Banda Ede VI. Budapesti Csellófesztivál és Verseny

 

2014. április 14-16.

 

http://lfze.hu/documents/10608/0/Banda+Ede+honlaphoz.jpg/ff3e28ec-1c32-423e-9ad3-d6b17c616be1?t=1380284034739

Banda Ede (LFZE Archívuma)

 

Az idén áprilisban hatodik alkalommal rendezték meg Budapesten a Banda Ede Csellófesztivált és Versenyt a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola rendezésében. A versenyen a fővárosi zeneiskolák több mint 170 tanulója vett részt, közülük 80 tanuló különböző kamara együttesekben is bemutatkozott. Az első fővárosi gordonkaversenyen, 2001 áprilisában mindössze 50 növendék szerepelt. Majd egyre emelkedett a résztvevő tanulók száma. Nem először ért az a megtiszteltetés, hogy a bíráló bizottság tagjaként kaptam felkérést, de a fővárosi zeneiskolák gordonka versenyének mindegyikén zsűritag voltam. Lengyel Endre gordonkaművész, főiskolai tanár, majd az utóbbi három versenyen az Angliában élő, Banda Pál gordonkaművész, és legutóbb, dr. Déri György gordonkaművész társaságában.

 

A résztvevők nagy száma és a magas szakmai színvonal arról győzött meg bennünket, hogy ez a verseny nemcsak egy megmérettetés, hanem sokkal inkább olyan hagyományt teremtő szakmai találkozó, ahová minden zeneiskolából érdemes eljönni, mert minden résztvevő és felkészítő tanár elismerést kaphat. Kovácsikné Falvay Edit, fővárosi szaktanácsadó kitűnő szervező munkájának köszönhetően rengeteg jutalmat és díjat ajánlottak fel a verseny támogatói. Felsorolni is nehéz volna a szponzorokat valamennyi verseny alkalmával.. Korábban több ízben a Fasang Árpád Zeneiskola és a Szabolcsi Bence Zeneiskola is volt a verseny házigazdája. 2008 májusában, a negyedik alkalommal megrendezett verseny Banda Ede Kossuth díjas gordonkaművész nevét vette fel.

 

Természetesen a kiemelkedő produkciókat pontozással rangsorolta a zsűri. Meglepő volt számomra a zsűri tagjainak hasonló értékítélete, amely a kollegák többségének egyetértésével is találkozott. A szakmai konzultációk során a tanár kollegák igényelték az egyes produkciók részletes értékelését, amelynek a zsűri tagjai örömmel tettek eleget. A három napig tartó verseny próbára tette valamennyi résztvevő figyelmét. A szervező és rendező kollegák nagyon barátságos és jó légkört teremtettek a verseny lebonyolítására.

 

A szervezők érdeme, hogy a legkisebbektől kezdve lehetőséget teremtenek a bemutatkozásra. A korcsoportonként meghatározott kötelező etűdök és a választható előadási darabok jó alkalmat adnak az összehasonlításra, egyúttal a lehetséges, leginkább követendő zenei és technikai megoldásokra is bőven akadnak példák. Bár valamennyi versenyen nehéz feladat mellőzni a szubjektív véleményeket, nem tapasztaltam olyan szélsőséges megoldásokat, amelyeket el kellett volna utasítani. Jellemző, hogy a Friss Antal Országos Gordonkaversenyre továbbjutó budapesti növendékek teljesítménye és sikerei bizonyítják a fővárosi zeneiskolákban folyó gordonka tanári munka eredményességét. Nehéz volna a teljesség igénye nélkül felsorolni valamennyi felkészítő tanár nevét, de vannak a versenyen visszatérő, eredményesen, és kiemelkedően sikeres produkciók. A legtehetségesebb tanulók közül többen a zenei pályát választják.

 

A Banda Ede Csellóverseny külön érdeme a társas muzsikálás lehetőségének bemutatása. Ebben nemcsak a B. tagozatos tanulók jeleskednek, bizonyítva ezzel az együttmuzsikálás örömét, amely a zenetanulás egyik értelme. A verseny nemcsak a tehetséges tanulók felfedezésére ad lehetőséget, hanem a tanulók fejlődésének nyomon követésére is, a tehetséggondozásra. A választott művek repertoárja minden zenetörténeti korszak széles választékát felöleli a régi zenétől a legmodernebb kompozíciókig.

 

Visszatekintve a fővárosi gordonkaversenyek immár kialakult hagyományára, megállapítható, hogy ez a verseny és fesztivál a budapesti zeneiskolák gordonka tanítását és eredményeit méltán reprezentálja. Örülök, hogy részese lehettem e versenyek zenei élményeinek.

 

          Fekete Ferenc

          gordonkaművész, ny. igazgató

A képeken a szakmai zsűri, balról jobbra: Fekete Ferenc, Banda Pál és Déri György,

valamint a részt vevő diákok és tanárok.