Bojtár László zeneszerző emlékére

 

bojtarlaszlo001Bojtár László zeneszerző 1926. február 21-én született Mohácson. A gimnáziumot szülővárosában kezdte, majd a ciszterek pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában folytatta, és ott érettségizett 1944-ben. A háború után a pécsi egyetem jog- és államtudományi karán szerzett abszolutóriumot. Pécsi Sebestyén zeneakadémiai professzor, aki 1948-ban mutatta be egy bírálatra hozzá küldött művét a budapesti Bazilikában. 1949-től 40 éven át katolikus kántori szolgálatot látott el szülővárosában, Mohácson. Kitartott tehát a nehéz időkben is, bár az egyházi szolgálat nem volt érdem. Mérföldkő volt életében, hogy egy Magnificat-pályázat eredményeképp Bárdos Lajossal került kapcsolatba, aki így vélekedett: "valamennyi művében erős zenélő készség nyilvánul meg". Ettől fogva fejlődését irányította az idős mester. Az ökumené Bojtár László működésének idején széles körben nem volt elfogadott, de ő kézenfekvő természetességgel közreműködött alkalmanként minden felekezet rendezvényein /református, evangélikus, izraelita/. 1978-ban részt vett a református egyház által meghirdetett korálvariáció-pályázaton, és belekerült munkája az általuk publikált nyomtatott kötetbe. 1989-ben a miskolci Szent Anna egyházközség által kiírt pályázatra küldött hét orgonadarabját „életművéért” első díjban részesítette. 9 orgona-kompozícióját Áment Lukács pannonhalmi bencés atya CD-re játszotta már. Aztán telt-múlt az idő, és már nem csak kéziratban terjedtek művei. Legtöbbjüket már - a kottagrafikát, stb. kitanulva kiadtam. A Bojtár Lászlót műsorra tűző orgonisták névsora a teljesség igénye nélkül: Pécsi Sebestyén, Gergely Ferenc, Solymosi János, Halász Béla, Lajdi Péter (Németország), Wolfgang Thoma (Németország), Fűry Gábor, Máté János, dr. Áment Ferenc Lukács, Kovács Róbert – dómorgonista (Ausztria), Mali Katalin, Soós Gábor, Alföldy-Boruss Csilla, Earline Moulder (USA). 2010-ben „Bojtár László orgonamuzsikája” címmel CD jelent meg. (Alföldy-Boruss Csilla, Áment Lukács, Kovács Róbert, Soós Gábor, Mali Katalin orgonál, oboán közreműködik Bojtár Imre).

 

Komponista működésének másik fő területe a népzenei feldolgozás. Ezek folyamatosan hallhatók rádióműsorokban. A mohácsi iskolák részére számos mesejátékot komponált Bojtár László. Ezek közül kiemelkedik az 1967-ben bemutatott gyermekopera: „A halászlegény titka“.

 

Otthonában zenét tanított, ami a tanítvány életkora, tehetsége és érdeklődése szerint zongora, szolfézs, zeneelmélet tanulmányokat foglalt magában – más-más arányban. Fontos volt számára, hogy a növendék lehetőleg pozitív élményeket szerezzen, így a humor mindig jelen volt az órákon. Zeneszerető embereket nevelt, de tanítványai közül volt, aki muzsikus pályára került. Így Kuti Ágnes énektanár lett, Haramza László szintén énekes, a Magyar Állami Operaház tagja jelenleg.

 

A legnagyobb karriert Kovács Róbert orgonaművész futotta be, akit kis korában néhány évig zongorára tanított, valamint a templomban rendszeresen látta-hallotta orgonálni, improvizálni. Aki olyan hálás, hogy életrajzában Bojtár Lászlóra hivatkozik, és az ő hatására lett orgonista. Többször adott koncertet a Müpa-ban, legközelebb 2015 decemberében lesz ilyen szereplése, most St. Florián-i kórusát is hozza. Bécsben él.

 

Főbb díjai:

 

1998. Bécs, „Anton Heiller“ improvizációs verseny – 2. díj

2000. Az osztrák Kultúrális Minisztérium díja

2004. Haarlem, improvizációs versenydöntő

2006. Haarlem, improvizációs verseny – 1. díj

2008. Schlägl, improvizációs verseny – 1. díj és közönségdíj.

 

Több alkalommal olyan összejövetelekre hívták Bojtár Lászlót, ahol a fiatalok szárnypróbálgatására is lehetőség nyílt, valamint műelemzésekre közérthető nyelven, és ahol a háziak jóvoltából a falatozás is fő program volt.

A tanítványok közül jelen sorok írója is zenei pályára került, mint oboaművész – Mohácson, Pécsen, Székesfehérváron, Budapesten át egészen Győrig. Számomra oboa-zongora darabokat írt, melyeket fiatal korom óta játszom, tanítom; aztán a kottakiadás jóvoltából másképp is terjesztem. Részben a népdalfeldolgozás, részben a népdalok hatására írt kompozíciók kategóriájába sorolhatók. A „Változatok egy mohácsi népdalra” című már megkerülhetetlen alapmű az oboisták számára. Kötelező versenydarab volt már a szakközépiskolások országos versenyén, ebben az évben pedig a magasabb osztályos zeneiskolások is ezt kapták kötelező darabnak.

Két emlékhangverseny anyaga CD-n is megjelent, melyeket a Magyar Rádió szintén műsorán tart. Egyik lemezen Fúvósötösét a budapesti Concordia fúvósötös játssza. A műveit tartalmazó szerzői CD-n – „Bojtár László műveiből” - oboa-zongora darabok, kórusművek, orgonadarabok, kamarazenekari kíséretes énekszólók, a ma már muzeális értéket képviselő Magyar Állami Népi Együttes szerepel. Kórusműveit mohácsi, pécsi, győri és budapesti kórusoknak ajánlotta.

A londoni International Music Museum őrzi Bojtár László anyagát. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézeténél szintén fellelhetők művei. Életműve feldolgozásra vár. Előadóként is fórumot kapott népzenével foglalkozó műsorokban a budapesti, a pécsi és az újvidéki rádióban. Mohács művelődéstörténetének megszállott kutatója volt. Ezt jelzi három akadémiai pályadíj, nyolckötetnyi kéziratos monográfia és a helyi, valamint megyei sajtóban publikált 300 újságcikk. 1988-ban Baranya megye részesítette „kiváló munkáért” kitüntetésben, 1993-ban Mohács városa tisztelte meg díszpolgári címmel. 1995. november 13-án hunyt el Mohácson.

Bojtár László emlékmise és emlékkoncert volt a mohácsi Ferencesek Szent István Zárdatemplomában, ahol a helyi templomi kórus felvette a “Bojtár László kórus” nevet.

 

 

Örömmel fedeztem fel a Duna TV-ben egy kisfilmben édesapám orgonára írt Pastoráléját. Szépen illusztrálta Pápai Erika Mária-szerepével a karácsonyi hangulatot. A rendező Szigethy Gábor volt. Nem tudta, ki írta a művet, csupán tetszett neki. A film feliratai sem vettek tudomást arról, hogy ezt valakinek meg kellett írni… Biztos vagyok benne, hogy Bojtár László életművét egyszer egy szinttel feljebb sorolják. Remélem, nem az én halálom után.

 

Bojtár Imre,

a szerző fia, oboaművész

 

www.artisjus.hu/bojtarlaszlo/index.html           nincs frissítve, de így is informatív

Frissebb itt: http://bojtar.hu/bl.html

 

www.youtube.com/watch?v=VqGkWPo-IRY  Bojtár László: Nászinduló és fúga /Kovács Róbertorgona/

www.youtube.com/watch?v=b1PNJAyv0Nc Bojtár László: Megkésett Kodály-sirató /Bojtár Imre – oboa, Soós Gábororgona/

www.youtube.com/watch?v=RbTj0U5WWZg Bojtár László: Változatok egy mohácsi népdalra /Bojtár Imre – oboa, Gál Anikózongora/

www.youtube.com/watch?v=b9BNq_jx3ho Bojtár László: Csodafiú-szarvas /Kőszegi-Németh Józsefének, Gál Anikózongora/

www.youtube.com/watch?v=ec8wSkiFF8s Bojtár László: A Duna partján /Budapesti Kórus, vezényel Timkó Gábor, km. Almásy László Attila – zongora/

www.youtube.com/watch?v=lTvGwluyGAU Bojtár László: Legyen a muzsika mindenkié! /Budapesti Kórus, vezényel Timkó Gábor/

www.youtube.com/watch?v=2O4zzsVHt1o Bojtár László: Magyar Magnificat /Rába Dal- és Társaskör, vezényel Gál Anikó/

www.youtube.com/watch?v=osBBNtB85ZY Bojtár László: Magyar etüdök /Budapesti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola Zingarelli kórusa, vezényel Őri Csilla/

www.youtube.com/watch?v=Ok37uJP3V54 Bojtár László: Christus vincit /Győri Bazilika Palestrina kórusa, vezényel Katona Tibor, km. Cziglényi László – orgona, Bojtár Imre – oboa/

www.youtube.com/watch?v=BKHf180Drtc Bojtár László: Pastorale /dr. Áment Ferenc Lukács – orgona/

http://www.bojtar.hu/bl/mezeiviragcsokorNo09.mp3 Bojtár László: Mezei virágcsokor /Budapesti Kórus, vezényel Timkó Gábor/