Együtt zenélni jó!

 

10 éves Fülep Márk fuvolaegyüttese – Budaörs, Leopold Mozart Zeneiskola

 

Zeneiskolánk egyik fő jellemvonása, hogy növendékeink előbb-utóbb különféle zenei formációkba, zenekarba, énekkarba, zenetörténeti csoportba terelgetjük. „Zenélni jó, együtt zenélni még jobb!” – mondjuk. Ehhez tudományos indoklás helyett hiteles érveket szolgáltat a koncertélmények valóságos özöne, a közösségek megannyi derűs alkalma, a fegyelmet kívánó próbák, az izgalomtól hevült, de mégis mosolyt fakasztó fellépések, a megérdemelt sikerek és büszke tekintetek megszámlálhatatlan, szűnni nem akaró sokasága, a színes fényképek ezrei, az oklevelek, kirándulások, zenetáborok, sütemények és magába az emberi jellembe ivódott magatartás és kultúra. Mindezek a boldog gyermekkorszakba épülnek be, s teszik növendékeink életét tartalmassá, zeneileg múlhatatlan gyermekkorúvá. Életük része az az apró csoda, amelyet zenetanulásuk sikeréül jegyeznek be életük könyvébe, s amelyhez – ha rajtuk múlik −, amíg csak tehetik, erős kézzel kapaszkodnak.

Együtt zenélni jó, mert a közös muzsikálás a benne részt vevőket személyes közelségbe tereli, egymás felé fordítja, a külvilágot kikapcsolja (mobiltelefonnal együtt); ekkor mindnyájukat kizárólag egyetlen cél élteti: a papíron olvasható kotta kalákában történő megszólaltatása. Ha valóban „jót s jól” szeretnénk tenni, akkor mindezt kompromisszumok nélkül tesszük, azaz időt, energiát, tehetséget nem spórolva vállaljuk a zene megszólaltatásához vezető köves út fáradalmait.

A zeneiskola zenei vérkeringésében komoly szerepet betöltő fuvolaegyüttes elvégezte és végzi a rá mért feladatát; az együttes alapító tanáraként őszintén és szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy kivette részét az első bekezdésben soroltakból. Nálunk is voltak természetesen erősségek és gyöngeségek, éppen azért, mert e sorok írója, s a gyermekek sem „tökéletesek” minden időben. A makulátlanságot hagyjuk meg a számítógépeknek, a playbacket sugárzó hangfalaknak és egyéb zenecsinálóknak. Erősségünknek mondható a gyerekek személyére, sőt kívánságára írott repertoár; a részvétel, amely a zeneiskola valamennyi fuvola osztályát valamint az egyetemista korú műkedvelőket is felöleli; a számos neves előadóművésszel való találkozás; a nívós fellépési lehetőségek. De nem felejtsük, a budaörsi agglomeráció lakosaira jellemző zene iránti fogékonyság, iskolánk hűséges tanulói-szülői köre és kitűnő hangszerparkunk is erősség. (A hangszigetelés hiánya viszont hátráltatja a munkát.)

A zeneiskola 2005-ben alakult fuvolaegyüttesének közvetlen elődje volt az a legendás fuvolakvartett, amelyet 2000-ben Nagy Andrea tanárnőtől örököltem.  Nagy (Fűzéry) Andrea akkorra már kiváló tudással rendelkező növendékei (Borlay Eszter, Ihász Katalin, Michelberger Ágnes, Varga Orsolya) egyben az iskola első tanulói is voltak, akiket példaként máig örömmel emleget a tanári kar, s amely korosztály máig kiveszi részét az iskola zenei életéből: együttesek visszatérő tagjai. (Ihász Katalin gyermeke már a „zeneiskola unokája”!) Adott volt tehát a terep ahhoz, hogy a fuvolás növendékekből megkíséreljek kiépíteni egy kis csapatot, akiknek a közös zenélés ugyanolyan örömet okozna, mint iskolánk „öregdiákjainak”.

Az együttes fennállását attól az időtől számítom, amikor hivatalosan felkészülési és gyakorlati próbaidőt (tanórát) kaptam rá. Dr. M. Dr. Losonczy Katalin igazgatónővel folytatott beszélgetést sosem feledem: íróasztalánál leültetett magával szemben, − ahogyan szokása mindenkor megadni a másiknak a minőségi időt −, és felkínálta a lehetőségeket. Az együttes megléte három szinten tett jó szolgálatot: 1. örömöt szerzett a benne zenélőknek; 2. növelte a zeneiskola városban betöltött szerepét; 3. hozzájárult felkészítő tanáruk előadóművészi karrierjéhez. Közel 60 átirat készült számukra, és számos szélesebb körű együttműködésre került sor.

 

Fülep Márk a fuvolaegyüttessel 2010-ben

 

Pedagógiai célból és a hangszerelés gazdagítása érdekében a létszámot egész tíz főig is emeltem. Repertoárunkat minden zenei stílust átfogóan a középkori muzsikától a klasszikusokon át napjaink zenéjéig (benne a magyar kortárs zeneszerzők szerzeményeiig), és az értékes könnyűzenéig képzeltem felépíteni. Óráink anyagában és műsorainkon mindig felcsendülnek népszerű művek, közismert vagy a fuvolások által kedvelt darabok és évfordulós, ünnepelt szerzők szerzeményei. E zenei sokszínűség a kamarazenei formációk sokféleségében is megtapasztalható volt: együttjáték tekintetében duótól a tíz főig.

A repertoár összeállítása nem könnyű feladat: gyakorta olyan művek megtanulását tűztem ki célul, amelyekből kotta nem létezett, ezért kizárólag saját hangszerelésemre támaszkodhattam. Az együttes tagjai részesei a művek születésének, gyakran kéziratokból játszanak, sőt, olykor kívánságukra, személyre szóló ajánlásokkal kaptak hangszerelést vagy átiratot. A gyerekek nagyon élvezik az átirat létrejöttét; kíváncsivá teszi őket, hozzászólnak, beavatottakká válnak. Ráadásul így minden hang jelentőségteljesebbé lesz, élőbbé válik számukra a kottakép. Az átiratokban (nevezzük így gyűjtőnéven a műveket, függetlenül attól, hogy a hangszerelés valójában milyen mértékben tér el az eredetitől) különféle szólamvezetéseket alkalmazok, olykor ezek határozzák meg az egyes darabok technikai nehézségi szintjeit is: különbséget teszek ugyanis a szólamhiearchikus vagy a vándortémás lejegyzés között. Eddigi tapasztalataim alapján, több szempontból ez utóbbi bizonyul jobbnak.

Ennek eredményeként a növendékek egyben kifejezetten nekik való feladatokat kaptak. Szólamaikat szándékosan fejlődésük síkjára helyeztem, amelyeket azután szaktanáraikkal a főtárgy órákon átgyakorolhattak. Előfordult, hogy jócskán túlléptem az átírás kereteit vagy komponáltam. Első fuvoladuómmal (Megfogtam egy szúnyogot..., 2014) eddig két versenyen nyertek első díjat. Némely darabban fuvolázás helyett furulyázni kell a növendéknek. A fuvola előtt szinte mindenki furulyázott − sokan nem is keveset −, így feleleveníthetők a régi emlékek. Ebből fakadóan alkalmanként igen messzire merészkedtem hangszerelési elképzeléseimben, hamarosan összetett, kreatív hangszerelésekbe kezdtem. Az eredeti zenemű minél pontosabb visszaadása céljából megjelentek a különféle kiegészítő hangszerek: amikor a játékosok fuvolaszólamait ütőhangszerek, taps, gyerekhangszer, vagy az előbb említett furulya, stb., mint váltóhangszerek egészítik ki. Az úgynevezett „Dzsungel zaj” eléréséhez például (Dés László-Fülep Márk: A dzsungel könyve, bűvölő dala) olyan állathangutánzó effekteket írtam, amely megkívánja a fuvola- és furulyafejen való játék technikájában való jártasságot és kreativitást. Egy alkalommal Farkas Tamás művésztanár kollégámat kértem meg, aki egy terjedelmes mű áthangszerelésével (D. Cimarosa: G-dúr kettősverseny, I. tétel két fuvolára és fuvolaegyüttesre) ajándékozott meg minket.

Az együttes tagjai voltak 2005−2015 között: Borlay Eszter, Borosnyay Renáta, Farkas Henriett, Ferenczy Eszter, Féja Dorottya, Garami Júlia, Gauland Ildikó, Gödölléné Heim Anna, Hild Anna, Hortobágyi Katalin, Ihász Katalin, Jahoda Margit, Kelló Dóra, Kiss Mária Ágnes, Kulcsár Noémi, Michelberger Ágnes, Molnár Boglárka, Németh Luca, Pető Fruzsina, Schenk Dóra, Simon Boglárka, Skopp Júlia, Szabó Mercédesz, Szíjártó Zsófia, Takács Mária, Tóth Szonja, Varga Katalin, Varga Orsi, Vass Dániel, Veréb Csenge, Welker Tünde, Zbiskó Nikolett.

A megszólaltatott hangszerek: fuvola, pikoló (kisfuvola), altfuvola, ír fuvola, szopranino furulya, szopránfurulya, altfurulya, tenorfurulya, ír furulya, pánsíp, pánsíp, orgonasíp (a MÜPA legkisebb orgonasípja), cserépsípok, szájharmonika, zúzoló (népi gyerekhangszer), üdítős üveg, triangulum, csengettyűk, kolompok, fadobok, kézi dobok, cintányér, harangjáték, tikfa, shaker, vibra slap, harangjáték, egyéb fúvó- és ütőhangszerek.

Velünk muzsikáltak a zeneiskolából: Giba Alexandra, Lipódi Janka (fuvola), Kecskés Rita és Mizser Lilla (blockflöte), László Anna (tilinkó), Varga Júlia (cselló, ének), Veréb Csenge (ének), Molnár Dániel (klarinét) növendékek, a zeneiskola énekkara, ütőegyüttese és vonószenekara, Sebestyén Réka és Kollár András táncosok, valamint a zeneiskola tanárai, dr. M. Dr. Losonczy Katalin igazgatónő, Bogáti László, Csongár Gergely, Farkas Tamás, Szalkay Dávid, Szokolay Ádám, Varasdy Dávid. Ezúttal is köszönöm együttműködő kollégáim munkáját!

Művészek, előadók, zeneszerzők, akikkel az együttes találkozott: Andai Katalin, Garas Dezső, László Zsolt, Molnár Piroska, Vida Péter színművészek, Berecz András mesemondó, Bélavári Miklós, Dés András, Gerendás Péter, Szokolay Dongó Balázs előadóművészek, Beischer-Matyó Tamás, Gryllus Samu, Pethő Zsolt, Sáry László, Tóth Benedek, Zempléni László zeneszerzők, Kovács Gergelyné, Lukácsházi Győző, Varga Károly. Továbbá Balterer Zsófia, Suskovics Zsanett (a Budaörsi Passió szereplői), Bárdos Lajos Gyermekkar (Budapest, karvezető Békés Gyöngyi), Budapesti Énekes Iskola (Bubnó Tamás, Mezei János), Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola (Henger Piroska), Liszt Ferenc Zeneakadémia (Oross Veronika), és még sokan mások.

A kamaraegyüttesben tanuló növendékek egyéni hangszeres tanárai: Soproni Ildikó tanszakvezető, Farkas Tamás, Fülep Márk, Szokolay Ádám, azaz a zeneiskola teljes fuvolatanári kara, valamint más hangszert tanító kollégáim, akik tanítottak fuvolát, és tanítványaik bekerültek az együttesbe: Nagy (Fűzéry) Andrea, Kovács Mariann.

 

Fotomontázs a fuvolaegyüttes 10 éves történetéből

 

Jeles fellépések:

 

2006 − Telemann est, Zeneiskola
2007 – Az együttes vendége: Először a zeneiskolában: kreatív zeneóra Sáry Lászlóval
2007 − Petőfi Csarnok, Gyermeknap
2007 − 9. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál, Törökbálint
2007 – Gluck-Beethoven-Schubert-Mendelssohn hangverseny, Zeneiskola
2008 − Az együttes vendége: Pethő Zsolt zeneszerző
2008 − Állati! Duna-parti gyerekparti, fellépés a Nemzeti Színház színészeivel a MÜPA szabadtéri színpadán
2008 − Angyali vígasság, rádiófelvétel a Katolikus Rádióban
2009 − Az együttes vendége: Gerendás Péter előadóművész
2010 − Zempléni László szerzői estje, Budaörs és Csömör
2010 − Szentivánéj a brit szigeteken, Budaörs Városháza
2011 − Állati! Millenáris, Csoki koncert Lukácsházi Győzővel
2012 − Az együttes vendége: Berecz András mesemondó és Pethő Zsolt zeneszerző
2012 − Szólóról-szólóra (A gyerekek szólóznak), Budaörs
2012 − Orosz est, Budaörs
2012 − Budaörsi Advent 2012, vendég: Szokolay Dongó Balázs és Dés András
2013 – Új mű: Fülep Márk: Varázserdő, ajánlás Urbán Gyula írónak, bábművésznek
2014 − Soundpainting Gryllus Samuval
2014 − Az együttes vendége: A Zeneakadémia fuvolistái, Oross Veronika fuvolaművésznő
2014 – 10 éves a Ütőegyüttes (Varasdy Dávid ütőegyüttese)
2014 − Dob és tánc, Sáry László sorozata, Budapest, Katona Kamaraszínház
2014
− Újbuda Advent 2014
2015 − Budaörsi Fuvolás Napok

A következő zeneszerezőktől játszottunk darabokat: Acciai, Arcadelt, Bach, Bartók, Beethoven, Berthomieu, Bizet, Cimarosa, Csajkovszkij, Debussy, Delibes, Dittersdorf, Donizetti, Gluck, Gounod, Gruber, Hasse, Joplin, Kodály, Lugitsch, Mercadante, L. és W. A. Mozart, Muszorgszkij, Pachelbel, Palestrina, Poulin, Power, Praetorius, Prokofjev, Purcell, Quantz, Rimszkij-Korszakov, Rossini, Saint-Saëns, Schubert, Schumann, Telemann, Muszorgszkij, Vivaldi, Wanausek, Gimesi Énekgyűjtemény, ír, kelta, moldvai népzene, blues, tangó, stb.

Magyar zeneszerzők, akik műveit vagy feldolgozásait játszottuk: Bárdos Lajos, Beischer-Matyó Tamás, Csillag Péter, Dés László, Eszterházy Pál, Farkas Ferenc, Farkas Tamás, Fülep Márk, Gerendás Péter, Jeney Zoltán, Kocsár Miklós, Koloss István, Lajos Béla, Pethő Zsolt, Sáry László, Sugár Rezső, Tóth Benedek, Ujj Viktor Géza, Zempléni László.

Néhány jelentősebb hangszerelésem:

Bach: Air − fuvolaegyüttesre
Bach: Badinerie (h-moll szvit) − fuvolakvintettre
Beethoven: Örömóda (IX. szimfónia) – fuvolazenekarra
Gluck: Boldog lelkek tánca (Orfeusz és Euridiké)− fuvolazenekarra
Hasse-Fülep:
Tambourin – két pikolóra és fuvolaegyüttesre
Telemann: Menüett (az a-moll szvitből) − fuvolakvintettre
Vivaldi: A négy évszak: A tél (A négy évszak) – fuvolára és fuvolaegyüttesre (alt- és tenorfurulyával, csembalóval)
Delibes: Virág-duett (Lakmé)− két fuvolára és fuvolaegyüttesre
Muszorgszkij: Promenade és Csibék tánca a tojáshéjban (Egy kiállítás képei) − fuvolaegyüttesre (triangulummal)
Rimszkij-Korszakov: A
dongó − fuvolára és fuvolaegyüttesre
Saint-Saëns: A hattyú (Állatok farsangja) – fuvolaegyüttesre (altfurulyával)
Dés László-Fülep Márk: bűvölő dala (A dzsungel könyve) − fuvolaegyüttesre (orgonasípra, üvegre, ütőkkel, modern technikákkal)
Gerendás Péter: Dalok – fuvolaegyüttesre (vegyes hangszerelésekkel)
Pethő Zsolt: A nagy ho-ho-ho-horgász − fuvolaegyüttesre (furulyákkal, zúzolóval, szájharmonikával)
Pethő Zsolt: Vízipók-csodapók − fuvolaegyüttesre (furulyákkal, szájzongorával, ütőhangszerekkel)
Ősi magyar karácsonyi énekek, egyéb egyházi énekek (Fülep Márk feldolgozásai, átiratai) – különféle
fuvolakamarákra (vegyes hangszerelésekkel)
Ír és kelta tradicionális zene (Fülep Márk feldolgozásai) – fuvolaegyüttesre és egyéb hangszerekre (vegyes hangszerelés)
Fülep Márk: Búgócsiga-keringő − búgócsigára és fuvolaegyüttesre
Fülep Márk: Varázserdő
Nyitány egy képzeletbeli meséhez – fuvolanégyesre

A hangszerelésekről és a fuvolaegyüttesnek írt művekről továbbá bővebben tájékozódhatnak az internetről: www.fulepmark.hu.

 

A jubileumi találkozó résztvevői igazgatónővel és fuvolatanárokkal a Budaörs Városházán 2015. április 25-én

 

A növendékeket kitartó munkájukért és a szülőket támogatásukért köszönet illeti! Az együttesben való sokszor időigényes és energiát nem kímélő munkálkodásaiért örökké hálás leszek, és szívemben hordozom minden növendékem építő jelenlétét, segítő hozzáállását, szép fuvolázását! Valamint ezúttal is köszönetemet fejezem ki a zeneiskola vezetőségének a fuvola kamarazene műhelyének lehetőségéért! Az együttes valamennyi tagja nevében köszönöm a hangszereket, a hangszeres szekrényt, a kottákat, a próbatermet, a fénymásolási és vásárlási lehetőségeket, valamint a koncertszervezéseket és a körülmények emberi, szakmai és anyagi támogatását!

Kívánom, hogy az együttes tagjai, a zeneiskola jelenlegi és volt tanulói, a közös lélekkel megszólaló zenélésük során még sokáig megéreztessék közönségükkel azt az erőt, amelyet évszázadok muzsikái hordoznak, és amely ma is virágzó kincseket a legnagyobb igyekezettel, fület gyönyörködtető módon kívánnak megszólaltatni. Zenélésük hallgatása emelje mindenkori hallgatóságukat és zenélő társaikat szívet-lelket megörvendeztető nemes magaslatokba, oda, ahová engem ŐK minden alkalommal elvezettek, az előadó ifjú muzsikusokat pedig saját generációjuk példaképeivé.

A fuvolaegyüttes 10 éves jubileuma alkalmából ünnepi hangversenysorozatot szerveztem 2015. március 20. és május 22. között Budaörsi Fuvolás Napok címmel (ld. a mellékelt plakátot). A rendezvények a város különféle helyszínein zajlottak, amelyek alkalmat adtak a régi és jelenlegi fuvolás növendékeknek, a fuvolatanároknak és a fuvolakedvelőknek aktívan vagy hallgatóként bekapcsolódni a programokba. A nagyszabású jubileumi találkozó és hangverseny a Budaörs Városházán volt 2015. április 25-én.

Budaörs, 2015. november

Fülep Márk

 

 

Növendékek visszaemlékezései:

„Nagy öröm volt számomra, hogy nyolc éven át a fuvolaegyüttes tagjaként −a családi zenéléseken túl− még több lehetőségem volt a kamaramuzsikát élveznem. Élmény volt darabról-darabra más-más szerepben, olykor eltérő hangszereken játszani. A felkészülések és fellépések mindig sok izgalommal jártak, és ezekből volt jócskán az évek alatt. A közösen megélt kisebb-nagyobb sikerek szép és maradandó emlékként élnek tovább. Színes emlékként, hisz rengeteg helyen, alkalmon, összeállításban, számtalan zeneművel, sok-sok híresség közreműködésével szerepeltünk. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy átélhettem ezeket az egyedülálló élményeket. Sokat dolgoztunk érte, egyenként és közösen, türelmet és alkalmazkodást tanulva, morogva és nevetve, hibázva és ügyesedve, a zene szeretetében elmerülve.” (Szíjártó Zsófia, az együttes alapító tagja volt 2005-2013-ig, tanár: Farkas Tamás)

„A fuvolaegyüttesben töltött éveim felkészítettek a komolyabb kamarazenélésre, együtt zenélésre. Felkészített arra, hogy másokra, más zenészekre is oda tudjak figyelni. Nagyon szép emlékként él bennem a sok mesefilmzene, vagy amikor többféle hangszeren játszhattam egy darabban. Mindig nagyon örültem, amikor altfuvoláznom kellett, nagyon jó kihívás volt. És persze a zeneiskolai éveken kívül nagyon nagy élményként maradt meg a zánkai tábor. Jó volt, hogy kicsit lazábban örömzenélhettünk. Hálás vagyok Fülep Márknak, hogy létrehozta az együttest, és lehetővé tette nekünk, hogy megtanuljunk közösen együttműködni, zenélni.” (Varga Katalin, az együttes tagja volt 2007-2013-ig, tanár: Soproni Ildikó)

„Körülbelül két éve csatlakoztam a fuvolaegyütteshez, és azóta rengeteg csodálatos élményben lehetett részem. Ez idő alatt számos fárasztó, de nagyon gyümölcsöző próbát és számtalan sikeres koncertet tudhatok magam mögött. Az egyik legemlékezetesebb számomra egy tavalyi koncert volt, amikor egy kórusiskolában léptünk föl és a néhány számot a kóristákkal együtt játszottunk. A másik kedvenc koncertélményem a Fuvolaegyüttes jubileumi koncertje volt. Talán ami legjobban megfogott az együttesben, az volt, hogy megtapasztaltam milyen együtt zenélni a többiekkel, meghallani a többi szólamot és odafigyelni rá. Csodálatos két évet töltöttem a fuvolazenekarral!” (Hortobágyi Katalin, az együttes tagja 2013-tól, tanár: Fülep Márk)