítettem a Magyar Rádióban (Mindenki zeneiskolája, Zenetörténet mindenkinek), a saját állományomból éltem, a rádió archívumából aligha tudtam volna mindent illusztrálni.

 

Egyszer szóvá is tettem, hogy jó lenne, ha meglenne a Rádió lemeztárában valamelyik hiányzó kompozíció. Mi volt erre a válasz? Ha nincs meg, majd ad helyette a szerkesztő mást! Én homlokegyenest másképpen gondolom! Ha hiányzik valami, meg kell szerezni. Beszélünk Gluckról, de ellenlábasától, Piccinnitől sehol nem találtam egyetlen taktust sem. Addig nem nyugodtam meg, amíg egyik operájához, a La Cecchinához hozzá nem jutottam. És kiderült, Gluck nem véletlenül tisztelte a ma már úgyszólván elfelejtett mestert…


F. L.: Lánya, Földes Judit is zenész lett, Olaszországban él a családjával. Ön mennyire szólt bele a pályaválasztásába?

– F. I.: Judit kisgyerekként hegedülni akart. Igyekeztem erről lebeszélni, mert nem értek a hegedüléshez, a szobánkban viszont ott állt egy jó minőségű zongora, azt gondoltam: magától értetődő, hogy zongorázni kezdjen. Sikerélménye is hamarabb van annak, aki a zongorával ismerkedik. De nem, ő hegedülni akart. Elvittem egy zeneiskolai koncertre abban a reményben, hogy ott majd megtapasztalhatja: igazam van. Nem így történt! A koncerten fellépett egy remek hegedűs csodagyerek, így teljes kudarcot vallottam…


Egyébként abban sem voltam biztos, hogy muzsikus lesz - tévedtem. Brácsaművész lett! A Zeneművészeti Főiskola (ma már egyetem) elvégzése után előbb a Szűcs Péter-Spányi Miklós által vezetett Concerto Armonicónak, majd ezt követően egy nagyszerű olasz régizene együttesnek lett a tagja. Azóta is a Sonatori de la Gioiosa Marca együttessel járja a világot.  Zenepedagógusként is sikerei vannak. Nemcsak hegedülni tanít, hanem Crescendo néven ifjúsági zenekart alapított, dirigál, kis növendékei számára hangszereli a klasszikusokat. Ő se, én se gondoltam, hogy olyan lappangó képességei vannak, amelyeket a helyzet hozott ki belőle.


 – F. L.: És az unokája is követi…

– F. I.: Flóra tizennyolc éves, a milánói Konzervatóriumban tanul hegedülni. Elszántan gyakorol, pedig erre eddig nem volt példa a családunkban…

 

Fürth Lívia

 

(A MusiciansWho szíves engedélyét köszönjük! A Szerk. megj.)